Rodyklė 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2008 m. sausio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametė programa (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete mes balsavome už pranešimą. Dabar mes ketiname vėl jį patvirtinti, nors pritariame daugumai Parlamente ir net paties pranešėjo išsakytų kritinių pastabų. Vieną mano pastabų jau išsakė pranešėjas. Nors Pagrindinių teisių agentūra toliau spręs diskriminavimo dėl lyties problemas, kiti klausimai, tokiai, kaip, pvz., homofobija, deja, nepateks į jos kompetencijos sritį. Atsižvelgiant į ankstesnes Europoje vykusias diskusijas ir esamą diskusijų padėtį, tenka apgailestauti, kad su Taryba ir Komisija nesugebėjome pasiekti kompromiso.

Reikėtų atkreipti dėmesį į dar kelis aspektus. Mes pateikėme pakeitimus komitete, tačiau jie visi buvo atmesti. Ketinu paminėti tik kelis aspektus. Svarbios problemos yra romų diskriminacija ir asmens privatumo apsauga. Kitas svarbus aspektas – duomenų apsauga. Europoje nustatėme tam tikrus standartus, kuriuos privalome išlaikyti – siekdami būti patikimais. Tačiau, atsižvelgdami į savo kovos su terorizmu patirtį, turime įvertinti, kokiu mastu kova su terorizmu gali būti suderinta su pagrindinėmis teisėmis. Šį klausimą taip pat reikėtų įtraukti į Pagrindinių teisių agentūros kompetencijos sritį.

Visi sutinka, kad Pagrindinių teisių agentūra turėtų kuo greičiau pradėti veikti, tačiau mes net nesugebėjome susitarti dėl direktoriaus. Todėl šiek tiek abejotina, ar agentūra iš tikrųjų pajėgs vykdyti savo funkcijas. Gerai tai, kad tokių procedūrų bus nedaug. 2009 m., kai įsigalios persvarstyta ES sutartis, veiks kitos procedūros, pagal kurias Europos Parlamentas galės dalyvauti šiose diskusijose.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika