Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 15 януари 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 5.Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. (разискване)
 6.Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (разискване)
 7.Договори за потребителски кредит (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране (вот)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Вътрешен превоз на опасни товари (изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията) (вот)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи (вот)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Летищни такси (вот)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Износ и внос на опасни химични вещества (вот)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (вот)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (вот)
 9.Тържествено заседание - Велик мюфтия на Сирия
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации (вот)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. (вот)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Дневен ред
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007-2012 г. (разискване)
 15.Стратегия на ЕС за правата на детето (разискване)
 16.Кризата с боклука в района на Кампания (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Обучение за възрастни: никога не е твърде късно да се учи (разискване)
 19.Мерки на Комисията в периода 2008 - 2013 г. за дистанционно наблюдение в рамките на Общата селскостопанска политика (разискване)
 20.Положението на членове на ЕП, избрани в Полша (разискване)
 21.Обяснения на вот
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (877 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1210 kb)
Правна информация - Политика за поверителност