Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. ledna 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 (rozprava)
 6.Uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (rozprava) >
 7.Spotřebitelský úvěr (rozprava)
 8.8 – Hlasování
  8.1.8.1 - (A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení (hlasování)
  8.2.8.2 - (A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Kontrola přepravy nebezpečných látek po silnici (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  8.3.8.3 - (A6-0513/2007, Paolo Costa) Odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek (hlasování)
  8.4.8.4 - (A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Letištní poplatky (hlasování)
  8.5.8.5 - (A6-0406/2007, Johannes Blokland) Vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek (hlasování)
  8.6.8.6 - (A6-0515/2007, Csaba Őry) Uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (hlasování)
  8.7.8.7 - (A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Regulační rámec pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (hlasování)
 9.Slavnostní zasedání - Velký muftí ze Sýrie
 10.)Hlasování (pokračování)
  10.1.10.1 - (A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích (hlasování)
  10.2.10.2 - (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 (hlasování)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat:
 12.Pořad jednání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 14.Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (rozprava)
 15.Směrem ke strategii EU o právech dítěte (rozprava)
 16.Znepokojující situace s odpady v oblasti Kampánie (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 18.Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě (rozprava)
 19.Opatření využívající aplikace dálkového průzkumu zavedené v rámci SZP (rozprava)
 20.Status poslanců Evropského parlamentu zvolených v Polsku (rozprava)
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Pořad jednání příštího zasedání:
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (736 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1579 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí