Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 3 från Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0967/07)

Angående: Främjande av en familjevänlig politik

Jag vill fråga rådet vilka åtgärder det ämnar vidta för att främja en familjevänlig politik och på vilket sätt det ämnar stärka den europeiska allians för familjefrågor som Europeiska rådet beslutade om i mars 2007?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy