Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2002/0222(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0504/2007

Teksty złożone :

A6-0504/2007

Debaty :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Głosowanie :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0011

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 16 stycznia 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

4.2. (A6-0504/2007, Kurt Lechner) kredyt konsumencki (głosowanie)
Protokół
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, członek Komisji. − Pani przewodnicząca! Chciałabym skorzystać z okazji, aby wyjaśnić punkt poruszony we wczorajszej debacie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego. Ten punkt dotyczy nowej wersji artykułu 8 dotyczącego obowiązku oceny zdolności kredytowej konsumentów. Poprawka 45 i poprawka 46 przewidują, że Państwa członkowskie, których ustawodawstwo wymaga od kredytodawców dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta na podstawie informacji z danej bazy danych, mogą zachować ten wymóg. W moim pojęciu oznacza to także, iż można utrzymać sankcje przewidziane w krajowym ustawodawstwie w przypadku, gdy kredytodawca nie dopełni tego wymogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, sprawozdawca. − (DE) Pani przewodnicząca! Ponieważ debatujemy nad tymi wskazówkami w instytucjach już od sześciu lat, chciałbym wygłosić kilka uwag. Po pierwsze, chciałbym, żeby nie odebrano moich słów jako krytyki, lecz ten długi okres świadczy o tym, że prawodawcy unijni bardzo rzetelnie zajmowali się tą złożoną kwestią oraz że ochrona konsumentów w Europie leży nam głęboko na sercu. Jestem pewien, że procedura legislacyjna zostanie zakończona dzisiejszym głosowaniem, co jest również moim zamiarem, pomimo wszystkich różnic w tym temacie w różnych jego aspektach. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że w mojej opinii wszystkie poprawki łączne, które są teraz dostępne, bez wyjątku poprawiają tekst Rady, wspólne stanowisko. Z pewnością również nawiązują one w większości do moich własnych propozycji.

Aby wyjaśnić pewne kwestie, chcę powiedzieć, że naszym zamiarem było osiągnięcie porozumienia, i aby je osiągnąć, również w sprawie artykułu 16 ust. 2, który dotychczas był przedmiotem dyskusji jedynie z powodu użytych sformułowań, postanowiliśmy przyjąć propozycje socjalistów i liberałów w celu polubownego rozwiązania tego problemu, podobnie też wycofaliśmy kilka innych poprawek dla dobra harmonii.

Pragnę również podziękować Komisji, Radzie i szczególnie posłom (za nami intensywne, nawet gorące, dyskusje) za ich przepełnioną duchem współpracy i przyjemną pracę grupową. W odniesieniu do pozostałych propozycji, chcę podkreślić, że moim zdaniem są one jedynie dodatkowym ulepszeniem wspólnego stanowiska i w żaden sposób nie będą zagrażać ochronie konsumentów oraz korzyściom płynącym dla tej ochrony z dyrektywy, ponieważ jest to dla nas również wysoki priorytet.

Pragnę zakończyć wypowiedź wyrażając nadzieję, że zostaną również spełnione pozytywne oczekiwania w stosunku do tej dyrektywy.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pani przewodnicząca! Wczoraj grupa IND/DEM wnioskowała, aby wszystkie głosowania były głosowaniami imiennymi. Zauważyłem, że w dzisiejszych głosowaniach wszystkie głosowania są głosowaniami imiennymi. Wczoraj przewodniczący powiedział, że sprawdzi, czy rzeczywiście grupa IND/DEM może wnioskować o głosowania imienne. Czy mam rozumieć, że jest to możliwe i że odtąd wszystkie nasze głosowania będą głosowaniami imiennymi?

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca. − Panie pośle Matsakis, zostanie to omówione jutro przez Konferencję Przewodniczących, ale chcę powiedzieć, że to jest ważne głosowanie, więc w interesie nas wszystkich jest, aby odbywało się ono imiennie.

Poseł Bonde prosi o głos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.

Nasze wczorajsze głosowanie poszło bardzo dobrze. Było szybsze niż zazwyczaj - bezproblemowe, spokojne i bez żadnych wniosków o czasochłonne i irytujące sprawdzanie. W związku z tym moja grupa proponuje, abyśmy nadal głosowali elektronicznie.

Około sześciu miesięcy temu obiecano mi, że podjęta zostanie próba wyświetlania numerów sprawozdań i poprawek podczas naszego głosowania. Nowe, dużo większe ekrany mogą pokazywać pełną listę głosowań i oszczędzić nam dużo więcej czasu, ponieważ możemy głosować natychmiast, gdy tylko zobaczymy na ekranie różnokolorowe liczby. Nie będziemy musieli czekać na tłumaczenie. Unikniemy sytuacji, w której ci, którzy czekają na transmisję tłumaczenia, głosują nad jedną kwestią, a ci, którzy głosują bez transmisji, głosują już nad następnym punktem. Zaoszczędzilibyśmy dużo czasu.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca. − Dziękuję, panie pośle, odnotowaliśmy to. Trwają prace nad tym projektem, ale sądzę, że teraz izba chciałaby kontynuować przedpołudniowe głosowania.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności