Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 16. januar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 3 af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0967/07)

Om: Fremme af familievenlige politikker

Rådet bedes oplyse, hvilke foranstaltninger det agter at træffe for at fremme familievenlige politikker. Hvordan agter Rådet at styrke den europæiske alliance for familier, som vedtoges af Rådet i marts 2007?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik