Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 9 från Jim Higgins (H-0977/07)

Angående: Lägga ribban över BNP

Kan rådet redogöra för hur det avser att gripa sig an kommissionens förslag om att lägga ribban högre än BNP som riktmärke för regional sammanhållning. Har rådet beslutat om några slutliga framtida åtgärder för att kunna mäta en regions prestationsnivå på ett mer korrekt sätt?

Frågeställaren ersätts av Mairead McGuinness.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy