Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

9. Juhlaistunto - Syyrian suurmufti
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Hyvät naiset ja herrat, minulla on tänään, Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotena, erityinen kunnia ja ilo toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin Hänen ylhäisyytensä sheikki Ahmad Badr El Din El Hassoun, Syyrian suurmufti.

(Suosionosoituksia)

Niin kuin korostin viime viikolla Ljubljanassa Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden avajaisissa, Euroopan parlamentti pitää tätä kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta erittäin tärkeänä.

Olen monien muiden tavoin vahvasti vakuuttunut, että on sekä mahdollista että välttämätöntä, että erilaista kulttuureista ja uskontokunnista lähtöisin olevat ihmiset elävät keskenään rauhassa sekä Euroopan unionissa että koko maailmassa. Tässä yhteydessä erityisen tärkeitä ovat suhteemme Välimeren vastakkaisten rantojen ja Lähi-Idän kansojen kanssa. Totuus on, että tämän vuoropuhelun hedelmillä on pitkäaikainen vaikutus yhteiseen tulevaisuuteemme. Meidän on rakennettava yhdessä Välimeren yli henkinen ja kulttuurinen silta, joka on juurtunut molemminpuoliseen rikkauteen ja yhteisiin arvoihin.

Rakennamme tätä siltaa, kun ryhdymme käymään jatkuvaa, rehellistä ja avointa vuoropuhelua, jossa kuuntelemme toisiamme, vaihdamme avoimesti mielipiteitä ja kehitämme keskinäistä ymmärrystä.

Suvaitsevaisuus on kulttuurienvälisen vuoropuhelun ytimessä. Suvaitsevaisuus ei tarkoita välinpitämättömyyttä. Suvaitsevaisuus tarkoittaa omien mielipiteiden esittämistä ja toisten ihmisten vakaumusten kuulemista ja kunnioittamista.

Jos meistä on mahdotonta hyväksyä toisen ihmisen mielipidettä, tällaisiin näkemyksiin on silti suhtauduttava kunnioittavasti, ajatuksia ja mielipiteitä on vaihdettava rauhanomaisesti, ja milloin mahdollista, on tasoitettava tietä yhteiselle toiminnalle ja laukaistava jännite tällä tavoin.

Meidän on korostettava yhteisiä asioita, mukaan lukien yleismaailmalliset demokraattiset arvot. Näiden joukossa etusijalla ovat ihmisarvo ja luovuttamattomien ihmisoikeuksien puolustaminen.

Vuoden 2008 aikana ja sen jälkeen Euroopan parlamentti käyttää hyväkseen useita tilaisuuksia tällaisiin neuvotteluihin ryhtymiseksi. Syyrian suurmuftin tämänpäiväinen vierailu on ensimmäinen näistä tilaisuuksista. Ahmad Badr El Din El Hassounia, entistä Aleppon muftia, pidetään uskontojenvälisen vuoropuhelun huomattavana puolustajana maassa, jossa uskonnolliset yhteisöt elävät ja työskentelevät kaikessa moninaisuudessaan yhä rauhassa keskenään.

Tätä symboloi selvästi se, että suurmuftin tämänpäiväisellä vierailulla on mukana korkea-arvoisia uskonnollisia johtajia. Se oli hänen nimenomainen toiveensa. Haluan mainita erityisesti piispa Antoine Audon, Syyrian kaldealais-katolisen kirkon päämiehen, ja toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi.

Teidän ylhäisyytenne, minulla on nyt suuri ilo pyytää teitä puhumaan Euroopan parlamentille.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Ahmad Badr El Din El Hassoun, Syyrian suurmufti.

(Puhuja puhui arabian kielellä. Alla on englanninkielisen tulkkauksen transkriptio.)

Tervehdin teitä kaikkia Luojamme nimissä, joka loi ihmiskunnan samasta mullasta ja jonka sielun kautta olemme voineet herätä eloon. Meille tuleva energianlähde on lähtöisin yhdestä Jumalasta, Luojasta. Olemme hänen luomiaan, ja näin ollen tervehdin teitä veljinä tällä planeetalla, veljinä hengessä ja ihmiskunnassa.

Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kunnianarvoisat jäsenet, olen tullut luoksenne maasta, jossa elämistä en valinnut, vaan taivas päätti tehdä minusta yhden sen kansalaisista. Tämä maa, jota sanomme siunatuksi maaksi, Al-Shamin maaksi, johon kuuluvat Libanon, Palestiina, Syyria, Jordania ja Israel, maa, joka sulkee sisäänsä kaikki taivaalliset kulttuurit: meidän maassamme kulki profeetta Aabraham, profeetta Mooses eli siellä onnellisena, meidän maassamme syntyi Jeesus (olkoon Jumalan siunaus hänen kanssaan), ja meidän maastamme hänet nostettiin taivaaseen. Myös profeetta Muhammed tuli Mekasta meidän maahamme, jotta hänet nostettaisiin taivaaseen. Näin ollen haluaisin, että ymmärrätte tuon maan merkityksen, joka oli valon ja valaistuksen lähteenä. Ilman sitä emme olisi olleet kristittyjä ja Aabrahamin ja Mooseksen seuraajia. Emme olisi olleet muslimeita emmekä kantaisi vastuuta jumalallisen sanoman välittämisestä maailmalle.

Näin ollen kiitän teitä täydestä sydämestäni, ja kiitän parlamentin puhemiestä, joka salli minun avata tämän kulttuurikeskustelun kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna.

Puhun kulttuureista, mutta erillisiä kulttuureja ei oikeastaan ole, on yksi ainoa kulttuuri.

Kulttuureilla on ollut vaikutusta ihmiskunnan kulttuuriin, ja ne ovat rikastuttaneet sitä, ja kulttuuri on oma luomuksemme: me loimme kulttuurin. Tätä parlamenttia ei rakentanut kristitty, juutalainen tai muslimi. Sen loi ihminen. Tämä on kulttuurin ja sen rakentamisen symboli.

Muodostamme kaikki yhden ainoan kulttuurin, jota sanotaan ihmiskunnan kulttuuriksi. Näin ollen omalla alueellamme emme lainkaan usko kultturienväliseen konfliktiin. Maailmankaikkeudessa on yksi kulttuuri, ei useita. Erilaisia kulttuureita voi kuitenkin olla olemassa tai olla olemassa rinnakkain.

(Suosionosoituksia)

Katsokaamme siis, missä on kulttuurienvälinen konflikti. Konflikti on siellä, missä on tietämättömyyttä, terrorismia ja takapajuisuutta, mutta sivistynyt ihminen tarttuu uskonnostaan riippumatta käteeni, jotta voisimme rakentaa yhdessä ihmiskunnan kulttuuria. Kun ihmiset lensivät kuuhun, tuolloin Neuvostoliiton avaruusohjelmaan ja NASAan ei kuulunut yksinomaan amerikkalaisia tai venäläisiä vaan myös eurooppalaisia, italialaisia, saksalaisia, ranskalaisia, belgialaisia ja arabeja. Yhdessä he rakensivat sivilisaation, jonka ansiosta ihmiskunta pääsi avaruuteen.

Tarkastelkaamme siis uudelleen terminologiaa tai kulttuurien tai sivilisaatioiden välistä konflikti-termiä. Se on vaarallinen, koska erillistä sivilisaatiota ei voi rakentaa. Esi-isämme rakensivat pyramidit, ja Chilen pyramidien rakentajat olivat myös esi-isiämme. Näin ollen, kuten jo sanoin, on vain yksi sivilisaatio.

Ja toinen asia. Onko sivilisaatiolla uskontoa? Vai antaako uskonto inhimilliselle kulttuurille moraaliset arvonsa? Ei ole islamilaista, kristillistä eikä juutalaista sivilisaatiota. Uskonto antaa sivilisaatiolle moraaliset arvonsa, mutta me rakennamme kulttuuria. Jumala loi uskonnon, mutta me luomme kulttuureita. Me olemme luoneet ne, mutta uskonto on Jumalan työtä. Sivilisaatiolle ei siis pidä asettaa rajoituksia, sillä se on meidän työmme tulos, kun taas uskonto, kuten jo sanoin, on Jumalan työtä.

Kuka luo sivilisaation? Ihmiskunta – sinä ja minä. Keitä me olemme, sinä ja minä? Oletko sinä erilainen kuin minä? Et. Sinä et ole toinen osapuoli. Eläin saattaa olla toinen osapuoli, mutta sinä olet veljeni tai sisareni riippumatta uskonnostasi ja kielestäsi, koska äitini on sinun äitisi, isäni on sinun isäsi, ja maa on meidän äitimme ja Aabraham isämme. Luokaamme siis uusi sukupolvi, joka uskoo, että "toinen" on eläin. Ihminen on kuitenkin uskonnostaan tai kotiseudustaan huolimatta veljeni tai sisareni, ja hänen verensä on minun vertani. Hänen henkensä on minun henkeni, hänen ajatuksensa ovat minun ajatuksiani, hänen vapautensa on minun vapauteni, ja hänen kulttuurinsa eroaa minun kulttuuristani. Rakentakaamme siis yhdessä sivilisaatiota. Omalla seudullamme emme usko uskontojen moninaisuuteen. Monia uskontoja ei ole olemassa.

Aabrahamilla, Mooseksella, Jeesuksella ja Muhammedilla oli yksi ainoa uskonto – Jumalan palveleminen ja ihmiskunnan arvokkuus. Mitä lainsäädäntöön ja lakiin tulee, niissä on eroja eri aikoina ja aikakausina. Lainsäädäntöä voi olla monenlaista, mutta ei voi olla monia uskontoja. Näin ollen teidän Jumalanne ja meidän Jumalamme on yksi ja sama, ja me kaikki palvomme samaa Luojaa. Ei siis voi olla uskonnollista konfliktia. Tästä johtuen voin sanoa, että pyhää sotaa ei ole olemassa. En usko pyhiin sotiin, koska sota ei voi koskaan olla pyhää. Rauha on pyhää.

(Suosionosoituksia)

Opettakaamme siis lapsillemme kouluissa, kirkoissa ja uskonnollisilla paikoilla sekä moskeijoissa, että maailmankaikkeudessa todella pyhää on ihminen, ei Kaaba, al-Aqsan moskeija tai Pyhän kolminaisuuden kirkko vaan ihmiskunta – ihmiskunta on maailmankaikkeuden pyhin asia ja tärkeämpi kuin muut pyhät asiat.

(Suosionosoituksia)

Miksi kerron teille tämän, hyvät naiset ja herrat? Koska Kaaban loi Aabraham, ja Mekan muurin rakensi juutalainen, ja Pyhän kolminaisuuden kirkon rakensi kristitty. Entä ihminen – kuka loi ihmisen? Ihminen on Luojan luoma, ja ketään, joka tuhoaa Luojan luomuksen, ei tulisi kunnioittaa.

Kuka hyvänsä, joka tappaa israelilaisen tai irakilaisen lapsen, joutuu vastaamaan teostaan Jumalan edessä, koska Jumala on luonut nuo lapset tälle planeetalle, ja me tuhosimme tuon luomuksen. Voimmeko herättää nuo ihmiset uudelleen henkiin? Jos Kaaba tuhottaisiin, lapsemme rakentaisivat sen uudelleen, ja jos al-Aqsan moskeija tuhottaisiin, rakentaisimme senkin uudelleen. Jos Pyhän kolminaisuuden kirkko tuhottaisiin, seuraava sukupolvi rakentaisi sen uudelleen, mutta uskokaa minua, jos ihminen tapetaan, kuka voi antaa hänelle hänen elämänsä takaisin?

Näin ollen tervehdin ja kiitän Eurooppaa, joka kutsui minut tänne. Aloitan siis teistä ja pyydän teitä varmistamaan, että sivilisaatioiden välisestä vuoropuhelusta tulee loputon ja avoin, jotta loisimme yhteiskuntaan perustuvia valtioita – emme uskontoon tai etnisyyteen perustuvia, koska uskonto on suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Meidän on kuitenkin vietettävä tässä maailmassa rauhanomaista yhteiseloa. En tyrkytä uskontoani teille, ettekä te tyrkytä uskontoanne minulle. Se on meidän ja Luojan välinen asia.

Luokaamme siis uusi sukupolvi, joka uskoo, että ihmiskunnan sivilisaatio on yhteistä työtä ja että jalointa on ihmiskunta ja vapaus – tietenkin Jumalan jälkeen. Jos haluamme nähdä maailmassa rauhan, aloittakaamme rauhan maasta, Palestiinasta ja Israelista. Näin voimme kertoa ihmisille, niin kuin paavi vuosia sitten sanoi, että rakentakaamme muurin rakentamisen sijaan rauhan siltoja, koska Palestiina on rauhan maa. Ottaen huomioon, kuinka paljon tuon muurin rakentaminen maksaa, voisimme itse asiassa antaa kristittyjen, juutalaisten ja muslimilasten käydä samaa koulua ja elää veljinä ja sisarina rauhan koulussa.

(Suosionosoituksia)

Kyllä, ojensimme teille kätemme viime vuonna Syyriassa. Presidentti Bashar-al-Asad ojensi kätensä maailmalle ja sanoi: "Haluan todellista rauhaa". En kanna tänään asetta. Sen sijaan kannan aina mukanani rauhan sanoja voidakseni seistä maailman edessä ja sanoa: "Ei enää sotaa tämän päivän jälkeen". Sodan voittaja on häviäjä, jos hän saa tilapäisen voiton tapettuaan ihmisiä, mutta todellisia voittajia ovat ne, joista tuli muiden ihmisten veljiä. Maa ei ole pyhää, vaan ihminen on pyhä. Luokaamme pyhä maailma sen jälkeen, kun ihmisestä on tullut pyhä ihminen.

Älkää siis uskoko tiedotusvälineitä, sillä tiedotusvälineet eivät monissa tapauksissa kerro totuutta. Monet teistä ovat vierailleet luonani Syyriassa ja ovat käyneet moskeijassani, ja minä kävin näiden ihmisten kanssa kirkoissa. He näkivät, miten elämme kuin yksi suuri perhe ja että emme usko yksinkertaiseen yhteiseloon vaan perheenä elämiseen. Olimmepa sitten muslimeita, juutalaisia tai kristittyjä, uskomme yhteen kotiin – elämän taloon.

Kuten tekin, olen ollut parlamentin jäsen, kymmenen vuoden ajan Syyriassa. Heti parlamenttiin tultuani tunsin, että en edusta poliittista puoluettani tai ryhmääni, koska olen riippumaton. Edustan sen sijaan jokaista ihmistä, joka on pyytänyt minua edustamaan häntä, koska hän on veljeni tai sisareni, ja olin kaikkien maan ihmisten edustaja. Edustatteko siis maitanne tai poliittisia puolueitanne vai edustatteko ihmisolentoa? Olkaa hyvät ja edustakaa meitä ja kansaanne, koska ihmiskunta on maailmankaikkeudessa ainutlaatuinen.

Kyllä, teidän on edustettava meitä rauhan, totuudenmukaisuuden ja uskon asioissa. Tämän päivän islamilainen maailma näkee monissa maissaan sotia. Tässä maailmassa on saavutettava rauha. Se on aina halunnut rauhaa, ja jos eräitä kriisejä onkin, ne johtuvat epäoikeudenmukaisuudesta. Kristinusko tuli varmistamaan rauhan. Muussa tapauksessa emme voi ymmärtää, mikä oli profeettojen, kuten Mooseksen, tehtävä. Hän kehotti luomaan rauhan. Kukaan ei halunnut tappaa ketään. Jokainen, joka haluaa tappaa toisen ihmisen, on ristiriidassa uskomustensa ja uskontonsa kanssa. Älkää käyttäkö uskontoa tappamiseen. Uskonto on olemassa rauhaa ja elämää varten.

Kyllä, tämä on viesti minun maastani, maasta, jolle taivaat antoivat siunauksensa ja jossa kaikki profeetat kulkivat ja elivät.

Nainen on maassamme tärkeä henkilö, ja hän herättää kunnioitusta, olipa hän juutalainen, kristitty tai muslimi, vaikka hän on todennäköisesti joutunut kärsimään miesten epäoikeudenmukaisuudesta. Naiset ovat maassamme aktiivisia kaikilla tasoilla, ja maani johtajat, presidentti mukaan lukien, kehottavat naisia osallistumaan yhteiskunnan kaikkiin aloihin.

Tällä kaupungilla on oikeus rauhaan. Näin, miten se on rakennettu, ja sanoin, että Eurooppa on 1900-luvun ihme. Tämä ihme on nähnyt ensimmäisen ja toisen maailmansodan ja sitten onnistunut murtamaan Berliinin muurin ilman verenvuodatusta – ilman ainoatakaan veripisaraa. Koko Eurooppa yhdentyi, ja sen kansa kokoontui yhteen parlamenttiin. Voisitteko auttaa meitä saamaan aikaan sellaisen parlamentin – inhimillisen, henkisen ja yleismaailmallisen parlamentin? Olkaa hyvät ja auttakaa meitä, sillä Syyria ja koko islamilainen maailma odottaa teitä, olittepa muslimeita tai kristittyjä.

Lopuksi, koska Damaskos on tänä vuonna arabimaiden kulttuuripääkaupunki, ja teillä käynnistyi kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi, pyydän teiltä suostumusta kulttuurienvälisen kokouksen järjestämiseen Damaskoksessa, arabimaiden kulttuuripääkaupungissa, jotta voitaisiin sanoa, että maailma on yksimielinen ja että ojennamme kätemme Libanonille, koska Libanonissa on yksi kansa. Meidän kaikkien tulisi auttaa yhden Libanonin ja yhden todellisen Palestiinan, yhden todellisen Israelin ja yhden todellisen Irakin, kaikille tarkoitetun rauhan maan, luomisessa.

(Jatkuvia suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Hyvät naiset ja herrat, suosionosoituksenne ovat merkkinä siitä, että tämä parlamentti on kanssani yhtä mieltä kiittäessään vilpittömästi Syyrian suurmuftia, sheikki Ahmad Badr El Din El Hassounia, hänen väkivallan, sodan ja terrorismin vastaisesta viestistään. Ihmisarvo on hänelle keskeinen asia, ja se on kulttuurienvälisen yhteistyön perusta. Hän sanoo suvaitsevaisesti, että meillä on oma mielipiteemme ja että meidän ei tarvitse omaksua toisen mielipidettä, mutta kunnioitamme sitä ja näin ollen vietämme tässä maailmassa rauhanomaista rinnakkaiseloa ja tunnustamme ihmisten ihmisarvon. Kiitos, teidän ylhäisyytenne, että puhuitte meille täällä Euroopan parlamentissa.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö