Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0037A(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0513/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0513/2007

Keskustelut :

PV 14/01/2008 - 16
CRE 14/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 15/01/2008 - 8.3
CRE 15/01/2008 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0003

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

8.3. (A6-0513/2007, Paolo Costa) Syrjinnän poistaminen kuljetusmaksuista ja -ehdoista (äänestys)
Pöytäkirja
  

- Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuten tiedämme, Euroopan komission alkuperäisen ehdotuksen yhteen asetukseen sisältyi tarkistettu ehdotus asetukseksi N:o 11 kuljetusmaksuja ja -ehtoja koskevan syrjinnän poistamiseksi, sekä tarkistus asetukseen (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta.

Komission ehdotus perustui Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 75, 152 ja 95 artikloihin, ja päätöslauselman hyväksymistä varten sovittu menettely oli yhteispäätösmenettely. Molemmat lainsäätäjät – neuvosto ja parlamentti – päättivät jakaa alkuperäisen ehdotuksen kahteen erilliseen asetukseen: kuljetusta koskevan asetuksen N:o 11 tarkistukseen, joka perustuu 75 artiklan 3 kohtaan, jossa Euroopan parlamentille ei anneta mahdollisuutta puuttua lainsäädäntömenettelyyn ja josta liikennevaliokunta antoi lausuntonsa, ja toisen asetukseen, joka koskee elintarvikehygieniasta annetun asetuksen tarkistusta, joka perustuu 95 artiklaan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaan ja josta ympäristövaliokunta antaa pian lausuntonsa. Tänään meitä pyydetään päättämään, tarjoaako 75 artiklan 3 kohta asianmukaisen oikeusperustan kuljetusta koskevan asetuksen tarkistamiseksi. Kuten olemme maininneet, asetuksen 852/2004 tarkistuksesta keskustellaan myöhemmin.

Tänään esitettävästä asetusehdotuksesta on poistettu 5 artikla, jonka voimassaoloaika päättyi vuonna 1961, ja tarkistus 6 artiklaan, jonka tavoitteena on vähentää liikenteenharjoittajien hallinnollisia velvoitteita poistamalla heidän velvoitteensa säilyttää jäljennökset, joista näkyvät kaikki hintatiedot, sillä nämä tiedot sisältyvät muutenkin tavaralähetystietoihin ja liikenteenharjoittajien kirjanpitojärjestelmiin. Tämän tarkistuksen ansiosta voidaan tarkistaa kuljetusmaksut ja -ehdot ja tunnistaa mahdollinen syrjintä. Tämä tarkistus on siis tarkalleen Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 75 artiklan 3 kohdan toisen lauseen mukainen, ja koska 6 artiklan tarkistus on tarpeen, jotta eurooppalaiset viranomaiset voisivat tarkistaa, noudatetaanko liikenteen alalla sopimuksen 75 artiklan 3 kohdan mukaista syrjimättömyysperiaatetta, oikeudellisten asioiden valiokunta totesi, että 75 artiklan 3 kohta on ainoa oikeusperusta, jota voidaan käyttää asetusta N:o 11 tarkistettaessa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö