Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. Pöytäkirja
 3.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. Pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. Pöytäkirja
 5.Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012 (keskustelu)
 6.Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (keskustelu)
 7.Kulutusluottosopimukset (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Kumppanuuksien solmiminen osana vakautus- ja assosiaatioprosessia (äänestys)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastukset (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Syrjinnän poistaminen kuljetusmaksuista ja -ehdoista (äänestys)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Lentoasemamaksut (äänestys)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti (äänestys)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (äänestys)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys (äänestys)
 9.Juhlaistunto - Syyrian suurmufti
 10.Äänestykset (jatkoa)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa (äänestys)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012 (äänestys)
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. Pöytäkirja
 12.12 – Esityslista
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 (keskustelu)
 15.Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 16.Campanian alueen huolestuttava jätetilanne (keskustelu)
 17.Kyselytunti (komissio)
 18.Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (keskustelu)
 19.Yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla toteutettavat toimet (keskustelu)
 20.Puolassa valittujen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt (keskustelu)
 21.Äänestysselitykset
 22.Seuraavan istunnon esityslista: katso pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (727 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1608 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö