Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 16. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0520/2007

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Rád bych stručně vysvětlil své hlasování, abych upoutal pozornost maltských orgánů. Chci upozornit zejména na dva případy. Za prvé na případ chlapce z ostrova Gozo, syna pana Attarda, chlapce, který v posledních dvou letech přitahoval pozornost médií kvůli způsobu, jakým jeho otec trpěl předsudky, protože mu jakožto představiteli otcovské role byla upřena otcovská práva a nárok na to, aby dítě bydlelo v jeho zemi, na ostrově Gozo. A za druhé případ třináctileté dívky, kdy úřady nevěděly, kam ji poslat, a tak ji poslaly nejprve do vězení a poté do ústavu pro duševně choré. To je závažné selhání. Děkuji.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí