Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. januar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Protokollen fra mødet den 14. januar 2008 er omdelt.

Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg den som godkendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det var meget venligt af Dem at give mig ordet 20 minutter efter, at jeg anmodede om det, selv om jeg sidder lige over for formandskabet. Jeg ønsker, at det, jeg siger, bliver ført til protokols, og jeg vil tale af hensyn til demokratiet i Parlamentet.

Parlamentets formandskab og alle gruppeformændene må erkende, at man ikke gør en uret god igen ved at begå en ny. Det, der er politisk nyttigt, er ikke altid politisk korrekt, og efter at have lyttet til stormuftien i dag må vi på en måde, der er klar og utvetydig for os alle sammen, beslutte, om vi i Parlamentet følger forretningsordenens demokratiske bestemmelser eller følger de interesser, som hver enkelt har alt efter omstændighederne.

Der blev begået en fejl i formiddags, hvad angår Parlamentets forretningsorden, og vi retter ikke den fejl ved i dag at stemme i en tom mødesal. Vi begår en ny fejl til skade for demokratiet i Parlamentet. Jeg siger ikke på vegne af UEN-Gruppen, om det er vigtigt at debattere affald i Italien kl. 21.00 i aften eller kl. 17.00 i morgen, eller om det er vigtigt, at stemmeforklaringerne følger efter afstemningen, hvilket altid har været reglen i Parlamentet, når afstemningen finder sted, som den burde have gjort det i formiddags. Jeg spørger Dem imidlertid, hr. formand - og De kan fratage mig ordet, hvis De vil, det er jeg fuldstændig ligeglad med - hvad der står i Parlamentets forretningsorden. Ved De det? Til dette spørgsmål vil De svare dette tomme Parlament, at det bør stemme på basis af dem, der fik ordet, og ikke dem, der ønskede at give udtryk for et uafhængigt synspunkt! Det er vanvittigt!

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Fru formand! Jeg vil tale lige så roligt til Dem, som De lød oprevet. Jeg gav Dem ordet, fordi jeg ønskede at vide, om De var for eller imod godkendelse af protokollen fra mandag den 14. januar. De havde ikke noget at sige herom. Jeg var imidlertid så høflig, at jeg lod Dem tale færdig, og jeg håber, at de andre medlemmer sætter lige så stor pris på den måde, De valgte at tale til Parlamentet.

Jeg går derfor ud fra, at der ikke er bemærkninger, da De, fru formand, ikke anmoder om at få ordet igen.

(Protokollen fra foregående møde godkendtes)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik