Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 15 januari 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk (debat)
 6.Toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (debat)
 7.Kredietovereenkomsten voor consumenten (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Opzetten van partnerschappen in het kader van de stabiliserings- en associatieprocedures (stemming)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Wijziging van Richtlijn 95/50/EG op het gebied van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (stemming)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden (stemming)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Luchthavengelden (stemming)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (stemming)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (stemming)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie (stemming)
 9.Plechtige vergadering – Grootmoefti van Syrië
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties (stemming)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk (stemming)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Agenda
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor 2007-2012 (debat)
 15.Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind (debat)
 16.Zorgwekkende situatie inzake afval in Campania (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren (debat)
 19.Activiteiten door middel van teledetectietoepassingen in het kader van het GLB (debat)
 20.Status van in Polen gekozen leden van het Europees Parlement (debat)
 21.Stemverklaringen
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (771 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1886 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid