Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2008. gada 15. janvāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

16. Atkritumu izraisītā krīze Kampānijas reģionā (debates)
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais jautājums ir Komisijas paziņojums par atkritumu izraisīto satraucošo situāciju Kampānijas reģionā.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, Komisijas loceklis. − (EL) Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas Parlamenta deputāti! Lēš, ka atkritumi, kas kopš 21. decembra krājas Neapoles un tās kaimiņu pilsētu ielās, kā mums ziņo plašsaziņas līdzekļi, ir sasnieguši milzīgu apjomu – 100 000 tonnas. Kopā ar negatīvo, es teiktu, pat katastrofālo ietekmi uz iedzīvotājiem un vidi tas ir iemesls nopietnām bažām.

Iepriekšējo dienu krīze Neapolē neradās no nekā. Tā ir kulminācija Eiropas tiesību aktu par atkritumiem nepietiekamai īstenošanai iepriekšējos 14 gados, par ko Itālija vairākkārt ir notiesāta Eiropas Kopienu Tiesā.

Pēc organizētās noziedzības lomas, kuru uzsver preses, pašreizējās krīzes tiešais cēlonis, šķiet, ir bezdarbība un nevēlēšanās īstenot atkritumu apsaimniekošanas hroniskās problēmas atrisināšanai nepieciešamos pasākumus.

Kad Komisiju 2007. gada pavasarī pirmo reizi informēja par krīzi atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēmā Kampānijā, pret Itāliju tika uzsākta tiesvedība par Kopienas tiesību aktu par atkritumiem pārkāpšanu. Kopš tā laika Komisija vēro notikumus no pirmavotiem un pēc Itālijas valdības prasības jau ir nonākusi pie situācijas sākotnējā novērtējuma uz vietas. Nākamā tikšanās ar Itālijas kompetentām iestādēm paredzēta tuvākajās dienās. Itālijas varas iestādes ir atbildīgas par tūlītēju pasākumu īstenošanu atkritumu novākšanai no ielām. Taču šī jaunā krīze liecina, ka nepietiek tikai aizvākt no ielām atkritumus. Visiem īstermiņa pasākumiem jāpievieno ilgtermiņa stratēģisku pasākumu pieņemšana, un, vissvarīgākais, efektīva īstenošana. Piemēram, atbilstīgas atkritumu apstrādes iekārtas, kas pilnīgi atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem. Tam jāpievieno integrēta ilgtermiņa atkritumu apsaimniekošanas stratēģija ar mērķi veicināt atkritumu pārstrādi un šķirošanu savākšanas laikā.

Atkritumu krīzes atrisināšanai 2007. gada maijā izdotais Likumdošanas dekrēts Nr. 61 šo mērķi nepanāca. Premjerministra R. Prodi 8. janvārī paziņotais ārkārtas situācijas plāns ir vērienīgāks mēģinājums šajā virzienā, tomēr izšķirošais elements joprojām ir pasākumu grafiks, kuram jābūt straujam un efektīvam. Mums joprojām stingri jāpārrauga, kā Itālijas varas iestādes īsteno pasākumus dzīvē. Komisija turpinās izdarīt spiedienu uz Itālijas valdību, lai beigtu krīzi, un ir nodomājusi uzsākt tiesvedību pret Itāliju. Beidzot ir jādara gals pastāvīgajiem Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumiem Kampānijā, kā to prasa Kopienas tiesību akti.

Kaut gan situācija izskatās sarežģīta, Itālijas varas iestādēm nav neiespējami ievērot Kopienas tiesību aktus par atkritumiem. Esmu pārliecināts, ka ir iespējams minēt labus piemērus ne tikai citās dalībvalstīs, bet arī citos Itālijas reģionos, kuros ir atrasti risinājumi kontrolētai atkritumu apglabāšanai, apvienojot dažāda veida apjoma samazināšanu, savākšanu un apglabāšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani, PPE-DE grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Atļaujiet man uzreiz pateikt komisāram, ka, lai gan es apstiprinu viņa sacīto, manuprāt, situācija ir ne tik daudz sarežģīta, cik dramatiska.

Es varētu ierobežot šo paziņojumu tikai ar citātu no ,,The Economist” pirms dažām dienām: ,,Pilsētas ielās izsvaidītie atkritumi var būt ne tikai kaitīgi veselībai, bet arī politiski bīstami. Tie atgādina vēlētājiem par civilizācijas trauslumu un pamudināt viņus vērsties pret saviem ievēlētajiem pārstāvjiem.” Tāda ir situācija.

Visiem zināms, ka Neapole ir slavena ar filmu ,,Četras dienas Neapolē”, kurā vietējie iedzīvotāji saceļas pret svešzemju iebrucējiem. Kāds laikraksts rakstīja, ka šodien šīs zemes ienaidnieki ir cilvēki, kuri aptraipīja Neapoles labo slavu pasaulē. Vesela civilizācija ir iznīcināta. Atkritumu traģēdija Neapolē un Kampānija neradās pēkšņi, tā veidojās 14 gadus; EUR 8 miljardi ir nelietderīgi iztērēti, un televīzijas kadri parādīja Eiropai un visai pasaulei, ka pilsētas ielas ir kļuvušas pilnīgi necaurejamas. Īstā traģēdija sākās, kā norādīja komisārs, 21. decembrī, kad municipālās atkritumu savākšanas mašīnas pārtrauca maršrutus, jo atkritumu izgāztuves bija pārpildītas, bet sadedzināšanas iekārtu nav; gaidāmi apdraudējumi veselībai, un pilnīgi neviens, komisār, nerunā par atsevišķu savākšanu.

Kampānijā faktiski nav sadedzināšanas iekārtu, un atkritumu apsaimniekošana atrodas organizētās noziedzības, Camorra, rokās. Kampānijas reģions nav spējis risināt problēmu, kura, īsi sakot, ir parastas administrācijas jautājums, tāds kā pilsētas tīrīšana, jo reģions nevēlējās to darīt, jo reģionālā pārvalde un tās priekšsēdētājs ir organizētās noziedzības vergi, un organizētā noziedzība kontrolē visu šo lietu.

Daži politiskie spēki, kuri veido daļu R. Prodi valdības, un visas opozīcijas partijas ir aicinājušas atlaist Reģiona padomi un iecelt komisāru ar plašām pilnvarām, vēršoties pret bezatbildīgo vides ministru Pecoraro Scanio. No EUR 200 miljonu finansējuma saskaņā ar Eiropas plānu 1994. – 1999. gadam ir izmantots tikai 81 %; nav reģionālā plāna, un tādēļ kāds bija jāiesūta.

Es ceru, ka priekšsēdētājs atļaus man runāt vēl brīdi. Šādos apstākļos līgumus var piešķirt, neievērojot attiecīgos Eiropas noteikumus, kas rada nelikumības un neefektivitātes burvju loku. Pastāv reāli draudi zaudēt EUR 330 miljonus struktūrfondu naudas. Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Itāliju; tas diemžēl bija nenovēršami, jo Kampānija atrodas gaismas gadu attālumā no Eiropas direktīvu noteikumu izpildes, kuras pat valdības atbildīgās personas nav ievērojušas.

Mēs lūdzam Komisiju veikt pārbaudi mēneša beigās un ieņemt stingru nostāju, veicinot atkritumu sadedzināšanas iekārtu izmantošanu. Tas ir kaut kas, ko Eiropa var izdarīt, un mēs aicinām arī Parlamentu veikt pārbaudi kvalitatīvam solim uz priekšu (...).

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Pirms turpinām debates, man jāinformē jūs par jaunajām procedūrām. Pirmkārt, es vēlos lūgt deputātus ievērot noteikumus par uzstāšanās laiku. Otrkārt, es vēlos norādīt, ka saskaņā ar nepieteiktas uzstāšanās procedūru deputāti, kuri uzskata, ka viņi nav izmantojuši visu uzstāšanās laiku, var lūgt vārdu vēlreiz. Protams, viņiem tiks dots vārds pēc tiem deputātiem, kuri runās pirmo reizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella, PSE grupas vārdā. (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos pateikties par jūsu skaidro, precīzo un efektīvo paziņojumu, par rūpēm, kuras jūs izrādījāt šovakar un iepriekšējās dienās un nedēļās, par jūsu rājieniem, kurus mēs pieņemam, jo zinām, ka ir absolūti nepieciešams ievērot Eiropas tiesību aktus.

Mēs uzskatām, ka Eiropas Parlaments nekad nedrīkst pārvērsties par tribīni valstu kritikai, it īpaši tik delikātos jautājumos un dramatiskās problēmās. Mēs drīzāk domājam, ka tieši situācijas dramatiskuma dēļ mums jāprasa nopietnas analīzes gan pat šo konkrēto gadījumu, gan par atkritumu problēmu vispār, kas nav tikai Neapoles un Kampānijas rūpes, bet gan lieta, pie kuras jāķeras katrai municipalitātei. Tā ir problēma, kas liek apšaubīt attīstības modeli, kurš nereti upurē cilvēku un vidi loģikai un peļņai, problēma, kura nereti tiek risināta ideoloģijas izteiksmē un neīstā opozīcijā starp nejūtīgu industriālismu un vides aizstāvību, kura aptur progresu.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Itālija bija viena no pirmajām valstīm, kura 1997. gadā R. Prodi valdības vadībā, ar Ronchi ministra amatā, pieņēma mūsdienīgu likumu, kas atbilst tam, ko Eiropas Savienība jau kādu laiku ir teikusi: vides izglītība, atsevišķa savākšana, drošības pasākumi, mūsdienīgu, videi un cilvēkiem drošu pārstrādes un otrreizējās izmantošanas metožu lietošana. Šo likumu lieliski piemēroja, un tas bija ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības avots.

Tomēr Kampānijā tā nenotika. Kas bija nepareizi? Kas nedarbojās? Nav šaubu, ka politisko atbildību par notikušo vienādā mērā var uzlikt labējiem un kreisajiem, it īpaši attiecībā uz atbildīgo personu īstenoto vadību. Pašlaik nav mūsu ziņā noskaidrot, vai var būt arī cita veida atbildība, un ja tā, tad ir jāpiemēro nopietni sodi, bet mēs nebūtu godīgi, ja vainotu tikai politiķus.

Kampānijā izšķiroša, negatīva nozīme bija daudziem citiem faktoriem, tostarp arī organizētajai noziedzībai, vājai pilsoniskai apziņai, vēsturiskai infrastruktūras neesībai. Itālijas valdība reaģē uz pašreizējo situāciju, pieņemot svarīgus lēmumus un pūloties atjaunot vietējo iestāžu atbildību, atsakoties no īpašu komisāru sūtīšanas sistēmas un nodrošinot pašapgādi atkritumu aizvākšanā. Šie lēmumi dos mums iespēju ar lielāku pārliecību raudzīties tagadnē un nākotnē – es jau beidzu, priekšsēdētāja kungs – un es ticu, ka tie dos iespēju pārliecinoši atbildēt uz Eiropas pamatotajām šaubām. Tagad mums jāatbalsta šie lēmumi, mums jāatjauno pilsētas, reģiona un Itālijas valsts gods, kurai, kā teica Napolitano kungs, netrūkst pozitīvas enerģijas un novatorisku spēku.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, ALDE grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Mums jāpretojas kārdinājumam izmantot šo problēmu un tā vietā jāļauj uzvarēt objektivitātei un intelektuālam godīgumam, neatstājot bez ievērības strīdus, kas virmo ap šo jautājumu. Problēma ir šāda: organizētās noziedzības intereses un tās iefiltrēšanās atkritumu apsaimniekošanā, kuras rezultāta Kampānijas reģionā ir izkaisītas neskaitāmas nelikumīgas izgāztuves; bīstamu un indīgu atkritumu pastāvīga pieņemšana no citiem reģioniem, īpaši no Ziemeļitālijas; vietējo varas iestāžu vājums; iedzīvotāju kulturālā atpalicība attieksmē pret atkritumiem kā pret resursu; vairāki veto, ko izteica pat vietējā katoļu baznīca, attiecībā uz dažādu atkritumu apglabāšanas iekārtas izveidi; nevienprātība ne tikai politiskajās, bet arī pētniecības aprindās, piemēram, par apglabāšanas metodēm; neatbilstīgā tehnoloģija, ko izvēlējās plānotajai apglabāšanas iekārtai pēc Eiropas konkursa Kampānijā 1998. gadā.

Tagad mums ir plaša valsts iejaukšanās. Politiķi, visi politiķi beidzot ir sapratuši, ka ir jādara vairāk, jo iepriekšējos 14 gados neviena politiskā partija ne kā valdības vai opozīcijas locekle, ne vietējā, reģiona vai valsts līmenī nespēja sniegt stingras, noteiktas un loģiskas atbildes.

Tādēļ mēs augstu vērtējam vairāku Itālijas reģionu, arī centriski labējo reģionu, lielisko solidaritātes žestu, atbalstot Kampāniju šajā ārkārtīgi smagajā laikā, palīdzot atjaunot tēlu, kuru tā ir pelnījusi kultūras un ainavu pievilcības, ražīgo resursu un talantu dēļ.

Šis nav brīdis tiem, kuri ir tieši atbildīgi un kuri jāvaino par visu politiku, lai no tās izvairītos vai to noliegtu. Šis ir brīdis, lai uzņemtos atbildību, un tādēļ es augstu vērtēju komisāra S. Dimas nostāju paziņojumā, konstruktīvu pieeju, kas redz Eiropu, kura ne tikai piemēro sankcijas un ierobežo sevi līdz sankcijām, bet arī palīdz dalībvalstij atrisināt krīzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, UEN grupas vārdā. (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Atkritumu problēma Kampānijā vairs nav tikai veselības un vides katastrofa, tā kļūst par ekonomisku un institucionālu detektīvromānu. Kamēr tiesneši noskaidros, mēs ceram, ekonomisko detektīvromānu, mums vajadzīga papildu apgaismība attiecībā uz institucionālo detektīvromānu.

2007. gada 11. septembrī Komisija, atbildot uz manu jautājumu, teica, ka tā ir nobažījusies, bet tomēr cerību pilna, ka Itālijas iestāžu pieņemtie steidzamie pasākumi palīdzēs atrisināt situāciju, un ka tā pieņems Līguma 226. pantā noteiktos mērus, ja notiekošā izmeklēšana atklās tiesību aktu pārkāpumus. Taču 2008. gada 2. janvārī Komisijas pārstāvis teica, ka pārkāpuma procedūra pret Itāliju sākta 2007. gada jūnijā. Kur slēpjas patiesība? Tajā, ko man atbildēja 11. septembrī, vai tajā, ko teica pārstāvis? Kādēļ Komisija atbildē nepieminēja šo pārkāpuma procedūru?

Tas, ka dažas R. Prodi valdībai tuvu stāvošas Eiropas politiskās grupas izteikušas pret kopējo rezolūciju par veselības un vides katastrofu Kampānijā, ar kuru vajadzētu beigt mūsu debates, paver jaunu detektīvromānu. Kad ir vairāk sakritību nekā parasti varētu gaidīt, tad ļoti iespējams, ka tiek aizstāvētas kādas intereses, un kad politiskās intereses, kaut arī neapzinātas, atbalsta cits intereses, kuras turklāt sakrīt ar ,,ekomafijas” interesēm, jautājums vairs nav par kreisajiem vai labajiem, vai tikai par politisko nespēju. Mums ir nopietnas aizdomas, ka Eiropas iestādes tiek tīši maldinātas ar atbalstītāju interesēm saistītu iemelsu dēļ.

Augstais dioksīna līmenis šajā apgabalā, pastāvīgā situācijas nelikumība, Parlamenta gatavība atteikties no atbildības par kopējo rezolūciju ir saistīta ar Itālijas valdības, Kampānijas reģiona un Neapoles vietējo iestāžu politisko izvēli, kura, sakritības dēļ, nāk no tā paša politiskā katla.

Mēs aicinām OLAF nekavējoties rīkoties, lai pārraudzītu līdz šim iešķirtos līdzekļus un nodrošinātu turpmāko līdzekļu pareizu pārvaldību. Mēs aicinām Komisiju trīsdesmit dienu laikā no šā brīža paskaidrot Parlamentam, kur slēpjas atbildība par šo kaunpilno un traģisko notikumu, kas vairs neattiecas tikai uz reģionu, bet uz valsti un Eiropu, un no kā var prasīt atbildību.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, Verts/ALE grupas vārdā. (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties komisāram Dimas par viņa darbību pēdējo nedēļu un mēnešu laikā; rīcība, kuru daudzi vides aizstāvji labprāt redzētu arī citos gadījumos; stingra un redzama rīcība jāsveic visiem tiem, kas strādā, lai aizsargātu Kopienas tiesību aktus.

Manuprāt, ne vienmēr tas tā ir bijis un vēlos norādīt, ka attiecībā uz Kopienas tiesību aktu piemērošanu šī iestāde iepriekšējos gados ir sākusi arī vairākas pienākumu neizpildes procedūras, jo īpaši iepriekšējās valdības laikā, kuras diemžēl nav tikušas ievērotas un uztvertas kā parasta rutīna. Vēlos minēt pienākumu neizpildes procedūras saistībā ar atkritumu neatļautu izmešanu, ar ko saistībā sāka vairāk par 4000 procedūrām, un virkni citu jautājumu, kas saistīti ar atkritumiem un tamlīdzīgi.

Tas ir novedis pie situācijas, kurā atrodamies šodien. Ir acīmredzami, ka, kad dalībvalsts un kad valdība, kurai tajā laikā bija balsu vairākums ar 100 vai līdzīgu skaitu balsu apmērā, neizdarīja vairāk saistībā ar tiesību aktiem par atkritumiem, kā vien pārkāpa Kopienas direktīvas, cenšoties atrast apiešanas iespējas, pastāv lielāka sliktas un nepareizas pārvaldības, kā arī nozieguma un pilnīgas neatbilstības iespēja.

Tādēļ esmu ļoti pateicīgas Komisijai par tās rīcību, un ceru, ka tā pievērsīs lielu vērību tās uzraudzības darbam, jo uzskatu, ka uzraudzības darbs būs nepieciešams; es arī uzskatu, ka krīzes pārvaldības atmešana ir priekšnosacījums šajā situācijā, kurai mums jārod risinājums. Es arī domāju, ka jautājums par to, kurš ir atbildīgs, ir būtisks.

Tādējādi es piekrītu tiem, kas saka, Komisijai arī jāievieš metodes, ar kurām līdzekļi, kas tikuši iztērēti vai ko tērēs, var tikt uzraudzīti, jo uzskatu, ka mums visiem kā Eiropiešiem un ne tikai Itālijas pilsoņiem jautājums par līdzekļu izmantošanu pārredzamā veidā ir galvenais jautājums, kas skar ikvienu no mums.

Tomēr es uzskatu, ka Itālijas valdības pasākumi, jo īpaši nākamajiem trīs vai četriem gadiem paredzētie, ir jāatbalsta, lai gan spēles noteikumiem jābūt skaidriem un tie arī jāievēro. Manuprāt, būtu skumji, ja mēs nonāktu situācijā, kur krīzi risina ar krīzi, pārkāpjot noteikumus, jo šādi pārkāpumi ir tie, kas noveda mūs situācijā, kādā esam pašlaik.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, GUE/NGL grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es būtībā piekrītu komisāra S. Dimas teiktajam, kad viņš mums atgādināja par visiem pienākumiem un norādīja mums pareizo virzienu; viņš mums atgādina, ka problēmu risinājums ir atbilstība Eiropas noteikumiem, atkāpjoties no krīzes pārvaldības pieejas, kura izraisa jaunas krīzes. Šā iemesla dēļ šīs debates ir svarīgas, jo tās var un tām jāvar mums palīdzēt mēģinājumos atrisināt drausmīgo atkritumu problēmu, ar ko saskārusies Neapole un Kampānija.

Steidzami vajadzīgi ne tik daudz politiski strīdi, cik atkritumu novākšana, jo tie rada bīstamus apstākļus vietējiem iedzīvotājiem. Valdība īsteno pasākumus, lai to paveiktu, bet pēc tam būs jāatrod efektīvs risinājums, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šā risinājuma pamatā būtu Eiropas noteikumi. Eiropas noteikumi, kā norādīja komisārs, ir skaidri, tie ir konsolidēti daudzu gadu gaitā un apstiprināti jaunajā pamatdirektīvā, kuru mēs apspriežam. Risinot atkritumu problēmu, pastāv zināma hierarhija, un, saskaņā ar šo hierarhiju, pirmā ir samazināšana, tad seko atsevišķa savākšana, tad atkārtota izmantošana un pārstrāde, un apglabāšana tikai ārkārtas gadījums, kad tas ir absolūti nepieciešams.

Itālija pārāk cenšas iekļauties šajās norādēs, un Neapolē un Kampānijā situācija ir pasliktinājusies. Tomēr arī citur ir problēmas, kā liecina pārkāpumi: pārāk daudz iestāžu instanču, kuras sūta politiskus komisārus; pārāk daudz neskaidrību starp noteikumiem par atkritumiem un par enerģētiku, kā rezultātā veidojas nepieņemamas metodes, piemēram, metode, kad no atkritumiem iegūtu enerģiju Itālijā gadiem ilgi uzskata par atjaunīgu enerģiju ar ārkārtīgiem stimuliem – EUR 30 miljardi desmit gadu laikā saskaņā ar tā dēvēto CIP 6 pasākumu, kas nopietni izkropļoja gan enerģētikas, gan atkritumu politiku, un rezultātā izveidojās paradoksālas situācijas, piemēram, Kampānijā ir septiņi miljoni tonnu apkures granulu no atkritumiem, kuras pat tad, ja būtu jāatver sadedzināšanas iekārtas, kurās tās jālikvidē, nevarētu sadedzināt šajās iekārtās.

Pārāk daudz noviržu no Eiropas vides tiesību aktiem. Es nevaru beigt atkārtot, ka krīze ir izraisījusi jauns krīzes. Tagad mums šī situācija jāsaskaņo ar noteikumiem, un es patiesi ticu, ka valdība to labprāt darīs, un šie noteikumi ir Eiropas noteikumi no ietekmes uz vidi novērtējuma līdz atkritumu hierarhijai. Šā iemesla dēļ šodienas debates nevar būt platforma strīdiem, bet gan iespēja dialogam ar komisāru, lai veicinātu šādas attiecības starp Eiropu un dalībvalsti. Atkārtoju: pirmkārt, hierarhija, lai kopīgi pieņemtos noteikumus var piemērot pēc iespējas labāk.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Kādas tiesības ir itāļu kreisajiem, kurus kūda Eiropas kreisie, likt mums runāt par kaunpilno atkritumu krīzi Kampānijā, par kuru jau desmitiem gadu ir atbildīgi kreisie centristi, nebalsojot par to. Tie paši kreisie uzspiež mums globālo sasilšanu, un viņus nav iespējams apgrūtināt ar augstas kvalitātes vides un pieklājīgas dzīves nodrošināšanu Kampānijas iedzīvotājiem; lai mērs būtu pilns, es dzirdēju runas par valsts interešu aizstāvību! Tie ir tie paši valsts interešu atbalstītāji, kuri pirms pāris gadiem apkaunoja Itāliju, tās valdību un kārtības sargus ar debatēm un balsojumu leģendārajā Lampedūzas salas lietā.

Es ceru, ka vismaz šis Parlaments kļuvis zinošāks un labāk informēts par jautājumu, kas nav tikai Itālijas jautājums, un atklāti nosoda notikušo balsojot saskaņā ar manu pieprasījumu arī kā Azione della Fiamma vadītājs, lai piemērotu visas iespējamās sankcijas pret reģiona un valsts valdību, kura, lai arī ir atbildīga, šķiet pilnīgi nespējīga atrisināt ieilgušo problēmu un nedomā ar cieņu atkāpties.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Situācija Neapolē ir nopietna lielā mērā tāpēc, ka ir zaudēts laiks tā vietā, lai mēģinātu kaut ko darīt saistībā ar Tiesas pieņemto notiesājošo spriedumu un tādējādi nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, un mēs to ļoti nožēlojam. Ja mēs vēlamies nepieļaut Kampānijas krīzes izplatību citos reģionos, ir jārīkojas, piemērojot Eiropas noteikumus, būvējot rūpnīcu atkritumu pārstrādei enerģijā par spīti maz ticamai pretestībai no dažu ministram Pecoro Scanio līdzīgu vides pseidoaktīvistu puses un veicinot škirotu atkritumu savākšanu.

Tomēr Kampānija neatspoguļo visu Itāliju, un par laimi daudzi reģioni, piemēram, Lombardija, ir panākuši ievērojamu progresu un izveidojuši efektīvas atkritumu savākšanas un likvidēšanas sistēmas. Taču citos reģionos ir daudz iemeslu bažām. Sabiedrība ir satraukta, un tas noteikti attiecas arī uz Romu un Lacio reģionu. Daži skaitļi: atkritumu daudzums ir lielāks nekā Neapolē un Kampānijā; katru dienu Romā savāc 4 500 tonnu atkritumu salīdzinājumā ar 1 000 tonnām Neapolē, ar 450 kg uz vienu iedzīvotāju Kampānijā un 617 kg Lacio reģionā, kas krietni pārsniedz vidēji 539 kg uz vienu itālieti. Tas viss ir iekļauts jautājumā, kuru mēs tikko iesniedzām apspriešanai kopā ar citiem Romas ievēlētajiem parlamentāriešiem.

Tomēr reģionālais atkritumu plāns nekad nav sācis darboties, un ir uzsāktas jau divas pārkāpumu procedūras. Satrauktie iedzīvotāji paļaujas uz Eiropas iestādēm, īpaši uz Parlamentu un Komisiju. Šā iemesla dēļ, komisāra kungs, mēs lūdzam jūs nodrošināt, lai līdz 28. janvāra sanāksmei Komisija saņemt datus un informāciju par situāciju Romā un Lacio reģionā, iepriekš paziņojot par pārbaudi; mēs ceram uz komisāru S. Dimas un ierosinām arī Parlamenta delegācijas pārbaudi, lai novērtētu – es beidzu! – vai 2008. gadam paredzētie pasākumi ir atbilstīgi. Ir jārīkojas, komisāra kungs, pirms vēl nav par vēlu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Neuztraucieties, priekšsēdētāja kungs, tā nav pirmā reize. Komisāra kungs, kā norādīts, 28. janvārī jūs ieradīsities Romā uz sarunām ar valdību; Itālijai un, man šķiet, Eiropai, ir svarīgi, lai Komisija ieņem ļoti bargu nostāju, atbalstot Eiropas tiesu iestāžu darbību. Atceros, jūs norādījāt, ka Itālijai pieder rekords spriedumu ziņā pret to atkritumu kaudzi, kas ir Itālijas tiesu iestādes, ar divdesmit gadus ilgi izteiktiem veltīgiem rājieniem.

Ir tikai viena problēma: mums ir nelikumību straume, kas katrā ziņā nozīmē izpostītas dzīves un vēl sliktāku postu ne tikai Itālijā, un tādēļ es ceru, komisāra kungs, ka Komisija paturēs prātā, ka tas pierāda, ka Itālija tāpat kā 20. gados nostājas uz jauna un atšķirīga ceļa, kļūst par draudu visai Eiropai, šī valsts, kura (...).

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pašreizējā atkritumu krīze Kampānijā ir traģēdija, kura tuvojās jau sen, un šie atkritumu kalni, kurus var redzēt ielās, ir tikai virsotne aisbergam, ko veido neefektivitāte, atkritumi un nepareiza pārvaldība.

Mēs esam nelaimīgi, ka šī krīze bojā ne tikai Kampānijas reģiona, bet arī visas Itālijas reputāciju, tomēr kārtējā klusēšana par to, kurš ir atbildīgs, un izlikšanās neredzam maz palīdzēs problēmas atrisināšanā, kura ir kļuvusi ļaunāka klusuma un intrigu dēļ, un, kaut gan cilvēkus nedrīkst izmantot kā politisko ķīlu, es nedomāju, ka ir pieņemama arī labā tēvoča attieksme, kura iezogas arī šajā Parlamentā.

Mēs nevaram ilgāk klusēt vai attaisnot – un to nedarīja arī Revīzijas palāta – to, ka miljoniem eiro no Eiropas, valsts un vietējiem līdzekļiem ir izkūpējuši gaisā. Pie kā cilvēkiem vērsties, lai pieprasītu kompensāciju par šīs vides katastrofas nodarītajiem kaitējumiem, par aptraipīto tēlu un sabiedrības līdzekļu izšķērdēšanu? It sevišķi, kā Komisija domā rīkoties, lai piespiestu Itālijas valsti veikt atbilstīgus pasākumus, paturot prātā, ka Neapoles un Kampānijas bērni arī šodien nav aizgājuši uz skolu?

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties komisāram par skaidro analīzi. Neapolē un lielā daļā Kampānijas situācija ar atkritumiem tagad ir pasliktinājusies, un sekas redz visi, taču problēmas ir arī citās jomās, par ko liecina daudzās pārkāpuma procedūras, kuras Itālija iepriekšējos gados ir sakrājusi vides jomā.

Kā vienu no tām es vēlētos minēt bēdīgi slaveno CIP 6, kad no atkritumiem ražoto enerģiju uzskatīja par atjaunīgo enerģiju un rezultātā ārkārtīgi lielas investīcijas tika novirzītas no atjaunīgās enerģijas attīstības politikas un izsniegtas varenajiem industriālajiem lobijiem, izraisot nopietnas atkritumu apsaimniekošanas problēmas. Situāciju Kampānijā vēl vairāk pasliktina 14 gadi intrigu un bezatbildības, kuru kulminācija bija pirmie procesi pret uzņēmumiem un sabiedriskām iestādēm, un noslēgumā process par vides katastrofu pret Impregilo Eiropas Kopienu Tiesā.

Ja šī krīze ir jāatrisina, šajā jomā ir jābūt jauna veida pārvaldei: vairs nekādu noviržu, tikai Eiropas tiesību aktu piemērošana. Jaunajā atkritumu pamatdirektīvā Eiropa ir noteikusi skaidru hierarhiju. Atkritumu apglabāšana jāizmanto tikai ārkārtas gadījumā, un tā nāk pēc atsevišķas savākšanas, pārstrādes utt.

Taču tagad mums jāatrod izeja no situācijas, kura Kampānijā noteikti var kļūt neatgriezeniska, un šā iemesla dēļ mums jāmobilizē visi pieejamie līdzekļi, jāaicina Itālijas reģioni solidarizēties un jālūdz ES palīdzība, lai varētu nekavējoties rīkoties un nākamo trīs vai četru mēnešu laikā novērst briesmas, ar kurām saskārušies iedzīvotāji, un atgriezt Neapoli Eiropā.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, no Padānijas puses raugoties, situācija Kampānijā šķiet kā zinātniskā fantastika, no Padānijas, kur atkritumi tiek vākti atsevišķi un tiek maksāti nodokļi par atkritumiem. Tas, ka kreisie mūsu valsts valdībā kopā ar zaļo vides ministru vēl ir iecēluši bijušo policijas priekšnieku par atbildīgo par atkritumiem, šķiet kā kaut kas no citas pasaules. Mēs jums atklāti sakām, ka Kampānija vairs neatrodas Eiropas tiesiskajā telpā, jo tajā valda apkaunojoša savienība starp politiķiem un Camorra, kuru mēs esam ilgi atmaskojuši.

Komisāra kungs, virs nekāda finansējuma, pārtrauciet visu finansējumu, nesūtiet vairāk ne centa Camorra noziedzniekiem! Ņemiet par piemēru čaklos un godīgos ziemeļus! Atbrīvojiet Kampānijas godīgos iedzīvotājus no Camorra verdzības, kurā ir iesaistītas dažādas partijas! Mēs negribam ielaisties ar to nekādās darīšanās, mēs esam pret šo politikas diskrimināciju no mafijas puses. Mūsu valstij vajadzīgs federālisms, ja šiem cilvēkiem ir jāpalīdz! Ir jānāk pārmaiņām, situācija ir jāmaina! Atbrīvojiet dienvidu godīgos darba cilvēkus no mafijas jūga! Tas ir tas, ko vēlas pateikt godīgā Padānija!

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es uzskatu, ka Itālijai nav nekādas vēlēšanās ievērot Eiropas tiesību aktus. Par to liecina tas, ka Itālija bija vienīgā valsts, kuras valdība ar zaļo partijas vides ministru atturējās pieņemt Padomes kopējo nostāju par neseno atkritumu direktīvu.

Es vēlētos uzdot jautājumu, jo piedevām zaļā ministra katastrofai, kurš ir pilnīgi bezatbildīgs un kuram trūkst jebkādas pārliecības par savu rīcību, arī Eiropas Komisija ir izrādījusi mazu interesi par pārvaldību, jo mēs saņēmām līdzekļus 2000. – 2006. gadā, un Kampānijas Reģionālie rīcības plāni noteikti ir īstenoti, pārvaldības komitejai nepildot visus pienākumus, pretējā gadījumā tā būtu apturējusi finansējumu, kurš reāli neietekmēja apgabalu. Varbūt ir lieki norādīt, kurš tajā laikā bija Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un kurš tagad ir Itālijas premjerministrs ar zaļo partijas ministru?

 
  
MPphoto
 
 

  Riccardo Ventre (PPE-DE). (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Apsveico ar šo jauno demokrātijas formu! Vispirms apsveicu ar komisāra kunga spožo analīzi, kurai, mēs ceram, sekos konkrēta rīcība, rīcība, kurā Parlaments – un mēs aicinām pievienoties arī Parlamenta priekšsēdētāju – tiks iesaistīts, jo atkritumu problēma Neapolē ir saistīta ne tikai ar tādiem sīkumiem kā aizvākšana, vide un jebkura cita problēma, bet, pēc mūsu domām, tā kļūst par valsts un Eiropas problēmu.

Dažas ļoti īsas piezīmes: atkritumu daudzums, kas tagad tiek savākts ielās, ir daudz mazāks par daudzumu, kas tiek izlikts ielās; tādēļ valdības pieņemtie pasākumi ir nepiemēroti. Atkritumu masa, kopējais atkritumu daudzums aug ik pa stundai, padarot situāciju vēl dramatiskāku.

Otrkārt, politiska piezīme: Pittella kungs teica, ka Parlamentam nav jākļūst par valsts kritikas ruporu. Šā vakara debatēs kreisie centristi, šķiet, tieši to dara. Ņemsim vērā šos komentārus.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es lūdzu vārdu, jo esmu ļoti noraizējusies par virzienu, kādu ieņem debates Itālijā un zināmā mērā arī šeit, un arī par iedzīvotājiem sniegto informāciju, jo tagad šķiet, ka maģisks risinājums ir vienīgā izeja no krīzes: spēks un militārisms no vienas puses, un dedzināšanas iekārtas no otras puses.

Tādēļ sabiedrība cer, ka kāds atnāks no ārpuses, lai atrisinātu šo problēmu; viņiem sniegtā informācija nekoncentrējas uz to, ka nekāda risinājuma nebūs, ja netiks samazināti un šķiroti atkritumi un nemainīsies pilsoniskā uzvedība. Tā ir vietējo iestāžu atbildība, jo tās domā, ka problēmas var atrisināt, nododot tās firmai ar nosaukumu Impregilo. Viņi novēla no sevis atbildību un pieļāva nokļūšanu šīs varas verdzībā.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (UEN). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Itālijā un visur citur Eiropā darbojas iekārtas, kas pārvērš atkritumus enerģijā. Atkritumu šķirošana tiek veikta Itālijā un visur citur Eiropā. Atkritumu pārstrāde notiek Itālijā un visur citur Eiropā. Tikai Neapolē tā nenotiek vismaz 15 gadus tieši visu to iestāžu, kurām bija jārīkojas, degungalā – šīs iestādes ir Eiropa un Komisija.

Es uzskatu, ka ir izdarīts maz un ir jādara vairāk arī Komisijai, jo līdz šim uzsāktās valdības iniciatīvas, arī iepriekšējās dienās uzsāktās, ir absolūti veltīgas un mērķim neatbilstīgas. Policijas priekšnieka aizsūtīšana uz Neapoli tikai uz četriem mēnešiem nevienu problēmu neatrisinās, ja Neapole neīstenos Eiropas tiesību aktus un ja Itālijas valdība nebūs spējīga piespiest Neapoli tos īstenot; ļaujiet Komisijai darboties ar visiem tai pieejamajiem līdzekļiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Es uzskatu, ka lūkošanās pagātnē ir noderīga tikai tad, ja nākotni izmanto pagātnes radīto problēmu novēršanai. Tomēr šis nešķiet tāds gadījums, jo šeit, kā parasti, politiķu niknie strīdi nozīmē, ka katrs ieņem viņam vispiemērotāko nostāju.

Es uzskatu, ka vienīgais nopietnais solis, kuru mēs varam spert, ir lūgt komisāram uzstāt, lai beidzot atrisina patieso problēmu, tas ir, šķirotu atkritumu savākšanas problēmu, ar tiem līdzekļiem, kas to dara iespējamu – apbalvojumi tiem, kuri to veic, un ārkārtas plāns dēļu un citu materiālu savākšanai. CONAI, organizācija, kurā apvienojušies iepakojuma ražotāji un lietotāji un kura ir atbildīga par visu atkritumu, izņemto mitros atkritumus, atkārtotu izmantošanu, beidz ar to, ka iekasē naudu dienvidos un pēc tam maksā to ziemeļos, kuri, kā parasti, izmanto situāciju, lai aizvadītu līdzekļus no dienvidiem un nosūtītu tos uz ziemeļiem. Darīsim tam galu!

Tādēļ mēs lūdzam komisāru, kura ierosmes mēs augstu novērtējam, uzstāt, lai īpašie komisāri Kampānijā netveras pie pagātnes, bet reizi par visām reizēm skatās nākotnē.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Esmu deputāts, kurš ievēlēts no politiskās grupas, kurai tad, kad pirms tagadējās valdības tā bija Itālijas valdības sastāvā, nācās izvērst policijas spēkus, iekams tā varēja sākt parastu atkritumu apglabāšanas iekārtu būvi Kampānijā, neatliekamu darbu, kuru tajā laikā traucēja oponenti, Frassoni kungs, kuri tagad ir ministri Romano Prodi valdībā.

Prodi kunga nesenie paziņojumi par atkritumu krīzi Kampānijā liecina par viņa vadītās valdības pilnīgu sabrukumus. Neapole ir pierādījums valstij, kura nenodrošina tiesiskumu un pacieš iedzīvotāju situāciju, kas apdraud iedzīvotāju veselību, kaitē tūrismam un bojā Itālijas tēlu un tādējādi Itālijas ekonomiku un eksportu. Nopietnās problēmas, ar kurām saskārās cilvēki Kampānijā, tomēr ir ierobežotas vienā Itālijas reģionā, un politisko un administratīvo atbildību var viegli piesaistīt zināmiem administratoriem, un tādēļ mēs pieprasām viņu atkāpšanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas , Komisijas loceklis − - Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos paskaidrot, ka atbildība par Kopienas tiesību akta īstenošanu pamatoti gulstas pirmkārt uz dalībvalstīm. Komisijai saskaņā ar Līgumu nav pilnvaru aizvietot dalībvalstu iestādes plānošanas darbā un lēmumu pieņemšanā, piemēram, par to, vai būvēt, vai nebūvēt atkritumu apglabāšanas iekārtas un kur šīs iekārtas būs. Komisijas uzdevums ir pārraudzīt Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Kur tā nav apmierinoša, kā šajā gadījumā, Komisija var iedarbināt pienākuma neizpildes procedūras, bet atrisinājums vienmēr ir jāatrod un jāievieš dalībvalstīm.

Mums rada bažas, ka situācija ar atkritumiem Kampānijā pasliktinās, par spīti Itālijas iestāžu rīcībai 2007. gadā. Ir svarīgi, ka Itālijas iestādes līdzās tūlītējiem pasākumiem, kas veikti pašreizējās krīzes risināšanai, pieliek lielākas pūles radīt struktūru, kas ļauj Kampānijas reģionam nodrošināt ilglaicīgu, ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, kas pilnībā saskan ar Eiropas tiesību regulējumu atkritumu jomā. Es esmu pārliecināts, ka šoreiz krīzes vadībai jāved pie reāla pagrieziena atkritumu apsaimniekošanas politikā, lai izvairītos no turpmākā riska cilvēku veselībai un videi. Tāpēc katrai darbībai, ko veiks turpmāk, būs jāved pie efektīvi īstenotas stratēģijas, kas pievērš uzmanību ne tikai pietiekama atkritumu apstrādes iekārtu tīkla izveidei. Vienlīdz svarīgi ir radīt vajadzīgās struktūras atsevišķai atkritumu savākšanai, pārstrādei un atkritumu novēršanai, pilnībā ievērojot atkritumu hierarhiju, kurā atkritumu izgāztuves ir visnevēlamākais variants.

Neviens jauns atkritumu apsaimniekošanas plāns šajā nozīmē nedrīkst palikt uz papīra, kā tas ir bijis pagātnē, bet tas konsekventi jāīsteno. Pašreizējo atkritumu katastrofu varētu uztvert kā iespēju pierādīt Itālijas spēju pārvērst Kampānijas reģionu par labākās prakses piemēru pareizai atkritumu apsaimniekošanai, un citi Itālijas reģioni, piemēram, Milānas teritorija, ir parādījuši, ka tas ir iespējams.

Komisija kā Līguma sargs turpinās pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju, - ko uzsāka 2007. gada jūnijā, - par Kopienas tiesību aktu par atkritumiem pārkāpšanu. Tā ir gatava spert turpmākus juridiskus soļus, ja pašreizējie Kopienas tiesību aktu pārkāpumi turpināsies, izmantojot visus pieejamos pasākumus saskaņā ar Līgumu, tostarp iespēju noteikt soda maksu saskaņā ar Līguma 220. pantu.

Tomēr neatkarīgi no tā mani dienesti ir gatavi atbalstīt Itāliju visādā veidā, ko uzskatīs par vajadzīgu un derīgu, lai atrastu un īstenotu ilglaicīgu, ilgtspējīgu risinājumu pašreizējai atkritumu apsaimniekošanas problēmai.

(Aplausi)

 
  
  

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. − Debates ir slēgtas.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika