Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2008. gada 15. janvāris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sanāksmes atklāšana
 2.Saņemtie dokumenti: skatīt protokolu
 3.Padomes iesniegtie nolīgumu teksti: skatīt protokolu
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpuma gadījumiem (paziņojumi par iesniegtajiem rezolūciju projektiem) (sk. protokolu)
 5.Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam (debates)
 6.Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (debates)
 7.Patēriņa kredīti (debates)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Partnerību izveidošana atbilstīgi stabilizācijas un asociācijas procesam (balsošana)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Direktīvas 95/50/EK attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām grozīšana (balsošana)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Diskriminācijas atcelšana pārvadājumu cenās un nosacījumos (balsošana)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Lidostas nodevas (balsojums)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Bīstamu ķīmisko vielu eksports un imports (balsojums)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Õry) Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (balsošana)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums (balsojums)
 9.Svinīga sanāksme – Sīrijas galvenais muftijs
 10.Balsojuma laiks (turpinājums)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Nodokļu režīms attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās (balsošana)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam (balsošana)
 11.Labojumus balsojumos un balsojuma mērķos skatīt protokolā
 12.Darba kārtība
 13.Iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana
 14.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vairākgadu nostādnes laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam (debates)
 15.Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām (debates)
 16.Atkritumu izraisītā krīze Kampānijas reģionā (debates)
 17.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 18.Pieaugušo izglītība: nekad nav par vēlu mācīties (debates)
 19.Komisijas pasākumi 2008. – 2013. gadam, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas saskaņā ar KLP (debates)
 20.Polijā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu statuss (debates)
 21.Balsojumu skaidrojumi
 22.Nākamās sanāksmes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sanāksmes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (721 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1425 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika