Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0222(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0504/2007

Ingivna texter :

A6-0504/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0011

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4.2. (A6-0504/2007, Kurt Lechner) Konsumentkrediter (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, ledamot av kommissionen. (EN) Fru talman! Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tydliggöra en punkt som togs upp under gårdagens debatt om förslaget till ett konsumentkreditdirektiv. Denna punkt rörde den nya versionen av artikel 8 angående obligatorisk bedömning av konsumenters kreditvärdighet. I såväl ändringsförslag 46 som 45 förutses att medlemsstater, vars lagstiftning fastställer att kreditgivare ska utvärdera konsumenters kreditvärdighet genom att konsultera den relevanta databasen, kan bibehålla detta krav. Såvitt jag förstår betyder detta också att de sanktioner som förutses i den nationella lagstiftningen då kreditgivare underlåter att uppfylla dessa krav, också kan bibehållas.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, föredragande. − (DE) Fru talman! När vi nu i sex års tid har debatterat denna riktlinje i institutionerna skulle jag vilja göra några kommentarer. För det första vill jag säga att detta inte ska tas som kritik, utan att den långa tiden är ett bevis för att EU:s lagstiftare har tagit denna komplicerade fråga på största allvar och för att konsumentskydd är en hjärtesak för oss i EU. Jag är övertygad om att lagstiftningsförfarandet kommer att slutföras i och med dagens omröstning. Det är min avsikt, trots alla meningsskiljaktigheter på olika punkter. Jag vill uttryckligen klargöra att jag anser att alla gemensamma ändringsförslag som nu lagts fram, utan undantag, bidrar till att förbättra rådets text, den gemensamma ståndpunkten. De utgör också definitivt i de flesta fall en återkoppling till mina egna förslag.

För att förtydliga vill jag säga att vi har velat nå en överenskommelse, och för att kunna göra det, även om artikel 16.2 som fram till nyligen faktiskt varit omtvistad enbart på grund av formuleringen, har vi beslutat att godkänna förslaget från socialisterna och liberalerna för att kunna lösa problemet i godo. Vi har också på samma sätt dragit tillbaka en del andra ändringsförslag för harmonins skull.

Jag vill också uttryckligen tacka kommissionen, rådet och ledamöterna (vi har haft intensiva eller rentav hetsiga diskussioner) för deras samarbetsvilja och det trevliga lagarbetet. Vad beträffar de återstående förslagen vill jag framhålla att de, som jag ser det, endast innebär en ytterligare förbättring av den gemensamma ståndpunkten och inte på något sätt skulle äventyra konsumentskyddet eller vinsterna i det avseendet tack vare direktivet, för det är också något som vi prioriterar högt.

Avslutningsvis vill jag uttrycka förhoppningen att de positiva förväntningar som är förknippade med direktivet också ska infrias.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Fru talman! I går begärde IND/DEM-gruppen att alla omröstningar skulle göras med namnupprop. I dagens omröstning noterar jag att alla omröstningar återigen görs med namnupprop. I går sade talmannen att han skulle undersöka om det faktiskt var möjligt för IND/DEM-gruppen att begära omröstningar med namnupprop. Ska jag förstå det som att det är möjligt, och att alla omröstningar från och med nu kommer att ske med namnupprop?

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Herr Matsakis! Detta kommer att diskuteras vid talmanskonferensen i morgon, men jag skulle säga att detta är en viktig omröstning och att det därför antagligen ligger i allas intresse att den görs med namnupprop.

Jens-Peter Bonde har begärt ordet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, för IND/DEM-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag hade begärt ordet tidigare.

Vår omröstning i går gick mycket bra. Den gick fortare än normalt – lugnt och smidigt och det förekom inte en enda begäran om en tidsödande och irriterande kontroll. Därför föreslår min grupp att vi ska fortsätta med elektronisk omröstning.

För ungefär sex månader sedan fick jag löfte om ett förfarande där numren på betänkandena och ändringsförslagen skulle visas tillsammans med vår omröstning. Den nya skärmen, som är mycket större, kan visa hela omröstningslistan och bespara oss mycket mer tid, eftersom vi kan se siffrorna i olika färger på skärmen. Vi behöver inte vänta på tolkningen. Vi undviker en situation där de som väntar på en tolkning via reläspråk röstar om en fråga medan de som röstar utan reläspråk röstar om nästa fråga. Vi skulle spara mycket tid.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Tack, herr Bonde. Vi har noterat detta. Arbete pågår med detta projekt, men nu tror jag att kammaren vill fortsätta med förmiddagens omröstning.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy