Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2002/0222(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0504/2007

Předložené texty :

A6-0504/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Hlasování :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0011

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 16. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4.2. (A6-0504/2007, Kurt Lechner) Spotřebitelský úvěr (hlasování)
Zápis
  

- Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Paní předsedající, ráda bych využila této příležitosti k vysvětlení nejasnosti, která vyvstala při včerejší rozpravě ohledně návrhu směrnice o spotřebitelských úvěrech. Nejasnost se týkala článku 8 o povinnosti posuzovat bonitu spotřebitelů. Pozměňovací návrhy 46 a 45 počítají s tím, že členské státy, jejichž právní úprava vyžaduje, aby věřitelé posuzovali bonitu spotřebitelů na základě náhledu do příslušné databáze, tento požadavek budou moci zachovat. Osobně to chápu tak, že sankce, které tato vnitrostátní právní úprava věřiteli ukládá při nesplnění těchto požadavků, by rovněž mohly být zachovány.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, zpravodaj. − (DE) Paní předsedající, protože o tomto pokynu debatujeme v institucích už šest let, rád bych se k tomu stručně vyjádřil. Předně bych rád řekl, že by to nemělo být bráno jako kritika a že toto dlouhé období ukazuje, jak se evropští zákonodárci tímto složitým tématem velmi seriózně zabývali a jak nám ochrana spotřebitelů v Evropě skutečně leží na srdci. Jsem přesvědčen, že zákonodárný proces bude uzavřen dnešním hlasováním, což je také mým úmyslem, a to i přes všechny rozpory na toto téma v různých bodech. Výslovně chci do záznamu uvést, že dle mého názoru všechny nyní dostupné společné pozměňovací návrhy bez výjimky vylepšují znění představení Radou, jedná se o společné stanovisko. V každém případě se také většinou vrací k mým vlastním návrhům.

Abych to ujasnil, chci říci, že jsme chtěli dospět k dohodě, a abychom dohody dosáhli, včetně článku 16, odstavce 2, který byl mimochodem donedávna předmětem sporu pouze z formulačních důvodů, rozhodli jsme se schválit návrh socialistů a liberálů, abychom tuto otázku vyřešili smírně, a stejně tak jsme v zájmu harmonie rovněž stáhli některé další pozměňovací návrhy.

Také bych chtěl výslovně poděkovat Komisi, Radě a poslancům (velmi intenzivně jsme spolu diskutovali a dokonce to vyústilo i v hádky) za příjemnou týmovou práci v duchu součinnosti. Pokud jde o zbývající návrhy, zdůrazňuji, že podle mého názoru se jedná pouze o další vylepšení společného stanoviska a nijak by to neohrozilo ochranu spotřebitele ani užitek, který v tomto směru plyne ze směrnice, protože toto je také jedna z našich nejvyšších priorit.

Na závěr bych rád řekl, že doufám, že pozitivní očekávání, které od směrnice máme, budou rovněž naplněna.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Paní předsedající, včera frakce IND/DEM požádala, aby veškeré hlasování bylo prezenční. A vidím, že při dnešním hlasování je opět veškeré hlasování prezenční. Včera pan předseda řekl, že přezkoumá, zda skupina IND/DEM vůbec má právo prezenční hlasování požadovat. Mám to tedy chápat tak, že to možné je a že od nynějška bude veškeré hlasování prezenční?

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pane Matsakisi, bude se o tom hovořit zítra na Konferenci předsedů, ale moje stanovisko by bylo takové, že toto je důležité hlasování, takže je pravděpodobně v zájmu nás všech, aby bylo prezenční.

Pan Bonde se hlásí o slovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, jménem skupiny IND/DEM. – Paní předsedající, o slovo jsem žádal už dříve.

Včerejší hlasování proběhlo velmi dobře. Bylo rychlejší, než je obvyklé – mělo hladký, klidný průběh a nezazněl ani jeden požadavek na zdlouhavou a obtěžující kontrolu. Moje skupina tedy navrhuje, abychom pokračovali v elektronickém hlasováním.

Asi tak před šesti měsíci mi bylo přislíbeno, že bude učiněn pokus zobrazovat čísla zpráv a čísla pozměňovacích návrhů vedle průběhu hlasování. Na nové displeje, které jsou o mnoho větší, se vejde celý rozpis hlasování, což nám ušetří daleko více času, protože budeme moci hlasovat ihned, jakmile na displeji uvidíme čísla různých barev. Nebudeme muset čekat na tlumočení. Vyhneme se situaci, kdy ti, kteří čekají na tlumočení přes jiné jazyky, hlasují o jednom bodě, a ti, kdo toto tlumočení nepoužívají, hlasují už o bodě následujícím. Ušetřili bychom tak spoustu času.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Děkuji, pane Bonde, bereme to na vědomí. Na tomto projektu se pracuje, ale myslím si, že sněmovna by nyní ráda přikročila k dnešnímu dopolednímu hlasování.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí