Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 16. januar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 4 af Georgios Papastamkos (H-0969/07)

Om: Det slovenske formandskabs initiativer i forbindelse med den nye strategi i naboskabs-politikken og energipolitikken

Det slovenske formandskabs initiativer indeholder en ny strategi for naboskabspolitikken og energipolitikken. Rådet bedes i betragtning af, at de to emner er uløseligt forbundet, især hvad angår EU's strategi med hensyn til energiautonomi og uafhængighed af nabostaterne, oplyse, hvordan det agter at strukturere de planlagte initiativer? Hvordan ser fremtiden efter Rådets opfattelse rent konkret ud for de energipolitiske forbindelser i hele Balkan-området?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik