Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0222(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0504/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0504/2007

Keskustelut :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Äänestykset :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0011

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

4.2. - (A6-0504/2007, Kurt Lechner) Kulutusluottosopimukset (äänestys)
Pöytäkirja
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan hyödyntää tilaisuuden selventääkseni erästä seikkaa, joka tuotiin eilen esiin keskustelussa ehdotuksesta kulutusluottodirektiiviksi. Se liittyi 8 artiklan uuteen versioon, joka koskee velvollisuutta arvioida kuluttajien luottokelpoisuutta. Tarkistusten 45 ja 46 mukaisesti jäsenvaltiot, joiden lainsäädännössä edellytetään, että luotonantajien on arvioitava kuluttajien luottokelpoisuutta hakemalla tietoja sopivasta tietokannasta, voivat pitää tämän vaatimuksen voimassa. Ymmärrän tämän tarkoittavan myös sitä, että jäsenvaltiot voivat säilyttää myös kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset rangaistusseuraamukset, joita langetetaan, jos luotonantaja jättää noudattamatta näitä vaatimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, esittelijä. − (DE) Arvoisa puhemies, olemme nyt keskustelleet tästä suuntaviivasta toimielimissä kuusi vuotta, ja haluaisin esittää aiheesta muutaman huomion. Haluan ensinnäkin todeta – eikä tätä pidä ottaa arvosteluna – että tähän kulunut aika on osoitus siitä, että EU:n lainsäätäjät ovat suhtautuneet tähän monimutkaiseen asiaan hyvin vakavasti ja että kuluttajansuoja on hyvin tärkeää meille eurooppalaisille. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että lainsäädäntömenettely päättyy tämän päivän äänestykseen. Tähän olen myös pyrkinyt huolimatta kaikista asiaa koskevista, eri kohtiin liittyvistä mielipide-eroista. Haluan nimenomaan todeta, että mielestäni kaikki edessämme olevat yhteiset tarkistukset parantavat poikkeuksetta neuvoston tekstiä, yhteistä kantaa. Useimmat niistä muistuttavat myös eittämättä omia ehdotuksiani.

Asian selventämiseksi haluan todeta, että olemme halunneet päästä sopimukseen, ja päästäksemme sopimukseen – myös 16 artiklan 2 kohdasta, josta kiisteltiin vielä hetki sitten lähinnä sen sanamuodon vuoksi – päätimme hyväksyä sosialistien ja liberaalien ehdotuksen ratkaistaksemme kiistan hyvässä hengessä ja peruimme myös muutaman muun tarkistuksen sovun saavuttamiseksi.

Haluan lisäksi kiittää nimenomaisesti komissiota, neuvostoa ja parlamenttia yhteistyöhalukkuudesta ja miellyttävästä tiimityöstä. Olemme käyneet tiukkoja, jopa kuumentuneita keskusteluja. Korostan myös, että jäljellä olevat ehdotukset ovat nähdäkseni vain lisäparannuksia yhteiseen kantaan eivätkä ne vaaranna millään tavalla kuluttajansuojaa tai heikennä tapaa, jolla direktiivillä edistetään kuluttajansuojaa, ja että kuluttajansuoja on hyvin tärkeä asia myös meille.

Haluan lopuksi todeta toivovani, että direktiiviin liittyvät myönteiset odotukset myös täyttyvät.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, IND/DEM-ryhmä pyysi eilen, että kaikki äänestykset olisivat nimenhuutoäänestyksiä. Huomaan, että myös tänään kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä. Puhemies sanoi eilen aikovansa selvittää, voiko IND/DEM-ryhmä ylipäätään pyytää pitämään nimenhuutoäänestyksiä. Onko tästä nyt ymmärrettävä, että näin voi tehdä ja että tästä lähtien kaikki äänestyksemme ovat nimenhuutoäänestyksiä?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Hyvä jäsen Matsakis, asiasta keskustellaan huomenna puheenjohtajakokouksessa. Tämä on kuitenkin tärkeä äänestys, joten lienee meidän kaikkien etumme, että se pidetään nimenhuutoäänestyksenä.

Jäsen Bonde on pyytänyt puheenvuoroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoroa aikaisemmin.

Äänestys sujui eilen erittäin hyvin. Se kävi tavallista nopeammin, sujuvasti ja rauhallisesti, eikä kukaan pyytänyt aikaa vievää ja ärsyttävää tarkistusta. Siksi ryhmäni ehdottaa, että pidämme jatkossa koneäänestyksiä.

Noin puoli vuotta sitten minulle luvattiin muutos, jonka myötä mietintöjen numerot ja tarkistusten numerot näkyisivät äänestyksen aikana. Uusissa, selvästi isommissa ruuduissa voidaan näyttää koko äänestysluettelo, mikä säästää paljon aikaa, sillä voimme äänestää välittömästi nähdessämme eri väriset numerot näytöllä eikä meidän tarvitse odottaa tulkkausta. Vältämme näin tilanteet, joissa reletulkkausta odottavat jäsenet äänestävät yhdestä asiasta, samalla kun muut jäsenet, jotka eivät tarvitse sitä, äänestävät jo seuraavasta asiasta. Säästäisimme näin paljon aikaa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Hyvä jäsen Bonde, kiitos, olemme panneet asian merkille. Asian käsittely etenee. Uskon kuitenkin parlamentin haluavan siirtyä nyt tämän aamun äänestyksiin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö