Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Slavnostní zasedání - Velký muftí ze Sýrie
Zápis
MPphoto
 
 

  Předseda. − Dámy a pánové, mám dnes tu zvláštní čest a potěšení, že mohu v tomto Evropském roce mezikulturního dialogu uvítat na půdě Evropského parlamentu jeho eminenci šejka Ahmeda Badr El Din El Hassúna, Velkého muftího ze Sýrie.

(Potlesk)

Jak jsem minulý týden zdůraznil v Lublani při slavnostním zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu, Evropský parlament přikládá tomuto roku dialogu mezi kulturami velký význam.

Jsem stejně jako mnoho dalších lidí pevně přesvědčen, že pro lidi z různých kultur a náboženství je možné a potřebné žít společně v míru, jak v rámci Evropské unie, tak na celém světě. Zvláštní význam je v této souvislosti připisován našim vztahům s obyvateli opačného břehu Středozemního moře a obyvateli Blízkého východu. Pravda je, že výsledek tohoto dialogu bude mít trvalý vliv na naši společnou budoucnost. Musíme společně vybudovat intelektuální a kulturní most přes Středozemní moře, který bude spočívat na vzájemném obohacování a společných hodnotách.

Tento most vybudujeme, když zahájíme trvalý, čestný a otevřený dialog, ve kterém si budeme vzájemně naslouchat, budeme si otevřeně vyměňovat názory a rozvíjet společné porozumění.

Podstatou interkulturního dialogu je tolerance. Tolerance neznamená lhostejnost. Tolerance znamená vyjádření vlastních názorů a vyslechnutí a respektování přesvědčení druhých lidí.

Když se domníváme, že je nemožné názory druhého akceptovat, je stále nutné s těmito názory zacházet s respektem, vyměňovat si pokojně myšlenky a stanoviska a při jakékoliv příležitosti připravovat cestu ke společným akcím, a tím zmírňovat napětí.

Musíme klást důraz na věci, které máme společné, včetně podstaty společných demokratických hodnot. Jde především o lidskou důstojnost a obranu nezadatelných lidských práv.

Evropský parlament využije v průběhu roku 2008 i později mnoha příležitostí, aby tyto rozhovory zajistil. První z těchto příležitostí je dnešní návštěva velkého muftí ze Sýrie. Ahmed Badr El Din El Hassún, dříve muftí z Aleppa, je považován za skvělého obhájce mezináboženského dialogu v zemi, kde nejrůznější náboženské komunity stále společně pokojně žijí a pracují v míru.

Jasně to symbolizuje fakt, že velkého muftí doprovází na dnešní návštěvě vysocí náboženští vůdcové. Na výslovné přání mi dovolte, abych se zmínil o biskupovi Antoine Audovi, hlavě Chaldejské katolické církve v Sýrii, a srdečně ho přivítal.

Vaše eminence, nyní je mou velkou radostí vás pozvat, abyste oslovil Evropský parlament.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ahmed Badr El Din El Hassún, Velký muftí ze Sýrie.

(Řečník hovoří arabsky. Následuje přepis tlumočení do angličtiny.)

Zdravím vás všechny jménem našeho Stvořitele, který stvořil lidské bytosti z prachu a skrze jehož ducha jsme mohli oživnout. Energie, která k nám přichází, je od jediného Boha Stvořitele, my jsme jeho dílo, a proto vás zdravím jako bratry na této planetě, jako své bratry v duchu a v lidstvu.

Pane předsedo, dámy a pánové, ctihodní členové, přicestoval jsem k vám ze země, kterou jsem si nevybral, ale nebesa si přála, abych byl jedním z jejich obyvatel. Je to země, kterou nazýváme požehnanou, Bilad Al-Sham, která zahrnuje Libanon, Palestinu, Sýrii, Jordánsko a Izrael, země, která přijala všechny kultury a navštívil ji duch nebes: po naší zemi chodil prorok Abrahám a šťastně zde žil prorok Mojžíš, na naší zemi se zrodil Ježíš (nechť mu Bůh žehná) a z naší země byl zdvižen na nebesa. I prorok Mohamed přišel z Mekky do naší země, aby byl odtud vyzdvižen na nebesa. Proto bych chtěl, abyste rozuměli významu této země, která byla zdrojem světla a osvícení, bez něhož bychom nebyli křesťané a následovníci Abraháma a Mojžíše, a nebyli bychom muslimové a nenesli bychom odpovědnost za zprostředkování božího poselství světu.

Proto vám z celého srdce rád děkuji a děkuji předsedovi Parlamentu, který mi umožnil otevřít v roce, který je rokem dialogu mezi kulturami, tuto kulturní debatu.

Říkám záměrně dialogu mezi kulturami, protože ve skutečnosti nejde o oddělené civilizace, ale jen o jednu jedinou civilizaci.

Kultury ovlivnily a obohatily lidskou civilizaci, a tu tvoříme my sami: to my jsme vytvořili civilizaci. Tento Parlament nevystavěli křesťané nebo židé nebo muslimové, ale vystavěl ho člověk. Je to symbol civilizace, jejího výtvoru.

Všichni tvoříme jedinou civilizaci, která se nazývá civilizací lidstva. Proto my v našem regionu vůbec nevěříme v konflikt mezi civilizacemi. Ve vesmíru je jediná civilizace, a ta není mnohočetná. Naopak kultury jsou a mohou být různé.

(Potlesk)

Pojďme se podívat, proč vzniká konflikt mezi civilizacemi. Konflikt existuje tam, kde je ignorance, terorismus a zaostalost, ale kulturní člověk může bez ohledu na své náboženství podat ruku druhému a lidskou civilizaci můžeme budovat společně. Když člověk doletěl k Měsíci, šlo o Sovětskou agenturu a NASA, ale nebyli to jen Američané nebo Rusové, ale byli to také Evropané, Italové, Němci, Francouzi, Belgičané a Arabové. Společně vybudovali civilizaci, která lidstvu umožňuje dosáhnout vesmíru.

Pojďme se tedy ještě jednou podívat na terminologii nebo termín „konflikt“ mezi kulturami nebo civilizacemi. Je to nebezpečné, protože civilizaci nelze budovat odděleně. Stavitelé pyramid byli prapředkové nás všech a stavitelé pyramid v Chile byli také prapředkové nás všech, protože jak říkám, civilizace je jen jedna.

Druhý bod. Má civilizace náboženství? Nebo je to lidská kultura, které náboženství dává její morální hodnoty? Neexistuje islámská civilizace nebo křesťanská civilizace nebo židovská civilizace. Náboženství dává civilizaci její morální hodnoty, ale kultura je něco, co vytváříme. Bůh vytvořil náboženství, ale my vytváříme civilizaci. Tu budujeme my, ale náboženství je práce Boha. Proto neexistují hranice civilizace, protože jde o výsledek naší práce, zatímco náboženství je, jak jsem řekl, dílo boží.

Kdo vytváří civilizaci? Lidstvo – vy a já. Kdo jsme my, vy a já? Jste jiní než já? Ne. Nejste jiní. Zvíře je jiné, ale vy jste mí bratři a sestry, bez ohledu na vaše náboženství a jazyk, protože moje matka je vaše matka, můj otec je váš otec, a země je naše matka a Abrahám je náš otec. Proto pojďme vytvořit novou generaci, která se nebude domnívat, že „ti druzí“ jsou zvířata. Ale člověk je bez ohledu na své náboženství nebo místo, odkud pochází, mým bratrem nebo sestrou, a jeho krev je moje krev. Jeho duch je mým a jeho myšlenky jsou moje a jeho svoboda je moje svoboda a jeho kultura je jiná než moje kultura. Ale společně tvoříme jednu civilizaci. V našem náboženství nevěříme v četnost náboženství: četnost náboženství neexistuje.

Abrahám, Mojžíš, Ježíš a Mohamed přišli s jediným náboženstvím – uctíváním Boha a důstojnosti lidského pokolení. Zákony a práva se čas od času a období od období liší. Zákony mohou být různé i náboženství mohou být různá. Ale váš Bůh a můj Bůh je ten samý a jediný a my všichni uctíváme stejného Stvořitele. Z toho důvodu nemohou existovat náboženské konflikty. Dostávám se k tomu, co chci říct, totiž že neexistuje svatá válka. Nevěřím ve svaté války, protože válka nemůže být nikdy svatá: svatý je mír.

(Potlesk)

Pojďme učit děti ve školách, v kostelech, v modlitebnách a v mešitách, že posvátný je ve vesmíru člověk, a ne Kaaba nebo mešita Al-Aksá nebo chrám Nejsvětější trojice, ale lidstvo – lidské pokolení je nejsvatější a nejposvátnější věc ve vesmíru a je důležitější než jakákoliv posvátná věc.

(Potlesk)

Proč vám to říkám, dámy a pánové? Protože Kaabu vytvořil Abraham, člověk, a zeď v Mekce postavil žid a chrám nejsvětější trojice křesťan. Ale člověka – kdo vytvořil člověka? Je to dílo Stvořitelovo a kdokoliv ničí dílo Stvořitelovo, si nezaslouží respekt.

Každý, kdo v Izraeli nebo Iráku zabije dítě, se bude za svůj čin odpovídat Bohu, protože tyto děti jsou stvořeními božími na této planetě a my toto dílo ničíme. Můžeme těmto lidem vrátit život? Kdyby byla Kaaba zničena, mohli by ji naše děti znovu postavit, a kdyby byla zničena mešita Al-Aksá, postavili bychom ji znovu. Pokud by byl zničen chrám Nejsvětější trojice, další generace by ho postavila, ale věřte mi, když je zabit člověk, kdo mu vrátí život?

Proto zdravím a chválím Evropu, že mě na toto místo pozvala. Takže se na vás obracím a vyzývám vás, abyste zajistili trvalý otevřený dialog mezi civilizacemi, abychom vytvářeli státy založené na civilizovaných základech – ne na náboženských nebo etnických, protože náboženství je vztah mezi vámi a bohem – ale my všichni musíme žít na světě mírumilovně. Nevnucuji vám své náboženství a vy mi nevnucujete to své. Je to spojení mezi námi a Stvořitelem.

Pojďme tedy vytvořit novou generaci, která bude věřit, že civilizace lidstva je společné dílo a že nejvznešenější je lidské pokolení a svoboda – pochopitelně po Bohu. Chtěl bych, aby ve světě zavládl mír a začněme mírovou zemí: Palestinou a Izraelem. Musíme říct lidem, jako to papež řekl již před lety: spíše než zeď pojďme stavět mírové mosty, protože Palestina je mírovou zemí. Místo stavění zdí bychom měli postavit vesnice pro křesťanské, židovské a muslimské děti, které, když budou chodit do stejné školy a žít jako bratři a sestry, budou žít v míru.

(Potlesk)

Ano, během posledního roku jsme vám ze Sýrie podali ruku. Prezident Bašár al-Asad podal světu ruku a řekl „Chci skutečný mír“. Řekl: „Nebudu dnes nosit zbraň, ale budu vždy podporovat mírový svět a říkat, že pozítří už nesmí být žádná válka.“ Vítěz ve válce bude poražený, pokud je vítězem přechodně proto, že někoho zabil. Skuteční vítězové jsou ti, kdo se stanou pro ostatní lidi bratry. Není žádná svatá válka, ale svatý je člověk. Pojďme vytvořit svatý svět tím, že se z člověka stane svatá bytost.

Proto prosím nevěřte médiím, protože média mnohokrát neříkají pravdu. Mnoho z vás mě v Sýrii navštívilo a přišlo do mé mešity a já jsem šel s vámi do kostelů a viděli jste, jak žijeme jako jedna rodina a že nevěříme v prosté soužití, ale v žití jako v rodině. Bez ohledu, zda jsme muslimové, židi či křesťané, my všichni věříme v jediný dům – dům života.

Byl jsem v Sýrii stejně jako vy zde 10 let poslancem Parlamentu a po vstupu do Parlamentu jsem cítil, že nereprezentuji svou politickou stranu nebo skupinu, protože jsem byl nezávislý; spíše jsem zastupoval každého, kdo mě zvolil, abych ho zastupoval, a zastupoval jsem i toho, kdo mě nevolil, protože je to můj bratr nebo sestra, a zastupoval jsem všechny obyvatele země. A vy zde zastupujete své země nebo politické strany, nebo zastupujete lidské bytosti? Prosím, zastupujte naše a vaše národy, protože lidské pokolení je ve vesmíru jedinečné.

Ano, musíte nás zastupovat v otázkách míru a pravdy a víry. Islámský svět je dnes v mnoha svých zemích svědkem války. Tento svět musí dosáhnout míru a vždy si mír přál a pokud dochází ke krizím, je to kvůli křivdám. Křesťanství přišlo zajistit mír, jinak nemůžeme chápat, jaký byl úkol proroků jako byl Mojžíš, kteří volali po dosažení míru. Nikdo nechtěl nikoho zabíjet a každý, kdo chce někoho zabít, tím popře svou víru a náboženství. Nepoužívejme náboženství pro zabíjení, náboženství bylo vytvořeno pro mír a život.

A to je poselství z mé země, která byla požehnaná z nebes a kde kráčeli a žili všichni proroci.

Žena má v naší zemi významné místo a je uctívaná, ať je židovka, křesťanka, nebo muslimka, jakkoliv pravděpodobně čelila bezpráví ze strany mužů. Ženy jsou v naší zemi na všech úrovních a vůdci mé země včetně prezidenta volají po účasti žen ve všech oblastech společnosti.

Toto město je symbolem míru. Viděl jsem, jak ho stavěli, a říkal jsem, že Evropa je zázrak 20. století. Zázrak, který byl svědkem první a druhé světové války a který dokázal zbořit Berlínskou zeď, aniž by byla prolita krev – ani jediná kapka krve. Celá Evropa se znovu sjednotila a její obyvatelé se sjednotili v jednom Parlamentu. Mohli byste nám pomoci vytvořit takovýto parlament – lidský, duchovní, univerzální parlament? Prosím, pomozte nám, protože Sýrie a celý islámský svět na vás čeká, ať už muslimové, nebo křesťané.

A konečně poněvadž Damašek je tento rok hlavním městem arabské kultury a vy jste zahájili rok mezikulturního dialogu, rád bych vás požádal, abyste souhlasili s konáním vašeho zasedání věnovaného kultuře v parlamentu v hlavním městě arabské kultury Damašku, abychom tím vyjádřili, že svět je jen jeden, a abyste podali ruku Libanonu, protože v Libanonu žije národ bránící skutečné hodnoty, a my bychom chtěli všichni napomoci vytvořit jeden Libanon a jednu skutečnou Palestinu, jeden skutečný Izrael, jeden skutečný Irák, jednu zemi míru pro všechny.

(Dlouhý potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda − Dámy a pánové, váš potlesk ukazuje, že tato Sněmovna je se mnou zajedno, když nyní velkému muftímu ze Sýrie šejku Ahmedu Badr El Din El Hasúnovi srdečně poděkuji za jeho poselství proti násilí, válce a terorismu. Jádrem tohoto sdělení byl respekt k lidské důstojnosti, a to je základem pro spolupráci mezi kulturami. To znamená, že je nutná tolerance, podle které máme my svůj vlastní názor a nemusíme přijímat názor druhého, ale musíme ho respektovat, a tak můžeme společně žít na tomto světě v míru a respektu k lidské důstojnosti. Děkuji Vám, Vaše eminence, za projev zde v Evropském parlamentu.

(Potlesk)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí