Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (rozprava)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasovali sme za správu vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Schválime ju aj teraz, aj keď súhlasíme s veľkou časťou kritiky, ktorá tu v snemovni odznela, dokonca aj od samotného spravodajcu. Jednu z mojich pripomienok už spomenul spravodajca. Aj keď Agentúra Európskej únie pre základné práva sa bude naďalej zaoberať diskrimináciou pohlaví, problémy ako homofóbia, bohužiaľ, nepatria do jej právomocí. Vzhľadom na rozhovory, ktoré sme viedli v Európe, a súčasný stav diskusií je poľutovaniahodné, že sa nám s Radou a Komisiou nepodarilo dosiahnuť tento kompromis.

Je potrebné poukázať ešte na ďalšie skutočnosti. Vo výbore sme predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, no všetky z nich boli, bohužiaľ, zamietnuté. Rád by som povedal pár slov len o niekoľkých z nich. Diskriminácia Rómov bola dôležitým problémom, ktorému sa treba venovať, rovnako ako ochrana súkromia. Ochrana údajov bola ďalším dôležitým bodom. Tu, v Európe, sme dosiahli určitý štandard, ktorý musíme v Únii v záujme dôveryhodnosti udržať. Je však dôležité, najmä na základe našich skúseností v boji proti terorizmu, preskúmať mieru, do akej je boj proti terorizmu v súlade so základnými právami. To je ďalšia vec, ktorá by stála za zahrnutie do právomocí Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Každý súhlasí, že Agentúra pre základné práva by mala začať fungovať čím skôr, no nepodarilo sa nám dohodnúť sa ani na riaditeľovi. Preto je tu priestor pre určité pochybnosti, či bude Agentúra vôbec schopná plniť svoje funkcie. Dobrá správa je, že pred nami už zostáva málo takýchto postupov. Keď nadobudne účinnosť revidovaná Zmluva o EÚ v roku 2009, budeme mať iné procesy na zapojenie sa Európskeho parlamentu do týchto rozpráv.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia