Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2146(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0518/2007

Ingediende teksten :

A6-0518/2007

Debatten :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Stemmingen :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0009

Debatten
Dinsdag 15 januari 2008 - Straatsburg Uitgave PB

10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)
PV
  

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil hierop reageren in navolging van artikel 152 en 160 van het Reglement, met betrekking op de stemprocedure en de hoofdelijke stemming. Het is duidelijk dat het Reglement misbruikt is geweest en gebruikt werd voor doeleinden die mijlenver afliggen van de oorspronkelijke bedoeling van het Reglement. Mag ik, via u, aan specialisten als de heer Corbett vragen dat ze eens goed kijken naar wat er vandaag is gebeurd? Volgens mij heeft de Voorzitter de discretionaire bevoegdheid om elke aanvraag voor hoofdelijke stemming ongeldig te verklaren. Wanneer we in de toekomst zwaardere stemmingsrondes houden zou dat wel eens nodig kunnen zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE) . (DE) Mijnheer de Voorzitter, we hebben in dit Huis terecht een zeer liberaal en vooral minderheidsvriendelijk Reglement. Daarvan willen we en daarvan zullen we niet afwijken. Dit vereist echter dat de verschillende fracties op correcte en niet op oneigenlijke wijze gebruik maken van hun minderheidsrechten. Wanneer dit gebeurt — en vandaag was dit het geval —moeten we deze praktijk overdenken.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik kan me niet aansluiten bij de twee standpunten die we zojuist hebben gehoord. De regels over deze kwestie zijn heel duidelijk. Elke fractie heeft het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. De Voorzitter heeft op dat vlak geen enkele discretionaire bevoegdheid. We hebben ons altijd neergelegd bij het feit dat in een democratisch parlement de meerderheid uiteindelijk aan het langste eind trekt. Wat we net gehoord hebben, geeft echter blijk van een uiterst intolerante houding die geen ruimte laat voor enige oppositie of afwijkende meningen. Als mijn collega’s willen begrijpen waarom de Europese Unie bij ons zo onpopulair is, dan moeten ze maar eens kijken naar hun eigen intolerante houding tegenover elke mening die niet overeenkomt met die van hen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . Mijnheer Hannan, voorzover mij bekend hebben we deze morgen steeds hoofdelijk gestemd. De bepalingen van het Reglement zijn dus steeds rigoureus gerespecteerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zou de heer Beazley en de heer Rack en misschien ook u, mijnheer de Voorzitter, er even op attent willen maken dat vandaag de eerste keer is sinds ik tot het Parlement ben toegetreden dat we er zeker van kunnen zijn dat de resultaten juist zijn, want meestal is de stemming een klucht! Dus kom niet klagen tegen ons, want wij zijn diegenen die hier weer wat orde willen scheppen zodat er in de toekomst meer werk wordt gedaan in de commissies en wij niet worden geconfronteerd met honderden, of soms zelf duizenden amendementen. Wat wij gedaan hebben was volledig volgens de regels, en iedereen hier − vooral zij die nog geloven in wat we hier doen − zouden daar iets van kunnen leren.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, namens de PSE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik verwijs naar artikel 171 van het Reglement en verzoek namens de sociaaldemocratische fractie om het volgende: op grond van de dringende behoefte aan overleg over het Reglement en de interpretatie daarvan vraag ik de vergadering nu te schorsen. Ik verzoek erom alle verdere debatten − ook de stemverklaringen over de stemmingen − te verdagen tot vanavond 22.00 uur.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . Veertien afgevaardigden hebben verzocht om een stemverklaring bij elk van de zeven debatten die we gisteren en vanochtend hebben gevoerd. Veertien afgevaardigden, en alle veertien hebben ze gevraagd om een stemverklaring bij elk van de zeven gevoerde debatten: tien van deze afgevaardigden behoren tot de IND/DEM-Fractie, twee tot de PPE-DE-Fractie en twee tot de niet-ingeschrevenen.

Als we nu aan deze stemverklaringen beginnen zullen we daar ongeveer twee uur mee bezig zijn.

Daarom wil ik het Parlement graag dit punt van orde voorleggen: we kunnen ofwel de eerstvolgende twee uur verdergaan met de stemverklaringen, ofwel – zoals de heer Schulz voorstelt – de zitting voortzetten en de stemverklaringen vanavond afhandelen.

(Het Parlement stemt in met dit voorstel)

Dames en heren, om 15.00 uur zal worden aangegeven wanneer de stemverklaringen zullen worden afgehandeld.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid