Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2008. gada 15. janvāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vairākgadu nostādnes laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam (debates)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Mēs balsojām par šo ziņojumu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā. Mēs to apstiprināsim šeit vēlreiz, kaut gan mēs pievienojamies lielai daļai kritikas, kas izskanēja plenārsēžu zālē un no paša referenta mutes. Vienu no maniem viedokļiem jau minēja referents. Kaut gan Pamattiesību aģentūra turpinās cīņu pret dzimumu diskrimināciju, tādas problēmas kā ksenofobija diemžēl nav tās kompetencē. Ņemot vērā debates, kādas mums bijušas Eiropā, un diskusiju pašreizējo stāvokli, ir nožēlojami, ka mēs nevarējām panākt kompromisu ar Padomi un Komisiju.

Jānorāda vēl citas lietas. Mēs iesniedzām grozījumus komitejā, bet diemžēl tos visus noraidīja. Es vēlos minēt tikai dažus no tiem. Romu tautības cilvēku diskriminācija būtu svarīga problēma, kuru risināt, un tāpat tāda būtu arī privātuma aizsardzība. Datu aizsardzība būtu bijis vēl viens svarīgs jautājums. Mēs šeit, Eiropā, esam sasnieguši zināmu standartu, kas mums jāatbalsta visā Eiropas Savienībā mūsu uzticamības dēļ. Tomēr ir svarīgi, ņemot vērā arī mūsu pieredzi terorisma apkarošanā, pārbaudīt, līdz kādai pakāpei ciņu pret terorismu var saskaņot ar pamattiesībām. Tā ir vēl viena lieta, kuru būtu vērts iekļaut Pamattiesību aģentūras kompetencē.

Visi ir vienisprātis, ka Pamattiesību aģentūrai jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, bet mēs neesam spējuši pat vienoties par tās direktoru. Tādēļ paliek vieta zināmām šaubām par to, vai aģentūra patiesi spēs pildīt funkcijas. Labā ziņa ir tā, ka nebūs daudz vairāk šo procedūru. Kad 2009. gadā stāsies spēkā pārskatītais ES līgums, mums būs citi procesi, caur kuriem tiks virzīta Eiropas Parlamenta iesaistīšanās šajās debatēs.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika