Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Den tid som avsatts för frågestunden är nu slut. De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan).

Frågestunden är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy