Kazalo 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 15. januar 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012 (razprava)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, poročilo smo v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprli. Ponovno ga bomo podprli tudi tukaj, čeprav se strinjamo z večino kritik, ki smo jih slišali v Parlamentu in na katere je opozoril celo poročevalec. Enega od mojih vprašanj je navedel že poročevalec. Čeprav bo agencija za temeljne pravice še naprej obravnavala diskriminacijo na podlagi spola, vprašanja, kot je homofobija, žal ne spadajo na njeno področje delovanja. Glede na dosedanje razprave v Evropi in sedanje stanje razprav je obžalovanja vredno, da nismo uspeli doseči kompromisne rešitve s Svetom in Komisijo.

Opozoriti je treba tudi na druga vprašanja. V odboru smo vložili predloge sprememb, ki so bili žal vsi zavrnjeni. Naj omenim le nekatere od njih. Pomembni težavi, ki bi ju lahko obravnavali, bi bili diskriminacija Romov in varstvo človekove zasebnosti. Drugo pomembno vprašanje bi lahko bilo tudi varstvo podatkov. V Evropi smo dosegli standard, ki ga moramo v Uniji vzdrževati, če želimo ohraniti verodostojnost. Vendar moramo tudi zaradi naših izkušenj glede boja proti terorizmu preučiti, v kakšnem obsegu je mogoče boj proti terorizmu uskladiti s temeljnimi pravicami. To je še eno vprašanje, ki bi ga bilo dobro vključiti na področje delovanja agencije za temeljne pravice.

Vsi se strinjamo, da mora agencija za temeljne pravice čim prej začeti delovati, čeprav se nismo uspeli dogovoriti niti o direktorju. Zato lahko nekoliko dvomimo, ali bo lahko agencija dejansko opravljala svoje naloge. Dobra novica je, da ne bo več veliko takšnih postopkov. Kadar bo leta 2009 začela veljati spremenjena Pogodba EU, bomo imeli na voljo druge postopke, skozi katere bo mogoče usmerjati sodelovanje Evropskega parlamenta v teh razpravah.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov