Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Stratégia Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 2012 (rozprava)
 6.Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (rozprava)
 7.Spotrebiteľský úver (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Založenie partnerstiev v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (hlasovanie)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Zmena a doplnenie smernice 95/50/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (hlasovanie)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Odstránenie diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy (hlasovanie)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Letiskové poplatky (hlasovanie)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií (hlasovanie)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (hlasovanie)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel (hlasovanie)
 9.Slávnostná schôdza – Veľký Mufti Sýrie
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Daňové zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch (hlasovanie)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Stratégia spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2007 – 2012 (hlasovanie)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Program
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (rozprava)
 15.K európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa (rozprava)
 16.Alarmujúca situácia v oblasti odpadov v regióne Kampánia (rozprava)
 17.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 18.Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro (rozprava)
 19.Opatrenia, ktoré sa majú vykonávať technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci SPP (rozprava)
 20.Štatút poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Poľsku (rozprava)
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (757 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1613 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia