Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0189(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0514/2007

Pateikti tekstai :

A6-0514/2007

Debatai :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2008 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0014

Diskusijos
Antradienis, 2008 m. sausio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

14. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametė programa (diskusijos)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas . - (FR) Kitas Michael Cashman, atstovaujančio Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą, pranešimo punktas – dėl Tarybos sprendimo, įgyvendinančio Reglamento (EB) Nr. 168/2007 nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametės programos priėmimo(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS)) (A6-0514/2007).

Tvarkos klausimas: gal galėtų gerbiamas narys pasakyti, kokį Reglamento straipsnį jis turi omenyje?

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM). – Pone pirmininke, darbo tvarkos klausimu pagal 171 straipsnį. Ką tik pasakėte parlamentui, kad 19 narių gali prašyti kalbėti. Prieš priešpiečius mums buvo pasakyta, kad kalbėjo 14 narių. Aš žinau, kad kai klausimas liečia statistinius duomenis ir ypač, kai nėra vardinis balsavimas, reikalams duodama šiek tiek laisvės, bet gal galėtumėte paaiškinti tų dviejų skaičių skirtumą?

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas . - (FR) Sunku iškart viską paaiškinti, tačiau aš pasistengsiu.

Mes realiu laiku gauname prašymus suteikti žodį, man taip pat pirmininkaujant yra tekę aiškinti balsavimo rezultatus. Greičiausiai nutiko taip, kad kai Vidal-Quadras paskelbė savo pranešimą, ant jo stalo buvo 14 pavardžių, tada per kelias sekundes ar minutes kiti Parlamento nariai priėjo prie tribūnos norėdami pranešti, kad nori žodžio. Be jokios abejonės nuo Vidal-Quadras pranešimo iki manojo, kurį paskelbiau prieš akimirką, 14 pavardžių sąrašas išaugo iki 19. Tačiau tai labai įdomus dalykas ir mes turėtume pažiūrėti į atitinkamą straipsnį.

Dabar leiskite man grįžti prie Cashman pranešimo ir iškart pakviesti Komisijos atstovą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Komisijos pirmininko pavaduotojas. − Pone pirmininke, visų pirma aš norėčiau padėkoti Parlamentui už labai konstruktyvų bendradarbiavimą ir palaikymą greitai priimant daugiametę 2007-2012 m. Pagrindinių teisių agentūros programą.

Aš ypač norėčiau padėkoti pranešėjui Michael Cashman už jo asmeninį atsidavimą šiai bylai. Tokia daugiametė 2007-2012 m. programa, kokią pasiūlė Komisija ir, kokia buvo aptarta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, sudarys galimybes agentūrai dirbti visu savo pajėgumu. Norėčiau čia pasakyti, kad visiškai suprantu kiekvieną pranešėjo pateiktą pakeitimą sekantį argumentavimą. Man malonu pasakyti, kad aš galiu priimti 1 pakeitimą; 2 pakeitimą dėl etninių mažumų sąvokos; 3, 4, 5, 8 ir 13 (iš dalies) pakeitimus dėl daugeriopos diskriminacijos sąvokos; 15 pakeitimą dėl socialinės atskirties sąvokos ir 16 pakeitimą – ypač todėl, kad visi šie pakeitimai atspindi kompromisinius sprendimus, rastus pirmininkaujančios valstybės, Komisijos ir pranešėjo diskusijose.

Kalbant apie kitus pakeitimus, aš negaliu priimti jų dėl eilės teisinių ir techninių priežasčių, kurias labai greitai paaiškinsiu. Kai kurie pakeitimai yra nesuderinami su pagrindiniu reglamentu, būtent 10, 11 ir 18 pakeitimas. Kai kuriais atvejais pakeitimai neatitinka reglamento, ypač 17 pakeitimas. Kai kuriais atvejais jie prieštarauja reglamentui, žinoma, mano požiūriu, pavyzdžiui 10 pakeitimas. Kiti neatitinka geresnio reglamentavimo reikalavimų, ypač 2, 7 ir 13 pakeitimas, o kas liečia „tradicinės nacionalinės mažumos ir kalbinės mažumos“ papildymą, tą jau numato reglamentas.

Kai kurie pakeitimai nepriklauso Bendrijos kompetencijai arba agentūros kompetencijai, būtent 14 ir 15 (iš dalies) pakeitimas. Galiausiai, 12 pakeitimas žymiai apribotų sričių, kuriomis turi užsiimti agentūra, kaip išdėstyta 2 mūsų pasiūlymo straipsnyje, apimtį.

Vienas klausimas dėl 6 pakeitimo. Aš ne prieš nuostatos esmę. Tačiau pasiūlymas dėl daugiametės programos nėra, mano požiūriu, geriausia vieta pateikti bendrus pareiškimus apie žmogaus teisių prigimtį ir apibrėžimą.

Tai geriausiai yra padarytas atitinkamose tarptautinėse konvencijose ir chartijoje. Tačiau aš neprieštarausiu šiam pakeitimui, jeigu tiek Taryba, tiek ir Parlamentas nori priimti jį.

Pagaliau aš negaliu priimti 7 ir 9 pakeitimo. 7 pakeitime daugiametė programa sukurta reglamentuoti įpareigojimus Europos institucijoms ir/ar valstybėms narėms kontroliuoti atitikimą visoms tarptautinėms žmogaus teisių konvencijoms, kurių atžvilgiu valstybės narės yra šalis.

9 pakeitime nuoroda į daugiametės programos peržiūrą prieš penkių metų laikotarpį nėra būtina, atsižvelgiant į tai, kad Komisija, Taryba ir Parlamentas visada gali pareikalauti peržengti programos 2 straipsnio apimtį.

Apskritai kalbant, penkių metų laikotarpis buvo nustatytas siekiant neleisti statyti į pavojų agentūros darbo efektyvumą, nes jai reikia laiko savo darbui suplanuoti ir jį padaryti. Sistemingų peržiūrų įvedimas galėtų padidinti riziką pakenkti agentūros darbui.

Pagaliau, mano požiūriu, agentūros įsteigimas buvo didelė sėkmė skatinant gerbti pagrindines teises Europos Sąjungoje. Be to tai buvo pasisekimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo požiūriu. Dabar mes turime nustatyti tinkamas sąlygas agentūrai sėkmingai veikti ir įrodyti savo vertę ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, pranešėjas. − – Pone pirmininke, aš norėčiau padėkoti pirmininko pavaduotojui Franco Frattini už šiuos žodžius.

Jeigu Parlamentas turėtų bendro sprendimo procedūrą šiuo klausimu, mes būtume daug tvirtesnėje padėtyje. Šiandien aš turiu pasakyti čia esantiems kolegoms, kad iš pat pradžių susitikau su NVO ir pilietine visuomene, kaip darė ir kiti pagalbiniai pranešėjai, norėdamas išsiaiškinti, ką galėtume padaryti. Jau iš pat pradžių man buvo aišku, kad, jeigu būtų mano valia, turėčiau begalinį sąrašą, nes žmogaus teisės yra tokios svarbios: Jos yra pirmaeilės ir yra labai svarbi priežastis, kad būtų sukurtos institucijos ir mes niekada negrįžtume atgal į tas sąlygas, kurias sukūrė Antrasis pasaulinis karas ir pasibaisėtinas šešėlis, kuris buvo metamas ant tiek daug žmonių ir tiek daug įvairių mažumų.

Tačiau, iš tikrųjų mes paprasčiausiai konsultuojamės; štai kodėl aš turėjau priimti labai sunkią poziciją. Labai sunku man, kaip gėjui, nepanorėti konkrečiai įtraukti homofobijos. Tačiau, jeigu aš turiu būti nuoseklus taikant principą tuo klausimu, kurį mums reikia priimti ir kuris yra neįtrauktas, tada aš turiu susilaikyti nuo labai svarbių dalykų, kurių taip pat mano širdis trokšta. Todėl tai padaryti buvo sunku.

Man malonu pasakyti, kad šis pranešimas buvo patvirtintas 48 balsais „už“, niekam nebalsavus „prieš“ ir 8 susilaikius. Tai parodo, kad tai, ką mes čia turime – nors, iš tikrųjų, čia yra keletas pakeitimų, kurių aš asmeniškai nepalaikiau – yra komiteto pageidavimai. Aš noriu atiduoti didžiulę duoklę pirmininkaujančiai Portugalijai ir čia šiame parlamente posėdžiaujantiems mano kolegoms, kurie labai artimai dirbo su manimi ir kurie palaikė Parlamentą siekiant pabandyti pasiekti poziciją, kurią galėtų palaikyti tiek Taryba, tiek ir Komisija.

Aš patenkintas, kad komisaras išklausė devynis pakeitimus iš aštuoniolikos pakeitimų. Mes turime 50% palaikymą – žinoma, aš norėčiau 100% palaikymo, bet gyvenu realiame politiniame pasaulyje. Labiausiai noriu, kad agentūrai pasisektų. Agentūros ištakos yra Pagrindinių teisių chartija ir visos tarptautinės konvencijos dėl žmogaus teisių, dėl kurių mes esame bendrais susitarę valstybių narių tarpe.

Tačiau yra keletas delegacijų, keletas politikų ir keletas valstybių narių, kurios nori, kad agentūrai nepasisektų. Jie nenori, kad ji būtų veiksminga ir tai yra priežastis, kodėl aš buvau visiškai konkretus dėl reikalavimų, kuriuos mes rengiame šiai agentūrai. Aš noriu, kad jai pasisektų. Aš manau, kad pakeitimai, kurie buvo priimti komitete, padės siekti sėkmės, tuo pačiu nekeliant agentūrai perdėtų reikalavimų, kurie peržengtų išteklius, tiek žmogiškuosius, tiek ir finansinius.

Tarp kai kurių moterų grupių pasitaikė pasiūlymų, kad nebūtų nužengta per toli, bet mes pateikėme lyčių perspektyvą ir atsižvelgėme į Lyčių instituto nuomonę. Žinoma, čia turėtų būti numatytas vienas kito papildymas, bet mes neturime turėti dubliavimo, kadangi, dar kartą, tai eikvotų išteklius.

Todėl leiskite man užbaigti ir pasiklausyti – be abejo svarbiausio dalyko ir vieną sunkiausių dalykų, kuriuos reikia padaryti politikoje. Leiskite man pasiklausyti diskusijos, bet aš neturėsiu galimybės pritarti pakeitimams, kurie bus pateikti prieš rytoj vyksiančią plenarinę sesiją dėl paprasto principo: Iš pradžių pasakiau, kad negalėjau sutikti su visa eile pakeitimų ir norint keisti tą požiūrį dabar reikėtų grįžti prie susitarimo, kurį aš pasiekiau su pagalbiniais pranešėjais. Žinoma, mažumos kalbos yra svarbios, žinoma, kitos sritys yra svarbios, bet nėra nieko svarbiau, negu Pagrindinių teisių agentūra, kuriai sekasi darbe, kurį mes nurodėme jai padaryti.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček , Užsienio reikalų komitetą atstovaujantis pranešimo rengėjas. - (CS) Ponai ir ponios, Pagrindinių teisių agentūros įsteigimas praėjusiais metais – labai svarbus ir būtinas žingsnis siekiant apsaugoti ir ginti pagrindines žmogaus teises ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Deja, ilgalaikė programa dar nepatvirtinta, taip pat dar reikia išspręsti kai kuriuos personalo klausimus. Todėl Užsienio reikalų komitetas prašo kuo greičiau ištaisyti šią padėtį. Dėl Agentūros veiklos už Europos Sąjungos ribų, Užsienio reikalų komitetas pritaria priemonėms, kurių buvo imtasi siekiant išvengti darbo dubliavimo ir užtikrinti būtiną veiklos koordinavimą su šioje srityje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis: visų pirma, Europos vadovų Taryba, JT ir ESBO. Mes taip pat manome, kad Sąjungos ir besivystančių šalių dialogas žmogaus teisių tema yra itin svarbus. Todėl teigiamai vertiname tai, kad Agentūroje gali dalyvauti šalys kandidatės. Galiausiai darome prielaidą, kad vos tik įsigalios Reformos sutartis ir bus įsteigta Aukštojo Sąjungos atstovo užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimams pareigybė, Agentūra visomis išgalėmis padės šiam atstovui jo darbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, PPE-DE frakcijos vardu. - (HU) Ponas pirmininke, dėkoju už suteiktą žodį. Džiugu, kad patvirtinome Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros strateginę programą ir norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, parodytą norą bendradarbiauti atliekant šį puikų darbą.

Dabar institucijoms, valstybėms narėms ir ES piliečiams yra ne mažiau svarbu, kad Agentūra kuo greičiau imtų tinkamai dirbti, nes oficialiai ji įsteigta praėjusių metų kovo 1 d. Vienoje, tačiau iki šiol neturi savo tinkamos struktūros, įgaliojimų ar vadovybės.

Todėl labai svarbu, kad dabar būtų patvirtinta strateginė programa. Mes susidūrėme su tokia sudėtinga problema, kad viena vertus galime vardinti daugybę klausimų dėl žmogaus teisių ir svarbių teisinių klausimų, o kita vertus, turime nuspręsti, kaip ši Agentūra šiandien gali pasitarnauti mūsų tikslams.

Mano supratimu mano kolega ponas Cashman norėjo pasakyti, kad ji turėtų atitikti du kriterijus: ji turėtų lanksčiai spręsti mums visiems svarbias žmogaus teisių problemas, kartu Agentūra turėtų būti tinkama priemonė tikslui siekti.

Jaučiu, kad Parlamentas visiškai palaiko šiuos pasiūlymus ir nepaisant to, kad atidžiai išklausiau pono Frattini, kuris paaiškino, kas nepriimtina jam ir Komisijai, aš nuoširdžiai tikiuosi, kad Taryba supras mano klausimus, kadangi jie gali padėti išsiaiškinti, kaip Agentūra turėtų dirbti, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas realioms problemoms.

Į pradinį sąrašą klausimas dėl lingvistinių ir nacionalinių mažumų nebuvo įtrauktas, tačiau buvo įtrauktas į šį pasiūlymą. Manau, kad tai labai svarbu, nes dabar matome, kad šios problemos iškyla vėl ir vėl ir kad Sąjunga tikrai su jomis susiduria; ji turi imtis priemonių. Todėl tikiuosi, kad ši Agentūra sugebės atkreipti į jas dėmesį. Tai bus ne „popierinis tigras“, o realiai dirbanti institucija. Dėkoju už dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis, PSE frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, Pagrindinių teisių agentūra turi galų gale pradėti įgyvendinti savo svarbią užduotį. Todėl pranešėjas, kurį aš sveikinu, buvo priverstas apriboti siūlomos programos pakeitimus – siekdamas, kad šiuo svarbiu klausimu kuo greičiau būtų sudarytas tarpinstitucinis susitarimas. Be abejo, būtų priimtina, jei į temines sritis būtų įtrauktos socialinės teisės ir būtų išskirtinai paminėti žmonių prekybos klausimai ir privačiosios sferos bei žmogaus orumo apsauga taikant kovos su terorizmo priemones. Tačiau galimybės tai padaryti dar yra.

Šiandien daugiausiai dėmesio skirsiu svarbiam savo ir kelių kolegų pateiktam ir jau priimtam pakeitimui; jame pabrėžiama veiksmingo ir nepriklausomo teisingumo sistemos administravimo svarba, įskaitant kaltinamųjų ir įtariamųjų teises.

Pone Pirmininke, jei visuomenė netiki teismų nepriklausomumu ir nešališkumu, demokratinės visuomenės pagrindas yra pažeistas; dėl šios priežasties į agentūros atsakomybės sritį šis aspektas pagrįstai įtrauktas jau pradžioje. Tačiau dažnai pamirštame, kad kiekvienas asmuo yra nekaltas, kol neįrodyta priešingai. Kaltinamųjų kalimas prie gėdos stulpo, kurį vykdo žiniasklaida (siekdama padidinti reitingus) ar net vyriausybės ar valdžios atstovai (siekdami trumpalaikės politinės naudos) yra pasibaisėtinas šio principo pažeidimas. O įtariamųjų, Pone Pirmininke – ypač šiais laikais, kai, pasirodo, daugelį pagrindinių principų galima pažeisti kovos su terorizmu vardu – negalima grobti, su jais blogais elgtis ir pažeisti jų pagrindinių teisių ir už tai neatsakyti. Šiuo požiūriu labai gera pamoka yra Gvantanamo kalėjimas, kurio veikimo šeštosios metinės ką tik praėjo, tik, deja, į tai beveik niekas neatkreipė dėmesio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu. – (NL) Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausiai leiskite išreikšti didelę pagarbą pranešėjui M. Cashmanui. Visada jį laikiau svarbiu sąjungininku kovoje už pagrindines teises. Todėl su pranešėju nesutinku ne dėl esmės ar turinio, bet dėl strategijos. Kelių prioritetų atsisakymas mainais už Tarybos paramą gali būti tam tikra strategija, tačiau ar Taryba už šį atsisakymą mums siūlo pakankamai? Mano nuomone – ne, ir aš norėčiau aiškiai išdėstyti savo poziciją.

ALDE frakcijos pateiktais pakeitimais įtraukiami keturi papildomi prioritetai – homofobija, privatumas, kovos su terorizmu politika ir pagrindinės teisės ir romų diskriminacija – tai yra keturios pagrindinės sritys, kuriose valstybės narės nuolat pažeidžia žmogaus teises. Pagrindinių teisių agentūra turėjo tapti priežiūros institucija, neleidžianti valstybėms narėms nukrypti nuo teisingo kelio, tačiau jai nepavyko tokia tapti. Kad ir kaip būtų – ji jau tapo bedantis tigras. Mano nuomone ir atsižvelgiant į Komisijos nario F. Frattini ką tik išsakytas mintis, kadangi Europos Parlamentas yra svarbiausias Pagrindinių teisių agentūros partneris, jis paprasčiausiai turėtų nustatyti savo paties aiškius prioritetus.

Kalbant nuoširdžiai – mes tikimės Tarybos paramos arba susitarimo su ja, tačiau nesu tikra dėl Tarybos pozicijos. Todėl, nors labai pritariu pranešėjui turinio požiūriu (dėl to aš konsultuosiuos su savo frakcija), apgailestaudama sakau, kad negaliu pritarti strategijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN frakcijos vardu. – (PL) Pone Pirmininke, Komisijos nary, Pagrindinių teisių agentūra buvo sukurta Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centro pagrindu. Dėl šio pokyčio padėtis galėjo tapti geresnė. Vienoje įsikūręs centras pagarsėjo savo nepatikimumu ir tuo, kaip lengvai buvo piktnaudžiaujama skundais dėl rasizmo ir antisemitizmo, pvz., 2001 m. ir 2005 m., su radijo stotimi „Radio Maryja“, Respublikonų lyga ir mano paties šalimi, Lenkija susijusiais atvejais.

Jei naujojoje institucijoje bus laikomasi pranešėjo rekomendacijų, ji netrukus pradės kartoti senas klaidas. Pasiūlymas plėsti temines sritis, lankstumas ar vadinamosios aktyvios priemonės – tai citatos iš šio pranešimo pagrindimo – yra ne kas kita, bet leidimas agentūrai veikti nekontroliuojamai, vadovaujantis ekstremistinėmis ideologijomis ir nepaisant tarptautinės teisės. Tai nebūtų iš tikrųjų svarbu – galų gale tai ne vienintelis Europos pinigų švaistymo atvejis – tačiau su tarptautine teise nesuderinta ir profesionaliems antirasistams palikta žmogaus teisių apsaugos sistema netenka savo svarbiausios sudėtinės dalies – patikimumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete mes balsavome už pranešimą. Dabar mes ketiname vėl jį patvirtinti, nors pritariame daugumai Parlamente ir net paties pranešėjo išsakytų kritinių pastabų. Vieną mano pastabų jau išsakė pranešėjas. Nors Pagrindinių teisių agentūra toliau spręs diskriminavimo dėl lyties problemas, kiti klausimai, tokiai, kaip, pvz., homofobija, deja, nepateks į jos kompetencijos sritį. Atsižvelgiant į ankstesnes Europoje vykusias diskusijas ir esamą diskusijų padėtį, tenka apgailestauti, kad su Taryba ir Komisija nesugebėjome pasiekti kompromiso.

Reikėtų atkreipti dėmesį į dar kelis aspektus. Mes pateikėme pakeitimus komitete, tačiau jie visi buvo atmesti. Ketinu paminėti tik kelis aspektus. Svarbios problemos yra romų diskriminacija ir asmens privatumo apsauga. Kitas svarbus aspektas – duomenų apsauga. Europoje nustatėme tam tikrus standartus, kuriuos privalome išlaikyti – siekdami būti patikimais. Tačiau, atsižvelgdami į savo kovos su terorizmu patirtį, turime įvertinti, kokiu mastu kova su terorizmu gali būti suderinta su pagrindinėmis teisėmis. Šį klausimą taip pat reikėtų įtraukti į Pagrindinių teisių agentūros kompetencijos sritį.

Visi sutinka, kad Pagrindinių teisių agentūra turėtų kuo greičiau pradėti veikti, tačiau mes net nesugebėjome susitarti dėl direktoriaus. Todėl šiek tiek abejotina, ar agentūra iš tikrųjų pajėgs vykdyti savo funkcijas. Gerai tai, kad tokių procedūrų bus nedaug. 2009 m., kai įsigalios persvarstyta ES sutartis, veiks kitos procedūros, pagal kurias Europos Parlamentas galės dalyvauti šiose diskusijose.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, GUE/NGL frakcijos vardu. – (GA) Pone Pirmininke, aš teigiamai vertinu M. Cashmeno pranešimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai šiuo svarbiu klausimu daug dirbo. Sveikinu juos, taip pat ir pranešėją.

Ypač teigiamai vertinu patobulinimus, pagal kuriuos tradicinių kalbų ir mažumų diskriminavimas patenka į Agentūros kompetencijos sritį. Raginu Parlamento narius rytoj pritarti šioms reformoms.

Jungtinės Tautos 2008 m. paskelbė tarptautiniais kalbų metais. Europos Sąjunga turi dalyvauti šioje iniciatyvoje ir atitinkamai veikti.

Šiuo klausimu aš pati ypatingai domiuosi. Aš dirbu ES lygmeniu, siekdama, kad airių kalbai, kaip ES darbo kalbai, būtų skirti reikalingi ištekliai, taip pat rinkimų apygardos lygmeniu, propaguodama airių kalbos aktą – tai teisės aktas, kurį būtina priimti Šiaurės Airijoje – siekiant apginti airiškai kalbančių asmenų teises.

Šiuo metu šios teisės negalioja. Jos pradėtų galioti, jei būtų numatytos privalomuose teisės aktuose ir jei Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra sugebėtų mesti iššūkį mano tėvynainiams ir kitiems dėl diskriminacijos dėl kalbos.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, aš nuoširdžiai balsuosiu prieš šį pranešimą, nes manau, kad Agentūra taps politinio korektiškumo, kuris vis labiau užvaldo Europą, priežiūros institucija. Agentūra teigia, kad ji rengiasi ginti pagrindines piliečių teises, tačiau iš tikrųjų ji kelia pavojų mūsų svarbiausioms pagrindinėms teisėms ir laisvėms ir subsidiarumo principui.

Politinio korektiškumo dvasia, kuri neduoda ramybės Europai, reiškia, kad žodžio laisvė tarnaus konkrečios religijos – islamo, kuris nepripažįsta jokios kritikos – poreikiams.

Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras, kurio veiklos tęsėja turėtų būti Agentūra, labai sąmoningai prilygino teisėtą požiūrio, prieštaraujančio imigracijai ir negatyviems islamo aspektams, pareiškimą rasizmui. Centras taip pat teigė, kad islamofobija yra nauja diskriminavimo forma, ir kad, atsižvelgiant į susirėmimus dėl Danijoje paskelbtų karikatūrų, reikėtų priimti įstatymus, skirtus užkirsti kelią įžeidimams dėl religijos. Kai buvo pateiktas tyrimas, kuris parodė, kad Europoje prieš žydus daugiausiai smurtauja jauni musulmonai, Centro direktorius skubiai jį išmetė į šiukšlių dėžę.

Parlamente labai nedaug žmonių supranta, kad žodžio laisvė yra svarbiausia pagrindinė teisė ir kad pažangą istorijoje visada skatino minties laisvės pažanga. Europa vienu metu niekada nebūtų tapusi pasaulio centru, jei joje nebūtų laisvės tiesiai ir nevaržomai pasakyti tiesos, nepaisant to, kaip ji gali įžeisti. Šis pranešimas ir ši Agentūra šiam principui yra pavojingi.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Pone Pirmininke, tiems, kas mano, kad pagrindinės teisės yra europiečių DNR dalis, daugiametės programos, skirtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, nustatymas yra ypač svarbus klausimas. Todėl norėčiau prisijungti prie pranešėjo ir kitų kalbėjusiųjų, kurie ragino pritarti daugiametei programai ir Agentūros darbui.

Taip pat manau, kad, kaip sakė K. Gál, kuriai pritariu, nes ji yra mūsų frakcijos pranešėja, šis pranešimas yra suderintas pranešimas, kuriuo siekiama rezultatų ir nekeliama per didelių reikalavimų.

Kiek pamenu, pranešėjas pavartojo sąvoką „realistinis“. Kadangi pranešimas yra realistinis, norėčiau paprašyti šiek tiek didesnės savo gero draugo Komisijos nario F. Frattini paramos. Nes Europos Komisijos, priėmusios tik devynis iš aštuoniolikos mūsų pateiktų pakeitimų, pastangos yra per menkos; o pastangų, pone Komisijos pirmininko pavaduotojau, sprendžiant tokį svarbų klausimą tikrai reikia.

Man teko ir buvo garbė būti Parlamento delegacijos Konvente, kuris rengė Chartiją, pirmininku, man taip pat ne mažesnė garbė būti ATD ketvirtojo pasaulio bendradarbiavimo grupės pirmininku; mums pavyko susitarti dėl vieno – 15 pakeitimo ir į Agentūros tikslus įtraukti kovą su socialine atskirtimi ir skurdu. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas socialiai atskirtas ir skurdžiai gyvenantis asmuo negali naudotis nei viena pagrindinių teisių; todėl manome, kad, jei 15 pakeitimas būtų vertinamas palankiau, nei įvertinote jūs, pone Komisijos pirmininko pavaduotojau, tai mūsų piliečiams būtų svarbus politinis signalas. Galų gale, mes, Europos Parlamento nariai, atstovaujame žmones ir žmonės mus ragina rūpintis ir mažiausiai pasiturinčiais asmenimis.

Taigi, Komisijos nary, tikiuosi, kad ši diskusija padės jums suprasti, kad labai svarbu priimti ne devynis, bet daugiau pakeitimų ir šiuo klausimu paremti Europos Parlamento poziciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Ačiū, pone Pirmininke. Praėjus devyniems mėnesiams nuo iškilmingo Pagrindinių teisių agentūros atidarymo, nemalonu kalbėti apie tai, kad institucija nesugebėjo pradėti veikti ir vis dar neturi vadovų.

Šią savaitę Parlamentas bent patvirtins daugiametę pagrindų programą; dėl to noriu padėkoti pranešėjui M. Cashmanui. Daugiametė pagrindų programa yra ypač svarbi Agentūros darbui, jos vykdomo padėties pagrindinių teisių srityje stebėjimo veiksmingumui ir tolesnių uždavinių nustatymui. Trišalėse derybose siekiant sukurti steigimo chartiją, buvo pradėti keli procesai, kuriuos privalome tęsti.

Pvz., Tarybos pareiškime teigiama, kad būtina panaudoti politinę įtaką, siekiant, kad Agentūra galėtų tirti žmogaus teisių įgyvendinimą bendradarbiavimo su policija ir teismais srityje. Svarbu, kad, kol tai taps neginčijama Agentūros pareiga valstybės narės ir Europos Sąjunga pasinaudotų savo galimybėmis – kai įsigalios Reformų sutartis.

Taip pat mes kartu atsakingi už tai, tautinėms ir etninėms mažumoms priklausančių asmenų ir jų bendruomenių teisės būtų laikomos neginčijamomis – ne tik draudžiant diskriminaciją, bet reikalaujant pozityvaus įstatymų įgyvendinimo. Iš esmės neginčijama yra ir tai, kad socialinės teisės taip pat yra žmogaus teisės, kadangi, nesant elementaraus saugumo nėra ir žmogaus orumo.

Kiekvienas sprendimas vertas tiek, kiek jis įgyvendinamas – banalus, tačiau teisingas teiginys. Pono Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Frattini žodžiais yra teisingi, tačiau aš tikiu, kad Agentūra nuosekliai gins žmogaus teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Pone Pirmininke, Komisijos nary, naudodamasis proga norėčiau aptarti du klausimus. Pirma – labai laukiu šios Pagrindinių teisų agentūros direktoriaus paskyrimo ir raginu jį paskirti nedelsiant, kai tik bus patvirtinta Agentūros darbo programa – nes, siekiant agentūros įsteigimo tikslų, būtina, kad ji kuo greičiau pradėtų visiškai veikti.

Antra – naudodamasis galimybe dalyvauti šioje diskusijoje dar kartą raginu įvertinti visų agentūrų veiklos rezultatus ir naudingumą. Iš tikrųjų, nesu tikras, ar visos agentūros dirba taip, kaip norėtume, ir ar jos turi veikti visą amžinybę; priešingai – esu tvirtai įsitikinęs, kad egzistuoja kelios lygiagrečios struktūros ir kad tikrai būtų galima apsieiti be kelių agentūrų ir niekas nepastebėtų, kad jų nėra ir dėl to nepasidarytų blogiau. Norėčiau sužinoti, kada Komisija ketina pradėti tokį vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Pone Pirmininke, sveikinu pranešėją M. Cashmaną ir noriu išsakyti vieną pastabą. Per LIBE komiteto posėdžius išsamiai diskutavome, ar Žmogaus teisių agentūra dirbs tą patį darbą, kaip Europos Taryba. Priėjome išvadą, kad ji dirbs kitą darbą, tačiau susidaro įspūdis, kad mes pavydime Europos Tarybai jos įtakos, dėl kurios ji gali taikyti konkrečią teisinę sistemą.

Man atrodo, kad Pagrindinių teisių agentūra, nepaisydama jai sudarytų sąlygų ir savo kompetencijos, turėtų grįsti savo veiklą Pagrindinių teisių chartija. Tai turėtų padėti aiškiai suprasti, kad Agentūra taip pat gina Pagrindinių teisių chartiją ir atstovauja tuos piliečius ir valstybes nares, kurios nepasirašė visos Pagrindinių teisių chartijos. Manau, kad tai yra labai svarbu, taip pat manau, kad Žmogaus teisių agentūra šių tikslų turėtų siekti padedant Europos Parlamentui.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Komisijos pirmininko pavaduotojas. − Pone pirmininke, aš norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo, už jų pasiūlymus ir indėlį.

Visų pirma Europos Sąjunga turėtų būti, ir turėtų būti matoma piliečių, ne tik geriausia pagrindinių teisių gynėja, bet ir geriausia rėmėja. Tuo aš turiu omenyje grupių ir bendruomenių teises, o taip pat ir individų teises. Tai yra labai svarbus požiūris.

Aš taip pat jaučiu, kad paskelbus chartiją ir pasirašius Lisabonos sutartį, agentūra turėtų tapti veiksmingiausia Europos priemone šioje srityje. Šiuo tikslu aš norėčiau, kad Parlamentas kiek įmanoma greičiau organizuotų galutiniame kandidatų į direktoriaus postą esančių kandidatų išklausymą, kad agentūra galėtų pradėti dirbti visu savo pajėgumu.

Aš visiškai sutinku su pranešėju Michael Cashman, kad mes turi leisti agentūrai pradėti dirbti dabar. Jos perkrovimas per dideliu skaičiumi užduočių keltų pavojų paversti agentūrą institucija, kuri atrodytų esanti stipri, bet praktiškai nepajėgi veikti reikiamu greičiu.

Pagaliau aš suprantu daugelio jūsų išreikštą susirūpinimą ir galiu pažadėti jums, kad gerokiau prieš penkių metų laikotarpio pabaigą aš būsiu pasirengęs pasinaudoti visas Komisijos įgaliojimais, kad galėčiau pareikalauti iš agentūros peržengti 2 straipsnio apimtį, būtent teisingumo ir saugumo bendradarbiavimo srityje.

Vienas baigiamasis žodis: Aš jaučiu palankumą tam, ką pasakė mano draugas Íñigo Méndez de Vigo, ir atidžiai pasižiūrėsiu į jo pasiūlymus, ypač dėl 15 pakeitimo, kad pabandyčiau patenkinti lūkesčius, išreikštus dėl Europos kovos su skurdu strategijos.

Be to pakartosiu, kad esu pasiruošęs priimti 6 pakeitimą, net jei aš su juo nesutinku iš principo. Aš tikiuosi, kad mano bandymas patenkinti jūsų lūkesčius padarys Michael Cashman laimingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – (FR) Dėkoju, Komisijos nary. Man atrodo, kad Parlamentas supranta.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, pranešėjas. − Pone pirmininke, dėkoju komisarui, kad nusileido labai svarbiu 6 pakeitimo, kuriame teigiama „Visi žmonės gimsta lygūs ir todėl žmogaus teisės yra nedalomos ir neliečiamos“, klausimu. Ar galiu padėkoti kolegoms už jų pagalbą ir, ar galiu tiesiog pasakyti jums, kad, kai viena nepriimta valstybė narė, kuri ketina balsuoti prieš mane, ir, kai tie ekstremistai Parlamente balsuoja prieš mane ir mano pranešimą, tuo metu mano širdis prisipildo džiaugsmo ir mano protas sako, kad mes esame absoliučiai teisūs. Todėl, kad neturėtų būti ekstremizmo, kai kalbama apie žmogaus teisių gynimą, išskyrus kraštutinę žmogaus teisių gynybinę poziciją.

Aš turėčiau pasakyti savo gerai draugei Sophia in ’t Veld, kad, žinoma, aš su tinku su ja, bet aš manau, kad Romos, privatumo ir homofobijos klausimas jau numatytas. Iš tikrųjų, Romos klausimas turėtų būti numatytas pagal diskriminaciją etniniu ir rasės pagrindu. Aš turėčiau pasakyti savo kolegai Stavros Lambrinidis, kad Pagrindinių teisių chartija ir Europos konvencija dėl žmogaus teisių suteikia mums sritį, kurioje mes galime veikti privatumo pagrindu, apsisaugant nuo neteisėtos prekybos ir turint reikalų su socialine atskirtimi. Kinga Gál pasakė, kad visiškai teisinga, jog tai yra apie agentūros darbingumą ir tą, su kuo mes turime susidurti.

Štai kodėl aš įtraukiau daugeriopą diskriminaciją. Mes neturime pamiršti, kad mes nenagrinėjame vien tik sričių, kurias jie gali apimti. Jos yra teminės sritys, turinčios objektyvų pagrindą, kuris yra Pagrindinių teisių chartija ir tarptautinės konvencijos dėl žmogaus teisių, dėl kurių yra bendrai susitarę valstybės narės.

Mano puikiam draugui Cem Özdemir – çok teşekkür ederim! – Duomenų apsaugos klausimu turėčiau pasakyti, kad, taip, jis įtrauktas. Be to mes turime duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir duomenų apsaugos direktyvas, ir paskutinis mūsų pageidaujamas dalykas yra dubliavimas.

Tai įdomu ir mes turėtume švęsti. Rengiamas Roberta Angelilli pranešimas. Tai pranešimas savo iniciatyva, vis dėlto mes visiškai sutariame – ne savo iniciatyva, ne reikalavimas – kad agentūra, kuri saugo pagrindines teises, apimtų vaiko teises. Todėl sveikinu parlamentą. Aš raginu balsuoti su manimi. Daugiau nebeteikime, nesumenkinkime, būkime susitelkę, padarykime darbą – ir, pirmininke, pasilaikykite savo plaktuką kitam kartui!

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Griežtai protestuoju dėl ką tik M. Cashmano išsakytų teiginių; aš priklausau nepriklausomiems nariams ir norėčiau pasakyti, kad anksčiau, kai buvau Europos Tarybos narė, parengiau pranešimą dėl vaikų darbo draudimo ir dalyvavau rengiant kitą pranešimą dėl vaiko teisių. Todėl griežtai protestuoju dėl pranešėjo pastabos, kuris pasakė, kad jam nerūpi, ar kas nors iš nepriklausomų narių nepritars jo pranešimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – (FR) Pone M. Cashmanai, prašau asmeniškai atsakyti dėl pastabų, kurios buvo suprastos, kaip asmeninis įžeidimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, pranešėjas. − Pone pirmininke, aš, žinoma, negalvojau apie gerbiamus narius, kai pateikiau savo pastabą.

Aš atkreipiau dėmesį ne apskritai į nepriklausomus Parlamento narius, bet į Karl Dillen pateiktas pastabas, kurios mano manymu yra ekstremistinės pastabos. Tačiau aš jokiu būdu nenorėjau įžeisti gerbiamojo nario, kurio duomenys kalba už save.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – (FR) Galiu patvirtinti, bent jau remdamasis vertimu į prancūzų kalbą, kad pastaba buvo skirta ekstremistams, o ne nepriklausomiems nariams. Pranešėjas aiškiai juos atskyrė.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2008 m. vasario 17 d., ketvirtadienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika