Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 10 från Mairead McGuinness (H-0979/07)

Angående: Undersökningar om vårdhem i Bulgarien

BBC sände nyligen en dokumentär om Bulgariens övergivna barn (”Bulgaria’s Abandoned Children”) där man beskrev de fruktansvärda förhållandena för barn som bor på ett vårdhem i Mogilino, Bulgarien. Producenten av programmet har offentligt sagt att detta hem inte är det värsta fallet i Bulgarien. Intrycket ges att även om ett problem med vårdinrättningar för barn och unga vuxna med funktionshinder uppenbarligen existerar så verkar man inte ha tagit itu med detta.

Skulle rådet, med tanke på att EU antagit stadgan om de grundläggande rättigheterna och att vi just haft Europeiska året för lika möjligheter för alla, kunna uttala sig i denna mycket känsliga fråga?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy