Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 4.ETInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (arutelu)
 6.Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (arutelu)
 7.Tarbijakrediit (arutelu)
 8.Hääletamine
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames (hääletus)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Direktiivi 95/50/EÜ muutmine (komisjoni rakendusvolitused) (hääletus)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine (hääletus)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Lennujaamamaksud (hääletus)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Ohtlike kemikaalide eksport ja import (hääletus)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (hääletus)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik (hääletus)
 9.Ametlik istung - Süüria ülemmufti
 10.Hääletuse aeg (jätkub)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Piiriülene maksustamine kahjumi korral (hääletus)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia 2007–2012 (hääletus)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused: vaata protokolli
 12.Päevakord
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2007–2012 (arutelu)
 15.Lapse õiguste Euroopa Liidu strateegia suunas (arutelu)
 16.Murettekitav olukord seoses jäätmetega Campania piirkonnas (arutelu)
 17.(küsimused komisjonile)
 18.Täiskasvanuõpe: õppimiseks ei ole kunagi liiga hilja (arutelu)
 19.Ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu võetavad meetmed ajavahemikuks 2008–2013 (arutelu)
 20.Poolas valitud Euroopa Parlamendi liikmete staatus (arutelu)
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Järgmise istungi päevakord: vt. protokoll
 23.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (679 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1481 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika