Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Eftersom följande frågor rör samma ämne kommer de att tas upp tillsammans:

Fråga nr 5 från Colm Burke (H-0971/07)

Angående: EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad och Centralafrikanska republiken – brist på helikoptrar och vårdinrättningar

Kan rådet tala om huruvida EU:s medlemsstater har ställt ytterligare utrustning till förfogande för EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad och Centralafrikanska republiken, t.ex. helikoptrar och medicinska förnödenheter för att undvika onödiga förseningar när det gäller att skicka irländska styrkor och andra EU-styrkor till denna region? Enligt general Henri Bentegeat, ordförande för EU:s militära kommitté, behöver man i samband med det nuvarande uppdraget fortfarande transporter till sjukhus, t.ex. helikoptrar, medicinska förnödenheter och logistiska resurser. Har medlemsländerna eller andra erbjudit extra utrustning och styrkor efter den konferens om styrkebidrag som hölls i Bryssel i november?

Kan rådet öka viljan bland medlemsstaterna att på EU-nivå säkerställa humanitärt bistånd till denna region? Vad gör rådet för att hantera den instabilitet som råder i Tchad – den 26 november påstods Tchads armé ha dödat flera hundra rebeller i vapenstrider i östra Tchad? Hur kommer rådet att se till att vapenstilleståndet återigen respekteras och fredsavtalet mellan rebellgrupperna i Tchad och president Idriss Debys regering följs?

Fråga nr 6 från Liam Aylward (H-1016/07)

Angående: EU:s fredsbevarande uppdrag i Tchad

Kan rådet redogöra för exakt när EU:s fredsbevarande styrkor kommer att stationeras ut i Tchad och hur denna styrka kommer att vara sammansatt?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy