Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 15 januari 2008 - Straatsburg Uitgave PB

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . De notulen van de vergadering van maandag 14 januari 2008 zijn rondgedeeld.

Zijn er opmerkingen?

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN) . (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is erg vriendelijk van u om mij, nadat ik daar twintig minuten geleden om heb gevraagd, het woord geven, ook al zit ik hier pal tegenover het voorzitterschap. Ik wil hier het woord voeren – voor de notulen en ten behoeve van de democratie in dit Parlement.

Het voorzitterschap van het Parlement en alle fractievoorzitters moeten beseffen dat de ene fout de andere niet uitvlakt. Wat politiek gezien nuttig is, is niet per se politiek correct, en na de toespraak van de Grootmoefti moeten we op een voor allen duidelijke en niet mis te verstane wijze beslissen of we ons in dit Parlement aan de democratische bepalingen van het Reglement houden of dat we ons richten naar de individuele belangen die de leden al naargelang de omstandigheden hebben.

Vanmorgen werd een foute beslissing genomen met betrekking tot het Reglement, en we kunnen deze fout niet rechtzetten door hier vandaag in een leeg Parlement te stemmen. We zouden daarmee een tweede fout begaan, die ten koste gaat van de democratie. Ik wil hier niet namens de UEN-Fractie zeggen of het belangrijk is om het afvalprobleem in Italië vanavond om 21.00 uur of morgen om 17.00 aan de orde te stellen, of dat het belangrijk is dat bij de stemming stemverklaringen worden afgegeven, zoals het in dit Parlement te doen gebruikelijk is als de stemmen worden afgegeven, zoals dat vanmorgen had moeten gebeuren. Ik vraag u echter – mijnheer de Voorzitter – en u kunt mij gerust proberen te onderbreken, dat interesseert me in het geheel niet – wat het Reglement hierover zegt? Hebt u enig idee? Op deze vraag wilt u, ten overstaan van deze lege zaal, antwoorden dat het Parlement dient te stemmen op basis van de verklaringen van leden die het woord hebben gekregen, en niet op basis van de verklaringen van diegenen die een onafhankelijke mening wilden uiten! Dat is krankzinnig!

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter . Mevrouw de Voorzitter, ik zal u te woord staan met een kalmte die even groot is als zojuist uw irritatie. Ik heb u het woord gegeven om te weten te komen of u iets wilde melden in verband met de notulen van de vergadering van maandag 14 januari. Daarover hebt u niet het woord gevoerd. Ik ben zo beleefd geweest uw hele interventie te beluisteren en ik hoop dat de collega’s, net als ik, de toon die u aanslaat in de plenaire vergadering zullen weten te waarderen.

Ik ga er dus van uit dat er geen opmerkingen zijn, aangezien mevrouw de Voorzitter geen interventie houdt.

(De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid