Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Predstavenie programu slovinského predsedníctva (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. – Dámy a páni, dnes je výnimočný deň. Výnimočný preto, lebo po prvýkrát v histórii Európskej únie predsedá Európskej únii zástupca Slovinska, predseda vlády tejto krajiny.. Slovinsko je krajinou, ktorá vstúpila do Európskej únie 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi štátmi. Je to po prvýkrát, čo jedna z bývalých komunistických krajín, ktorá teraz žije v súlade so základnými zásadami slobody, demokracie a parlamentarizmu, konkrétne Slovinsko, predsedá Európskej únii. Preto srdečne vítam úradujúceho predsedu Rady, predsedu vlády Slovinska, pána Janeza Janšu. Vitajte v Európskom parlamente!

(potlesk)

Dnešný deň je však výnimočný aj z iného dôvodu. Preto by som chcel obzvlášť srdečne privítať predsedu Európskej komisie, pána José Manuela Durão Barrosu. Presne pred 50 rokmi prvý predseda Európskej komisie, pán Walter Hallstein, zvolal prvé zasadnutie Komisie. 50. výročie Európskej komisie je pre nás ďalším dôvodom na oslavu. Rád by som Komisii počas týchto slávnostných chvíľ, zaželal všetko najlepšie k okrúhlym narodeninám.

(potlesk)

Dámy a páni, je mi potešením, vypočuť si správu úradujúceho predsedu Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Janša , predseda Rady. – (SL) Je pre mňa cťou a radosťou, že tu dnes s vami môžem byť. Som na to veľmi hrdý.. Som hrdým Slovincom, ktorého krajina je prvou z pomedzi nových členských štátov EÚ, ktorej bola zverená úloha, predsedať Európskej rade. A som aj hrdým Európanom, ktorého Únia vstupuje do roku 2008 s podpísanou Lisabonskou zmluvou, s rozšírenou eurozónou a schengenským priestorom.

Ubezpečujem vás, že budem veľmi rád, ak ma počas nadchádzajúcich mesiacov pozvete aj častejšie, nielen po každom zasadnutí Európskej rady. Teším sa na úzku a konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom počas nasledujúceho šesťmesačného obdobia.

Dnešok je historickým v mnohých ohľadoch. Slovinsko ako prvý nový členský štát, ako prvý členský štát spoza bývalej železnej opony a rovnako aj ako prvá slovanská krajina predsedajúca Rade Európskej únie predstavuje v Európskom parlamente priority nového predsedníctva.

Nebolo by to možné, keby počas posledných 25 rokoch nedošlo na európskom kontinente k významným zmenám. Tieto zmeny umožnili, aby sa Európa vo veľkej miere zjednotila, aby sa zjednotila v únii mieru, slobody, solidarity a pokroku. Pred iba 20 rokmi si toto všetko milióny Európanov sotva vedeli predstaviť.

V máji tohto roku uplynie presne 20 rokov od mojej špecifickej osobnej skúsenosti. Rád by som sa o ňu s Vami podelil, lebo ide o veľkú symboliku zmien, na ktoré som práve poukázal.

V roku 1998 sme boli spolu s dvoma ďalšími žurnalistami a poddôstojníkom zatknutí, uväznení, postavení pred súd a odsúdení vojenským súdom za to, že sme kritizovali vtedajší totalitný komunistický režim v Juhoslávii, najmä militaristické pokusy vtedajšej juhoslovanskej armády. Neexistovali základné práva na obhajobu, právo na právnika a ani prítomnosť verejnosti. Boli sme súdení v centre Ľubľany, hlavného mesta Slovinska, ktoré bolo v tom čase súčasťou juhoslovanskej republiky, a boli sme vypočúvaní v cudzom jazyku.

Hoci sa proces konal v tajnosti, aj napriek hroziacej intervencii zo strany juhoslovanskej armády, obsadili desaťtisíce ľudí ulice a námestia v mierumilovnom proteste. Požadovali rešpektovanie ľudských práv a demokraciu. Spôsobili tak začiatok zmien. Takmer presne po 20 rokoch tu dnes stojím pred vami, v tejto rešpektovanej snemovni, v Európskom parlamente, v centre Štrasburgu, do ktorého sa dostanem bez toho, aby som zastavil na hraniciach. Ako predseda vlády Slovinska a predseda Európskej únie vás môžem osloviť v mojom materinskom jazyku.

Ak by mi niekto pred 20 rokmi v mojej cele vo vojenskej väznici povedal, že to bude možné, určite by som mu neveril ani slovo. No stalo sa a trvalo to iba 20 rokov života tej istej generácie.

Za ten čas v Slovinsku vznikol demokratický parlamentný systém a trhové hospodárstvo. Slovinsko sa stalo nezávislou, medzinárodne uznávanou krajinou. V súčasnosti je členom Európskej únie, NATO aj  súčasťou eurozóny a schengenského priestoru. V roku 1988, pred 20 rokmi, náš príjem vyjadrený kúpnou silou na jedného obyvateľa predstavoval približne 4 000 EUR. V v roku 2007 to bolo 22 000 EUR. Dosiahli sme 91 % priemeru Európskej únie, minulý rok náš hospodársky rast presiahol 6 %. Máme najnižšiu mieru v nezamestnanosti v histórii a jednu z najnižších v Európskej únii. Miera chudoby je druhá najnižšia v eurozóne. Sme tretím najmenej zadĺženým členom eurozóny a patríme medzi prvých šesť členských štátov v rámci reformného barometra Európskej únie.

Po páde Berlínskeho múru a demokratizačných zmenách aj ostatné bývalé komunistické krajiny strednej a východnej Európy, ktoré sú teraz členmi Európskej únie, dosiahli podobne ako Slovinsko obrovský pokrok.

Po odstránení schengenských hraníc medzi Talianskom, Rakúskom, Maďarskom a Slovinskom v decembri minulého roka, oslavovali desaťtisíce ľudí v Slovinsku a na druhej strane bývalej hranice tento symbolický akt. Tí, ktorí boli v tom čase s nami – ako napr. predseda Európskej komisie, boli svedkami emocionálnych prejavov ľudí počas osláv, ktoré sa napriek chladnému počasiu konali aj na ďalších miestach. Situácia bola rovnaká všade na bývalých hraniciach niekdajšej železnej opony, od Baltského mora až po Jadran.

Pri tejto príležitosti som v šťastnom dave na bývalom hraničnom priechode stretol starší slovinský pár. Obaja mali slzy v očiach. Povedali mi o utrpení, ktoré desaťročia znášali počas života v krutom pohraničí a aj o neskoršom ponižovaní, ktoré znášali takmer vždy, keď prechádzali cez hranicu. Pani mi povedala, že sotva môže uveriť, že to všetko je skutočnosťou a  hranica nebude viac v skutočnosti existovať. Že došlo k niečomu, čo by sa jej pred 20, či dokonca 15 rokmi ani len neprisnilo.

Želal by som členom Európskeho parlamentu, ktorí podporili rozšírenie Európskej únie a schengenského priestoru, aby tam v ten decembrový večer boli. Veľmi by sa im tam páčilo. Avšak, keďže ste tam nemohli byť všetci, rád by som využil túto príležitosť a poďakoval vám.

Ďakujem vám v mene toho staršieho páru za odstránenie hranice a bývalého hraničného priechodu. Ďakujem vám v mene tisícov, desaťtisícov a miliónov ľudí, v mene viac ako 100 miliónov Európanov zo strednej a východnej Európy, ktorí boli pred 20 rokmi stále na druhej strane železnej opony, niektorí vo väzení bez politických a mnoho z nich bez ľudských práv. Teraz, sú spolu v zjednotenej Európe a majú skutočné príležitosti na lepší život a s podobnými príležitosťami, ktoré našim predkom neboli nikdy dostupné. (potlesk)

Možno si vôbec neuvedomujete, aké obrovské následky malo vaše rozhodnutie, podporiť naše úsilie o slobodu a solidaritou, ktoré ste nám preukázali. Toto rozhodnutie s najväčšou pravdepodobnosťou nemá obdobu v dejinách ľudstva. Ďakujem vám v mene tých, ktorí sme tu, že ste sa nás zastali. V žiadnom prípade ste neboli nútení prijať také obetavé rozhodnutie. Sloboda a solidarita zvíťazili, pretože ste chceli.

Tí, ktorí patríme ku generácii, ktorá sa nenarodila v Európskej únii, pravdepodobne vnímame oveľa citlivejšie všetko, čo sa za posledné roky a desaťročia udialo. Pre nás Európska únia nie je niečím samozrejmým. Vieme, že existuje iná, oveľa horšia alternatíva. To je ďalší dôvod, prečo sme pripravení urobiť všetko, aby sme zabezpečili, že Európska únia zostane zachovaná, že sa bude rozvíjať a bude silnejšia.

Naším zásadným cieľom je, aby Európa v nasledujúcich šiestich mesiacoch napredovala v čo možno najviac oblastiach. Tieto kľúčové oblasti sme si stanovili pred istým časom, keď sme pripravovali program predsedníctva na 18 mesiacov spolu s Nemeckom a Portugalskom. Bola to jedinečná skúsenosť. Spolupráca v trojici bola úžasná, rovnako aj príspevky Európskych inštitúcií. Tento Parlament bol informovaný o programe, ako aj o významnom pokroku, ktorý naši partneri dosiahli v rámci spolupráce v trojici minulý rok pri realizácií spoločného programu.

Slovinsko vynaloží všetko úsilie, aby dokončilo začatú prácu. Preto naším začiatočným bodom zostáva spomínaný program, pretože chceme udržať kontinuitu politík Európskej únie. Zároveň sa budeme venovať všetkým novým výzvam. Ako posledná krajina trojky zabezpečíme hladký prechod k ďalšej trojici krajín.

Doposiaľ bola hlavným úspechom pri realizácií programu dohoda o novej Zmluve EÚ, ktorá bola podpísaná v Lisabone v decembri minulého roka. Rád by som vyjadril svoje uznanie, pokiaľ ide o osobnú oddanosť kancelárky Angely Merkelovej a predsedu vlády José Socratesa, ktorá viedla k tomuto výsledku. Nezabudnime na neistotu a ťažkosti, za ktorých sa nemecké predsedníctvo pred rokom chopilo tohto projektu. Berlínska deklarácia a v nej obsiahnutá dohoda o tom, že Európska únia by mala mať nový zmluvný základ, bola prvým prelomom na ceste do Lisabonu. Po úspešnej dohode o mandáte pre medzivládnu konferenciu na Európskej rade v júni naši portugalskí kolegovia úspešne pokračovali v práci nemeckého predsedníctva. Pod ich vedením medzivládna konferencia úspešne skončila a dospeli sme k novej Lisabonskej zmluve.

Pri tejto príležitosti by som chcel zdôrazniť dôležitú úlohu a príspevky Európskeho parlamentu, najmä vašich zástupcov na medzivládnej konferencii, pri vypracovávaní novej Zmluvy. Takisto by som rád zdôraznil dôležitú úlohu Európskej komisie pri dosahovaní dohody o novej Zmluve. Dôkladne som túto prácu sledoval. Som s ňou oboznámený, preto môžem hovoriť zo skúseností z prvej ruky. Predseda Parlamentu, pán Hans-Gert Pöttering, a predseda Komisie, pán José Manuel Barroso preukázali obrovskú osobnú oddanosť pri poskytovaní strategickej pomoci obom predsedajúcim krajinám v minulom roku. Synergia úsilia vyvinutá všetkými troma kľúčovými inštitúciami Európskej únie umožnila dosiahnuť úspech a podpis Lisabonskej zmluvy.

Táto Zmluva zabezpečí väčšiu efektívnosť a demokraciu pri fungovaní rozšírenej Európskej únie. Uľahčí rozhodovanie v mnohých nových oblastiach a posilní úlohu Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov.

Naša úloha však podpisom Zmluvy neskončila. Začali sme ratifikačné obdobie, ktoré, ako vieme zo skúseností z roku 2005, je najcitlivejšou etapou schválenia novej Zmluvy. Rád by som zdôraznil, že ratifikácia je výhradnou kompetenciou a zodpovednosťou každého členského štátu. V tejto súvislosti by som chcel zablahoželať Maďarsku, ktoré ratifikačný proces už uzavrelo. Dúfame, že do konca nášho predsedníctva bude jeho príklad nasledovať väčšina členských štátov. Slovinský parlament prijme rozhodnutie v súvislosti s ratifikáciou do konca tohto mesiaca.

Cieľom je schválenie Zmluvy k 1. januáru 2009. To okrem iného znamená, že budeme mať mnoho práce v súvislosti so všetkými nevyhnutnými prípravami. Úzko spolupracujeme s ďalšou predsedníckou krajinou, Francúzskom, aby sme zabezpečili, že bude všetko včas pripravené na schválenie Zmluvy. V tejto súvislosti budeme takisto úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Dámy a páni, pokrok Európskej únie v oblastiach hospodárskej reformy v členských štátoch a budovania vnútorného trhu je v posledných rokoch povzbudivý. Počas tohto obdobia sa hospodárstvo EÚ posilnilo a produktivita a zamestnanosť značne vzrástli.

Počas budúceho trojročného cyklu realizácie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť musíme predovšetkým naďalej pokračovať vo vytýčených cieľoch a sústrediť sa na investovanie do ľudí, modernizáciu pracovných trhov, zvýšenie podnikateľského potenciálu, poskytovanie spoľahlivých a dostupných zdrojov energie a ochranu životného prostredia. S cieľom spustiť na jarnej Európskej rade nový trojročný cyklus efektívne, je potrebné, prijať vo vhodnom čase integrované usmernenia, za ktoré budú zodpovedné inštitúcie EÚ. Vážení členovia Európskeho parlamentu, v tomto dôležitom okamihu by som chcel zopakovať význam konštruktívnej medziinštitucionálnej spolupráce.

Realizácia dobre naplánovaných reforiem v členských štátoch s podporou zo strany inštitúcií na európskej úrovni, kde implementácia spoločných politík znamená pridanú hodnotu, je kľúčom k udržateľnému hospodárskemu rastu. Existuje veľa problémov, ktoré by mohli spochybniť tento rast. Preto sú nevyhnutné neustále reformy a úpravy. V súčasnosti čelíme niekoľkým náročným výzvam. Kľúčovou otázkou je zvyšovanie cien ropy a potravín, ako aj panujúci rozruch na finančných trhoch spôsobený udalosťami na hypotekárnych trhoch v Spojených štátoch. Slovinské predsedníctvo bude venovať potrebnú pozornosť, aby zmiernilo následky vyplývajúce z uvedeného stavu. Z tohto dôvodu sa v prvej polovici roku stanoví komplexný program činností EÚ na posilnenie stability finančných trhov. Je potrebná väčšia transparentnosť trhu, posilnenie kontrolných mechanizmov a užšia spolupráca na medzinárodnej úrovni.

Investície do ľudí, vedomostí, výskumu a nových technológií zostávajú jedným zo základov lisabonskej stratégie. Spoločnosť založená na kreativite a znalostiach sa stáva stále viac nevyhnutnou pre modernú Európu. Nestačí však investovať iba do znalostí. Tento rok máme príležitosť na hlbokú diskusiu o tom, aký jednotný trh chceme mať v EÚ. Musíme zabezpečiť, aby sa v toku myšlienok a znalostí nevyskytli žiadne prekážky. Na jarnej Európskej rade by sme preto k štyrom slobodám Európskej únie, v rámci ktorých sa doposiaľ dosiahol výnimočný pokrok, chceli pridať ďalšiu slobodu, slobodu pohybu vedomostíPrispeje k nej väčšia mobilita študentov, výskumných pracovníkov a vysokoškolslých učiteľov. Výhody vnútorného trhu EÚ sa musia stať prístupnejšími pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Ďalší rýchly pokrok v zriaďovaní vnútorného trhu v oblasti služieb a inovácií je kľúčom k realizácií reformnej stratégie Európskej únie. Chceme urobiť čo najviac, aby sme dosiahli pokrok v liberalizácií vnútorného trhu s energiou. Na konci nášho predsedníctva by som vám chcel oznámiť, že v tejto záležitosti došlo k úspechu vo forme dosiahnutej dohody. Dúfame, že budeme úspešní pri prijímaní nevyhnutných krokov, pokiaľ ide o lepšie, lacnejšie a spoľahlivé dodávky energie pre našich občanov a podniky.

Vážení členovia Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, musíme spomenúť proces rozšírenia, ktorý ešte nie je dokončený. Rozšírenie je jednou z najúspešnejších politík Európskej únie. V roku 2006 Európska komisia vo svojom oznámení „Dva roky po rozšírení“ presvedčivo preukázala, že z doposiaľ najväčšieho rozšírenia, konkrétne z roku 2004, mali výhody tak staré, ako aj nové členské štáty Európskej únie.

Pohľad na mapu Európy potvrdí naše dojmy o tom, že rozšírenie nie je ukončeným príbehom. Je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval v súlade so záväzkami, s ktorými sa doňho vstúpilo, a v súlade so základných zásadami, predovšetkým zásadou splnenia kritérií členstva. Slovinské predsedníctvo sa bude v súlade s týmito zásadami usilovať o pokračovanie v prístupových rokovaniach s Chorvátskom a Tureckom.

Krajiny západného Balkánu sú osobitným prípadom. Keď EÚ naposledy predsedala krajina hraničiacou s týmto regiónom, konkrétne Grécko, základy integrácie krajín západného Balkánu boli stanovené v solúnskej agende. Uvažujeme, že teraz, po piatich rokoch, je ten správny čas na to, aby sme potvrdili a upevnili vyhliadky spomenutých krajín na vstup do EÚ. Predsedníctvo má v úmysle podporiť ich pokrok. Chcem zdôrazniť, že nezastávame zníženie kritérií alebo poskytnutie skrátenie prístupového procesu. Vôbec nie. Chceme, aby Európska únia aktívnejšie zasahovala do tejto oblasti a zintenzívnila svoju pomoc reformným procesom v týchto krajinách.

Nemali by sme zabudnúť, že stabilná a skutočná vyhliadka členstva v EÚ je nevyhnutnou pákou na dosiahnutie potrebných zmien a reforiem v týchto krajinách. Preto si želáme posilniť túto vyhliadku aj pomocou osobitných krokov v mnohých oblastiach.

V úplnom jadre západného Balkánu leží Kosovo. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia získalo Kosovo autonómiu a stalo sa súčasťou federálneho systému bývalej Juhoslávie. Štatút Kosova bol prakticky rovnaký ako za čias federálnych republík. Pätnásť rokov neskôr Milošević jednostranne odstránil tento štatút a potom sa pokúsil o etnické čistky, ktoré zastavilo iba medzinárodné spoločenstvo. Po tomto zásahu bol nastolený mier, no otázka trvalého štatútu Kosova zostala nevyriešená.

Kosovo je dnes tou najťažšou otázkou, ktorej Európska únia čelí. Samozrejme, že pre otázku štatútu Kosova by bolo vhodné, keby sa vyriešila spôsobom prijateľným pre obe priamo zainteresované strany. Bohužiaľ, zdĺhavý proces rokovaní ukazuje, že šance na takýto výsledok sa vyčerpali. Navyše sa zdá nepravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti bolo možné dosiahnuť dohodu o tejto otázke v Bezpečnostnej rade OSN.

Na druhej strane všetci dobre vieme, že ďalšie odkladanie riešenia tejto otázky by mohlo vážne destabilizovať veľkú časť západného Balkánu. To by bol najhorší možný výsledok. Kosovo je predovšetkým európskou otázkou. Slovinské predsedníctvo bude stavať na rozhodnutiach Európskej rady z decembra. Máme základné kamene, na ktorých môžme budovať konsenzus. Máme v podstate politickú dohodu Európskej únie o rozmiestnení civilnej misie v Kosove. Súhlasíme s tým, že udržanie status quo je neudržateľné a že otázka Kosova je osobitným problémom, ktorý nie je možné porovnať so žiadnou inou situáciou na svete. V rozsahu tohto rámca bude predsedníctvo koordinovať riešenia, ktoré majú čo možno najširšiu podporu v rámci Európskej únie a zároveň zabezpečí dlhotrvajúcu stabilitu v tejto oblasti.

Avšak Kosovo nie je samozrejme v tejto oblasti ostrovom. Všetky krajiny západného Balkánu sú pre Európu, pre Európsku úniu dôležité. Pre Slovinsko je to dôležitejšie ako pre mnohé iné členské štáty Európskej únie, pretože leží v našom priamom susedstve. Súčasná situácia na Balkáne nie je od skončenia studenej vojny skončeným príbehom geopolitickej transformácie. Želali by sme si, aby mal tento príbeh šťastný koniec. My, Európska únia, nesieme zaň zodpovednosť a dlhujeme ho národom a kultúram tejto oblasti. Stabilita v tejto oblasti je neobyčajne dôležitá pre Európsku úniu ako celok a je možné ju dosiahnuť iba v rámci európskej perspektívy.

Srbsko už tradične zohráva na západnom Balkáne dôležitú úlohu. Je nevyhnutné, aby sme Srbsko aj napriek krátkodobej turbulencii a nerozhodnosti podporovali na jeho ceste do Európy formou vhodného prístupu.

Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko bol v roku 2005 udelený štatút kandidáta, no doteraz jej nebol určený dátum začatia rokovaní. Krajina vykonala mnoho úspešných reforiem, no ešte stále ju čakajú ďalšie a my jej musíme v tomto ohľade pomôcť. Nesmie sa stať zajatcom situácie v regióne. Čo možno najskoršie rozhodnutie o štatúte Kosova je veľmi dôležité pre vnútornú stabilitu Macedónska.

Takisto by sme mali spomenúť úlohu Albánska, ktoré malo po druhej svetovej vojne odlišný vývoj, no teraz si ho ceníme za to, že prispelo k stabilite v regióne a za konštruktívny pristupuje k vyriešeniu otázky budúceho štatútu Kosova. Do tej istej kategórie môžeme takisto zaradiť Čiernu Horu, ktorá sa rovnako vážne chopila reformy s cieľom zahrnutia do Solúnskej agendy.

Štruktúra Bosny a Hercegoviny vrátane medzinárodnej prítomnosti a vnútornej politickej nestability, ktorá vznikla v období po podpise Daytonskej dohody, nám v posledných mesiacoch potvrdila, že krajina potrebuje osobitnú pozornosť. Urobilo sa už veľa a podpora členstva krajiny v EÚ je vzpruhou, no stále je potrebná ďalšia pomoc. Nemali by sme zabudnúť na utečencov, ktorí sa ešte stále nevrátili do svojich domovov, ani na vážne zločiny, ktoré doposiaľ neboli potrestané. Potrestanie týchto zločinov proti ľudskosti, mier a zmierenie majú elementárny význam pre európsku budúcnosť Bosny a Hercegoviny.

Existuje mnoho dôvodov pre ďalšie posilňovanie našej spolupráce so susedmi, strategickými partnermi a ostatnými. Dnes som už spomenul vonkajšie hranice Európskej únie. Za týmito hranicami máme dôležitých a hodnotných partnerov, ktorých musíme viac zapojiť do našich rôznych aktivít.

Európska susedská politika je vítaným nástrojom posilňovania stability a prosperity za našimi hranicami. Východný a stredomorský rozmer sú rovnako dôležité. Nemali by sme zabudnúť ani na Ukrajinu, Moldavsko, Zakaukazsko a severnú Afriku. Potrebujeme intenzívny dialóg a nové podmienky, ktoré by sa opakovane dožadovali nových vítaných foriem špecifickej spolupráce.

Privítali by sme posilnenie inštitúcií a procesov ako barcelonský a euro- stredomorský proces. To, čo nepotrebujeme, je zdvojovanie alebo inštitúcie konkurujúce inštitúciám EÚ, ktoré zastrešujú časť Európskej únie a zároveň časť susedskej oblasti. EÚ je celok a iba ako celok môže byť dostatočne efektívna pri nastoľovaní mieru, stability a pokroku v susedskej oblasti a mimo nej.

Takisto posilníme spoluprácu s našimi strategickými partnermi vo svete. Počas nášho predsedníctva zorganizujeme štyri stretnutia na najvyššej úrovni: so Spojenými štátmi, Ruskou federáciou, Japonskom a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Nadviažeme spoluprácu s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a bojovať s klimatickými zmenami a chudobou. Počas slovinského predsedníctva by sme chceli upevniť a, ak to bude možné, formálne schváliť naše partnerstvo a spoluprácu s Ruskou federáciou.

Počas slovinského predsedníctva Európska únia poskytne spoľahlivú podporu mierovému procesu na Blízkom východe. EÚ bude spolupracovať pri plnení záväzkov, ktoré prijala v Annapolise a v Paríži. Chceme, aby Izraelčania a Palestínčania žili bezpečne, slobodne a úspešne, a zaviažeme sa k súžitiu týchto dvoch mierumilovných krajín.

Dámy a páni, prišiel čas, aby Európska únia prevzala novú, posilnenú úlohu vo svete. Európa vstupuje do roku 2008 s podpísanou Lisabonskou zmluvou, s rozšírenou eurozónou a schengenským priestorom, so stabilným hospodárskym rastom, stabilným eurom a s viac ako tri a pol miliónmi nových pracovných miest v porovnaní so začiatkom minulého roka. Preto máme mnoho dôvodov na to, aby sme Európsku radu viedli s ambiciózne, optimisticky a, dúfam, že mi to moji francúzski priatelia nebudú mať za zlé, s víziou. Vízia je potrebná vždy. Pretože ak neviete točiť kormidlom, všetky vetry sú zlé. Vetra máme dosť, obzvlášť vetra prinášajúceho zmenu. Posledné dve desaťročia zmien postihli nielen Európu, ale aj celý svet. Navyše v posledných rokoch dochádza k zmenám ešte rýchlejšie ako predtým.

K niektorým zmenám už došlo, no neboli ešte naplno posúdené. Máme si čo povedať o hospodárskom raste Indie a Číny. V roku 2005, na začiatku predsedníctva Spojeného kráľovstva, som si vypočul príhovor britského predsedu vlády Tonyho Blaira v tejto váženej snemovni. On poukázal na tieto zmeny, ako aj na narastajúcu silu dvoch nových hospodárskych superveľmocí – Indie a Číny. Mimochodom, tento týždeň podpísali tieto dve krajiny niekoľko bilaterálnych hospodárskych a obchodných dohôd. Títo dvaja noví aktéri rapídne investujú do znalostí, výskumu a rozvoja, a  zvyšujú tak svoju konkurencieschopnosť. Záver, že Európska únia je nútená znovu zvážiť a prijať kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa jej konkurencieschopnosť nezhoršila, je správny. V posledných rokoch sme vypracovali zoznam všetkých našich nedostatkov a hovorili sme o opatreniach na ich nápravu. Mnohé z týchto opatrení sme uskutočnili, no niektoré bohužiaľ nie. Nechcem však opäť hovoriť o cieľoch a záväzkoch vyplývajúcich z lisabonskej stratégie.

Na záver by som chcel povedať, že nie je dostačujúce reagovať na zmeny, ktorým Európska únia čelí v celosvetovom meradle, výlučne pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a boj proti terorizmu. Obe reakcie sú správne. No nestačia.

Na celosvetovej úrovni čelí Európska únia nasledujúcim kľúčovým výzvam, na ktoré bude musieť, skôr či neskôr, nájsť odpoveď, rovnako ako na tie, ktoré sme spomenuli predtým.

Prvou výzvou je otázka reformy OSN a nové usporiadanie sveta. Európska únia môže zohrávať kľúčovú úlohu v tejto reforme.

Druhá výzva sa týka boja s chudobou. Ide o jednu z absolútnych priorít. Medzinárodná rozvojová pomoc poskytovaná Európskou úniou je značná, no nie vždy efektívne využitá. Ak má byť využitá efektívnejšie, musíme predovšetkým urobiť dve veci. Po prvé, zamerať sa na vzdelávanie, to znamená zvýšiť vzdelanostné úrovne v chudobných spoločnostiach. Po druhé, nakúpiť potraviny a iný tovar určený na rozvojovú pomoc do krajín a regiónov, ktorým je táto pomoc určená. Je to jediný spôsob, ktorým môžeme efektívne pomôcť posilniť poľnohospodárstvo a hospodárstvo týchto krajín a z dlhodobého hľadiska skoncovať s príčinami chudoby. Pokiaľ ide o medzinárodnú rozvojovú pomoc, musíme slovo „konkurencieschopnosť“ nahradiť slovom „spolupráca“. Mala by nás povzbudiť skutočnosť, že menej rozvinuté krajiny sa stávajú rozvinutejšími a chudobní sa stávajú bohatšími. Čím viac budú krajiny rozvinuté, tým viac budú môcť pomáhať v boji proti chudobe.

Tretia výzva sa týka boja s klimatickými zmenami. Na základe záverov Európskej rady z minulého roka sa Európska únia stala celosvetovým lídrom so zvýšenou dôveryhodnosťou a oveľa silnejším vplyvom. Toto postavenie si musíme udržať. Dosiahneme ho aj tým, že, počas rokovaní s našimi celosvetovými partnermi zabezpečíme, že rovnaké kritéria, pokiaľ ide o rozdelenie bremena súvisiaceho s bojom proti klimatickým zmenám, ktoré uplatňujeme interne, budú uplatňované aj externe.

Štvrtou výzvou je, samozrejme, medzikultúrny dialóg. Je potrebnejší ako kedykoľvek predtým. Z dlhodobého hľadiska nie je bez neho možné vytvoriť podmienky pre svetový mier, ani nájsť odpoveď na najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre moderný svet. Preto sa tešíme, že rok 2008 je rokom, kedy Európska únia venuje veľa pozornosti medzikultúrnemu dialógu. Takisto sme veľmi radi, že predseda Európskeho parlamentu bol začiatkom mesiaca prítomný na slávnostnom otvorení v Ľubľane , a že Európsky parlament plánuje v tejto súvislosti zorganizovať mnoho dôležitých podujatí. Veľmi významne tým prispievate k zvýšenému uvedomeniu si potreby takéhoto dialógu. Okrem toho podporujete aj nás, lebo prijímate skutočné kroky vpred.

Z času na čas počúvame, že uvedené otázky nie sú naozaj skutočnými prioritami Európskej únie a že by sme sa mali zaoberať vnútornými problémami. No ja som presvedčený, že ide o príliš obmedzený názor. Veď nastolenie mieru a bezpečnosti pre našich občanov, stabilné a bezpečné dodávky energie do EÚ a riadenie migračných tlakov na Európsku úniu závisia od toho, ako v budúcnosti vyriešime tieto štyri kľúčové otázky a ako Európska únia uplatní svoju zvýšenú zodpovednosť a vplyv v celosvetovom meradle.

Čím lepšie bude Európska únia konať v úlohe celosvetového aktéra na týchto základoch, tým väčšie záruky na pokojný a bezpečný život a stabilný hospodársky a sociálny rozvoj budú mať jej .

Dámy a páni, rád by som skončil sľubom, že Slovinsko preberá na seba, alebo prevzalo na seba, úlohu, ktorú má pred sebou, s plnou zodpovednosťou a po troch rokoch intenzívnych príprav. Naše predsedníctvo možno nie je takého rozsahu ako francúzske a nepriťahuje tak veľkú pozornosť ako nemecké, naši štátni zamestnanci možno nemajú takú dlhoročnú tradíciu ako britskí. Možno robíme chyby, povieme niečo príliš priamo alebo dosť naivne. Ale sľubujeme, že budeme pracovať zodpovedne a vrhneme sa na dôležité otázky. Nebudeme bojovať o pozornosť. To nie je pre nás dôležité. Vieme, kde sme pred 20 rokmi, keď Slovinsko mnohí podceňovali, začali.. Sme si vedomí toho, čo sme museli urobiť, aby sme uspeli a boli dnes tu.

Je naším najväčším želaním, aby náš príspevok každým mesiacom urobil Európanov spokojnejšími. Aby jedného dňa ktokoľvek kráčajúci na ulici v ktoromkoľvek európskom meste na otázku, či sa zaujíma o budúcnosť Európskej únie, bezprostredne odpovedal „Zaujímam sa o budúcnosť Európy, pretože viem, že sa Európa zaujíma o mňa“.

Dámy a páni, možno sme tam ešte nie, no nie sme ďaleko a zreteľne na správnej ceste. Ďakujem vám. (potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Veľmi pekne ďakujem úradujúcemu predsedovi Rady, predsedovi vlády pánovi Janšovi. Je dobré, že Slovinsko vedie predsedníctvo. Predsedovia politických skupín čoskoro prednesú svoje vyhlásenia. Už teraz však môžem v mene celého Parlamentu vyhlásiť, , že Európsky parlament stojí pri vytváraní úspešnej Európskej únie po boku Slovinska a sme si istí, že slovinské predsedníctvo bude obrovským úspechom.

Teraz by som chcel poprosiť predsedu Komisie, aby k nám prehovoril.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, predseda Komisie. – Pán predseda, vážený pán predseda vlády , poslanci Parlamentu, svojé prvé slová venujem slovinskému predsedníctvu. Veď je to po prvýkrát, čo na seba túto veľmi zodpovednú úlohu prevzal členský štát z posledného rozšírenia. Slovinsko je výborným príkladom toho, že rozšírenie bolo úspešné. Bolo prvou krajinou, ktorá prijala euro.

Príklad Slovinska dokazuje, že členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v rokoch 2004 a 2007, sa teraz nachádzajú uprostred procesu európskej integrácie. Takisto potvrdzuje veľmi dôležité poverenie Slovinska zo strany EÚ. Rád by som predsedovi vlády Janšovi vyjadril svoju plnú podporu počas nasledujúcich šiestich mesiacov pre jeho dôležité pôsobenie vo funkcii predsedu Európskej rady. Vy, pán predseda vlády, drahý priateľ, vy a vaša krajina ste symbolmi boja za slobodu a za základné hodnoty Európy. Ďakujeme vám, že ste nám to pripomenuli veľkolepými oslavami súvisiacimi so Schengenom. Bol som veľmi dojatý, keď som s vami a ostatnými stál na hraniciach Slovinska s Talianskom. Nezabudnem na vaše slová, ktorými ste nám vtedy pripomenuli, že približne pred 20 rokmi tam rukou juhoslovanskej armády zomierali ľudia pri pokuse o útek za slobodou, do Talianska, do Európskej únie.

Cesta, ktorú som podnikol s predsedom vlády Socratesom a predsedom Európskej rady, bola veľmi pôsobivá. Koncom decembra sme navštívili Nemecko, Poľsko a Českú republiku. Boli sme aj na hranici Estónska s Fínskom a na hranici Slovenska, Maďarska a Rakúska a oči mnohých ľudí hovorili o veľkých emóciách.

Myslím, že je dôležité, pripomenúť si tieto súvislosti z miesta, na ktorom sme teraz. To, čo som si dnes od vás vypočul, pán predseda vlády Janša, iba poslinilo moje pevné presvedčenie, že rozšírenie v roku 2004 – 2007, ktorým sa Európa zjednotila v mieri a demokracii, je naozaj jedným z najväčších úspechov v európskej histórii. Na tento úspech by sme mali byť hrdí!

Komisia bude so slovinským predsedníctvom úzko spolupracovať na základných otázkach jeho programu, ktorými sú napríklad stabilita západného Balkánu, Kosova a najmä Bosny, rozšírenie, európska susedská politika, azyl a prisťahovalectvo, či spolupráca so strategickými partnermi a medzikultúrny dialóg.

Rád by som sa sústredil na tri otázky, ktoré úzko súvisia s naším poslaním. Chcel by som sa zamerať na tri priority: na Lisabonskú zmluvu, na balík opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien a na obnovenú lisabonskú stratégiu.

Po roku 2007 je Európska únia v dobrom stave. Pokrok v procese uzatvárania novej zmluvy naplnil naše očakávania. Únia postupovala v súlade s plánom predloženým Komisiou v máji 2006. Prvým krokom bola Berlínska deklarácia, ktorá bola oslavou 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy a predstavením vízie o budúcnosti Únie . Ďalšou fázou bola júnová Európska rada, na ktorej sme sa v rámci nemeckého predsedníctva dohodli na presnom mandáte medzivládnej konferencie. Celý proces vyvrcholil v decembri podpisom Lisabonskej zmluvy .

Postup pri dosahovaní dohody preukázal značný stupeň konsenzu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami na ceste vpred.

Máme dôveryhodnú a vyváženú zmluvu a ja verím, že poskytne pevné základy pre budúcnosť. V predchádzajúcich inštitucionálnych rozpravách sme sa vyhli nejednote a sporom. To necháva Úniu v dobrej kondícii, aby zabezpečila naplnenie našich politických priorít pre tento rok. Politickou prioritou roka je ratifikácia Lisabonskej zmluvy. Vyzývam všetky členské štáty, aby konali rýchlo a rozhodne a zabezpečili ratifikáciu tejto zmluvy

Na budúci týždeň Komisia prijme balík opatrení pre oblasť klimatických zmien a obnoviteľnej energie. Naše návrhy spĺňajú ambície stanovené na minuloročnej jarnej Európskej rade. Navrhli ich všetky hlavy štátov a predsedovia vlád, ktorí požadovali presné a právne záväzné ciele.

Komisia v súčasnosti koná v zmysle tohto mandátu. S veľkou spokojnosťou sledujem, že ide o prioritu ako slovinského predsedníctva Rady, tak aj Parlamentu. Budeme musieť usilovne pracovať, aby sme balík opatrení prijali do konca roku 2008. Náš balík bude doplnením návrhov, ktoré boli predložené vlani v súvislosti s vnútorným energetickým trhom. Európsky energetický trh poskytne európskym občanom viac možností a lepšie ceny. Je nevyhnutné splniť tri základné výzvy, ktorým Európska únia čelí v oblasti energetiky, a to konkurencieschopnosť, trvalú udržateľnosť a bezpečnosť dodávok.

Od úplného začiatku sme vedeli, že premena Európy na hospodárstvo s nízkym obsahom uhlíka nebude ľahkou úlohou. Teraz však prišiel čas, aby sme sa k svojmu záväzku postavili vážne, zodpovedne a súdržne. Komisia zvolí vyvážený prístup k snahám členských štátov. Členské štáty začínajú z rôznych pozícií, majú odlišné podmienky. Niektoré sú schopné poskytovať investície viac, iné menej. Tiež musíme minimalizovať náklady súvisiace s adaptáciou európskeho priemyslu a reagovať na výzvy, ktorým čelia sektory s vysokou spotrebou energie. Komisia si tieto skutočnosti dobre uvedomuje a naše návrhy to aj dokážu .

Neočakávajte však, že budeme robiť kompromisy ohľadom európskeho záujmu, ktorý spočíva vo vedení globálneho úsilia v boji s klimatickými zmenami, v zabezpečení energetickej bezpečnosti a v poskytovaní konkurenčných výhod našim hospodárstvam. Naša medzinárodná dôveryhodnosť, ako aj vierohodnosť v očiach európskych občanov závisia od splnenia cieľov stanovených v marci 2007.

Na konferencii na Bali sme úspešne stanovili plán, ako dospieť k dohode.Balík opatrení, ktorý predstavíme na budúci týždeň, je jasnou ukážkou našej vôle, nasledovať slová skutkami. Balík opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien treba z hľadiska hospodárstva vnímať ako príležitosť pre Európu. Podporí inováciu a zvýši konkurencieschopnosť. Je chybou pokladať boj s klimatickými zmenami za nepriateľa konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Únia by mala byť na čele globálneho úsilia v boji s klimatickými zmenami a európsky priemysel by mal aj naďalej ostať svetovým lídrom. Tým vzniknú nové trhy a nové pracovné miesta a v mnohých sektoroch budeme mať výhodu prvého ťahu.

Pravdou je, že cieľom nášho balíka opatrení je lepší vzťah Európy k životnému prostrediu, k priemyslu, k pracovným miestam či k spotrebiteľom. Bude to iniciatíva prospešná pre obe strany.

Tri roky po obnovení lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť v roku 2005 sa ukazuje, že je účinná. Za posledné dva roky prispela k lepšiemu fungovaniu európskeho hospodárstva, najmä k vytvoreniu 6,5 milióna nových pracovných miest.

Do roku 2009 očakávame vytvorenie piatich miliónov pracovných miest. Štrukturálne reformy tiež napomáhajú hospodárskemu rastu a zlepšujú vyhliadky pre dlhotrvajúcu európsku prosperitu. Dosiahnuté úspechy sú veľmi motivujúce.

Pri spustení ďalšieho lisabonského cyklu je dôležité, aby sme na jarnej Rade prijali ambiciózne rozhodnutia pre oblasti, akými sú výskum, inovácie, podnikateľské prostredie, odborné znalosti a kvalifikácia pracovnej sily.

Komisia vypracúva návrhy, aby premenila piatu slobodu, slobodný pohyb poznatkov, na skutočnosť. Cieľom je zrýchlenie inovácie a jej sprístupnenie väčšiemu počtu európskych občanov.

Takisto potrebujeme zákon o malých podnikoch v Európe s cieľom podporiť ich rast, lebo malé a stredné podniky vytvárajú deväť z desiatich nových pracovných miest. Toto je prioritou Komisie v roku 2008.

V neposlednom rade, Európa potrebuje aj aktívnu politiku trhu práce, politiku, ktorá ponúkne ľuďom priestor, aby si mohli uvedomiť svoj potenciál; politiku, ktorá umožní našim občanom zaistiť si zamestnanie. Investície do ľudí sú tým najlepším spôsobom, ako našim občanom zaručiť, že ostanú zamestnaní a nebudú nútení neustále meniť zamestnanie. Potrebujeme ponúknuť prosperitu, no nie iba niektorým či väčšine, ale všetkým. Preto ostávajú investície do ľudí a modernizácia pracovných trhov jednou zo štyroch prioritných oblastí lisabonského cyklu.

;

Musíme podporiť podnikateľského ducha Európanov, pretože tvorba pracovných miest, inovácia a konkurencieschopnosť sú kľúčom k európskemu úspechu. Ekonomické prognózy na rok 2008 a 2009 sú menej optimistické a tieto signály by sme mali brať vážne. Vieme, že ich príčinou je finančná nestabilita pochádzajúca z druhej strany Atlantiku.

Mali by sme bojovať s negatívnymi prejavmi. Naše hospodárske základy sú pevné a zdravé a vieme, že hospodárska recesia by mohla narušiť našu ochotu presadzovať hospodárske a sociálne reformy. Aj keď by mohlo ísť o prirodzenú reakciu, bolo by to nedostatočné poučenie zo skúseností minulosti.

Globálna konkurencieschopnosť a prosperita našich občanov si vyžadujú, aby Európa pokračovala v reformnom procese a zlepšila konkurencieschopnosť svojho hospodárstva. Je to jediný spôsob, ako udržať náš model sociálnej kohézie.

Jedným z kľúčov úspechu bola v roku 2007 schopnosť Komisie spolupracovať s Parlamentom a Radou. Bez tohto partnerského prístupu by sme nikdy nedosiahli dohodu ohľadom Lisabonskej zmluvy, ani riešenia náročných otázok, akými sú Európsky technologický inštitút a systém Galileo.

Trojstranné inštitucionálne partnerstvo Parlamentu, slovinského predsedníctva Rady a Komisie bude rozhodujúce pre náš úspech v roku 2008. S ratifikovanou zmluvou, so schváleným balíkom opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien a s Lisabonskou stratégiou pre rast a pracovné príležitosti budeme mať v roku 2009 určite sebavedomejšiu a lepšie pripravenú Európu, aby mohla čeliť budúcnosti.

Na záver by som chcel poďakovať predsedovi Pötteringovi za jeho blahoželanie k 50. výročiu prvého zasadnutia Európskej komisie. Naozaj, táto inštitúcia prešla od roku 1958 dlhú cestu. Európska komisia bola ako zdroj dynamizmu a ambícií v centre európskeho integračného procesu. Bola a je svedectvom pre všetkých, ktorí veria v európsky projekt. Dnes som hrdý na to, že môžem na začiatku 21. storočia stáť na čele tejto inštitúcie práve v čase, keď čelíme novým výzvam a požadujeme nové riešenia.

Európska komisia zostane lojálna pánovi Walterovi Hallsteinovi a všetkým zakladateľom, ktorí pred 50 rokmi uviedli do životu túto inštitúciu ako ústredného hráča v našom spoločnom projekte. V úzkej spolupráci s Parlamentom a Radou budeme pokračovať v podpore našich spoločných cieľov, ktorými sú silná a otvorená Európa, Európa slobody, prosperity a solidarity. A sme si celkom istí, že v úzkej spolupráci so slovinským predsedníctvom a pánom predsedom vlády Janšom dosiahneme pre našich občanov konkrétne výsledky .

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Veľká vďaka, vážený pán predseda Komisie. Pán Walter Hallstein 16. januára 1958 povedal, citujem, krátku vetu, ktorú adresoval členom Komisie: „Vaša práca prinesie ovocie, no iba ak budete úzko spolupracovať s ostatnými orgánmi, obzvlášť s Radou ministrov a Parlamentným zhromaždením.“ Koniec citátu.

Dnes sme my Európskym parlamentom. To, čo platilo vtedy, v roku 1958, platí aj dnes v roku 2008. Vôbec nepochybujem, že ak európske inštitúcie spolupracujú, budú tiež úspešné.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, úradujúci predseda Európskej rady, predseda Komisie, dámy a páni, je šťastím, že Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov chce mať Európu v roku 2008 efektívnu a schopnú odpovedať na otázky svojich občanov, čo sa zhoduje so slovinským predsedníctvom Európskej únie.

Slovinsko, vaša milovaná krajina, pán predseda vlády Janša, je naozaj krajina, ktorá funguje. Makroekonomické ukazovateľe a povaha politickej diskusie to potvrdzujú. Slovinci vedú v schopnosti, vyvolať u občanov silný pocit prináležitosti k Európe.

Slovinci patria medzi tých najefektívnejších pri dosahovaní lisabonských cieľov. Počas  prístupového procesu a od roku 2004 Slovinsko dosiahlo mnoho úspechov.

To, čo sme my dokázali, alebo aj nie úplne, za 50 rokov, zvládlo Slovinsko za 10 rokov, keď uskutočnilo náročný prechod od socializmu k trhovému hospodárstvu bez toho, aby narušilo spoločnosť.

Silné privatizované hospodárstvo, stabilná inflácia, rastúce platy, relatívne nízka miera nezamestnanosti a, predovšetkým, silná mena vám umožnili prijať euro v roku 2007. Takisto ste vsúpili do schengenského priestoru. Teraz ste prvým z nových členských štátov, ktorý sa chopil oprát EÚ.

Slovinské predsedníctvo nepopierateľne poznačilo integráciu nových členských štátov v rámci Európskej únie. Prebratím záväzkov za pokračovanie v ratifikačnom procese Lisabonskej zmluvy, zameraním sa na úsilie vynaložené 27 členskými štátmi s cieľom naplniť výzvy, ktorým Európa musí čeliť pokiaľ ide o oblasť energetiky a klimatických zmien, rastu a zamestnanosti, pokračovaním v integračnom procese západného Balkánu, prispievaním prostredníctvom vašich iniciatív k Európskemu roku medzikultúrneho dialógu, vďaka ktorému sa poskytne šanca zdôrazniť hodnoty otvorenosti, tolerancie a dialógu, ktoré sú podstatou európskeho projektu, slovinské predsedníctvo dokazuje, že krajiny, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004 sú už oboznámené nielen s inštitucionálnymi záležitosťami EÚ, ale aj s jej vnútorným fungovaním a spôsobom, ktorým Európa presadzuje svoje záujmy na medzinárodnej úrovni.

Predseda Rady, skupina PPE-DE bude po vašom boku podporovať dosahovanie vašich priorít Budúcnosť Európy sa bude odvíjať od nadobudnutia platnosti Zmluvy z Lisabonu. Preto, ak máme dosiahnuť ratifikáciu, musíme byť efektívni, aby nové nástroje boli dostupné do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009. Naša skupina bude takisto podporovať vašu snahu, efektívne začať nový cyklus lisabonskej stratégie a zaručiť tak prosperujúcu, spravodlivú a životné prostredie zohľadňujúcu budúcnosť Európy, ako aj zabezpečiť, aby naše hospodárstvo bolo v dobrom stave, s cieľom čerpať výhody z príležitostí, ktoré ponúka globalizácia.

Preto s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky na sociálny rast, vytvoriť zo znalostí a inovácií stimuly rastu a nájsť odpovede na demografické výzvy, dodávky energie a klimatické zmeny, musí Európa zohrávať vplyvnú úlohu v rámci rokovaní s jej celosvetovými partnermi o postkjótskom systéme.

Pán úradujúci predseda Rady, pokiaľ ide o Balkán a vyhliadky západného Balkánu na vstup do Európy, budeme podporovať vaše úsilie, napomáhať stabilite a spolupráci v tejto oblasti, pretože od toho závisí bezpečnosť a prosperita celej EÚ.

EÚ a vaše predsedníctvo musia zohrať svoju úlohu pri vyriešení otázky štatútu Kosova. Úloha premosťovania západu s východom, ktorú Slovinsko často v Európe historicky aj geograficky zohrávalo, je prínosom pre EÚ, ako aj jej členské štáty. Na križovatke rôznych vplyvov, ktoré poznačili históriu nášho kontinentu, je Slovinsko konštantnou dopravnou tepnou pre ľudí, tovar, ako aj pre kultúrne prúdy všetkých druhov. Slovinsko bude ideálnym podporovateľom dialógu medzi rôznymi kultúrami, vyznaniami a náboženskými a duchovnými tradíciami v súvislosti s Európskym rokom medzikultúrneho dialógu.

Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda, dámy a páni, v mene skupiny PPE-DE sa teším na efektívnu Európu v roku 2008, na úspešnú Európu. Predsedníctvo EÚ je nepochybne veľkou výzvou pre krajinu ako Slovinsko, najmä so zreteľom na jej ľudské zdroje a veľkosť jej vládneho aparátu, ako ste podotkli. Avšak, pán úradujúci predseda, iné členské štáty EÚ – Luxembursko, Rakúsko – mnohokrát potvrdili, že európske presvedčenie, tradícia a výkon sa nemerajú podľa veľkosti krajín.

Všetko najlepšie slovinskému predsedníctvu!

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predseda, pán predseda vlády, dámy a páni, rád by som za svoju skupinu ešte raz zdôraznilčo som vám povedal pri dvoch príležitostiach v Ľubľane. Ako socialistická skupina v Európskom parlamente sme pripravení podporovať vaše predsedníctvo všetkými možnými spôsobmi. Ide o historické predsedníctvo, ako ste správne podotkli. Predsedníctvo štátu, ktoré sa vymanilo z komunistickej diktatúry, a toto by sme nemali bagatelizovať, vedené predsedom vlády, ktorý bol sám obeťou tejto diktatúry, je v skutočnosti predsedníctvom, ktoré si nielenže zasluhuje plnú podporu všetkých demokratov, ale má takisto úžasnú príležitosť, znovu získať srdcia ľudí, pretože nám to opäť dáva tu v Parlamente, ako aj v Európe, príležitosť opäť dokázať, že zmena je možná. Z dlhodobého hľadiska sloboda vždy zvíťazí a demokracia bude vždy triumfovať!

Vaša krajina takisto potvrdzuje, že: žiadna diktatúra na svete z dlhodobého hľadiska neprežije. Môže tomu tak byť 10, 30 alebo 100 rokov, no v konečnom dôsledku demokracia vždy zvíťazí. A to je pozitívne znamenie.

Váš úvod, osviežujúci svojou objektivitou, by mal udať tón celému roku 2008. Neviem, čo nás čaká v druhej polovici roka, no dnes sme aspoň prediskutovali politiku. To je niečo, čo si veľmi ceníme.

Skutočnosť, že dnes sme prediskutovali politiku a nie osobné záležitosti, je možno prvým rozdielom v porovnaní s druhou polovicou tohto roku. Je však pozoruhodné, že sme už zistili niekoľko rozdielov. Jeden z rozdielov, ktorý by som chcel rozviesť, je, že súhlasím s tým, že rozšírenie Európskej únie nie je ukončené. Áno, rozšírenie Európskej únie je v súčasnosti v priebehu rokovania. Áno, je v priebehu rokovania s Macedónskom, áno, je v priebehu rokovania s Chorvátskom a áno, je v priebehu rokovania s Tureckom.

Prezradili ste, že sa budete snažiť o rokovania s Tureckom, pokiaľ ide o členstvo. Predsedníctvo Rady v druhej polovici roka 2008 si to neželá. Čo si však želáme my, je jasný postoj Rady. Prebiehajú v súčasnosti rokovania s Tureckom s cieľom členstva alebo nie? Toto je jeden z rozhodujúcich bodov, ktorý budete musieť ako prvý čo možno najlepšie objasniť v rámci trojky počas vášho predsedníctva Rady.

Druhý rozdiel, a počúvali sme ho veľmi pozorne, je, že považujete Európske inštitúcie za dostatočne silné na to, aby plánovali susedskú politiku samé, vlastným úsilím. Súhlasím! Toto je jasné odmietnutie samostatných inštitúcií Stredozemnej únie, ktoré navrhol váš predpokladaný nástupca v kresle predsedu Rady. Skvelé, aj v tomto máte našu podporu!

(potlesk)

Takže môžme byť v Rade svedkami niekoľkých hroziacich rozporov, no môžte sa spoľahnúť, že minimálne socialistická skupina je na vašej strane, pán Janša.

Úradujúci predseda Rady hovoril o otvorení schengenského priestoru. Toto je takisto dôležitým bodom. Ďakujem vám za oddanosť voči tejto úžasnej príležitosti, ktorú pridružená sloboda pohybu ponúka našim občanom. Ďakujem vám takisto za jasné vyhlásenie. Od štátu, akým je Slovinsko, štátu s históriou vašej krajiny, že to vnímate ako príležitosť pre slobodu vašich ľudí. Týmtiež vysielate signál pravicovým extrémistom Európy, ktorí zneužívajú každú z týchto slobôd prázdnymi rečamí o strachu z Európy, a ktorí namiesto toho, aby ľudí ubezpečili o príležitostiach, ktoré sloboda prináša, im naháňajú strach z akéhosi nevypočitateľného vývoja.

(potlesk)

Vážený pán predseda Komisie, mám na vás prosbu. V súčasnosti je v Nemecku relokalizácia Nokie predmetom obrovskej diskusie. Vy ste práve povedali, že sila hospodárstva Európy spočíva v jej malých a stredných podnikoch. To je pravda. No takisto ešte stále máme obrovský podiel pracovných miest v priemyselnej oblasti. V mojej krajine pán minister pre hospodárske záležitosti Severného Porýnia-Westfálska v súčasnosti tvrdí, že by relokalizácia Nokie z Bochumu v Nemecku do Rumunska mala byť financovaná z fondov EÚ. Neverím tomu, no môžete to, prosím, overiť a objasniť, že tomu tak nie je. Pretože prázdne reči ako tieto, nenávistné a nepríjemné samé osebe, naháňajú , ak sú nepravdivé, len vodu na mlyn tým, ktorí sú proti budovaniu spoločnej Európy. Objasnenie v tomto prípade je preto veľmi dôležité.

(potlesk)

Jedna posledná poznámka pre pána predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Komisie. Áno, pán Walter Hallstein bol úžasný človek. Ako jeden zo zakladateľov Európskej únie a jeden z predsedov Komisie nesmierne prispel k dielu. Ale ako ďaleko sa až epigóni Hallsteina dostali od toho, čo mal na mysli, vidíme až dnes, o 50 rokov neskôr. Pán Hallstein bol vášnivým zástancom členstva Turecka v Európskej únii. Vy ste pokiaľ ide o túto otázku, rovnako ako aj všetci vaši kolegovia, naozaj trochu skeptický. V tomto ohľade súhlasím, pán Walter Hallstein bol úžasným Európanom!

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Veľmi pekne ďakujem môjmu kolegovi, Martinovi Schulzovi. Zvyky snemovne neumožňujú – alebo aspoň nie tie tradičné – aby predseda poskytoval riadne odpovede na ironické poznámky predsedov skupín. Keby som bol v inej úlohe, bolo mi potešením, poskytnúť vám odpoveď, ale ďakujem za milé poznámky pána Waltera Hallsteina.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson , v mene skupiny ALDE. – Pán predseda, rád by som adresoval niekoľko poznámok pánovi predsedovi vlády Janšovi. Pán úradujúci predseda, moja politická skupina k vám prichádza s jednoduchým posolstvom: Európa má očakávania. Od roku 2008 Európa očakáva, že bude rokom pokroku. Očakávame, že tento pokrok začne teraz. A od vášho predsedníctva očakávame , že sa chopí tejto výzvy .

Nepochybujem, že sa to stane. Nebol to vari bojovný Slovinec, ktorý ako prvý so zdvihnutou päsťou proti mocnej ríši vyhlásil : „Nie všetky cesty vedú do Ríma!“? Nevedú ani do Paríža, lebo toto nie je začiatok francúzskeho predsedníctva. Toto je historické, prvé predsedníctvo pre krajiny, ktoré vstúpili do našej Únie v roku 2004.

Pán úradujúci predseda, hoci je vaša krajina rozlohou malá, vieme, že je mocná duchom. Vieme aj to, že malé európske krajiny vedú predsedníctva lepšie ako európski obri. Program vášho predsedníctva je kombináciou tichej ambície a konsenzuálneho štýlu, ktorý má šancu zjednotiť náš kontinent. Táto jednota bude potrebná na skorú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy a na získanie podpory pre medziinštitucionálnu dohodu o spôsobe riadenia Európy podľa novej zmluvy.

Pokiaľ ide o medziinštitucionálnu spoluprácu, uvítali by sme priestor pre dialóg s vami a väčšiu účasť vašej vlády v tomto parlamente. Je škoda, že včera, keď sme mali možnosť počuť prvého hosťa v rámci Roka medzikultúrneho dialógu, bolo vaše miesto prázdne.

Vo vašom programe sa spomína dôležitosť vnútorného dynamizmu, a to je, pán Schulz, spôsob, ako vytvoriť a udržať pracovné miesta na tomto kontinente. Prostredníctvom vnútornej dynamiky. Spoliehame sa na vás, pán úradujúci predseda, že posuniete vpred jednotný trh v oblasti energetiky, telekomunikácií, v oblasti služieb a zdravotnej starostlivosti . Európska únia prežíva ťažké chvíle, lebo musí svojich občanov presviedčať, že zvyšuje hodnotu ich každodenného života. Preto je viac ako jasné, že ak ide o rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť, nižšie účty, či väčší výber pre spotrebiteľa, boli by sme hlúpi, keby sme návrhy práv pacientov zmietli zo stola len preto, že sú kontroverzné.

V iných oblastiach sa budete musieť navyše angažovať aj v ďalšej dôležitej úlohe – najmä spolu s vašimi predsedníckym kolegami, ktorí majú osobný záujem o podporu jadrovej energetiky ako všelieku na klimatické zmeny. Solidarita a spoločné zdieľanie bremena sú kľúčom k úspechu v oblasti znižovania emisií a dosahovania cieľov obnoviteľnej energie. Ako povedal predseda Barroso, v roku 2008 musí Únia ukázať, že dokáže premeniť pekné slová o boji s klimatickými zmenami na skutky.

Pokrok na západnom Balkáne je plným právom jednou z vašich priorít. Vaše skúsenosti v tejto oblasti budú výhodou pre Úniu. Obávam sa však, že váš názor, že situácia v Bosne a Hercegovine je horšia ako v Kosove, neodráža mienku väčšiny Únie. Rovnako si nie som istý, či je to dobrý spôsob motivácie obyvateľov Bosny a Hercegoviny. Ak je to určené na upokojenie Srbov, nebude to fungovať. Zmiernenie situácie súvisiacej s nezávislosťou Kosova prostredníctvom Dohody o stabilizácii a pridružení môže byť cestou vpred. No ak sa pán Đelić chystá podpísať dohodu v Bruseli, moja skupina viackrát dôrazne vyjadrila svoje stanovisko, že nemôže existovať Stabilizačná a asociačná dohoda bez toho, aby Srbsko naplno spolupracovalo s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

(potlesk)

Serge Brammertz, nový hlavný žalobca, musí vidieť čerstvý dôkaz spolupráce. Nikto z nás, úradujúci pán predseda, si neželá vidieť Srbsko vyčlenené z Európy. Galantný a konštruktívny postoj vášho predsedníctva ho môže priviesť zvonku dovnútra a pomôcť pri vydaní Ratka Mladića.

Zatiaľ však, ako na Slovinsku hovoríte, „Pros o dobrú úrodu, a  okopávaj ďalej“.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, v mene skupiny UEN. – (GA) Vážený pán predseda, slovinská vláda preberá zodpovednosť predsedníctva EÚ v čase mnohých výziev. Európske krajiny sa musia vrhnúť do ratifikácie Zmluvy. Pozornosť sa zameriava na oblasť Balkánu. Je potrebné dosiahnuť dohodu na úrovni EÚ, pokiaľ ide o balík opatrení pre oblasť energetiky. A je potrebné nájsť aj nový impulz na vyriešenie konfliktu medzi Palestínou a Izraelom.

Ako už kolegovia správne poznamenali, zoznam toho, čo Európa potrebuje urobiť, je nekonečný. Rozsah tém a rozhodnutí, ako aj oblastí záujmu a konfliktov, ktoré treba riešiť, je obrovský.

Namiesto toho, aby som vám rozprával o tom, čo sa vám nepodarilo alebo čo by sa iným nemuselo v budúcnosti podariť, sa v krátkosti sústredím na tri oblasti.

Po prvé, reformná zmluva, Lisabonská zmluva. Jej ratifikácia je nevyhnutná pre pokračovanie rozvoja Európskej únie.

Po druhé, pokiaľ ide o rozšírenia v budúcnosti, musíme zabezpečiť, aby kandidátske krajiny cítili, že majú možnosť a šancu stať sa členmi Európskej únie v blízkej budúcnosti.

Treťou a  podľa môjho názoru najdôležitejšou otázkou je Kosovo a všetko, čo sa tam deje, vrátane jeho mierumilovného prechodu zo súčasnej pozície do postavenia, ktorá sa môže objaviť v budúcnosti. Boli sme svedkami obrovského úspechu v Kosove, keď spoločné policajné jednotky oboch etnických skupín spoločne hliadkovali v jednej i druhej oblasti. Už neexistuje predstava jednej policajnej jednotky pre jeden národ, ale spoločnej policajnej jednotky pre všetky národy Kosova.

Pán predseda vlády, vaša skúsenosť v istom zmysle rebela, ale aj intelektuála, a najdôležitejšia zo všetkých, skúsenosť demokrata a hlasu rozumu, ktorý vyviedol vašu krajinu z temného obdobia komunizmu do jasnejšieho svetla – niekedy tlmeného kvôli energetickej kríze – a do budúcnosti v Európskej únii. Tento obraz a takáto predstava sú najdôležitejšie pre ľud Bosny, Srbska, Kosova a, samozrejme, Turecka.

Teším sa na spoluprácu s vami a vašou vládou! Napriek skutočnosti, že vaša krajina môže byť považovaná za malú rozlohou, máte nielen obrovského ducha, ale oplývate aj vysokou kvalitou. Ako sa už potvrdilo vašim začatím tohto procesu, nebojíte sa obstáť v boji s „dospelými“, keď vás dookola šikanujú. Avšak najdôležitejšie zo všetkého je, že to, čo prinášate, je morálnym presvedčením o vašej krajine.

Európska únia dnes potrebuje nových hrdinov – hrdinov, ktorí vedia, aké to je, žiť v neslobode. Hrdinov, ktorí vedia, aké to je nemať slobodu prejavu, voľnosť a demokraciu. To je to najlepšie svetlo, aké dnes môžeme zapáliť v tmavých kútoch európskeho kontinentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, v mene skupiny Verts/ALE. – (IT) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, dámy a páni, sme dosť sentimentálni, pokiaľ ide o Európu a to, čo dosiahla ako model mieru a demokracie, a čo by mohla dosiahnuť, pokiaľ ide o pozdvihnutie slobody ľudí a ich blahobytu, ako aj stelesnenie centra inovácií a dôslednosti pri riešení celosvetových environmentálnych výziev.

Teší nás preto, že vás tu dnes môžeme privítať. No sme aj trochu smutní, lebo táto skúsenosť môže byť istým spôsobom jedinečná. Veď, ako viete, jednou z reforiem Lisabonskej zmluvy je voľba predsedu Európskej rady. To je niečo, čo nás čiastočne znepokojuje, pretože žiaden z navrhnutých kandidátov by, podľa môjho názoru, nebol schopný posunúť podstatu Európy veľmi ďaleko.

Hovorím to však preto, lebo by som chcela spomenúť niektoré osobitné body, ktoré sa týkajú najmä Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie. Ako uviedol predseda Komisie, počas vášho predsedníctva sa má predložiť balík opatrení pre oblasť energetiky. Je výsledkom práce všetkých za minulý rok. Vieme, že okolo neho vznikol všeobecný zmätok a určité manévrovanie, že sú rozbehnuté tlaky na zníženie jeho významu a dopadu. Veríme, že základným aspektom vášho predsedníctva bude odolať tlakom na obmedzenie a oslabenie dopadu spomenutých nariadení vyvíjaných zo strany veľkých aj malých aktérov..

My budeme tiež pokračovať v našom boji za zásadu, v súvislosti s ktorou som presvedčená, že budeme mať rozdielne názory. Podľa nášho názoru nízkouhlíková ekonomika, tu by som takisto chcela osloviť predsedu Komisie, nemôže byť jadrovou ekonomikou. Financovanie a mrhanie časom na jadrovú budúcnosť, ktorá ešte ani neexistuje, alebo na nákladné technológie s nespoľahlivým použitím, ako sekvestrácia uhlíka a jeho uskladnenie, v skutočnosti priamo konkurujú skutočným obnoviteľným energiám, ktoré by sme mali podporiť a financovať. Slnečná a veterná energia, ako aj úspora energie, by mali byť tou najsľubnejšou vyhliadkou pre inovácie a zamestnanosť.

Ďaľšou zaujímavou otázkou počas vášho predsedníctva bude koordinácia územného a mestského rozvoja. Bude to veľmi dôležité vzhľadom na jarné stretnutie na najvyššej úrovni. Odkazuje na nadviazanie na Chartu z Lipsku. Otázky ochrany kvality našich miest a posilnenia územnej kohézie sú možno menej módne ako iné otázky, no veríme, že sú absolútne rozhodujúce v boji s klimatickými zmenami.

Odpadová legislatíva sa takisto pravdepodobne skompletizuje počas vášho predsedníctva. Sme veľmi znepokojení. Nie iba tým, čo sa deje v mojej krajine, v Neapole, ale takisto preto, lebo sa nám zdá, že neúprimnosť zaúradovala v hierarchii odpadových stratégií a došlo k uprednostneniu prevencie a recyklácie, je v protiklade s legislatívou, ktorá znovu uprednostňuje spaľovacie stanice. Tie však, podľa nášho názoru, nie sú rozhodne jediným spôsobom ako, vyriešiť problém s odpadom.

Existujú dve dôležité otázky týkajúce sa obchodu a ochrany údajov. Na základe nich by sme radi zistili, či bude vaše predsedníctvo naozaj priateľom tejto inštitúcie alebo nie. Budete musieť tvrdo bojovať s niektorými vašimi kolegami ohľadom otázky súhlasu Parlamentu v súvislosti s hospodárskymi partnerskými dohodami s krajinami AKT, ktoré po vážnych rozdieloch v názoroch s africkými krajinami, ktoré sa objavili v Lisabone, považujeme za dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ďalej tu máme slobodný prístup k rokovacím dokumentom o dohodách o partnerstve a spolupráci s krajinami ako Čína. Iba tak rozmýšľam – Európskemu parlamentu nebolo ešte vôbec oznámené nič o tom, ako tieto rokovania pokračujú. Všetko sa deje v úplnej tajnosti! Domnievame sa, že o tejto otázke by mala byť otvorená rozprava, že tento Parlament by mal byť aspoň upovedomený o tom, čo sa deje.

Na záver, pán úradujúci predseda, by som rada spomenula otázku ochrany údajov. Vieme, že Rada plánuje prijať rozhodnutie v tejto súvislosti počas vášho predsedníctva. Chceme vás požiadať, aby ste boli odvážny a požiadali o odloženie realizácie tohto rámcového rozhodnutia až po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, pretože by to umožnilo Parlamentu priamu účasť na reforme. Môj kolega bude s vami o tejto téme ešte hovoriť neskôr. Ja vás, pán úradujúci predseda, žiadam, aby ste počas vášho predsedníctva usporiadali prvú národnú rómsku konferenciu. Významne by to prispelo k medzikultúrnemu dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, predseda Komisie, pokiaľ ide o prvé predsedníctvo nového členského štátu, Slovinsko zdedilo od svojich predchodcov niekoľko dosť nevďačných úloh. Teda, pokiaľ ide o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, žiada sa od vás, aby ste zabezpečili, že žiaden členský štát okrem Írska nepredvedie taký zlý príklad s organizovaním referenda, vrátane krajín, ktoré sa zaviazali tak urobiť. Toto je do určitej miery cesta späť v čase, veď dnes sa od občanov a inštitúcií EÚ očakáva, že budú navzájom viac späté. Úprimne, zaslúžili by ste si lepší osud.

Pokiaľ ide o sociálnu politiku, predsedníctvo bude mať najprv náročnú úlohu, dať 0veci opäť do pohybu. Mám na mysli dva emblematické návrhy smerníc. Jeden sa týka pracovného času a veľmi slávneho opt-out rozhodnutia o neúčasti. Druhý návrh sa, týka dočasnej práce a rovnakého zaobchádzania so zamestnancami. Neuniknete ani značnej diskusii o potrebe prijatia opatrenia v súvislosti s nedávnymi rozsudkami Európskeho súdneho dvora v prípadoch Laval/Vaxholm a Viking Line, ktoré poskytujú legitimitu sociálnemu dampingu. Moja skupina navyše žiadala, aby bola diskusia na túto tému zaradená do programu najbližšieho zasadnutia Parlamentu. Oživuje to opäť celý problém v súvislosti s Bolkesteinovou smernicou a ustanoveniami zmluvy, na ktorých sa zakladá. Uprostred ratifikácie nového znenia, ktoré zahŕňa všetky tieto ustanovenia, to predstavuje poriadny zmätok.

Na záver, pokiaľ ide opäť o sociálnu politiku, Európa čelí rastúcemu dopytu po vyšších platoch. Jej podiel pridanej hodnoty sa naozaj už niekoľko desaťročí znižuje. Ešte nikdy nebol taký nízky, aby ho dokonca zdôrazňovala aj finančná tlač. Už aj Európska centrálna banka pohrozila zvýšením úrokových sadzieb v prípade, že dôjde k uspokojeniu tohto, hoci legitímneho, dopytu, a to aj napriek skutočnosti, že zisky neboli nikdy také vysoké, ako priznávajú odborníci. Ak nezaradíme túto otázku do programu, sama si tam čoskoro nájde cestu. Pripomínam, že spoločný dokument nemeckého, portugalského a slovinského predsedníctva vyzdvihuje v bode 68, citujem „Preklenujúce ciele týchto troch predsedníctiev budú viesť k posilneniu európskeho sociálneho modelu ako neoddeliteľnej súčasti lisabonskej stratégie“. Ako znie jedno príslovie, ochutnaj a uvidíš!

Krátko by som sa vyjadril k ďalšej citlivej téme, ktorá sa týka nelegálnych prisťahovalcov. Súčasná podoba návrhu smernice o ich návrate si zasluhuje označenie „hanebná smernica“ organizácií, ktoré ochraňujú ľudské práva. Prijatie súčasnej podoby by vrhlo zlé svetlo na dobré úmysly vyjadrené EÚ v súvislosti s medzikultúrnym dialógom.

Úplne na záver by som chcel spomenúť otázku Kosova. Pred tým, ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie, by bolo opodstatnené, dostať odpoveď na 3 otázky. Po prvé, ako je možné vysvetliť skutočnosť, že pomoc vo výške dvoch miliárd eur zo strany medzinárodného spoločenstva mala v priebehu siedmich rokov za následok neexistujúci hospodársky rozvoj, endemickú chudobu, 50 % mieru nezamestnanosti a šírenie korupcie a mafie? Po druhé, ako je možné vysvetliť skutočnosť, že 17 000 vojakov NATO nedokázalo zabrániť zničeniu tuctov ortodoxných budov, únosu alebo zavraždeniu stoviek kosovských občanov z menšinových spoločenstiev a nútenému exilu tisícok ďalších? Na záver, ako vyrieši jednostranné vyhlásenie nezávislosti zo strany Kosova a nahradenie UNMIK Európskou úniou tieto životne dôležité problémy a zaručí stabilitu na Balkáne? Som zvedavý na vašu odpoveď.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde , v mene skupiny IND/DEM. – Pán predseda, rád by som poďakoval úradujúcemu predsedovi za príjemnú návštevu Slovinska pred Vianocami. Pán úradujúci predseda, dúfam, že Európsku radu budete viesť lepšie ako stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi skupín. Väčšinu času ste rozprávali Vy a nepovedali ste nič, čo by sme nevedeli už predtým. Neumožnili ste svojim ministrom, od ktorých by som očakával, že budú poznať oblasti svojho pôsobenia, zodpovedať väčšinu našich otázok, a ani ste následne nezaslali odpovede v písomnej forme. Parlament sa skladá aj z opozície s určitými právami.

Včera som prijal petíciu od 571 slovinských novinárov, ktorí Vás kritizovali za nerešpektovanie ich tlačovej slobody. Umožníte nezávislé vyšetrovanie?

Minulý týždeň ste vraj požiadali Portugalsko, aby zrušilo prípadné referendum, podporované väčšinou portugalských voličov. Môžem Vás upozorniť na existujúcu Zmluvu z Nice, ktorá stanovuje, že všetky rozhodnutia treba prijať čo možno najbližšie k občanom? Zrušenie referenda je porušeniím tohto článku. Členské štáty je možné kritizovať, no nie trestať, pretože ratifikácia stále patrí do kompetencie vnútroštátnych orgánov. Správanie sa predsedníctva a Európskej komisie je záležitosťou Spoločenstva. Vy musíte rešpektovať vnútroštátne ratifikačné postupy. Ak niečo poviete, mali by ste upozorniť členské štáty na spoločnú právnu povinnosť, vydávať zákon čo možno najbližšie k občanom.

Vy túto zmluvu porušujete a porušuje ju aj Európska komisia, ak sa nespráva ako strážca spomenutého článku zmluvy. V rámci predsedov vlád ste súčasťou politickej dohody o zabránení referendu. Touto dohodou sa porušuje zmluva. Komisia mala voči tomu vyjadriť nesúhlas namiesto toho, aby podporila pokus o obídenie národov Európy. Prečítajte si článok 1 Zmluvy o Európskej únii ešte raz: „Rozhodnutia sa prijímajú čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“. Bola by to úžasná veta, keby sa dodržiavala!

O Lisabonskej zmluve sa rozhodlo čo možno najuzavretejším spôsobom a pokiaľ možno najďalej od voličov. Teraz sa zdá, že iba Írsko dokáže zachrániť našu európsku demokraciu. Rada však mohla aspoň uverejniť konsolidovanú verziu Lisabonskej zmluvy, aby ste si mohli prečítať, čo ste podpísali. Dňa 17. decembra Maďarsko podpísalo text, ktorý ani nedostalo! Toto nie je spôsob rozhodovania v blízkosti občanov alebo poslancov Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Vážený pán Bonde, spoliehame na vás ako na predsedu vašej politickej skupiny, že zabezpečíte, aby ste sa vy, ako ja vaši kolegovia správali ako poslanci tohto parlamentu. Vaše výčitky adresujte tiež do vlastných radov, nielen stále iba iným!

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, predseda Komisie, ako pre poslanca z Korutánska, bezprostredného suseda Slovinska, je úžasne inšpirujúce a potešujúce, že národ, ktorý iba pred 20 rokmi stonal pod jarmom komunizmu, nesie teraz šesť mesiacov zodpovednosť za Európsku úniu. Je to pre mňa dôkazom, že cesta európskej integrácie je východiskom z tragédií 20. storočia a je to tá správna cesta k slobode a jednote.

Keď počujem, že cieľom Slovinska počas predsedníctva Rady je v prvom rade priblížiť všetky štáty bývalej Juhoslávie k Európskej únii, myslím si, že je správne a dôležité, aby sme tento proces integrácie teritoriálne, ako tomu bolo, uzavreli. A takisto sa domnievam, že toto je podstatne dôležitejšie, ako napríklad viesť rokovania o pristúpení s krajinou ako je Turecko, ktorej primárne územie je v Anatólii, v Ázii.

Som presvedčený, že spomenutý proces priblíženia štátov bývalej Juhoslávie k EÚ by bolo potrebné uskutočniť takým spôsobom, ktorý by umožnil Európanom konať bez vplyvu mocností mimo Európy, napríklad Spojených štátov amerických a Ruska. Dúfam, že si Slovinsko uvedomuje prvoradú túžbu Chorvátska po členstve v EÚ, a konflikty, ako napríklad tie súvisiace so zónami rybolovu medzi Chorvátskom a Slovinskom, nebudú predstavovať prekážku. Pretože z krajín bývalej Juhoslávie je Chorvátsko spolu so Slovinskom bezpochyby krajinou, ktorá je najlepšie pripravená pre Európu a takisto je demokraticky zrelou stredoeurópskou krajinou.

Pokiaľ ide o otázku Kosova, ktorá nepochybne najviac zaťaží slovinské predsedníctvo Rady, situácia je taká, že na jednej strane si musíme uvedomiť právo každej skupiny ľudí na sebaurčenie, teda právo väčšiny albánskych Kosovcov, no na strane druhej musíme zvážiť historické práva Srbov. Kosovo sa nesmie stať akýmsi americkým satelitným štátom. Ani Srbsko by nemalo byť vtiahnuté do náručia Moskvy, a teda Kremľa. Autonómia Kosova by sa nemala stať ani precedensom pre turecký severný Cyprus. Cieľom by mala byť stabilita na Balkáne a zavŕšenie európskej teritoriálnej integrácie.

Rád by som teraz stručne spomenul bilaterálny problém medzi Slovinskom a Rakúskom, otázku topografických tabúľ v Korutánsku. Dúfam, že Rakúska spolková vláda čoskoro nájde prijateľné riešenie na uspokojenie pozoruhodne dobre chránenej slovinskej menšiny v Rakúsku. A takisto dúfam, že Slovinsko nájde rozumné riešenie týkajúce sa nemecky hovoriacej starorakúskej menšiny v Slovinsku a uzná jej členov za autochtónnu menšinu,  aby mohla byť kultúrna dohoda medzi Rakúskom a Slovinskom v tomto smere naplnená.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc (PPE-DE). – (SL) Dámy a páni, program slovinského predsedníctva obsahuje všetky dôležité aktuálne témy a je dobre fungujúcim základom na ďalších šesť mesiacov. Keďže mám iba dve minúty, budem sa sústrediť iba na jednu oblasť, ktorou je občianska sloboda, spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Od slovinského predsedníctva očakávam, že bude venovať potrebný čas sledovaniu účinkov SIS 1 pre všetky informačné systémy a urýchli plnenie systému SIS 2.

Spoločná azylová a migračná politika sa musí zakladať na úzkej spolupráci s krajinami tranzitu a pôvodu. V súčasnosti existuje 27 rôznych režimov a prístupov k riešeniu tohto problému. Samozrejme, nemáme ilúzie, že túto náročnú otázku vyriešime v takom krátkom čase. Avšak túto náročnú úlohu musíme riešiť.

Treťou oblasťou je spolupráca s agentúrou Frontex, kde slovinské predsedníctvo, na základe analýzy Komisie, vypracuje smernice budúcich činností tejto agentúry. Štvrtá oblasť sa týka naliehavej harmonizácie európskej vízovej politiky a ustanovenia právneho základu pre vstup európskeho vízového informačného systému do platnosti.

Spoločnou témou všetkých doterajších predsedníctiev bol boj s organizovaným zločinom a terorizmom. Podporujem navrhované opatrenia a navrhujem, aby sme konečne začali riešiť aj príčiny terorizmu.

Slovinsko je jedným z najúspešnejších členov Európskej únie v oblasti elektronickej administratívy a eliminácie administratívnych prekážok. Preto od Slovinska očakávam, že počas svojho predsedníctva ponúkne ostatným členským štátom svoje dobré skúsenosti vo všetkých oblastiach. Rovnako dúfam, že spolupráca slovinského predsedníctva, Parlamentu a Komisie bude dobrá. Som presvedčený, že po skončení slovinského predsedníctva budeme môcť povedať, že Európska únia urobila ďalší krok vpred.

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE). – (SL) Som hrdý na to, že predseda vlády Slovinska dnes oslovuje Európsky parlament z pozície predsedu Európskej rady. Ako spomenul pán predseda vlády, ide nielen o svedectvo nielen dramatických zmien, svedkom ktorých bolo Slovinsko za posledných dvadsať rokov, ale aj o svedectvo takmer nepredstaviteľných zmien, ktoré sa v Európe odohrali vo veľmi krátkom období.

Podpredseda Európskej komisie v Ľubľane povedal, že začiatok slovinského predsedníctva Európskej rady je koncom rozdeľovania na starých a nových členských štátov Európskej únie.

Rád by som rozviedol jeho peknú myšlienku a podotkol, že až donedávna sme mohli ako kandidáti a následne noví členovia Európskej únie iba počúvať, čo od Európy môžeme očakávať. Dnes sa môže Európa pýtať predsedu vlády Slovinska a Slovinsko, ako predsedajúca krajina, môže odpovedať na to, čo môže Európa očakávať od Slovinska. Myslím, že čelíme výnimočnej historickej udalosti so symbolickými a skutočnými dôsledkami.

Som presvedčený, že Európa môže očakávať všetko, čo jej Slovinsko môže dať. Podľa môjho názoru je Slovinsko dobre pripravené a maximálne sústredené na svoju medzinárodnú úlohu a na úlohu súvisiacu s predsedníctvom Európskej rady.

Chcel by som sa poďakovať svojmu kolegovi, pánovi Schulzovi, za podporu, ktorú naša skupina poskytla slovinskému predsedníctvu. Ako predseda najväčšej slovinskej opozičnej strany, sociálnych demokratov, by som túto váženú snemovňu takisto rád ubezpečil, že vo svetle parlamentných volieb, ktoré budú nasledovať po skončení slovinského predsedníctva Európskej únie, nezneužijem európsku politiku slovinského predsedníctva Európskej únie ako cieľ či obeť nášho spoločného úsilia pre slovinský úspech v tejto dôležitej medzinárodnej úlohe. Úspech predsedu vlády bude úspechom slovinského predsedu vlády, bude úspechom celého Slovinska aj mojím úspechom.

Som presvedčený, že po skončení slovinského predsedníctva budeme môcť povedať, že, ako už raz niekto povedal, neexistujú menší alebo väčší členovia Európskej únie, ale iba tí úspešnejší, resp. trochu menej úspešní členovia vo vedení predsedníctva Európskej únie. Želám si, aby s troškou šťastia predseda vlády a slovinská vláda uspeli a zaradili sa medzi tých úspešnejších.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Vážený pán predseda vlády, váš dnešný príchod a príhovor predstavujú začiatok poslednej etapy zavŕšenia integrácie Slovinska do Európskej únie. Slovinsko je prvou krajinou spomedzi jedenástich nových krajín, ktorá bola schopná prebrať predsedníctvo. Je to obrovské privilégium pre Slovinsko, ako aj pre Európu. Želám vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva.

Úloha predsedníctva je však veľmi náročná a preto by som sa chcel takisto spýtať na krivdy páchané v Európskej únii. Túto otázku neadresujem iba vám, no takisto predsedovi Parlamentu a predsedovi Európskej komisie. V roku 2004 vstúpilo do Európskej únie desať krajín. V skutočnosti ich bolo iba deväť a pol, keďže išlo iba o časť Cypru. Dva roky neskôr sme oznámili vstup Rumunska a Bulharska a opäť sme zabudli na severnú časť Cypru. Rovnako po vstupe Rumunska a Bulharska sme sa o Cypre opäť nezmienili.

Vážený pán predseda vlády, dnes ste hovorili o západnom Balkáne, Ukrajine, Moldavsku, Kaukaze a severnej Afrike bez toho, aby ste sa slovkom zmienili o otázke severného Cypru. Je to, akoby bol prehliadnutý, vymazaný, čo nie je dobré. Je pravda, že v Ľubľane ste začali dialóg medzi kultúrami a náboženstvami. Oblasťou, v ktorej by sme naozaj mohli dosiahnuť veľký úspech, je práve Cyprus. Cyprus potrebuje dialóg medzi kultúrami a náboženstvami, aby tých 200 000 nevinných ľudí malo príležitosť stať sa členmi Európskej únie. Okrem toho Cyprus práve prijal euro za svoju novú menu. Na severe stále platia lírou.

A na záver, pán predseda vlády, keď ste hovorili o vašom previnení a o tom, že ste bol súdený v cudzom jazyku, bolo by bývalo lepšie, keby ste povedali, že to bolo v srbochorváčtine alebo srbčine. Niektorí ľudia v tejto snemovni by si mohli myslieť, že to bolo v ruštine. Ešte raz vám želám veľa úspechov vo vašom predsedníctve.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, rád by som najprv zablahoželal pánovi predsedovi vlády Janšovi za prevzatie predsedníctva Únie. Je to jedinečná chvíľa v histórii európskej integrácie, pretože je to po prvýkrát, kedy nový členský štát preberá predsedníctvo.

Slovinsko je krajinou, ktorú mnohokrát zasiahla zmena hraníc na našom kontinente. Je preto dobrým príkladom európskeho zjednotenia, nie iba z ekonomického, ale aj z geopolitického hľadiska.

Z tohto dôvodu verím, že ďalších šesť mesiacov bude bohatých pokiaľ ide o stabilizáciu situácie na západnom Balkáne. Rád by som vyjadril nádej, že susedská politika, ako aj politika rozšírenia Únie budú počas tohto obdobia uprednostnené. Takisto počítam s lepším pochopením snáh nášho východného suseda, Ukrajiny.

Som rád, že politika v oblasti energetiky bude takisto jednou z priorít Slovinska. Veľmi dobre si uvedomujeme, že bezpečná Európa nemôže existovať bez toho, aby nám nezabezpečila aj energetickú bezpečnosť. V budúcnosti už nesmie dôjsť k žiadnemu vydieraniu Európskej únie. Som presvedčený, že Slovinsko, krajina, ktorá znášala bremeno komunizmu viac ako 40 rokov, to veľmi dobre chápe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE). –Gratulujem Slovinsku a vítam Vás, pán predseda vlády Janša! Iba štyri roky ste členom EÚ a už vediete európske predsedníctvo. Je to nielen práca a zodpovednosť, ale zároveň aj dôkaz dôvery vo váš mladý štát, pán úradujúci predseda.

Čo ma znepokojuje a z čoho som sklamaná – teda sme sklamaní – je, že značný počet členov Európskeho parlamentu z rôznych krajín a skupín stále nedostal jasnú odpoveď na svoju opakovanú žiadosť ohľadom toho, či sa Slovinsko chystá usporiadať prvú výročnú rómsku konferenciu. Vážna záležitosť, ale aj obrovská výzva – no nie ste sami. Európska komisia ponúkla finančnú podporu. Morálna podpora vychádza zo strany Európskej rady, ktorá v záveroch v bode 50 zdôrazňuje, že EÚ by mala zareagovať konkrétnymi krokmi na problémy Rómov.

Logistická podpora prichádza z európskej rómskej spoločnosti, ktorá vyjadrila ochotu úzko spolupracovať, kedykoľvek to bude možné. Politická podpora prichádza od rôznych strán v tomto parlamente, od mnohých poslancov EP, ktorí si uvedomujú, že v Európe existuje zabudnutý národ, Rómovia, z ktorých sú mnohí stále obeťami posledných vojen na Balkáne, a ktorí žijú ako utečenci roztrúsení po celej Európe.

Slovinsko  uniklo len o vlások a samo naplno zažilo nedostatok slobody a bezpečnosti. Dúfam, že možnosť usporiadať prvú výročnú rómsku konferenciu bude Slovinsko považovať za česť. Nech si je vedomé, že má mnohých podporovateľov – a možno skôr fanúšikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Pán predseda, tiež by som chcela popriať slovinskému predsedníctvu všetko dobré. Dnes je naozaj historický deň! Nemám ani najmenšie pochybnosti, pokiaľ ide o kapacitu Slovinska, tohto malého členského štátu, že bude úspešne predsedať počas celého predsedníctva.

Dúfam, pán úradujúci predseda, že to s tým, že chcete vidieť Európu, ktorej na veciach záleží, a Európu, ktorá kladie občana do stredu svojej pozornosti, myslíte naozaj vážne. Musím vám povedať, že ak by sme, pokiaľ ide o vyššie uvedené, chceli byť vážni, nehovorili prázdne slová a uskutočnili potrebné kroky, vyžadovalo by si to v skutočnosti radikálnu zmenu v našom prístupe aj v kontexte našej politiky v tejto inštitúcii a vo všetkých inštitúciách Európskej únie.

Mám rovnaké obavy ako predchádzajúci rečník, pokiaľ ide o fakt, že referendá ohľadom Lisabonskej zmluvy sa v členských štátoch nebudú konať. Pochádzam zo súdnej sféry, v ktorej referendum bude a ľudia budú mať možnosť reálnym spôsobom posúdiť, čo si o postupe a rozvoji tohto projektu myslia.

Pán úradujúci predseda, v Írsku ste spôsobili rozruch. V médiach ste vraj povedali, že je dôležité nezačať s rokovaniami, ktoré by mohli spôsobiť problémy vo vašej krajine. To nám naznačuje, že plánujete odložiť kontroverzné alebo náročné otázky. Radi by sme vedeli, o ktoré otázky ide.

Ak berieme demokraciu v Únii vážne, ak to myslíme s Úniou, ktorej na veciach záleží, vážne, rozhodne musíme zabezpečiť, aby boli ľuďom poskytnuté úplné informácie o politických iniciatívach a o ich smerovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Vážený pán predseda vlády, nedávno ste povedali, že Európska únia je zjednotená nie iba spoločným hospodárstvom a politikou, ale aj hodnotami spoločnej pamäte, kultúry a kreativity. Súhlasím s vami.

Pozdravujem vás, pán predseda vlády, z Poľska, z krajiny Adama Mickiewicza. Tento prorok, ako mu Francúzi hovoria, sa raz opýtal: Slovania, čo nové môžete ponúknuť? Čo nové prinášate svetu? Jeho odkazom bolo, že určité európske národy sú v podstate presiaknuté kresťanským duchom a všetok kresťanský pokrok v sebe obsahuje pokrok národov. Európa, matka národov, je zjednotená kresťanskou kultúrou na západe, ako aj na východe. Tu, v tomto Parlamente, mi nedávno francúzsky predseda Konventu, pán Valéry Giscard D’Estaing, povedal, že bol vždy za to, aby sa do EZmluvy o Ústave zahrnul odkaz na kresťanského Boha.

Pán predseda vlády, máte pravdu, že Európsky rok medzikultúrneho dialógu je príležitosťou Európy na vlastné posilnenie prostredníctvom kultúry. Jean Monnet, ktorý teraz odpočíva vo svetskom Panthéone v Paríži, zvykol hovoriť, že ak by mal začať odznova, začal by kultúrou. Kresťanská kultúra a náboženstvo, ako hovorieval profesor Tadeusz Zieliński, pochovaný v Schöndorfe pri Mníchove, sú vyjadrené v ľudskej túžbe. Takže nech Slovinsko, tá malá krajina EÚ, vyjadrí túto túžbu prostredníctvom svojich aktivít v prospech kresťanskej kultúry v Európe. Práve v tomto spočíva sila vašej krajiny v EÚ, práve v tomto spočíva sila našich slovanských krajín EÚ.

(predseda prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – Dámy a páni, som rada, že sa chce slovinské predsedníctvo zaoberať hrozbami klimatických zmien a politikou bezpečnej a trvalo udržateľnej energetiky. Myslím si, že je najvyšší čas dať si dole populistické zelené okuliare a zbaviť sa neopodstatneného strachu z jadrových reaktorov. Máme šancu prestať občanom ťahať peniaze z vrecka nemravným obchodom s emisnými povoleniami, ktoré nie sú ničim iným ako odpustkami najväčším znečisťovateľom. Máme možnosť odhodiť nezmyselné dane z palivových článkov a technické pseudoriešenia, ktorých náklady vysoko prevyšujú ich prínos.

Dámy a páni, podľa doložených vedeckých záverov práve jadrová energia neprodukuje CO2 a minimalizuje zhoršovanie klimatických zmien. Zároveň je najlacnejšou nízkouhlíkovou technológiou, je spoľahlivá a bezpečná. Jadro navyše znižuje závislosť krajín od dodávok palív z nestabilných teritórií. Som presvedčená, že pokiaľ chceme konať v záujme občanov Únie a čeliť klimatickým zmenám, mali by sme investovať do výskumu, vývoja a osvety práve v oblasti jadrovej energetiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predseda, rád by som zablahoželal slovinskému predsedníctvu Rady k jeho komplexnému programu, k záverečnej etape programu trojpredsedníctva Rady, ako aj k úspešnému rozvoju vašej vlasti.

Ste súčasťou schengenského priestora, ste súčasťou eurozóny. Ide naozaj o historické predsedníctvo Rady, ktoré žiadam, aby nekonalo tak, ako všetky ostatné predsedníctva pred vami a nepredkladalo program, ktorý by v priebehu šiestich mesiacov nebola schopná splniť ani veľká krajina. Ako menšia krajina máte solidaritu väčších krajín, aj Európskeho parlamentu. Žiadam vás však, aby ste veci nepreháňali. Reforma OSN nebude určite možná v rámci šiestich mesiacov počas slovinského predsedníctva Rady.

Existuje niekoľko naliehavých problémov, ktoré je potrebné riešiť. Niektoré z nich ste spomenuli. Najnáročnejším bude otázka Kosova. Aj tu máte mimoriadne zložité postavenie. Ďalším problémom je nepretržitý rozvoj vnútorného trhu v oblasti energetiky a dohoda s Ruskom. Toto sú priority, ktorým sa budete môcť venovať. A ak sa podarí dosiahnuť pokrok v ratifikácii Lisabonskej zmluvy, potom na konci šesťmesačného predsedníctva budete môcť povedať: áno, ako prvá krajina z bývalého komunistického bloku sme dokázali vytvarovať toto predsedníctvo Rady do ukážkovej podoby prosperity, slobody a mieru.

Na záver malú pripomienku nášmu kolegovi pánovi Schulzovi, ktorý tu už nie je. Hovoril tu o skupine socialistov. V Nemecku to zamlčiava, no my vieme, že tak urobil. Na záver vystríhal pred pravicovým radikalizmom, akoby bol komunizmus pravicovým extrémistickým systémom. Ak ho citujem správne, tak vám ešte pridelil úlohu, aby ste dosiahli pokrok v otázke členstva Turecka. Komisia už potvrdila, že s Chorvátskom a Tureckom zaobchádza rovnako. Nenechajte sa zatiahnuť! Nechajte to na väčšie štáty, ktoré túto otázku doposiaľ neboli schopné vyriešiť. Ak sa zameriate na západný Balkán, vykonáte pre Európu veľa dobrého a určite budete v tejto oblasti úspešnejší, ako keby ste mali riešiť otázku Turecka.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Vážený pán predseda, pán predseda vlády, neobmedzujte sa vo vašej úlohe, pokiaľ ide o Balkán. Pokračujte a buďte Európskym predsedníctvom! Začnem však s menšími záležitosťami a dúfam, že moja krajina, Rakúsko, takisto efektívne prispeje v rámci vášho predsedníctva tým, že vyrieši pretrvávajúci problém týkajúci sa slovinskej menšiny v Rakúsku a slovinská menšina si konečne príde na svoje.

Pokiaľ ide o Chorvátsko, dúfam, že počas vášho predsedníctva dosiahne veľký pokrok. Vy, rovnako ako aj Chorvátsko, musíte k tomu prispieť. Očakávam od vás, že počas svojho predsedníctva budete realizovať zmluvu, ktorú ste uzavreli s predsedom vlády, pánom Sanaderom, a že sa nájde riešenie, pokiaľ ide o sporné hranice, a to pomocou posudku tretej strany. Zo strany Chorvátska očakávam zvýšené úsilie. Pokiaľ ide o ekologickú zónu rybolovu, očakávam dodržanie sľubu o nerozšírení a neuplatnení tejto zóny na Chorvátsko a Taliansko.

Najväčším problémom je, samozrejme, otázka Kosova. Podľa môjho názoru idete správnou cestou. Konáte opatrne, rozvážne, no cielene. Toto je riešenie, o ktoré sa v prípade Kosova usilujeme, pretože, buďme úprimní, nie je možné ani rozumné, či už pre Kosovo alebo pre Srbsko, aby Kosovo spolunažívalo v rámci Srbska. To však neznamená, že by sme nezdieľali obavy Srbska a že nechápeme, prečo má Srbsko problémy, pokiaľ ide o túto otázku. No takisto je potrebné, veľmi jasne povedať Srbsku, a najmä predsedovi vlády Koštunicovi, jednu vec, veríme, že budúcnosť Srbska, demokratického Srbska, Srbska, ktoré spolupracuje s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, leží v Európe! Ak si pán Koštunica myslí, že budúcnosť Srbska leží v Rusku, je to jeho problém. No nemyslím si, že by s ním súhlasilo obyvateľstvo Srbska.

Počas vášho predsedníctva by sa preto mal Srbsku vyslať jasný signál: v tejto otázke si musíte vybrať medzi Ruskom a Európskou úniou. Robíme čestnú ponuku celej oblasti a najmä Srbsku, aby počas primeraného obdobia. pokračovalo na ceste do Európskej únie.Je to obrovská úloha a som si istý, že ju zvládnete dobre!

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – Pán predseda, chcela by som spojiť dve z otázok určené pre jarný samit. Po prvé, klimatické zmeny a balík opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien. Samozrejme, je veľmi náročné, ak sa musí postupovať od cieľov k nástrojom. Toto vytvára bremeno pre všetky členské štáty. No stále je to niečo, čo musíme urobiť. Rada by som poukázala na dve oblasti, v rámci ktorých musíme byť veľmi opatrní pri otváraní rokovaní ohľadom zeleného balíka opatrení.

Prvá oblasť sa týka sociálnych otázok. V tomto parlamente sme už viedli mnoho rozpráv o lisabonskej stratégii a o príspevkoch na trvalo udržateľný sociálny rozvoj a na otázky životného prostredia. Je veľmi dôležité, aby bol trvalo udržateľný hospodársky rozvoj spomenutý v zelenom balíku opatrení pri jeho doručení na budúci týždeň.

Druhá oblasť sa týka technologickej neutrality. Slovinsko je lesnatou krajinou tak ako moja krajina – Švédsko - a myslím si, že je veľmi dôležité mať k dispozícii všetky ďalšie alternatívne palivá, aby bolo možné vybrať si a umožniť inovácii naplno využiť všetok potenciál. Nezabudnite na metanol a celulózu!

Nakoniec, lisabonská stratégia musí byť kombináciou rozvoja v klimatickej a hospodárskej oblasti. Vezmime si oblasť dopravy, ktorá je vynikajúcim príkladom toho, ako vlaky a autá môžu vytvoriť nielen ekonomický rozvoj a lepší vnútorný trh, ale aj dosiahnuť ciele balíka opatrení pre oblasť energetiky. Treba len začať, nech sa nedosiahnuteľné stane dosiahnuteľným. Želám vám veľa štastia, pán úradujúci predseda!

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, Slovinsko je prvé z nových členských štátov, ktoré sa ujíma predsedníctva Európskej únie. Toto predsedníctvo sa zhoduje s rokom 2008, ktorý bol označený za Rok medzikultúrneho dialógu. Dialóg je teda jedným zo základných bodov programu predsedníctva. Je však potrebné pripomenúť, že takýto dialóg je možný, iba ak majú zúčastnené strany silný zmysel pre kultúrnu identitu a chcú sa o toto bohatstvo podeliť s ostatnými.

Kultúrnym základom Európy je kresťanstvo. Kresťanské hodnoty potrebujú podporu a posilnenie, nie opak. Je náročné zaradiť takýto pozitívny prístup do najdôležitejších existujúcich dokumentov EÚ, akými sú napríklad Charta základných práv alebo reformná zmluva. Tieto neobsahujú žiaden odkaz na kresťanské korene Európy. Takisto sme vo fóre Európskeho parlamentu nemali žiadnu vážnu rozpravu na túto tému.

V tejto súvislosti sú teda určite isté pochybnosti, pokiaľ ide o to, či je Európska únia, ktorá zatiaľ zanedbáva a  oslabuje svoje vlastné korene, dostatočne pripravená na medzikultúrny dialóg so silnými partnermi z iných častí sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, ako povedal pán Barroso, slovinské predsedníctvo predstavuje historický úspech čo nám umožňuje zamyslieť sa nad vzťahom medzi Európou a Balkánom. Tento vzťah bol určite predmetom kritiky, čiastočne kvôli prítomným aspektom rozdrobenia. Európa by im teraz mala odporovať a podporiť mier a zblíženie posilnené dobrými vzťahmi Balkánu s ňou.

Preto by sme sa mali vyhnúť jednostrannej aktivite pokiaľ ide o otázku Kosova. Mali by sme na ňu uplatniť spoločnú európsku politiku tak, ako to stanovuje v nová zmluva. Musíme riešiť problémy súvisiace s novými vonkajšímí hranicami, ktoré vznikli v dôsledku pristúpenia niektorých krajín k Európskej únii. Potrebujeme aktívnu politiku pre sociálnu, ekonomickú a environmentálnu integráciu, ktorá bude zahŕňať celú oblasť. Ak mám byť úprimný, jadrová energia sa mi nezdá byť riešením problémov súvisiacich s energetikou.

Na záver by som rád slovinskému predsedníctvu pripomenul problém „zaniknutých“, to znamená bývalých juhoslovanských občanov, ktorí majú v Slovinsku stále problémy s občianstvom. Chcel by som predsedníctvo poprosiť, abytento problém definitívne vyriešilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda Rady, v detstve nám veľmi živo rozprávali, ako generál Tito pochodoval ulicami Belehradu. Ľudia odskakovali bokom, všetko bolo zatvorené, regulácia dopravy nefungovala. V našom detskom naivnom chápaní to bol príklad svojvoľnosti a bezohľadnosti určitého systému.

Neskôr sme zaregistrovali, že začali súdne konania proti disidentom a kritikom v krajine, od ktorej ste sa dokázali oslobodiť. Teraz ste tu a vaša radosť je pochopiteľná, no dávajte si pozor! Aj tu napríklad svojim správaním pripomína náš generálny tajomník, pán Harald Rømer, generála Tita. Rúti sa Štrasburgom a neobáva sa následkov, aj keď ide rýchlosťou 100 km/h a ľudia musia odskakovať nabok. A bohužiaľ, aj v Európskej únii existujú príklady svojvoľného konania proti neželaným kritikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Dôrazne odmietam útoky proti generálnemu tajomníkovi Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). – Pán predseda, rád by som srdečne privítal predsedu vlády v Parlamente a zaželal mu všetko dobré v jeho pôsobení vo funkcii úradujúceho predsedu Rady. Som presvedčený, že Slovinsko bude plniť budúce úlohy veľmi kompetentne.

Vítam dôraz, ktorý sa kladie na ďalšiu etapu lisabonskej stratégie. Ešte je potrebné veľa urobiť, aby sme presvedčili členské štáty, nech reformujú svoje hospodárstva. Dúfam, že predsedníctvo bude podporovať väčšiu liberalizáciu, reformy pracovných trhov a že zaistí európskym firmám zisky z globalizácie. Európa musí byť konkurencieschopnejšia a rozhodnejšia, pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest, a musí sa menej zaoberať ochranou sociálneho modelu, ktorý bráni rastu zamestnanosti.

Uvítal by som činnosti zamerané na dobudovanie vnútorného trhu a oblasti telekomunikácií. Privítal som minuloročné vyhlásenie komisára o ďalšej liberalizácie trhu v oblasti telekomunikácií. Teraz máme príležitosť prehodnotiť existujúci rámec s cieľom zbaviť sa stagnácie a naplánovať konkurencieschopnejšiu budúcnosť pre tento dôležitý priemysel.

Teším sa, že vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, v ktorom som aj hovorcom skupiny PPE-DE, budem počuť, ako má predsedníctvo v pláne posunúť veci vpred. Takisto vítam odhodlanie, rázne uskutočňovať program v oblasti energetiky a životného prostredia. EÚ stanovila prísne ciele emisií CO2. Teraz je rad na členských štátoch, aby pokračovali skutočnými činmi a nie iba slovami, a aby zabezpečili, že sa spoločné nesenie bremena nekončí jeho zbavením sa.

So znepokojením som v tlači tento týždeň čítal, že sa niektoré členské štáty pokúšajú porušiť dohodu EÚ o klimatických zmenách z minulého roka. Budeme dávať mimoriadny pozor na to, či britská vláda dodrží záväzky, ku ktorým sa zaviazala.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). (NL) Vážený pán predseda, rád by som sa vrátil k situácii týkajúcej sa Srbska. Myslím si, že, ako navrhlo slovinské predsedníctvo. Ide o dobrú myšlienku vytvoriť podobnú pracovnú skupinu, ako tomu bolo v prípade Chorvátska, s cieľom pomáhať Srbsku naplno a efektívne spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Hágu.Čo sa mňa týka, mohlo by to byť prelomením ľadov v procese podpisu Dohody o stabilizácii a pridružení. Chcel by som tiež vyzvať vládu mojej vlasti, Holandska, aby spolupracovala a podporila návrh slovinského predsedníctva a aby si overila, ako dobre to fungovalo v minulosti s Chorvátskom.

Moja druhá poznámka sa týka našej susedskej politiky. Ukrajina má novú vládu. Budeme pokračovať v rokovaniach s cieľom podpísať partnerskú dohodu a dohody o spolupráci s touto krajinou. Chceli by sme počuť návrhy a myšlienky slovinskej vlády, akú podobu by mali mať rokovania a očakávaný výsledok. V súčasnosti zatiaľ neplánujeme ponúknuť Ukrajine členstvo, aspoň to ešte definitívne nie je na programe. Je však dôležité, ponúknuť tejto krajine niečo konkrétnejšie vo vzťahu k jej prepojeniu s Európskou úniou.

Rád by som teraz povedal pár slov k situácii, pokiaľ ide o Gruzínsko, ďalšiu krajinu, na ktorú sa vzťahuje európska susedská politika. Osobne sa mi zdala reakcia Európskej únie na výsledky volieb a samotné voľby skôr príliš unáhlená a priveľmi pozitívna. Po voľbách nasledovali veľké demonštrácie. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie o nezrovnalostiach, ktoré sa vyskytli počas volieb. Považujem za dôležité, aby sa Európska únia a predsedníctvo chopili iniciatívy aspoň na podporu väzieb medzi opozíciou tejto krajiny a prezidentom Saakašvilim.

Na záver by som sa chcel vyjadriť o situácii týkajúcej sa Ruska. Čoskoro sa v Rusku uskutočnia prezidentské voľby. Zdá sa, že je otvorená cesta k začatiu rokovaní o novej partnerskej dohode s touto krajinou. Podľa nášho názoru je celá problematika energetickej transparentnosti veľmi dôležitá pri prípravných rokovaniach súvisiacich s novou dohodou.

Takisto sa chceme zapojiť do dialógu s Ruskom pokiaľ ide o kvalitu demokracie v tejto krajine, no najmä pokiaľ ide o problémy, ktoré sme zažili nedávno počas pozorovania volieb, a ako to vnímame my, a naopak, Rusko. Dúfam, že táto téma bude takisto na programe slovinského predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek (ALDE). – (PL) Vážený pán predseda, myslím si, že môžeme očakávať, že slovinské predsedníctvo v roku 2008 umožní Európskej únii vyriešiť otázku Ústavnej zmluvy a pripraví jej ratifikáciu, umožní nájsť riešenie jednej z náročných otázok, ktorej Európa čelí, otázky Kosova. Myslím si, že je dôležité povedať, že okrem týchto priorít existujú určité úlohy, ktoré by mali byť uprednostnené. Poprosil by som, keby bol medzikultúrny dialóg jednou z takýchto úloh. Myslím si, že tento dialóg spočíva na hodnotách, ktoré tvoria európsku jednotu a rovnako zdôrazňuje určitú geopolitickú hodnotu, ktorú politika EÚ možno má.

Domnievam sa, že v týchto mimoriadnych súvislostiach môže Európa zohrávať úlohu nositeľa mieru v čase, kedy sa zdá, že sa svet nachádza v stave medzinárodného zmätku. Rád by som dodal, že pokiaľ ide o Kosovo, je veľmi dôležité, aby otázkou medzikultúrneho dialógu bola práve otázka Kosova. To bude otázkou budúcnosti Kosova.

Vážený pán predseda vlády, slovinskému predsedníctvu želám veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, úradujúci predseda Rady, blahoželám Slovinsku k predsedníctvu Únie a želám mu úspech, najmä pokiaľ ide o ratifikáciu novej Zmluvy.

Malé Slovinsko predstihlo veľké Poľsko, a to je dôvod na zamyslenie sa pre nás Poliakov. Možno vďaka slovinskému príkladu budeme svedkami odbúrania nášho strachu voči Únii a posilnenia našej viery v to, čo dáva zmysel. V konečnom dôsledku ste vy, pane, druhým Slovanom po Jánovi Paulovi II, ktorý viedol kultúru celej Európy vrátane jej západnej časti. Po jej rozšírení v roku 2004 sa Únia tešila prílivu novej krvi, novým mozgom a novým názorom. Pomocou vášho návrhu piatej slobody Únie, voľného pohyb vedomostí, toto očakávanie spĺňate.

Vaša krajina, kedysi súčasť bývalej Juhoslávie, si uvedomuje problémy kresťanského a islamského sveta a určite poskytne impulz pre prijateľný výsledok pre Kosovo v súčinnosti s rešpektovaním práv Srbov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) S veľkou radosťou a hrdosťou zdieľam radostné pocity sprevádzané, samozrejme, silným pocitom zodpovednosti a obrovskými príležitosťami. Som presvedčený, že Slovinsko svojím predsedníctvom tiež dokáže, že jeho uvedenie do úradu spred niekoľkých rokov nebolo iba geopolitickým rozhodnutím, ale aj uznaním, že sme boli ochotní zodpovedne spolupracovať na vytváraní slobodnej, demokratickej a úspešnej spoločnej Európy.

Veľmi podporujem úmysel uskutočňovať lisabonskú stratégiu, ktorá je veľmi dôležitá pre našu budúcnosť. V tomto duchu očakávam, že Slovinsko urobí všetko pre pokrok spoločnej politiky v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Je to dôležité pre realizáciu lisabonskej stratégie, nielen z dôvodu nevyhnutného zvýšenia konkurencieschopnosti, ale aj kvôli priblíženiu sa k občanom. Občania Európy chcú pocítiť spoločnú politiku aj vo svojich peňaženkách. So smernicou o roamingu, vďaka ktorej môžeme v Európe lacnejšie telefonovať, sme boli veľmi úspešní. Spoločná politika v tejto oblasti nám určite umožní pociťovať výhody takýchto politík častejšie.

Svoj druhý dôraz kladiem na oblasť zdravia. Som veľmi rád a nie som v tomto Parlamente sám, že priority slovinského predsedníctva zahŕňajú aj boj proti rakovine. Malo by to byť konštantným bodom programu rokovania Európskej Rady.

Rakovina sa netýka iba ministrov zdravotníctva. Každý tretí občan Európy môže ochorieť na túto chorobu a trend nie je sľubný. Je to otázka, ktorá sa týka širšej spoločnosti a politiky a súvisí aj s realizáciou lisabonskej stratégie. Ak sa zvýši počet ľudí s týmto ochorením, nebudeme môcť dosiahnuť vyššiu produktivitu a lepšiu konkurencieschopnosť. Zdravie je víziou, dimenziou a nie iba oblasťou činnosti. Budem veľmi rád, ak sa nám počas slovinského predsedníctva podarí dosiahnuť dve veci. Po prvé, viac pozornosti by sme mali venovať prevencii v boji proti rakovine, a po druhé, mali by sme vytvoriť interinštitucionálne pracovné skupiny na boj proti rakovine. Tento boj si vyžaduje dobrú spoločnú koordináciu medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou.

Vážený pán predseda Rady, želám vám úspešné predsedníctvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Ďakujem vám vážený pán predseda. Vážený pán predseda vlády, vďaka vášmu predsedníctvu urobili nové členské štáty ďalší krok na ceste k plnoletosti. Vaše predsedníctvo pravdepodobne prispeje k rozplynutiu pochybností, ktoré síce nikdy neexistovali v Európskych inštitúciách, no boli prítomné v každodennom živote v Európskej únii.

Vediete prvé predsedníctvo v Roku medzikultúrneho dialógu. Náš región vie, že vedľa veľkej červenej plochy na našej zemeguli sa stredovýchodná Európa stala ružovou plochou, no tento región nebol nikdy celý jednofarebný. Tento región si vždy zachoval svoju historickú viacfarebnosť a rozmanitosť. Toto je predovšetkým známe o západnom Balkáne a hoci sa Juhoslávia snažila zakryť deliace čiary, nikdy ich nedokázala preklenúť.

Preto nie je náhodou, že najviac bojujeme so zmenou myslenia a s posilnením našej národnej, jazykovej a kultúrnej identity. Oočakávame od vás, že nám v tom pomôžete, pretože vaše predsedníctvo môže pomôcť pri znovuvytvorení identity, ktorá je teraz neoddeliteľná od povedomia európskych občanov.

Príležitosť a povinnosť slovinského predsedníctva je podniknúť ďalšie kroky v oblasti európskeho rozšírenia. Slovinsko je bránou na západný Balkán a európske cesty vedú cez túto bránu. Únava členských štátov z rozšírenia sa nesmie preniesť na únavu reformy v tomto regióne, pretože by to ohrozilo jeho stabilitu.

Na záver, pokiaľ ide o Reformnú zmluvu, som hrdá, že Maďarsko prvé ratifikovalo túto Zmluvu. Hoci existuje iba veľmi málo záležitostí, o ktorých je v dnešnom Maďarsku možné dosiahnuť dohodu, Európa bola jedna z nich. Náš región potrebuje Európu, ktorá pracuje viac a pracuje lepšie. V prípade slovinského predsedníctva sme si istí, že sa nám takejto spolupráce a pomoci dostane.

Vo vašom predsedníctve vám želám veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Vážený pán predseda, Alpy sú tento rok pre Európu dôležité. Slovinsko vedie predsedníctvo Európskej rady, Švajčiarsko a Rakúsko usporadúvajú Európske majstrovstvá vo futbale a všetka pozornosť sa bude upriamovať na tieto hory. Blahoželám predsedníctvu k prevzatiu úradu.

Je to dôležité predsedníctvo. Proces lisabonskej ratifikácie je celkom oprávnene vašou hlavnou prioritou. V Kosove sa preverí aj európska bezpečnostná a obranná politika. V prípade, že nedosiahneme rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN dohliadneme v Parlamente dohliadneme na to, aby ste nám ozrejmili, –– že rezolúcia 1244 je nevyvrátiteľným právnym základom pre všetky opatrenia európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Predseda mojej politickej skupiny povedal: sme proti urýchlenej Dohode o stabilizácii a pridružení so Srbskom, ak nebude spolupracovať s Medzinárodným trestým tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Oslavujeme skutočnosť, že Slovinsko je prvým členským štátom z pristúpených krajín, ktorý prevzal predsedníctvo. My, liberáli, sme vždy tvrdo bojovali za toto rozšírenie. A vždy sme ho obhajovali, keď sme doma narazili na odpor.

Momentálne však nemáme veľmi dôvod na oslavu. Pochádzam zo Severného Porýnia-Vestfálska, kde som sa včera od 2 300 ľudí v Bochume dozvedel, že Nokia zatvára svoje výrobné zariadenie a bude relokalizovaná do Rumunska. Následne vznikol dojem, že sa tak deje z finančných prostriedkov EÚ. Chcem, aby bolo úplne jasné, pokiaľ ide o FDP (Slobodnú demokratickú stranu), že relokalizácia pracovných miest v rámci Európskej únie nebude podporovaná zo zdrojov EÚ! Urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili, že v tomto prípade nebudú poskytnuté žiadne dotácie EÚ. Vidím, že predseda Komisie prikyvuje. Dúfam, že sa nám zo strany Komisie dostane k tejto otázke jasná odpoveď. Ide o veľmi dôležitú tému, ktorá naháňa ľuďom strach, a prispieva k tomu, že sa ľudia Európy boja. K tomu nesmie dôjsť! Takisto zabezpečíme, aby bola preverená spôsobilosť pre pomoc v prípade, že budú Rumunsku vnútroštátne dotácie poskytnuté. Toto je problém a my dúfame, že kvalifikovaní a motivovaní ľudia v Bochume prácu čoskoro opäť nájdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Vážený pán predseda vlády, súcitím s vami a ľutujem vás. Po vstupe do eurozóny je inflácia vo vašej krajine o 100 % vyššia, ako tomu bolo pred rokom. Napriek tomu, ako povedal pán komisár Almunia pred dvoma mesiacmi, predseda Komisie, vy ste pripustili, že nárast inflácie je jedným z dôsledkov pristúpenia do eurozóny.

Jednou z vašich stanovených priorít je otázka Kosova. Berte však, prosím, na vedomie, že jeho nezávislosť by bola prvou jednostrannou zmenou hraníc v Európe od druhej svetovej vojny. Presne na toto sa tešia Abcházsko a Osetsko v Gruzínsku a aj Moskva sa zaujíma o destabilizáciu situácie v Zakaukazsku. To môže v skutočnosti znamenať nebezpečenstvo vojny v tejto oblasti, hrozbu najväčšiemu vojnového konfliktu v Európe od vypuknutia konfliktu na Balkáne na začiatku 90. rokov 20. storočia. Jasne musíme rešpektovať právo obyvateľov Kosova na sebaurčenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon (PPE-DE). (ES) Vážený pán predseda, slovinskému predsedníctvu želám všetko dobré! Je dobrým symbolom transformácie Európskej únie. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov sa budú riešiť niektoré veľmi dôležité otázky. Dovoľte mi spomenúť aspoň niektoré z nich.

Po prvé, budeme mať jarnú Európsku radu, ktorá sa zameria na lisabonskú stratégiu. Je pravda, že sa nachádzame v náročnej ekonomickej situácii. Vyhliadky rastu sa snižujú v dôsledku finančnej krízy, inflácia rastie, euro posilňuje a dolár je veľmi slabý, ceny za ropu sú veľmi vysoké. Ceny potravín takisto rastú.

Verejnosť očakáva prijatie účinných rozhodnutí, ktoré v čase neistôt pomôžu znovu získať dôveru.

Voči zahraničiu tu máme otázku Kosova, ktorá ovplyvňuje také dôležité princípy ako stabilitu hraníc v rámci celej Európy. Neunáhlite sa. Myslím si, že decembrová Európska rada konala dosť unáhlene. Prijala rozhodnutia súvisiace s vyslaním civilných misií, no zdanlivo bez dohody ohľadom právneho základu. Je to paradoxné, že niečo také sa deje v EÚ, v spoločenstve založenom na právnom poriadku.

Otázka Kosova je citlivou otázkou, ktorá si vyžaduje opatrnosť. Usilovne sa snažte dosiahnuť novú rezolúciu Bezpečnostnej rady.

V máji, ako ste spomenuli, budeme mať dôležitú schôdzku na najvyššej úrovni v Lime s krajinami Latinskej Ameriky, ktoré majú k Európe blízko, pokiaľ ide o princípy a hodnoty. V Lime by sme sa mali snažiť odblokovať rozhovory s krajinami Mercosur a postúpiť v rokovaniach s andskými krajinami a krajinami Strednej Ameriky v súvislosti s príslušnými asociačnými dohodami.

V marci bude rozšírenie schengenského priestoru skutočnosťou aj na letiskách. Toto je rozhodujúcim momentom pre vonkajšie hranice EÚ. V súvislosti s tým by som chcel spomenúť boj proti nezákonnému prisťahovalectvu. Na pláne je stretnutie ministrov zodpovedných za hraničnú kontrolu, ktoré podľa môjho názoru prichádza v tej pravej chvíli. Je potrebné zvýšiť vzájomnú spoluprácu týchto ministrov. Pracovníci vykonávajúci kontroly na vonkajších hraniciach si musia byť plne vedomí, že vykonávajú úlohu nielen na vnútroštátnej, ale takisto na európskej úrovni a že nesú zodpovednosť za to, čo sa stane v rámci schengenského priestoru.

Na záver by som vás chcel požiadať, aby ste sa venovali aj otázke boja proti terorizmu. Verejnosť od Európskej únie očakáva výsledky v tejto oblasti, ktorá je taká významná a dôležitá pre ich životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristian Vigenin (PSE). – (BG) Vážený pán predseda, pán Barroso, pán Janša, nemôžem si nevšimnúť, že slovinské predsedníctvo je veľmi dôležitým znakom pre európskych občanov, najmä pre občanov v strednej a východnej Európe.

Slovinsko má príležitosť priniesť všetkým sebavedomie v zmysle naozaj rovnocenných účastníkov európskeho procesu. Slovinsko poznáme ako krajinu, ktorá oslovovala, bez veľkých okolkov, odhodlane a dôsledne dôležité otázky svojho prechodu.Dnes ju možno plným právom pokladať za „najlepšieho predstaviteľa východnej Európy“. Toto bolo možné vďaka politickému konsenzu v tejto krajine. Presne toto očakávame od slovinského predsedníctva, že bude pokračovať ďalej, bez fanfár alebo veľkých sľubov, v riešení otázok, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť Európskej únie, tak ako bolo zdôraznené v prednesenom programe. Máte veľkú šancu, dosiahnuť to, pretože dnešná rozprava potvrdila politický, ako aj inštitucionálny konsenzus vo váš prospech.

Verím, že slovinské predsedníctvo prichádza v pravý čas, najmä so zreteľom na výzvy týkajúce sa západného Balkánu. Historické a politické skúsenosti Slovinska umožnia, aby Európska únia efektívnejšie využívala svoju politiku voči týmto krajinám. Tieto krajiny potrebujú nový impulz na pokračovanie v reformách a na urýchlenie ich pokroku smerom k Európskej únii. Ide o dosiahnuteľný cieľ, ako malo Slovinsko, bývalá republika, ktorá tvorila súčasť Juhoslávie, možnosť ukázať v praxi.

Som presvedčený, že prostredníctvom Slovinska bude Európska únia hovoriť hlasom zrozumiteľnejším pre mnohé národy západného Balkánu. V priamom slova zmysle, ako aj v prenesenom význame. Mám pocit, že musím spomenúť, že po prvýkrát bude Rada hovoriť slovanským jazykom. Zdá sa mi, že nikto iný by nemohol úspešnejšie riešiť otázku Kosova, ako práve Slovinsko. Riziká, ktorým čelí celý región, sú obrovské. Preto máme aj my vysoké očakávania na vás, pán Janša. Očakávame od vás, že uspejete v zachovaní jednoty Európskej únie, pokiaľ ide o rezolúciu o štatúte provincie, ako aj o záväzok Únie v náročnom období, ktoré bude nasledovať.

Pán Janša, pre nás socialistov je dôležité, aby bolo slovinské predsedníctvo úspešné, a preto nebudeme iba sedieť bokom a prizerať sa, ale budeme vaše úsilie podporovať, ako len budeme môcť a ako nám to dovolia naše právomoci, aby ste mohli realizovať váš program. Želám vám veľa úspechov, aby ste dokázali, že malá krajina môže byť v Európe veľkou.Pán Janša, pre nás socialistov je dôležité, aby slovinské predsedníctvo bolo úspešné a my nebudeme iba sedieť bokom a prizerať sa, budeme vaše úsilie podporovať najlepšie ako budeme môcť a ako nám dovolia právomoci, s cieľom umožniť vám realizovať váš program. Želám vám úspech, aby ste mohli dokázať, že malá krajina môže byť veľkou krajinou v Európe

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). (IT) Vážený pán predseda, predseda vlády pán Janša, dámy a páni, vítam vás, vážený pán predseda vlády, v mene skupiny radikálov a druhov, ktorí sa koncom roka 1988 hnali za dosiahnutím vášho prepustenia a vašich druhov a kamarátov z časopisu Mladina. Boli ste väznený kvôli demokracii a kvôli Európe. Dnes ste sa ocitli v úlohe predsedu Európskej únie, ktorá likviduje hymnu a vlajku a deformuje eurozónu. šímajte si, prosím, pán predseda vlády, tradičné geopolitické hranice našej európskej mince. Ste za rozšírenie, no toto je tá istá Európa, ktorá nevenovala pozornosť dramatickým udalostiam v Juhoslávii.Dnes sa obracia chrbtom k Turecku, ako aj ku všetkým rozšíreniam, v ktoré dúfame.

Boli sme, vrátane mňa, v Ľubľane v čase leteckých útokov v Srbsku. V tom čase sme sa stretli s pánom Skolkom, mladými ľuďmi AZMSS, s prezidentom Kučanom a, dokonca, s naším priateľom, pánom Kacinom. Vtedy ste bojovali za inú Európu, ako tá, ktorá vás zradila, ktorá si želala neutrálnu Juhosláviu, pretože jej to vyhovovalo.

Vitajte. Ak, v mene vašej krajiny, Slovinska, budete aj naďalej tým, kým ste boli, potom tu budete stáť vy za Európu Altiera Spinelliho a nie my, ktorí zastupujeme Európu, nie my, ktorí často zastupujeme jej rozpad.

(predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, v noci z 20. na 21. decembra 2007 sa rozšíril schengenský priestor. Získali sme opäť trochu viac slobody a priblížili sme sa o ďalší krok jeden k druhému. Ostnatý drôt bol nakoniec odstránený a Slovinsko 1. januára prevzalo predsedníctvo Rady zjednotenej Európy. Ako Európan, no najmä ako Rakúšan, priateľ, sused a spojenec sa veľmi teším.

Pán úradujúci predseda Rady, táto rozprava sa venuje približne šiestim otázkam. Po prvé, skutočnosť, že vediete predsedníctvo má viac ako symbolický význam. Pripomína nám historický pokrok, ktorý sa už pre mnohých stal samozrejmým alebo ho, bohužiaľ, vnímajú ako hrozbu.

Po druhé, ratifikačný proces začal v Maďarsku. Musíte tento proces štrukturalizovať a dynamizovať a poskytnúť dostatočne koordinované informácie občanom Európy.

Po tretie, využite, prosím, klimatické ciele a posilnenie energetickej nezávislosti Európy na zavedenie nových podnetov pre rast, zamestnanosť a sociálnu kohéziu pri realizovaní lisabonskej stratégie.

Po štvrté, vaša geografická poloha, skúsenosti z minulosti a okamih, v ktorom ste sa ujali predsedníctva, vám dávajú osobitnú zodpovednosť za otázky týkajúce sa pristúpenia Chorvátska, slobody pre Kosovo a dohody so Srbskom.

Po piate, spolu začíname Európsky rok medzikultúrneho dialógu. Dbajte o to, aby toto predsedníctvo bolo predsedníctvom spolupráce, vzájomného rešpektu, ohľaduplnosti jedného voči druhému a vzájomného porozumenia.

 Posledný šiesty bod: nezamieňajte svoju zodpovednosť za európske otázky s otázkami, ktoré je potrebné riešiť na bilaterálnej úrovni alebo so zodpovednosťou Rakúska voči slovinskej menšine v Rakúsku. Bilaterálne zmluvy medzi dvoma členskými štátmi nespadajú do rámca pôsobnosti Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Poignant (PSE). (FR) Vážený pán úradujúci predseda, predstúpili ste pred nás so skromnosťou. Spomenuli ste dokonca možné chyby a pripustili možnú naivitu. V rámci trojky vám navrhujem, aby ste zmysel pre skromnosť prenechali francúzskemu predsedovi, ktorý bude váš následník.

Mám pre vás jeden odkaz. Dajte Európe pár donrých lekcií z vašej histórie. Vy ste Kelti, ja tiež! Vládlo vám Bavorsko, bažila po vás Benátska republika, boli ste súčaťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, okupoval vás Napoleon, ospravedlňujem sa za to, boli ste rozdelení medzi Nemecko, Taliansko a Maďarsko a začlenení do Juhoslovanskej federácie. Od referenda v roku 1990 ste nezávislou krajinou.

Úžasná história! Kto môže byť lepšie poverený medzikultúrnym dialógom? Kto môže preukázať lepšiu dôveryhodnosť ako vy? Uprednostnite túto prioritu. Vy ste ju dali na štvrtú priečku; navrhujem, aby ste ju posunuli o priečku či dve vyššie!

Hovorím to preto, aby ste, prosím, neobmedzovali medzikultúrny dialóg na medzináboženský dialóg. Myslite takisto na príspevok pre Európu a tých, ktorí si myslia, že náboženstvo a politika by sa nemali miešať, pretože minulosť potvrdila, že keď sa jedno pletie do druhého, vždy to vyústi do problémov.

Na záver, ak mi dovolíte, v zmysle toho, čo som práve povedal, by som chcel našim kolegom prečítať úryvok z vašej národnej hymny. Je nádherný! „Boh žehná všetky národy, ktoré túžia po jasnom dni, kedy nad pozemskými obydliami nieto vojen a nepanuje spor. Národy, ktoré túžia vidieť všetok ľud slobodný bez nepriateľov, iba susedov.“ Toto je duchom vášho predsedníctva a duchom Európy. Som Francúz a Marseillaisy sa nevzdám, no počas šiestich mesiacov budem rád Slovincom.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Vážený pán Poignant, určite by sme si s veľkou radosťou od vás vypočuli Marseillaisu alebo dokonca Európsku hymnu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predseda vlády, ciele, ktoré ste si stanovili v programe vášho predsedníctva zahŕňajú Zmluvu, stratégiu, klimatické zmeny, západný Balkán a ak k nim pridáme aj medzikultúrny dialóg, bude toho pre takú malú krajinu dosť veľa, po tom veľkom úspechu, ktorý vaša krajina dosiahla. Gratulujem vám a celému slovinskému národu!

Na poslednom zasadnutí Výboru pre zahraničné veci minister zahraničných vecí Luís Amado vôbec nespomenul východnú dimenziu, zatiaľ čo vy ste ju spomenuli veľmi všeobecne. Myslím si, že ide o jeden z cieľov. Ppredovšetkým ako zástupca slovanských krajín by ste mali mať lepšie pochopenie pre východnú dimenziu slovanských krajín než majú Portugalci. Niežeby som mal nejaké pripomienky v tomto ohľade. Otázka znie, či sa rozšírenie, ako predpovedali Francúzi pred ich predsedníctvom, bude týkať najmä západného Balkánu a  žiadnej inej krajiny. Bol by som rád, keby ste mohli objasniť váš názor na túto tému.

Po druhé, predsedníctvo vašej krajiny sa prekrýva s predvolebným obdobím do Európskeho parlamentu. Ako vieme, účasť európskych občanov , iba o niečo vyššia ako 20 %, nie je veľmi vysoká a tendencia je klesajúca. Ste pripravení ponúknuť niečo v tomto ohľade? Ako presvedčite Európanov, že tento stánok je dobrou voľbou a účasť vo voľbách stojí za to?

Posledná otázka, ktorú chcem položiť, súvisí s prvou. Slovinský veľvyslanec na Ukrajine povedal, že Ukrajina by mala vstúpiť alebo vstúpi do zóny voľného obchodu počas tohto predsedníctva. Toto by bolo, samozrejme, dobré, no existuje niekoľko podmienok, ktoré by museli byť splnené, ako napríklad schválenie Dumou a riadne fungujúce hranice. Akým spôsobom bude predsedníctvo pomáhať Ukrajine v tomto procese?

Pán predseda, chcel som skončiť s tým, že:

Máte možnosť a zodpovednosť sledovať si svoj čas a ja vás žiadam, aby ste tak v budúcnosti robili.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). (FR) Vážený pán úradujúci predseda, počas predsedníctva je niekoľko tém, ktoré si môžete zvoliť vy a iné, ktoré prídu bez pozvania, ako napríklad bezpečnosť na Strednom východe alebo Irán. V tomto ohľade je jadrový materiál Iránu súčasťou komplexného procesu, ktorý sa dotýka bezpečnosti na Strednom východe a v moslimskom svete. S cieľom opätovne získať dôveru musíme hovoriť o Iraku, Palestíne, Libanone, extrémistoch, ľudských právach či chudobe.

Mnoho obyvateľov v tomto regióne žije z menej ako dvoch dolárov na deň. Je to prijateľné? Nehovorím z morálneho, ale z bezpečnostného hľadiska. Títo ľudia sa stávajú extrémistami, pretože nemajú čo stratiť a cítia sa byť ponížení. Nikto sa nenarodí samovražedným útočníkom, nikto sa nenarodí teroristom. Musíme vytvoriť prostredie, ktoré umožní všetkým žiť dôstojne v mieri a slobode. Toto nie sú moje slová, sú to slová Mohameda El Baradei, vedúceho Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a nositeľa Nobelovej ceny za mier. Tieto slová naznačujú, že s arabským svetom, a najmä s Iránom, by sa mal začať budovať vzťah založený na dôvere, ktorý by nemal vylučovať žiadne buričské témy, ani šokujúci revizionizmus tejto krajiny týkajúci sa holokaustu a ani bezpečnosť Izraela. Tento vzťah by mal spočívať na vzájomnom rešpekte a dôstojnosti.

Chce si slovinské predsedníctvo osvojiť tieto slová? Myslí si predsedníctvo aspoň to, že jedného dňa bude možné denuklearizovať tento región, keď sa budeme vyhýbať tabuizovaným témam ako je jadrový program Izreala?

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Vážený pán predseda vlády, rada by som vám zagratulovla k tomu, že ste nás dnes oslovili ako predseda Rady.

Slovinsku patrí obdiv ostatných európskych národov za obdivuhodný pokrok, ktorý dosiahlo od roku 1990 a za splnenie noriem pristúpenia, či sú to rokovacie kapitoly, prijatie jednotnej meny alebo predsedníctvo Rady.

Rada by som vám takisto zagratulovala k stanoveniu priorít EÚ na ďalších šesť mesiacov v spolupráci s nemeckou a portugalskou vládou.

Zaiste, je žiadúce, aby bola Lisabonská zmluva, ktorá skoncuje s dlhotrvajúcou krízou identity v Európskej únii, ratifikovaná čo najskôr a považovaná všetkými európskymi občanmi za autentický demokratický akt.

Zároveň je žiaduce, aby sa ciele lisabonskej stratégie uskutočnili čo najskôr. Pretože pokiaľ ide o túto politiku, medzi občanmi čelíme vlne pesimizmu. Posledné výsledky Eurobarometra Európskej komisie z decembra 2007 uvádzajú relatívny pokles občianskej dôvery voči obom zložkám stratégie, voči hospodárskemu rastu a zamestnanosti.

Hoci došlo k značnému zlepšeniu v porovnaní s rokom 2006, nezamestnanosť je aj naďalej hlavnou obavou európskych občanov. S novým cyklom lisabonskej stratégie, ktorý začína v roku 2008, prijme Európsky parlament akčný plan týkajúci sa mobility zametnancov, s cieľom posilniť zamestnanosť na európskej úrovni. Avšak ešte stále nám zostáva otázka obmedzeného prístupu na európsky pracovný trh, ktorý postihuje viac ako 100 miliónov európskych občanov.

Vyzývam vás preto, pán predseda vlády, aby ste podporili iniciatívy Parlamentu a Európskej komisie týkajúce sa voľného prístupu na pracovný trh.

Pevne verím, že zaistením základných slobôd ustanovených v Zmluve si Európa zabezpečí svoju hospodársku budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). (IT) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, dámy a páni, ako Talian by som chcel veľmi srdečne privítať skutočnosť, že Slovinsko prebralo predsedníctvo Rady. Že z krajín, ktoré nedávno pristúpili k Európskej únii, je práve Slovinsko prvou krajinou, ktorá vedie predsedníctvo a že je v súčasnosti spolu s ostatnými európskymi krajinami.v schengenskom priestore

Ako pre krajinu, ktorá vedie predsedníctvo, je pre vás základnou úlohou, intenzívne vyvíjať podnet na podporu procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Uvedenou zmluvou sa posilnia spolurozhodovacie právomoci tohto Parlamentu, ktoré umožnia prijímať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou ohľadom niektorých veľmi strategických otázok a ohľadom všetkých otázok, ktoré spadajú do oblasti, v rámci ktorej sa bude základným právam občanov venovať väčšia pozornosť a ochrana: Mám na mysli spoluprácu v oblasti súdnictva a legálneho prisťahovalectva.

Naše odporúčanie smeruje týmto smerom.Počas nadchádzajúcich mesiacov sa budeme musieť snažiť, nájsť priestor pre medziinštitucionálnu dohodu s cieľom regulovať prechodnú etapu ohľadom viacerých otázok: Mám na mysli napríklad balík opatrení Europol, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Zajtra vás tento Parlament tiež požiada, aby ste sa zaviazali, že Rada bude v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmlúv opätovne, vo svetle nových právnych ustanovení, ktoré nám zmluvy poskytnú, konzultovať s Európskym parlamentom.

Opäť, pokiaľ ide o spoločnú prisťahovaleckú politiku, by som vás chcel požiadať o záväzok, vytýčiť bezpečnostný rámec, lebo proti nelegálnemu prisťahovalectvu je možné bojovať, iba ak sa budú rešpektovať základné práva, s húževnatosťou, presvedčením a precíznosťou, čiastočne, aby sa nezopakovalo to, čo sa stalo pred niekoľkými mesiacmi, keď sa stovky ľudských bytostí v márnom pokuse o prekročenie Stredozemného mora a následné dosiahnutie Európy držalo sietí na lov tuniakov.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE). – (LV) Vážený pán predseda vlády, dámy a páni, v prvom rade by som chcel zablahoželať Slovinsku k prvému predsedníctvu EÚ spomedzi nových členských štátov. Verím, že ostatné nové členské štáty sa budú môcť pri svojej príprave na predsedníctvo zo skúseností Slovinska veľa naučiť. Samozrejme, jednou z najdôležitejších úloh slovinského predsedníctva je podpora úspešného ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy. Z našej strany môžem oznámiť, že Lotyšsko plánuje ratifikovať Lisabonskú zmluvu v máji, teda počas slovinského predsedníctva. Vítam záväzok slovinského predsedníctva, posilniť úlohu EÚ ako celosvetového lídra v boji proti klimatickým zmenám a vo využívaní obnoviteľnej energie. Už niekoľko rokov priťahovala otázka klimatických zmien a energie pozornosť verejnosti a politikov. Je dôležité, že táto priorita nie je vyjadrená iba ako pekný záväzok, ale je možné zaradiť ju medzi priority v rámci rozpočtu EÚ. So zreteľom na skutočnosť, že by sa mali začať práce na strednodobej revízii finančných výhľadov na tento rok, bude veľmi dôležité, vypočuť si názor slovinského predsedníctva na možné priority rozpočtu EÚ v kontexte strednodobej revízie. Myslím si, že otázky klimatických zmien a energie, vrátane nasmerovania väčšej časti štrukturálnych fondov EÚ a kohézneho fondu na zvýšenie energetickej efektívnosti a na podporu využívania obnoviteľnej energie, by mali byť medzi prioritami. Je pochopiteľné, že slovinské predsedníctvo sa zaväzuje venovať viac pozornosti západnému Balkánua otázke Kosova. Avšak názor, ktorý vyjadril predseda vlády Slovinska, že bezpečnostná situácia v Bosne a Hercegovine môže byť horšia ako v Kosove, bol prijatý dvojznačne. Preto by bolo dôležité, mať určité pochopenie pre pozíciu, v ktorej sa slovinské predsedníctvo, pokiaľ ide o situáciu na Balkáne, nachádza, ako aj pre jeho návrhy vedúce k stabilizácii situácie. Ďakujem vám za pozornosť. Slovinskému predsedníctvu prajem veľa úspechov v jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker (PSE). (NL) Úradujúci predseda Rady nesie dôležitú zodpovednosť za spustenie nového cyklu lisabonského procesu na najbližšej jarnej schôdzke na najvyššej úrovni. Keď mám byť úprimná, moja skupina socialistov v Európskom parlamente je toho názoru, že návrhy, ktoré nám boli predložené predsedom Komisie v decembri, nie sú dosť ambiciózne.

Je určite pravda, že predchádzajúci cyklus lisabonskej stratégie spôsobil rast a vytvoril pracovné miesta, no je takisto pravda, že od Európy sa teraz vyžaduje, aby fungovala v kontexte zrýchlenej globalizácie a nových celosvetových aktérov. Skupina socialistov je preto presvedčená, že Európa bude schopná aj naďalej zohrávať svoju úlohu iba vtedy, keď sa bude maximálne sústrediť na trvalo udržateľný rozvoj, na výskum a inovácie, na investovanie do ľudí, v skratke na kvalitu, skôr ako na nízke náklady alebo nízke normy.

Takisto je nám jasné, že si to vyžaduje účasť každého v Európe. Lisabon nezabránil vzniku situácie, kedy 78 miliónom ľudí hrozí chudoba a kedy v prípade veľkej časti vytvorených pracovných miest ide o miesta citlivé alebo nezabezpečujúce slušný príjem. Preto nie je možné, aby Lisabon uspel bez skutočného posilnenia sociálnej dimenzie.

Toto si vyžaduje viac ako pripomienky, pán predseda Komisie. Je potrebné, aby to nadobudlo zrejmú a význačnú pozíciu v rámci usmernení, ako aj formou ambiciózneho sociálneho programu. Vážený pán úradujúci predseda Rady, spoliehame sa na slovinské predsedníctvo, že to na jarnej schôdzke na najvyššej úrovni objasní.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predseda, vážený pán úradujúci predseda Rady, predseda Komisie, ja som takisto rád, že Slovinsko preberá predsedníctvo Rady. Bol som generálnym spravodajcom tohto Parlamentu pre kolo rozšírenia 12 krajín a teraz, keď vidím jednu z týchto krajín preberať predsedníctvo po prvýkrát. Mňa osobne to veľmi teší.

Ako člen schengenského priestoru aj eurozóny je Slovinsko tiež najúspešnejším z nových členských štátov. Potvrdzuje, že sa týmto krajinám v Európe darí veľmi dobre. Treba povedať, že malé krajiny sú často najúspešnejšie, pokiaľ ide o predsedníctvo Rady, pretože sa svojej úlohy zhostia naplno. Želám vám veľa úspechov.

Čakajú vás úlohy, ktoré sú veľmi rôznorodé. Musíte presadiť a podporiť ratifikáciu rozhodujúcej Lisabonskej zmluvy a budete musieť pripraviť jej realizáciu, čo je minimálne rovnako dôležité. Pred vami je náročná otázka týkajúca sa Kosova. Máte výnimočnú príležitosť, vyriešiť tento problém, veď oblasť poznáte veľmi dobre. Toto však takisto potvrdzuje, že Európska únia je často v otázkach zahraničnej politiky postavená do veľmi háklivej pozície voči Američanom, či Rusom.

Keď vidím, že súčasne, ako diskutujeme o stratégiách pre strednú Áziu, Gazprom uzatvára zmluvy o plyne s Kazachstanom. Musím povedať, že nezaujímame veľmi strategický postoj v otázkach, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť.Myslím si, že v tejto oblasti musíme niečo vylepšiť.

Dovoľte mi ešte, prosím, poslednú poznámku. Keďže ja takisto pochádzam zo Severného Porýnia-Vestfálska, bol by som vďačný, keby predseda Komisie zaujal stanovisko k téme Nokia. Relokalizácie sú samozrejme povolené. Aby som to uviedol jasne, Nemecko, viac než možno ktorákoľvek iná krajina, získava rozsiahle zisky z európskeho vnútorného trhu alebo rozšíreného európskeho vnútorného trhu. Je veľmi náročné, vysvetliť všetkým zúčastneným ak k strate ich zamestnania prispeli európske fondy alebo ak v nej boli zahrnuté nezákonné vnútroštátne dotácie. Preto požadujeme objasnenie situácie, lebo ak by sa podobné chýry zopakovali, európskej myšlienke by to mohlo veľmi uškodiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Vážený pán predseda, slovinské predsedníctvo má veľké šťastie, že nadväzuje na dve úspešné predsedníctva. Slovinsko je aj prvým z 12 nových členských štátov, ktorý preberá predsedníctvo. O to väčšia je jeho zodpovednosť.

Program slovinského predsedníctva nepochybne obsahuje hodnotné prvky. Ja si však myslím, že sa bolo treba viac zamerať na pokus, dosiahnuť u verejnosti lepšie pochopenie a prijatie Reformnej zmluvy, ako aj Charty základných práv.

Slovinské predsedníctvo podporuje plány na pristúpenie štátov západného Balkánu. Je to aj postoj mojej delegácie. Ale zo skúseností vieme, že treba mať na zreteli, že predčasné stanovenie dátumu na začatie prístupových rokovaní môže viesť k mŕtvemu bodu. Mali by sme veľmi vážne zobrať do úvahy, že prevažná časť európskej verejnej mienky je mimoriadne opatrná, pokiaľ ide o akékoľvek ďalšie rozšírenie.  Túto skutočnosť nemôžeme ignorovať.

Všetci musíme byť obzvlášť opatrní v otázke Kosova. Mali by sme si uvedomiť, že v tomto regióne sa odohráva súboj o moc. Na jednej strane sa politika USA usiluje získať úplnú kontrolu nad celým regiónom, zatiaľ čo Rusko. Na strane druhej, si chce udržať kontakt s regiónom, s ktorým tradične a po celé stáročia udržiavalo osobitné vzťahy. V tejto hre je Kosovo ako pingpongová loptička.

Na nedávnom samite európski lídri nedospeli k rozhodnutiu, či uznajú jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova. Dúfajme, že všetci zvážime nebezpečenstvá obsiahnuté v jednostrannom uznaní a že budeme konať mimoriadne opatrne, pretože neúspešné postupy by mohli v širšom regióne vyvolať reťazové reakcie s nepredvídanými následkami.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – Pán predseda, dozvedel som sa, že keď Slovinsko nedávno otvorilo hranice, zástupy ľudí porovnávali záznamy o prepašovanom tovare počas komunizmu. Vraj tam bola dokonca napodobenina spovedelnice pre každého, kto sa chcel vyspovedať z hriechov, a potom ho obdarovali kávou a fľašou brandy. Viem pochopiť, prečo sa predseda Barroso na oslavy tak ponáhľal!

Avšak, pán predseda, na začiatku ste nám poskytli súhrn dojímavých informácií o vašej krajine a o vašej histórii. O Slovinsku ste rozprávali s hrdosťou. Precítene ste opísali svoju skúsenosť z väzenskej cely. Dúfam, že svoje emócie prenesiete aj do predsedníctva – vieru v ľudské práva a odhodlanie, aby aj Európa mohla byť taká hrdá.

Rád by som sa vyjadril k dvom oblastiam. Jedna sa týka životného prostredia, pretože s ľudskými právami a naším lisabonským programom sa snúbi čisté životné prostredie, zdravé životné prostredie a, samozrejme, zdraví ľudia. Životné prostredie z konferencie na Bali, o ktorom sa toho veľa narozprávalo, je potrebné posunúť vpred. Teraz potrebujeme konať. Potrebujeme skutočné činy, reálne činy. Tie musia začať spolu s naším balíkom opatrení pre oblasť životného prostredia na budúci týždeň.

V oblasti zdravia potrebujeme právnu istotu pre oblasť cezhraničného zdravia. Existuje úžasná nová príležitosť pre občanov Európy –pacientov – ak to môžeme takto spresniť. Čakali sme a mali sme v tejto oblasti meškanie. Už však nemôžeme ďalej čakať. Musíme zabezpečiť posun vpred. Ak to tak nebude, možnosť, nespraviť nič, neexistuje. Alternatívou zostáva, že právnici nám pripravia právny podklad.

Po tretie, a k tomuto bodu by som vás chcel požiadať o osobitnú pozornosť, ide o duševné zdravie. Ak viem o nejakej kritike na adresu Slovinska, tak je to pre jeho pomalosť, s ktorou prijalo právne predpisy súvisiace s duševným zdravím. Teraz máte príležitosť urobiť niečo v oblasti duševného zdravia v súlade so Zelenou knihou. Dúfam, že tú príležitosť využijete.

Vaša krajina je malá, no hrdá. Malé krajiny Európy sú obyčajne najlepšími predsedajúcimi krajinami Európskej únie. Želám vám počas predsedníctva veľa úspechov! Som presvedčený, že Slovinsko pod vaším vedením dosiahne na konci šesťmesačného obdobia hrdosť v podobe úspechu a dosiahnutých výsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . –Aj tak ešte máme 10 minút na postup „catch the eye”, každý rečník má najviac minútu

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) To množstvo dobrých želaní adresovaných Slovinsku ako prvému z nových členských štátov, ktorý preberá predsedníctvo Rady, naznačuje, že aktivity Slovinska vzbudia osobitnú pozornosť. Očakávania sú veľké a rovnako veľká je aj zodpovednosť.

Ľudia pôsobiaci mimo politických inštitúcií v nových členských štátoch si často myslia, že Úniu vedie len niekoľko veľkých krajín. Práve tu má Slovinsko výnimočnú príležitosť dokázať, že Úniu tvorí 27 štátov, ktoré sú spolu zodpovedné za vypracovanie spoločnej politiky. Očakávam, že prostredníctvom uskutočňovania priorít a prevzatej agendy bude Slovinsko venovať veľkú pozornosť kohézii a znižovaniu rozdielov v Európe.

V tejto krátkej minúte by som ešte rada spomenula klimatické zmeny a energetickú politiku, pretože Európa si stanovila mimoriadne ambiciózne ciele, a to dosiahnuť úroveň spoločnosti s nízkymi uhlíkovými emisiami. A práve toto je dôležité: spoločnosť s nízkymi uhlíkovými emisiami. Bola by som rada, keby Slovinsko predložilo nejaké konkrétne návrhy a projekty a keby v tejto oblasti dosiahlo výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády, slovinské predsedníctvo má pred sebou veľa ambicióznych úloh. Na ich čele stojí ratifikácia Lisabonskej zmluvy. Budete ich strážcom, celý proces bude vo vašich rukách. Preto sa na vás obraciam so žiadosťou, aby ste, prosím, mysleli aj na tie krajiny, ktoré neprijali Chartu základných práv, na tie krajiny, ktoré hlasovali proti.

Je pravda, že Poľsko a Veľká Británia hlasovali proti, ale som si istá, že tieto dve krajiny si uvedomia, že urobili chybu a budú chcieť Chartu prijať. Budú chcieť venovať Chartu svojim občanom. Treba im v tom pomôcť. Preto vás vyzývam/žiadam, aby ste vypracovali ustanovenie pre zjednodušený opakovaný postup, pre postup, ktorý bude jednoduchý a rýchly, ktorý bude hlasovaním za a nebude vyžadovať ďalšie ratifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – (SL) Vážený pán predseda vlády, vítam príspevky, ktoré ste dnes venovali ľudským právam. Ako liberálna členka parlamentu zo Slovinska a bývala novinárka som toho názoru, že sloboda vyjadrovania a sloboda tlače sú dve najdôležitejšie ľudské práva. Preto by som rada využila túto slávnostnú príležitosť na to, aby som zdôraznila závažnosť petície, ktorou štvrtina slovinských novinárov protestuje proti otvorenému i skrytému nátlaku, ktorému sú vystavení.

Verejná diskreditácia signatárov, pri ktorej sa použili ich vyhlásenia vytrhnuté z kontextu s cieľom vykresliť ich ako nedôveryhodných ľudí, je nevhodne načasovaným činom. Podľa môjho názoru je povinnosťou predsedníctva Európskej únie zabezpečiť, aby sa jej zástupcovia zaoberali obsahom vyhlásení a dôkazov v petícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). – (EL) Vážený pán predseda, pokiaľ ide o návrhy riešenia pre Kosovo, naše najväčšie obavy sa týkajú pokusu postaviť jednostranné vyhlásenie nezávislosti na právny základ, čo by malo významné následky pre medzinárodné právo.

Uznanie nezávislosti Kosova mimo rámca Organizácie spojených národov prostredníctvom jednostranného vyhlásenia by podnietilo nebezpečný vývoj; možno by viedlo k ďalšiemu krviprelievaniu a k novej zmene hraníc. Myslíme si, že ako veľmi jasné porušenie medzinárodného práva by bolo použité aj v iných konfliktných situáciách ako metóda riešenia sporov. Mohlo by sa to stať aj v prípade členských štátov EÚ, napr. Cypru.

Situácia v Kosove je pokračovaním a výsledkom intervencionistických politík.Problém sa môže vyriešiť len v rámci OSN a existujúceho medzinárodného práva, bez vonkajšieho zásahu a porušenia zásad samotnej Charty OSN.

Dosah opatrení, ktoré sa prijímajú jednostranne, možno v súčasnosti vidieť v Iraku. Mier možno zabezpečiť iba prostredníctvom právnych, schválených politických riešení

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pán predseda, pripájam sa ku svojim kolegom a vítam tu dnes pána predsedu vlády. Pán úradujúci predseda, to teda bola dvadsaťročná púť: od útrap vo väzení až po post predsedu vlády Slovinskej republiky, či úradujúceho predsedu Európskej rady, a teraz dokonca aj člena EÚ, NATO, eurozóny a Schengenskej oblasti.

Je pravdou, že súčasná situácia na Balkáne predstavuje nedokončenú záležitosť. Mier v regióne je veľmi dôležitý pre nás všetkých. Ďakujem vám najmä za to, že citlivo vnímate blížiace sa írske referendum, ktoré je potrebné pre ratifikáciu Lisabonskej zmluvy.

Možno by som do nášho referendového sloganu mohla pridať vaše slová použité v záverečnej poznámke, keď ste povedali: „Záleži mi na Európe, pretože Európe záleži na mne“. Neexistuje lepší slogan pre írske referendum! Nič nemôžeme pokladať za samozrejmé – a bude ťažké to uskutočniť – ale verte mi, politická strana Fine Gael, členka ktorej som, náš vedúci predstaviteľ a všetci členovia Európskeho parlamentu nenechajú kameň na kameni, aby nezaručili „áno“ pre referendum o Lisabonskej zmluve v Írsku. Ďakujem vám a teším sa, že to uskutočníme počas vášho predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – Pán predseda, ako Fín som veľkým fanúšikom skokov na lyžiach a – ak mám použiť alegóriu – povedal by som predsedovi vlády, že úloha slovinského predsedníctva je taká veľká ako vrch Planica, pričom máte k dispozícii nástroje podobné lyžiam značky Elán a dúfam, že aj odhodlanie Primoža Peterku.

Myslím si, že toto bude úspešné predsedníctvo, a to z troch dôvodov. Po prvé, ste veľmi dobre pripravení. Po druhé – a mali sme možnosť počuť to aj dnes vo vašom prejave – ste mimoriadne skromní. A po tretie, robíte dojem obchodníka. To je receptom úspechu.

Stoja pred vami tri veľké úlohy. Ak ich do konca predsedníctva zvládnete, klobúk dole! Prvá z nich sa týka zmluvy. Ak budete mať mnoho členských štátov, ktoré ju ratifikujú bez problémov, dosiahnete skvelý výsledok. Druhá sa týka balíka opatrení pre oblasť energetiky. Ak zvládnete časť tejto úlohy, dosiahnete skvelý výsledok. A tretia úloha: ak budete úspešní v otázke Kosova, zvládli ste to.

Myslím si, že slovinské predsedníctvo bude jedno z najlepších predsedníctiev, akého sme mali možnosť byť svedkami počas dlhej doby. Veľa štastia!

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pán predseda, Slovinsko je prvým členským štátom, ktorý sa po tom, čo trpel v totalitnom komunistickom režime, môže ujať vedenia celej Európy. Preto je to, pán predseda vlády, vaša historická šanca a výzva, ujať sa vedenia, aj pokiaľ ide o podporu využitia rôznych skúseností z histórie. Vytvoríte tak jednotné a vyrovnané vnímanie našej histórie ako spoločnej európskej histórie.

Myslím si, že ako aj my všetci, musíte byť presvedčení, že masové zabíjanie, ku ktorému došlo počas komunizmu, sa už nikdy nezopakuje. Podarí sa to, iba ak my všetci v celej Európe príjmeme rovnaký morálny a politický verdikt voči totalitnému komunizmu, tak ako sa to stalo v prípade nacizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Prihlásili sa ešte dvaja rečníci, obaja zo Skupiny Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati) a Európskych demokratov, zo skupiny, ktorá bola v najsilnejšej opozícii proti postupu „catch-the-eye”. Z tohto hľadiska je zaujímavé, kto tento systém najviac využíva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). – (SV) Vážený pán predseda, najprv mi dovoľte vyjadriť úprimnú gratuláciu Slovinsku a zaželať vám všetko najlepšie vo vašom predsedníctve. Janez Janša, môj kolega, už položil otázku týkajúcu sa vášho vyhlásenia, že bezpečnostná situácia v Bosne je horšia ako v Kosove. Chcem mať istotu, že naozaj na tú otázku odpoviete. Preto ju kladiem znova: na čom sa zakladá toto vaše tvrdenie? Pretože to jednoducho nie je tak.

Týmto tvrdením ste preukázali nielen nedostatočnú informovanosť, ale aj nedostatok diplomacie. Keby situácia v Bosne bola taka zložitá a horšia ako v Kosove, vaše tvrdenie by bolo pozitívne nebezpečné. Preto od vás očakávam odpoveď.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády, máme rozličné projekty, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, vrátane projektu Výskum malých a stredných podnikov. Rád by som požiadal, aby sa v záveroch Rady naliehalo, aby sme uvedenú otázku boli schopní uzavrieť v prvom čítaní, pretože si myslím, že je to naliehavý problém pre naše malé a stredné podniky.

Druhým bodom je, že v diskusii by sme sa mali sústrediť predovšetkým na energetickú účinnosť vo výrobe a spotrebe. Môže sa tu vytvoriť veľké množstvo pracovných miest. Lisabonská agenda pre nové pracovné miesta a zamestnanosť je pre nás všetkých veľmi dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Janša, úradujúci predseda. − (SL) Dámy a páni, ďakujem vám za diskusiu, otázky, návrhy a podnety s aktuálnym a zaujímavým obsahom. O mnohom z toho, čo tu odznelo, budeme v budúcich šiestich mesiacoch s potešením uvažovať. Potešila ma vaša podpora našich priorít. Mimoriadne ma dojalo, keď som počul, že sa tu citovala slovinská štátna hymna. Necitoval ju žiadny z mojich slovinských kolegov, ale kolega z Francúzska. Spomínali ste aj slovinské výrobky, napr. lyže Elán, atď. Skrátka, s potešením som si vypočul diskusiu a rád odpoviem na niektoré otázky. Čas mi, bohužiaľ, nedovolí odpovedať na všetky.

Ratifikácia Lisabonskej zmluvy je určite jednou z hlavných politických priorít Európskej únie v roku 2008. Dôležitosť Zmluvy sme si veľmi dobre uvedomovali už v období pred jej podpísaním. V tom čase všetci hovorili o kríze. Teraz, keď je Zmluva podpísaná, je stále rovnako dôležitá, aj keď ešte nebola ratifikovaná. Práve v tom spočíva naša zodpovednosť. Presnejšie povedané, konkrétna zodpovednosť každého členského štátu spočíva v tom, aby sa ratifikácia uskutočnila v súlade s postupmi stanovenými jeho národnou ústavou alebo právnymi predpismi. Ak to bude možné, malo by sa to uskutočniť do dohodnutého termínu. Nechceme zasahovať do vnútorných záležitostí žiadnej krajiny ani ako členský štát, ani ako štát, ktorý zastáva predsednícku funkciu týchto šesť mesiacov. Najmä niektoré krajiny zle pochopili niektoré vyhlásenia. Nikdy sme netvrdili nič iné. V diskusiách o citlivých otázkach, ktoré môžu ovplyvniť proces ratifikácie v tých členských štátoch, kde táto téma môže niekedy byť dokonca sporná, sme sa vždy dovolávali solidárnosti.

Pokrok Európskej únie sa nezačína slovinským predsedníctvom. Sme presvedčení, že bude pokračovať vo všetkých oblastiach. Stanovené priority neboli uvedené v konkrétnom poradí v tom zmysle, že určitej priorite sa budeme venovať, keď dokončíme predchádzajúcu. Budeme sa pokúšať dosiahnuť maximum vo všetkých oblastiach uvedených ako priority, ako aj v ostatných oblastiach.

Teší ma, že sa predseda Európskej komisie vyjadril trochu konkrétnejšie k bodom, na ktoré mi nezostal čas. Environmentálny a energetický balík bude určite jednou z kľúčových úloh v najbližších šiestich mesiacoch a potom až do konca tohto roka. Musíme v praxi ukázať, že splnenie našich cieľov, stanovených v marci minulého roka, sme mysleli vážne.

Rád by som ešte raz zdôraznil, že nemám ani najmenšie pochybnosti o tom, že zdravý hospodársky rast je jediným základom prosperity. A to musí byť určite prioritou. Lisabonská stratégia je v tomto smere jasná a rád by som zdôraznil, že tu sa príbeh nekončí. Tu sa začína príbeh sociálnej spravodlivosti. Oba príbehy sú dôležité. Musíme však uznať, že najprv je potrebné niečo vytvoriť, a až potom to môžeme rovnomerne rozdeľovať.

Pokiaľ ide o najčastejšie otázky týkajúce sa situácie na západnom Balkáne, rád by som odpovedal na tie špecifické z nich. V prvom rade na tie, ktoré sa týkajú právnych základov riešenia tohto problému. Neboli by sme radi, keby sa v Európskej únii začala dlhá diskusia o právnych základoch, ktoré z nich sú lepšie a ktoré horšie, keď dospejeme na koniec dlhého hľadania zhodných riešení.

Európa vôbec nepotrebuje, aby bola v tejto otázke rozdelená len preto, že sú rozdelené iné orgány. Jednota Európskej únie v riešení tohto problému bude jednou z našich priorít.

Rád by som vám pripomenul, že podobná otázka a diskusie o právnych základoch v polovici 90. rokov minulého storočia mali za následok 100 000 mŕtvych v Bosne a Hercegovine a milión vysídlených ľudí. Je ťažké získať späť stratený čas, ale môžeme sa z toho nejako poučiť.

O Bosne a Hercegovine sa nikdy nehovorilo, že je väčším bezpečnostným problémom ako Kosovo. Hovorilo sa však, že v niektorých aspektoch je veľmi vážnym problémom napríklad návrat utečencov. V Bosne a Hercegovine je ešte vždy veľa utečencov, ktorí sa nemohli vrátiť do svojich domovov. Veľa vecí, ktoré v tej krajine treba urobiť, bolo naplánovaných, ale nemôžu sa vykonať dovtedy, kým sa utečenci nevrátia domov. Je to jedna z úloh, ktorá na nás čaká. Obávam sa, že niektoré veci, ktoré sa o tom povedali, boli dezinterpretované.

Preto, dámy a páni, Vážený pán predseda parlamentu, Vážený pán predseda Komisie, predložené priority sú našou spoločnou úlohou. Teší ma vaša podpora v tom, aby sme ich zvládli spoločne. Ešte raz by som rád zdôraznil význam spolupráce a synergie, ktorú môžeme dosiahnuť spoločnou účasťou všetkých troch kľúčových inštitúcií Európskej únie – Európskeho parlamentu, Európskej komisie a, pravdaže, Rady.

Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby táto synergia dosiahla čo najvyššiu úroveň. Teším sa, že tu budem s vami pri mnohých príležitostiach počas slovinského predsedníctva, ako aj na plodné a – ako sme už videli – veľmi živé diskusie s vami.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Pán úradujúci predseda Rady, úprimne vám ďakujem za presvedčivé uvedenie vášho programu slovinského predsedníctva. Všetky príspevky do diskusie od zodpovedných predsedov skupín a iných členov vytvorili dojem, že sa možno spoliehať na obrovskú a bezvýhradnú pomoc Európskeho parlamentu. V mene nás všetkých vám úprimne želám veľa úspechov vo vašej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie. – Pán predseda, ďakujem za túto veľmi zaujímavú diskusiu, v rámci ktorej podľa mňa odznela veľká dávka zhody v otázke podpory priorít prednesených slovinským predsedníctvom. Počas môjho prvého vyhlásenia som podčiarkol niektoré z priorít našej práce počas nasledujúcich šiestich mesiacov, lebo som nemohol ísť viac do detailov ohľadom  všetkých ich aspektov. Patria k nim ratifikácia Lisabonskej zmluvy, nový cyklus lisabonskej stratégie a takisto balík opatrení pre oblasť energetiky a klimatických zmien. Najmä pokiaľ ide o tento bod, bol som veľmi povzbudený podporou, ktorú ste mnohí z vás preukázali našej práci v tomto ohľade. Je veľmi dôležité, aby sme teraz splnili naše záväzky.

Hlavy štátov a vlád sa dohodli na ambicióznych cieľoch – na 20% znížení emisií skleníkových plynov a na 20 %, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje. Nemôžeme mať ciele, a potom ich nesplniť pre nedostatok prostriedkov na ich dosiahnutie. Je to otázkou súdržnosti a dôveryhodnosti. Počas dnešnej rozpravy ma veľmi povzbudzovala podpora prejavená týmto bodom.

Rád by som zareagoval na otázku položenú v rámci rozpravy pánom Schulzom, pánom Lambsdorffom a pánom Brokom ohľadom špecifického problému, ktorý je v súčasnosti veľmi diskutovaný v Nemecku. Ide o otázku možného financovania relokalizácie spoločnosti v rámci Európy. Môžem vám povedať, že operačný program o hospodárskej súťaži pre Rumunsko obsahuje špecifickú klauzulu, ktorou sa zakazuje využitie štrukturálnych fondov na spolufinancovanie delokalizácie. Európska komisia nedostala žiadny program týkajúci sa tejto otázky, a tak môže potvrdiť, že žiadny európsky regionálny rozvojový fond nie je zapojený do tejto relokalizácie. Samozrejme, berieme do úvahy, že na relokalizáciu v rámci Európskej únie by bolo neprijateľné využiť financovanie z fondov Európskej únie.

(potlesk)

Zároveň je pravdou, že Európska únia financovala prostredníctvom programu PHARE priemyselný park v Rumunsku, v rámci ktorého v súčasnosti investuje niekoľko spoločností. Toto je dôležité. Preto upriamim pozornosť všetkých svojich kolegov, najmä našich nemeckých priateľov, na túto rozpravu s tým, že je veľmi dôležité niesť zodpovednosť v tejto rozprave.

Musíme rozlišovať medzi delokalizáciou mimo Európskej únie a relokalizáciou v rámci Európy. V prípade, že smerujú investície z Fínska do Nemecka, rovnako môžu smerovať z Nemecka do Rumunska. Povedzme si to úprimne. Musíme jasne uviesť, že nejde o delokalizáciu mimo Európskej únie. Ako si pamätáte, Komisia a ja sme navrhli Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý už funguje presne v prípadoch, kedy by niektoré pracovné miesta mohli byť postihnuté delokalizáciami mimo Európsku úniu. Je veľmi dôležité, aby európski čelní predstavitelia na všetkých úrovniach Európskej únie – v Komisii, Európskom parlamente, ako ja na národnej úrovni, mali tiež odvahu vysvetľovať výhody súvisiace s rozšírením.

(potlesk)

Nemecko je krajinou, ktorá v súčasnosti vyváža viac do nových členských štátov. Prostredníctvom rozšírenia Európskej únie sa aj v Nemecku vytvárajú pracovné miesta. Nemecké spoločnosti tiež veľa investujú v nových členských štátoch. Z európskej perspektívy je preto veľmi dôležité, aby sme všetci pochopili, že rozšírenie Európskej únie je dobré nielen pre nových členov, ale je takisto príležitosťou pre Európsku úniu ako celok.

(potlesk)

Zároveň súhlasím, že musíme skontrolovať, či žiadne financie zo štrukturálnych fondov nie sú využívané na financovanie určitej delokalizácie spoločnosti. Išlo by o nespravodlivú hospodársku súťaž. Vyzývam však všetkých proeurópsky orientovaných občanov, aby sa zastali zjednotenej rozšírenej Európy, hájili ju, využívali výhody, ktoré my všetci v členských štátoch môžeme čerpať z dynamickejšej Európy, ktorú dnes môžeme budovať.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Veľmi pekne vám ďakujem, vážený pán predseda Komisie, za toto vyhlásenie. Slovinskému predsedníctvu želáme veľa úspechov. Teraz sa spolu odoberieme na tlačovú konferenciu. Potom sa tu uskutoční hlasovanie. Ďakujem vám za veľmi zanietenú a kvalitnú diskusiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Blahoželám vám, vážený pán predseda vlády Janša, k prejavu v Európskom parlamente. Ste prvým vedúcim predstaviteľom jedného z národov oslobodených spod jarma komunizmu, ktorý v roku 2004 vstúpil do Európskej únie a stal sa predsedom Európskej rady.

Je to výzva pre vás, pre váš ľud a pre vašu vládu. Neexistujú veľké a malé krajiny, sú len dobré a zlé krajiny. Vaše ekonomické výsledky, vaše nedávne prijatie do eurozóny a prosperita vášho ľudu z vás robia vzor, ktorý by mal byť inšpiráciou pre mnoho krajín, ktoré dávajú lekcie iným.

Ste poslednou časťou „trojky”, ktorá sa začala Nemeckom a pokračovala Portugalskom, a budete dláždiť cestu pre úspech predsedníctiev v ďalšej „trojke”: Francúzsko, Česká republika a Švédsko. Ako píšem tieto riadky, myslím na Kosovo, na vašich bratov na západnom Balkáne a na ich budúcnosť v Európe

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Ďakujem, vážený pán predseda. Slovinské predsedníctvo sa začína v čase, keď v Európe zasa začíname cítiť skromný optimizmusohľadom budúcnosti EÚ. Po niekoľkých rokoch zmätku a neistoty naozaj nadišiel čas, aby sme projektu EÚ 27 pomohli nabrať výšku. Ešte raz by som chcel požiadať úradujúce predsedníctvo, aby pouvažovalo nad jednou osobitnou otázkou, a tou sú dve miesta zasadnutí Európskeho parlamentu.

Teraz, keď neprestajne žiadame občanov našich jednotlivých krajín, aby prinášali obety, dáme im skutočne silný signal, ak sa rozhodneme sústrediť všetku našu prácu do Bruselu. Náklady z hľadiska finančných zdrojov a organizačných ťažkostí, ktoré si spôsobuje Európa touto každomesačnou zmenou pôsobiska, sa stávajú skutočne neprijateľnými v očiach občanov, ktorí nevedia pochopiť dôvody pre takúto absurdnú situáciu. Sídlo v Štrasburgu, ktorý je samozrejme nádherné mesto, by sa mohlo využiť na iné významné účely v rámci činností EÚ. Poslúžme ako dobrý príklad a zmeňme v tejto téme slová na činy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Ako z diskusie jasne vyplynulo a ako slovinské predsedníctvo výslovne uviedlo vo svojom programe, slovinské predsedníctvo bude ďalej prísne rešpektovať pracovný program nemeckého predsedníctva, pričom bude klásť hlavný dôraz na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Vieme, že politické elity Európskej únie chcú, aby bola Zmluva ratifikovaná všetkými členskými štátmi pred voľbami v roku 2009. Preto neprestajne vyvíjajú silný tlak, aby zabránili referendám všade okrem Írska, kde to vyžaduje ústava. Dávajú tak jasne najavo svoj postoj k demokracii a približujú sa k občanom, iba ak neexistujú nijaké riziká, že občania budú hlasovať proti ich názorom a záujmom.

Okrem toho sa zdá, že ich hlavnou prioritou je to, čo nazývajú „druhý cyklus lisabonskej stratégie”, cieľom ktorého je zvýšiť liberalizáciu a útoky na verejné služby a sociálne a pracovné práva. Takisto sa obávame, že situácia, ktorá vzniká v Kosove, bude väčšou hrozbou pre mier a rozvoj v Európe, ak dôjde k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti.

Pritom vážne sociálne problémy, ako nezamestnanosť, riziková zamestnanosť, chudoba a rastúca sociálna a územná nerovnosť, zostávajú nevyriešené.

Budeme pokračovať v boji za zrušenie týchto neoliberálnych politík a za prijatie odlišnej Európy sociálnej spravodlivosti, mieru a sociálneho pokroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) So slovinským predsedníctvom Rady prichádza začiatok tretieho dejstva frašky režírovanej silami podporujúcimi federalistickú, neoliberálnu a militaristickú integráciu v Európe, v ktorej EÚ, s Nemeckom pri kormidle, vnucuje zmluvu, ktorá bola predtým odmietnutá, aby zabránila uskutočneniu národných referend.

Hovoria, že netreba uskutočňovať referendá:

- pretože v každej krajine, najmä v národných parlamentoch, existuje „široký konsenzus” o tom, čo sa v Zmluve navrhuje. Jedným z hlavných poučení z referend vo Francúzsku a Holandsku bolo však určite to, že odhalili hlboký rozpor medzi vôľou ľudu a „parlamentnými väčšinami”;

- pretože ratifikácia parlamentmi je rovnako legitímna a demokratická ako ratifikácia referendom. Ako teda máme chápať tvrdenie, že uskutočnenie referenda v Portugalsku by zvýšilo riziká, že Zmluva nenadobudne platnosť? Boja sa práve výsledku referenda, ktorý by sa líšil od toho, čo chcú, a tak referendum neuskutočnia;

- pretože návrh Zmluvy je odlišný od toho, ktorý bol predtým odmietnutý, a obsahuje „podstatnú zmenu”. A pritom nepovedia, akú. Netvrdia však práve tí, čo ju podporujú, že podstata je rovnaká? Prečítajte si vyhlásenia Giscarda d´Estaigna.

Vedie ich k tomu strach

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. – (PL) Program slovinského predsedníctva spĺňa všetky požiadavky každého, kto sa zaujíma o ekonomiku a je presvedčený, že byť v dobrom ekonomickom stave je jedným z kľúčov k úspechu Únie.

V programe predsedníctva som našla veľa dôležitých odkazov na lisabonskú stratégiu a na úlohu vnútorného trhu v procese posilňovania EÚ na medzinárodnej scéne.

Únia 21. storočia by sa mala sústrediť na vzdelávanie a odbornú prípravu. Kvalitne vzdelaná spoločnosť má obrovský potenciál, ktorý musí nájsť uplatnenie v ekonomike založenej predovšetkým na prosperujúcich malých a stredných podnikoch, ktoré sa dajú zriadiť ľahko, bez zbytočných formalít a výdavkov. Tieto spoločnosti musia mať prístup k odborne kvalitne pripraveným zamestnancom, k výskumným zdrojom, novým technológiám, atď. Predsedníctvo tomu venuje veľkú pozornosť.

Predsedníctvo svojím vyhlásením, že sa bude zapájať do odstraňovania prekážok a sústreďovať sa na lepšiu reguláciu, vysiela podnikom dôležitý signál. Vieme, že nie je nič horšie ako zlá legislatíva.

Pokladám za mimoriadne dôležité, spojiť iniciatívu odstraňovania administratívnych prekážok pre podniky s otváraním nových prístupov k novým technológiám.

Predsedníctvo zohľadní aj spotrebiteľov. Záujmy spotrebiteľov sú rovnako dôležité ako záujmy podnikov a mali by byť zastúpené a chránené rovnakým spôsobom.

Program predsedníctva je veľmi ambiciózny, ale jasne stanovuje aj svoje priority. Ja s tými prioritami súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. – (HU) Skôr než začnem, rád by som uvítal ambiciózny program slovinského predsedníctva, v ktorom sa dôležitá súdržnosť západného Balkánu traktuje ako veľmi významná otázka pre celú EÚ.

Podľa výročnej správy Komisie za rok 2006 pristúpenie v roku 2004 bolo významným výsledkom pre staré i nové členské štáty. Kľúčovým faktorom jeho úspechu bolo plynulé riadenie celého procesu.

EÚ musí v súčasnosti čeliť novým výzvam, ktoré si vyžadujú väčšie úsilie. Maximálna podpora slovinského predsedníctva pri plnení všetkých priorít jeho programu je nevyhnutná pre náležité zvládnutie týchto záležitostí, vrátane vytvorenia predbežných podmienok na pristúpenie Chorvátska a Turecka.

Základným záujmom EÚ je podporovanie reformných procesov na západnom Balkáne a vyriešenie situácie v Kosove v rámci európskej perspektívy takým spôsobom, ktorý je prijateľný pre všetkých. Rozšírenie je pre EÚ strategickým záujmom a záujmom bezpečnostnej politiky.  Vyžaduje si účinnú rozvojovú politiku a partnerskú spoluprácu.

Aj naďalej sa musí klásť dôraz na riešenie programov pre západný Balkán, ktoré slúžia na znižovanie rozdielov v rozvojovom štádiu a na posilňovanie sociálnej, hospodárskej a regionálnej kohézie. Posilňovanie investícií do ľudských zdrojov a podporovanie rozvoja tvorivej a na vedomostiach založenej spoločnosti je nevyhnutné pre zabezpečenie rovnováhy medzi narastajúcou hospodárskou súťažou a kohéziou, ako aj pre podporu rozvoja západného Balkánu. V súlade so zásadami európskej solidarity treba vyvinúť úsilie na odstránenie chudoby a na zabezpečenie „priamej pomoci” aj pre krajiny západného Balkánu. Je našou spoločnou zodpovednosťou podporovať program slovinského predsedníctva s cieľom splniť hlavné ciele Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. – (PL) Všetky krajiny, ktoré sú od roku 2004 v Európskej únii, sú hrdé na to, že jedna z nich, Slovinsko, preberá predsedníctvo. Vítame oznámenia nového predsedníctva a prvé kroky, ktoré urobilo. Priority na prvú polovicu roka 2008 sú vo veľkej miere dôkazom, že sa pokračuje v práci predchodcov, predovšetkým v oblasti oživenia lisabonskej agendy, ratifikácie novej Zmluvy a činností zameraných na zamedzenie globálnemu otepľovaniu. Kontinuita práce je v Európskej únii želanou črtou, ak berieme do úvahy polročný cyklus predsedníctva.

Nezávisle od deklarovaných priorít sa Slovinsko na základe svojej zemepisnej polohy a histórie pokladá za krajinu s väzbami na Balkán. To prináša so sebou tak možnosti na ďalšie rozšírenie Únie, ako aj, a to predovšetkým, vážne problémy týkajúce sa otázky nezávislosti Kosova. Znalosť tejto problémovej oblasti je jasným tromfom, ktorý má nové predsedníctvo v rukách.

Takisto dúfame, že krajina, ktorá prekonala úskalia transformácie a prispôsobenia sa normám EÚ, si uvedomí problémy, ktorým čelia nové členské štáty vzhľadom na nerozumné záväzky týkajúce sa obnoviteľnej energie a emisií skleníkových plynov. Treba nájsť rovnováhu medzi starostlivosťou o ochranu prirodzeného životného prostredia a potrebou udržať európsku ekonomiku konkurencieschopnú v globálnych podmienkach. Želám vám úspech a ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. – Začiatok roka 2008 – Európskeho roka interkultúrneho dialógu: Spolu v rozmanitosti je významným obdobím pre EÚ. Umocňuje ho hlavne skutočnosť, že predsednícky post v jeho prvom polroku po prvýkrát bude patriť novej členskej krajine, Slovinsku.

Štyri prioritné oblasti s dôrazom na implementáciu nového lisabonského cyklu pre rast a zamestnanosť, energetiku, klimatické zmeny a vzťahy so západným Balkánom môžu prispieť k súčinnosti Európy. Slovinsko má šancu stať sa architektom svetového líderstva EÚ v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Prijatie eura je v súčasnosti horúcou témou na Slovensku. O prijatí Slovenska do eurozóny sa bude rozhodovať práve počas slovinského predsedníctva Európskej únie. Slovinsko je príkladom pre Slovensko, pretože ako prvá z krajín EÚ-10 a trinásty člen zo všetkých členských štátov Únie zaviedla euro už v roku 2007. Z mnohých slovinských skúseností sa môže Slovensko poučiť a využiť ich pri vlastnej príprave na zavedenie eura. Očakávam, že Slovinsko urobí všetko pre to, aby bolo rozhodnutie zaviesť euro na Slovensku v plánovanom termíne 1. januára 2009 pozitívne.

Prajem slovinskému predsedníctvu, aby svojimi aktivitami dokázalo presvedčiť 500 miliónov európskych občanov, že aj malá 2-miliónová krajina je schopná úspešne viesť EÚ počas svojho šesťmesačného predsedníctva. Verím, že odhodlanie byť úspešným sa Slovinsku podarí naplniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. – (FR) Rada by som z celého srdca zaželala úspech slovinskému predsedníctvu, ktoré predstavuje určitú formu posvätenia nového zjednotenia Európy rozdelenej studenou vojnou.

Slovinsko, ktoré spolupracovalo s Nemeckom a Portugalskom na príprave osemnásťmesačného programu, završuje cyklus predsedníctiev vyznačujúcich sa úspešným obnovením činnosti inštitúcií a veľkou zodpovednosťou za dovŕšenie procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy.

Je to obrovská výzva, ku ktorej musíme prispieť všetci, v každom z našich príslušných členských štátov, s cieľom zabezpečiť, aby nadchádzajúce francúzske predsedníctvo mohlo tieto nové spoločné základy definitívne upevniť pred európskymi voľbami v roku 2009.

Slovinské predsedníctvo musí takisto pokračovať v lisabonskej stratégii a naplniť ju, aby sa vyriešili problémy, ktoré musí Európa riešiť v oblasti energetiky a klimatických zmien, rastu a zamestnanosti.

Úprimne dúfam, že slovinskému predsedníctvu sa podarí zabezpečiť mier a stabilitu na západnom Balkáne a vytvoriť spoločný postoj EÚ k otázke konečného štatútu Kosova, tak aby rok 2008, Európsky rok medzikultúrneho dialógu, mohol naozaj byť šancou pre všetkých Európanov znovu sa uistiť vo svojich hodnotách tolerancie a vzájomného porozumenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), písomne. – (HU) Skutočnosť, že nový členský štát, ktorý vstúpil do Únie v roku 2004, vedie Úniu v prvom polroku 2008, má historický význam. Je to veľký krok vpred v tom, že krajinám, ktoré nedávno pristúpili k Únii, patrí za stolom Únie miesto, ktoré si zaslúžia.

Pre jeden z nových členských štátov, ktorý je prvýkrát v predsedníckej funkcii, je v hre veľmi veľa. Slovinsko vedie Úniu v rozhodujúcom období. Najdôležitejšími povinnosťami slovinského predsedníctva je pomáhať v ratifikačnom procese prijatia Lisabonskej zmluvy, dynamicky uvádzať do chodu nový trojročný cyklus lisabonskej stratégie a naďalej rozvíjať integrovanú energetickú politiku a politiku ochrany podnebia.

Slovinské predsedníctvo sa zaoberá integráciou západného Balkánu, najmä otázkou budúceho štatútu Kosova, ktorá je prioritou. Slovinská citlivosť a znalosť regiónu môžu trochu uľahčiť zložitý organizačný proces a podporiť zachovanie jednoty dosiahnutej na zasadnutí Európskej rady v decembri 2007 v súvislosti s misiami, ktoré majú byť vyslané do Kosova.

V marci počas slovinského predsedníctva navrhne Európska komisia právne predpisy na kontrolu „zdravotného stavu“ spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré budú predohrou ku komplexným koncepčným a finančným reformám pre SPP. Predsedníctvo bude v roku 2008 klásť dôraz aj na programy Európskeho roka medzikultúrneho dialógu.

 
  
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia