Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Tura pytań (Rada)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący.

Pytanie nr 8 skierowane przez Avril Doyle (H-0975/07)

Dotyczy: różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych

Według czwartego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), w tym stuleciu odporność wielu ekosystemów najprawdopodobniej zostanie przekroczona z powodu bezprecedensowego połączenia zmian klimatycznych i innych globalnych czynników (np. rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych). IPCC szacuje, że w przybliżeniu 60% poddanych ocenie ekosystemów jest obecnie użytkowanych w sposób niebezpieczny dla środowiska naturalnego i wykazuje oznaki degradacji. Samo to wystarczy, by spowodować znaczne straty różnorodności biologicznej.

Na szczeblu UE, zielona księga Komisji - Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie - przypomina nam, że „około 20-30% gatunków roślin i zwierząt, które do tej pory oceniono, będzie prawdopodobnie zagrożonych wyginięciem, jeżeli wzrost średniej globalnej temperatury przekroczy 1,5 – 2,5 stopni Celsjusza.”

Jakie konkretne działania podejmie prezydencja słoweńska, by nadać priorytet celowi z Göteborga i powstrzymać straty w różnorodności biologicznej do 2010 roku, a także by zwalczać powszechne straty w różnorodności biologicznej spowodowane zmianami klimatycznymi i innymi czynnikami globalnymi?

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności