Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2002/0222(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0504/2007

Predkladané texty :

A6-0504/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0011

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4.2. - (A6-0504/2007, Kurt Lechner) Spotrebiteľský úver (hlasovanie)
Zápisnica
  

- Pred hlasovaním:

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. – Pani predsedajúca, rada by som využila príležitosť a objasnila bod, ktorý bol témou včerajšej rozpravy, a ktorý sa týka návrhu smernice o spotrebiteľskom úvere. Tento bod sa týkal nového znenia článku 8 týkajúceho sa povinnosti posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa. Obe zmeny a doplnenia 46 a 45 predpokladajú, že členské štáty, legislatíva ktorých vyžaduje, aby veritelia posúdili úverovú bonitu spotrebiteľov na základe konzultácií príslušnej databázy, si môžu ponechať túto požiadavku. Ak tomu dobre rozumiem, znamená to tiež, že sankcie predvídané v rámci vnútroštátnej legislatívy za nesplnenie požiadaviek zo strany veriteľa by tiež mohli zostať zachované.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, spravodajca. − (DE) Vážená pani predsedajúca, keďže o tomto usmernení diskutujeme v inštitúciách už šesť rokov, rád by som predniesol niekoľko poznámok. V prvom rade by som chcel uviesť, že by sa to nemalo chápať ako kritika, lebo toto príliš dlhé obdobie svedčí o tom, že európski zákonodarcovia pristupovali k zložitej téme vážne a že nám ochrana spotrebiteľa v Európe leží veľmi na srdci. Verím, že legislatívny proces sa uzavrie dnešným hlasovaním.Je to aj mojím zámerom, napriek všetkým rozdielnym názorom na túto tému v rozličných štádiách. Výslovne chcem poznamenať, že podľa môjho názoru všetky spoločné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú teraz k dispozícii, bez výnimky vylepšujú text Rady, spoločnú pozíciu. A určite sa vo väčšine prípadov vracajú k mojim vlastným návrhom.

Aby som celú vec objasnil, rád by som uviedol, že sme chceli dosiahnuť dohodu. S cieľom dosiahnuť dohodu aj o článku 16 ods. 2, o ktorom sa donedávna viedol spor len pre jeho formuláciu, sme sa rozhodli, schváliť návrh socialistov a liberálov, aby sme tento problém vyriešili priateľsky, tak ako sme v záujme súladu stiahli aj niekoľko ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Rád by som taktiež poďakoval Komisii, Rade a osobitne členom Parlamentu (absolvovali sme zanietené, ba až vášnivé diskusie) za príjemnú tímovú prácu v kolektívnom duchu. Pokiaľ ide o zostávajúce návrhy, rád by som zdôraznil, že podľa môjho názoru sú len doplnkovým zlepšením spoločnej pozície a v žiadnom prípade nespochybnia ochranu spotrebiteľov a výhody, ktoré by pre ňu vyplývali zo smernice, keďže je aj pre nás vysokou prioritou.

Na záver by som rád vyslovil nádej, že sa splnia kladné očakávania vyplývajúce zo smernice.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pani predsedajúca, včera skupina IND/DEM požiadala o to, aby boli všetky hlasovania hlasovaniami podľa mien. V dnešnom hlasovaní poznamenávam, že všetky hlasovania sú opäť hlasovaniami podľa mien. Včera sa predseda vyjadril, že preskúma, či je vôbec možné, aby skupina IND/DEM požiadala o hlasovania podľa mien. Mám tomu rozumieť tak, že to je možné a že odteraz budú všetky hlasovania hlasovaniami podľa mien?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Pán Matsakis, bude to prediskutované zajtra na schôdzke predsedov. Ja by som však povedala, že ide o dôležité hlasovanie, takže je azda v záujme nás všetkých, aby išlo o hlasovanie podľa mien.

Pán Bonde požiadal o slovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, v mene skupiny IND/DEM. – Pani predsedajúca, o slovo som požiadal už skôr.

Včerajšie hlasovanie prebehlo veľmi dobre. Prebehlo rýchlejšie ako bežne – hladko, pokojne a nevyskytli sa nijaké zdĺhavé a provokujúce prekážky. Z tohto dôvodu moja skupina navrhuje, aby sme pokračovali v elektronickom hlasovaní.

Pred približne šiestimi mesiacmi mi bolo sľúbené, že počet správ a počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bude zobrazený spolu s hlasovaním. Na nových, oveľa väčších obrazovkách je možné zobraziť celkový zoznam hlasovaní a ušetriť tak oveľa viac času, pretože by sme mohli hlasovať okamžite po tom, ako uvidíme čísla na obrazovke v rôznych farbách. Nebudeme musieť čakať na tlmočenie. Vyhneme sa situácii, keď čakajúci na vysielaný tlmočený text hlasujú o jednom bode, zatiaľ čo hlasujúci bez toho, aby čakali na vysielaný tlmočený text, hlasujú o ďalšom bode. Ušetrili by sme veľa času.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďakujem pán Bonde, už sme to zaregistrovali. Práce súvisiace s týmto projektom sú rozbehnuté, teraz by však podľa mňa parlament rád prešiel k dnešnému rannému hlasovaniu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia