Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 15. januar 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov): glej zapisnik
 5.Strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu (razprava)
 6.Uporaba sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (razprava)
 7.Potrošniški krediti (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Partnerstva v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega procesa (glasovanje)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Sprememba Direktive 95/50/ES v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili (glasovanje)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Odprava diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz (glasovanje)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Letališke pristojbine (glasovanje)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij (glasovanje)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Uporaba sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (glasovanje)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Konkurenčni ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo (glasovanje)
 9.Slavnostna seja – Sirski veliki mufti
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Davčna obravnava izgub v čezmejnih primerih (glasovanje)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu (glasovanje)
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Dnevni red
 13.Potrditev zapisnika prejšnjega zasedanja
 14.Večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012 (razprava)
 15.Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti (razprava)
 16.Zaskrbljujoče razmere z odpadki v Kampanji (razprava)
 17.Čas za vprašanja (Komisija)
 18.Izobraževanje odraslih: za učenje ni nikoli prepozno (razprava).
 19.Ukrepi Komisije v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru SKP, za obdobje 2008–2013 (razprava)
 20.Položaj poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih na Poljskem (razprava)
 21.Obrazložitev glasovanja
 22.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 23.Konec seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (669 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1562 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov