Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 4 från Georgios Papastamkos (H-0969/07)

Angående: Det slovenska ordförandeskapets initiativ i samband med den nya grannskapspolitiken och energifrågor

Det slovenska ordförandeskapets initiativ omfattar bland annat en ny infallsvinkel när det gäller grannskapspolitik och energifrågor. Eftersom dessa två ämnesområden hör nära samman, särskilt vad gäller EU:s strategi för självförsörjning och strävan efter att bli oberoende i energifrågor i förhållande till sina grannländer, undrar jag om rådet kan upplysa oss om på vilket sätt man tänkt lägga upp sitt tillvägagångssätt för det här ämnesområdet och hur initiativen kommer att struktureras? Hur ser rådet på framtiden för energikonstellationerna på Balkan med omkrets?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy