Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Situácia v Pakistane po zavraždení Bénazír Bhuttovej (rozprava)
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážená pani predsedajúca, zavraždenie Bénazír Bhuttovej je tragédiou pre Pakistan a poukazuje na obrovský rozmer problémov, ktorým krajina čelí. Hovoríme o krajine, ktorá má 165 miliónov obyvateľov, vlastní atómové zbrane a je zapojená do boja proti teroristickým organizáciám, ako je al-Káida a Taliban. Prirodzene, že čo najskoršie dosiahnutie politickej stability v Pakistane a hlavná úloha prezidenta Mušarráfa v tomto procese majú v tomto čase najvyššiu dôležitosť.

Napriek tomu nesmieme zatvárať oči pred mnohými nedostatkami v politike pána Mušarráfa. Napríklad prístup jeho vlády k problému terorizmu bol priveľmi nedbanlivý. Napríklad vo veľkých častiach regiónu na hraniciach s Afganistanom, má Taliban a al-Káida voľné pole pôsobnosti a iba veľmi málo sa proti tomu bojuje. Vyhlásením výnimočného stavu 3. novembra pán Mušarráf tiež odhalil svoj trochu vlažný postoj k demokracii.

Okrem toho je znepokojujúce, že už po prvom útoku na Bénazír Bhuttovú z 18. októbra sa na neho ukazovalo prstom z viacerých strán. To isté sa stalo po jej skutočnom zavraždení. Jeho možná úloha v tejto veci sa musí objasniť čo najskôr, pretože inak sa dôvera verejnosti vo vládu vyparí, čo len nahrá do karát islamským extrémistom.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia