Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2114(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0502/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 18
CRE 15/01/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0013

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. 5 – Vysvetlenia hlasovania
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pani predsedajúca, ako niekto, kto sledoval prostredníctvom Výboru pre kontrolu rozpočtu niekoľko správ Dvora audítorov, týkajúcich sa sprenevery a podvodného vynakladania financií z poľnohospodárskeho rozpočtu, musím povedať, že som potešený, keď vidím ako tento parlament víta novú technológiu rôznymi spôsobmi, najmä v tejto oblasti poľnohospodárstva.

Dúfam, že v nasledujúcich rokoch bude možné túto informáciu – ako je v správe uvedené v jednom z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov – poskytnúť prostredníctvom internetu všetkým ľuďom v rámci Európskej únie, ktorí ju budú chcieť vidieť, predovšetkým rôznym národným audítorskym orgánom v každom členskom štáte, aby videli, či napr. v Grécku žiadajú väčšiu plošnú výmeru pôdy na pestovanie olív, než akou v súčasnosti disponujú.

Vstal som aj preto, lebo chcem hovoriť o Ústavnej zmluve. Chcem sa ubezpečiť, že táto snemovňa sa vyjadrí a že ľudia v budúcnosti budú mať referendum. To je dôvod, prečo ponúkam vysvetlenia hlasovania na všetky správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pani predsedajúca, možno nie je jasné, prečo ja, ako zástupca Londýna, poskytujem vysvetlenie hlasovania o záležitosti týkajúcej sa poľnohospodárskej činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Musíme však uznať, že spoločná poľnohospodárska politika má dosah na spotrebiteľov v rámci celej EÚ vo forme vyšších cien.

Preto sme všetci povinní zabezpečiť kontrolu, ako sú finančné prostriedky daňových poplatníkov vynakladané v určitých oblastiach, vrátane oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Chápem, že pokiaľ ide o reakciu na riadiace potreby spoločnej poľnohospodárskej politiky, existuje značná potreba informácií o využívani pôdy. Preto si myslím, že všetci vítame využitie lepšej technológie. Dúfam, že mnoho mojich voličov bude mať prospech vo vzťahu k poskytovaniu tejto technológie.

Takisto musím súhlasiť so svojím kolegom v tom, že jedným z dôvodov, prečo vysvetľujem hlasovanie, je, že by ľuďom v Európe a v Británii malo byť umožnené, vyjadriť sa k Ústavnej zmluve formou referenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Rada by som pripomenula kolegom, že sa venujeme vysvetľovaniu hlasovania o príslušných správach. Ak niekto vystúpi na inú tému, je mi ľúto, budem musieť jeho prejav v súlade s pravidlami zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pani predsedajúca, s radosťou budem hovoriť o správe samej. Správa pána Graefe zu Baringdorf, ktorou sa vysvetľuje, ako sa vykonávajú nové metódy riešenia podvodu a agrárnej politiky v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), sa venuje jednému z najneefektívnejších, finančne nákladných, neúsporných, byrokratických a nemorálnych systémov podpory fariem, aký človek kedy poznal. Žiadne agrometeorologické triky ho nezachránia. Vychádzajte zo skúseností SPP; vyvodzujte z nich.

Predtým ako poskytneme nové právomoci ktorejkoľvek organizácii, mali by sme najprv preskúmať, ako vykonáva právomoci, ktorými už disponuje. Poľnohospodárstvo je od roku 1960 hlavnou právomocou Európskej únie. Pozrite sa na ťažkosti, ktoré spôsobilo. Ničenie životného prostredia, likvidácia prebytkov, chudoba uvalená na Afriku. Je toto tá inštitúcia, ktorú teraz chceme urobiť zodpovednou za zahraničnú politiku, trestné súdnictvo, obranu? Ak je tomu tak, nemali by sme sa poradiť s ľuďmi prostredníctvom referend, ktoré nám boli sľúbené?

Cato starší vraj každý svoj prejav, bez ohľadu na tému, ukončil žiadosťou, aby bolo Kartágo zničené. Ja ukončím svoj prejav žiadosťou, aby bola Lisabonská zmluva ponúknutá ľudu: Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pani predsedajúca, nemyslím si, že by ktokoľvek z nás mal byť príliš znepokojený, pokiaľ ide o novú technológiu. Je však dôležité, aby bola správne využitá a nedošlo k jej zneužitiu.

Pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku, zneužívanie vo veľkej miere existuje v južnej Európe, Verím, že by táto technológia mohla niečo v tomto smere urobiť a zneužívanie ukončiť. Ak by sa to podarilo, mohli by sme ušetriť oveľa viac ako 400 EUR, ohľadom ktorých sa niekto sťažoval v súvislosti s transparentnosťou hlasovania.

Všimol som si, že sa táto správa venuje problematike diaľkového pozorovania. Rád by som povedal nasledovné: ak by Európa dokázala pochopiť demokratické pozorovanie, potom by si uvedomila obrovský odpor v rámci Európy kvôli vylúčeniu občanov a odopretiu ich práva vyjadriť názor, pokiaľ ide o najdôležitejšie záležitosti, najmä spôsob ich riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pani predsedajúca, spoločná poľnohospodárska politika je pozostatkom 20. storočia. Sme svedkami stále väčšieho dopytu po poľnohospodárskych produktoch, ktorý  spôsobujú demografické faktory a biopalivá. Myšlienka, že my, Európska únia, by sme mali vynaložiť veľkú časť nášho rozpočtu na dotovanie poľnohospodárskej produkcie, je jednoducho zastaralá. Neexistuje dôvod, prečo by sme potrebovali lepšiu technológiu na realizáciu zlej veci. Mali by sme prestať robiť zlú vec.

Musím sa priznať, že ako lojálny konzervatívec som hlasoval za toto opatrenie v súlade s rozhodnutím vedenia strany, no urobil som tak s obrovskou neochotou.

Okrem iného musím spochybniť právo tohto parlamentu – jeho demokratickú legitimitu– na prijatie spomenutého opatrenia a ostatných opatrení, pokiaľ vezmeme do úvahy, že neprijmeme verdikt ľudu o Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pani predsedajúca, tuším, že toto opatrenie týkajúce sa diaľkového pozorovania by v skutočnosti bolo veľmi účinné so zreteľom na odstránenie byrokracie, ktorú musia niektorí moji farmári v juhovýchodnom Anglicku v súčasnosti trpieť v súvislosti so značením štítkami. Ak má tento mechanizmus riadne fungovať, pripúšťam, že by bol účinnejší v prevádzke extrémne neefektívneho byrokratického systému, ktorým je, ako priznávame, SPP. Preto som ako lojálny konzervatívec hlasoval v súlade s rozhodnutím vedenia strany a navrhované opatrenie som podporil. Priznávam však, že prepracovanie celkového SPP systému prišlo veľmi neskoro. Vyzývam našich kolegov v tomto parlamente, ktorí majú rovnaký názor ako ja, aby urýchlili spomenutý proces. Tak sa pýtam, ak môžeme na diaľku pozorovať kravy, prečo na diaľku nepozorujeme názory ľudí o referende?

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pani predsedajúca, som veľmi rád, že môžem vstať a vysvetliť svoje hlasovanie ohľadom správy Graefe zu Baringdorf, ktorú som nepodporil. Urobil som tak preto, lebo akýkoľvek druh prístroja na diaľkové pozorovanie určite vedie k pozorovaniu na dlhšiu vzdialenosť. Kde to končí? Nechceme, aby boli ľudia v Európe pozorovaní nejakým druhom diaľkového senzora – kamerami vo vesmíre – pretože to je presne to, k čomu bude viesť po rozšírení správy Graefe zu Baringdorf.

Musíme sa spýtať sami seba, či je toto ospravedlnením obrovských nákladov vynaložených v prospech práce na projekte Galileo,  ktoré by, ak by sa nepoužili na projekt, stačili na zaplatenie všetkých hlasovaní podľa mien v tomto parlamente počas nasledujúcich desiatich rokov?

Ak chce EÚ niečo skúmať, nech bez meškania skúma želania ľudí v Európe a nech usporiada referendum o novej ústave podpísanej v Lisabone.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). – Pani predsedajúca, viem, že v skutočnosti máte rovnaký názor ako my, pokiaľ ide o referendum, pretože viem, že vy sama ho chcete, pretože by tomuto miestu ponúklo legitimitu. Nechajme však politické odlišnosti bokom. Ja, našťastie, nie som konzervatívec, a preto nemusím slepo hlasovať za úplný nezmysel. Môžem hlasovať sedliackym rozumom. Proti správe Baringdorf som hlasoval preto, lebo sa mi celá myšlienka špionáže vo vesmíre a satelitov zdá nanajvýš ohavná a veľmi mi naháňa strach. Myslím, že môže viesť iba k dlhotrvajúcemu zneužívaniu. Určite k tomu dôjde. Poznám jednu našu známu, ktorá s tým všetkým súhlasí a myslí si, že je to úplne úžasné. Ale my musíme myslieť na budúcu generáciu. Obávam sa, že politikom vôbec nedôverujem. Ak môžu zneužiť moc, vždy tak urobia. Totosa mi nezdá vôbec iné, takže som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – Pani predsedajúca, rád by som vysvetlil, prečo som hlasoval proti správe pána Graefe zu Baringsdorf. Spoločná poľnohospodárska politika nerobila nič, iba ruinovala naše farmy v Spojenom kráľovstve viac ako 30 rokov. My nechceme zásahy zo strany EÚ, ktoré táto správa znova rozširuje. Dôvodom, prečo som hlasoval proti, je, že by sme chceli získať právomoci riadenia svojho vlastného poľnohospodárstva späť do Británie. Aj keď to má len veľmi malú šancu, keďže ignorujeme hlasovanie ľudí vo Francúzsku a v Holandsku, vyjadrené v referende o ústave, ktoré by nám malo byť umožnené.

 
  
  

- Správa: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – Chcel by som zdôrazniť, že som hlasoval za správu o spotrebiteľských úveroch, pretože sa domnievam, že sa uberá správnym smerom. Oceňujem, že sme skrotili regulatívne nadšenie Komisie a Rady, presadzujúce podrobnejšiu právnu úpravu, ktorá podľa môjho názoru nie je nežiadúca. Medzi členskými štátmi totiž existujú rozdiely prameniace z odlišných právnych tradícií a kultúr financovania. Snahanásilne zmazávať tieto rozdiely by podľa môjho názoru neviedla k úspechu. Je preto dobré, že sa Európsky parlament sústredil na základné prvky, princípy harmonizácie spotrebiteľských úverov. Z nich by som rád spomenul právo na zrušenie zmluvy a možnosť predčasného splatenia bez finančnej ujmy pre spotrebiteľa. Stanovenie dvojtýždňovej prekluzívnej lehoty pre jednostranné zrušenie zmluvy považujem za nevyhnutné z hľadiska právnej istoty všetkých zainteresovaných subjektov. Zároveň je dôležité, aby pri viazaných úveroch mohla byť táto lehota na žiadosť spotrebiteľa skrátená na 3 dni, čo spotrebiteľovi umožní skôr prevziať zakúpený výrobok. Myslím si, že úplne stačí ustanovenie, ktoré bude dávať záruku, že predčasné splatenie úveru nemôže byť pre spotrebiteľa poškodzujúce. Toto ustanovenie budú štáty povinné zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov, takže záujem spotrebiteľa bude chránený.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Dámy a páni, teší ma, že sme dnes v Európe po šiestich rokoch otvorili diskusiu na tému spoločné úverové pravidlá. Zvýši sa ochrana spotrebiteľa, a to aj na cezhraničnej úrovni. A možno to trochu pomôže znížiť aj nechcenú zadĺženosť domácností. Pomôcť by mala štrnásťdňová lehota bezplatného odstúpenia od zmluvy a najmä povinnosť vopred poskytnúť kupujúcim štandardizované informácie o všetkých nákladoch súvisiacich s pôžičkou. Novinkou je právo na jej predčasné splatenie. To, čo nás najviac rozdeľovalo, bolo, ako zaistiť, aby si banky za túto službu neúčtovali obrovské poplatky. Ich výška by teraz mala zodpovedať iba skutočným nákladom, ale myslím, že je správne, aby ich výška bola takisto obmedzená, a to so zreteľom na zostatkovú hodnotu úveru tak, ako sme dnes odhlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Pani predsedníčka, hlasovala som za spoločnú pozíciu Rady,, zmenenú správou Kurta Lechnera.

Smernica o zmluvách o spotrebiteľskom úvere po viac ako 6-ročnej legislatívnej práci znamená významný krok vpred v ochrane zmluvnej slobody a posilňovania zodpovedného rozhodnutia spotrebiteľa. Je potrebné mať na mysli, že väčší počet predpisov neznamená automaticky vyššiu ochranu spotrebiteľa. Priveľa informácií môže spôsobiť práve u neskúsených spotrebiteľov väčší zmätok a minie sa účelu jednoduchosti a transparentnosti. Navyše sú s nimispojené aj zvýšené náklady, ktoré v konečnom dôsledku musí znášať spotrebiteľ.

Aj napriek pretrvávajúcemu záujmu predaja na splátky a využívania produktov spotrebiteľského úveru si málokto zo spotrebiteľov uvedomuje riziká, ktoré sú spojené so spotrebiteľským úverom, napríklad že by ho v dôsledku choroby či straty zamestnania nedokázal splácať. Verím, že táto smernica pomôže spotrebiteľom urobiť dobré rozhodnutia na základe rýchleho a jednoduchého porovnania viacerých ponúk domácich aj cezhraničných poskytovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pani predsedajúca, vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, kde sa táto správa rodila po dlhý čas v oboch čítaniach, je dobre známe, že sa mi za ňu spočiatku dostalo tvrdej kritiky. Keď zamieňala nové výrobky dostupné na jednom trhu – ako napr. trh Spojeného kráľovstva, akými sú hypotéky, v rámci ktorých je možné vykompenzovať váš úverový zostatok s rovnakou bankou, voči vašej hypotéke – ktorá by v súlade s pôvodnými návrhmi bola v tejto správe zakázaná. Aj dnes, po šiestich rokoch, máme ďalšie nové obavy. Hoci sme o tejto správe diskutovali šesť rokov, starosti nám robí včasné splatenie nákladov úveru.

Ide o veľmi dôležitú časť legislatívy, ktorá bude mať vplyv na obrovské množstvo ľudí, vrátane každého, kto vlastní dom v mojom volebnom obvode. Diskutovali sme o tom na stretnutí Konzervatívnej strany v obci Harpole, v dome muža, ktorý sa volá Michael Orton-Jones. Spolu s týmto človekom som tvoril smernicu o spotrebiteľských úveroch a smernice o praní špinavých peňazí, ktoré schvaľuje tento parlament.

Musíme byť oveľa opatrnejší, pokiaľ ide o spôsob, akým sa zaoberáme touto mimoriadne dôležitou legislatívou.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pani predsedajúca, zastupujem Londýn, najúžasnejšie mesto na svete, ktoré je náhodou aj domovom dvoch najväčších európskych finančných štvrtí. V prvom rade ide o štvrť City of London, ktorá, ako všetci vieme, je najdôležitejšou finančnou silou na svete. V druhom rade ide o štvrť Docklands – Canary Wharf – kde sa zvyklo obchodovať s tovarom všetkého druhu z celého sveta a ktorá sa v súčasnosti zaoberá obchodmi v oblasti finančných služieb po celom svete.

Myslím, že to bola slávna skupina švédskych filozofov, ktorí povedali: „Peniaze, peniaze, peniaze, pracujem celý deň, pracujem celú noc, aby som uhradil účty, ktoré musím zaplatiť. Nie je to smutné? Ale vo svojich snoch mám plán. Stanem sa zámožným človekom.“

V mojom prípade tomu tak nebude, pretože nepodporujem tento spôsob. Čo však chcem povedať, je, že pre spotrebiteľov v rámci Európy je dôležité, aby sme sa aj naďalej snažili uľahčiť prístup k spotrebnému úveru nie iba pre občanov v mojom volebnom obvode v Londýne, ale tiež pre priemysel v oblasti finančných služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . – Pán Kamall, snažím sa brať toto všetko veľmi vážne, no dúfam, že sa to nezvrhne na rozhlasový program Just a Minute, ktorý v Spojenom kráľovstve tak dobre poznáme.

(Smiech)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pani predsedajúca, jednu minútu bez napodobňovania, odbočovania a – čo bolo to ďalšie? Otáľania! Presne tak.

Začnime teda so základnými zásadami. Prečo potrebuje Európska únia politiku na harmonizáciu právnych predpisov o spotrebiteľskom úvere? Zdá sa, že za touto otázkou sa skrýva kontextové nedorozumenie. Voľný obchod a otvorené trhy si nevyžadujú spoločné právne predpisy pre všetky aspekty obchodnej činnosti. Ak aj áno, v skutočnosti je opak pravdou. Voľné trhy sú závislé od rozmanitosti, pestrosti, pluralizmu. Stupeň nepatrnej regulácie na vnútroštátnej úrovni môže byť niekedy v poriadku, no nezhoduje sa s euroharmonizáciou všetkých aspektov činnosti trhu.

Toto je dôležité, pretože sa mi zdá, že za rozšírením právomocí EÚ v rôznych oblastiach navrhovaných v Lisabonskej zmluve je rovnaká kontextuálna chyba. Tak v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako aj v oblastiach spravodlivosti a vnútorných záležitostí, zahraničných vecí, obrany, atď.

Ak majú byť tieto oblasti presunuté prevažne alebo úplne do Bruselu, mali by sme mať aspoň toľko ohľaduplnosti a najprv sa poradiť s občanmi nášho volebného obvodu. Lisabonskú zmluvu je potrebné predložiť ľuďom: Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pani predsedajúca, harmonizácia, ako všetci vieme, je primárnym nástrojom EÚ od jej založenia. Zasiahla do všetkých aspektov našich životov a je celkom jasné, že ide o stratégiu. Je stratégiou na zníženie závažnosti a zmyslu vnútroštátnych rozhodnutí a schopnosti prijať vnútroštátne rozhodnutia, a tým pokoriť vnútroštátne inštitúcie.

Takže to bol modus operandi prehĺbenia európskej integrácie. Preto ide o niečo, čo odmietam. V zásade totiž verím v právo členských štátov, riadiť v rámci svojich hraníc všetko, čo má vplyv na ich občanov.

Jednému aspektu harmonizácie by sme mohli pomôcť. Mohli by sme zosúladiť poskytnutie práva občanom Európy vyjadriť sa k Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pani predsedajúca, myslím si, že je relevantné, aby sme sa pri vysvetľovaní hlasovania vyjadrili k svojmu hlasovaniu. V mojom prípade som hlasoval za toto opatrenie. Opäť ako lojálny konzervatívec, opäť v súlade s rozhodnutím vedenia strany. A opäť, keby bolo spravenie vlastného rozhodnutia na mne, by som hlasoval proti nemu, a to z dôvodov veľmi jasne spomenutých niektorými mojimi kolegami, najmä v zmienke pána Hannona o voľných trhoch, ktoré potrebujú rozmanitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pani predsedajúca, môžem sa spýtať ctihodného poslanca, či mi dá možnosť reagovať? Uvažoval som, či by možno neprehodnotil svoj príspevok, pretože keďže ide o druhé čítanie správy, …

(Predsedajúca prerušila rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca . – Prepáčte, no teraz si vypočujeme výklad hlasovania pána Helmera. Každý rečník má jednu minútu, v rámci ktorej môže vysvetliť svoje hlasovanie. Pán Helmer, pokračujte, prosím.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pani predsedajúca, keďže ide o predmet miestnych zvykov a praxe, súhlasím s tým, že pokiaľ ide o úver, mali by to byť vnútroštátne vlády, ktoré rozhodnú. Veľkosť úverov, prekračujúcich hranice nie je dostatočným ospravedlnením harmonizácie. Môžem len konštatovať,, že samotná Európska únia stráca dôveru voči občanom, pretože odmieta prostredníctvom referend prijať nevyhnutné kroky pre to, aby sa legitimovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pani predsedajúca, pripomína mi to moje pôsobenie v Dolnej snemovni britského parlamentu. Ak by táto správa vôbec pomohla pánovi Brownovi a nemotornej labouristickej vláde v Británii vyhnúť sa kríze banky Northern Rock; ak by táto správa bola nejakým spôsobom užitočná a naučila by labouristickú vládu u mňa doma, ako riadiť ekonomiku, v tom prípade by som možno povedal, že táto správa je dobrá.

Avšak, keďže som lojálny konzervatívec, musel som správu podporiť a hlasoval som v súlade s rozhodnutím vedenia strany. Ale ak hovoríme o úvere, úver znamená dôverovať niekomu. Ak Európska únia nedôveruje svojim občanom a ak občania Európy nedôverujú európskym inštitúciám, je to dôvod, prečo nechceme referendum? Pretože nedôverujeme našim občanom, že sa rozhodnú správne?

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pani predsedajúca, o správe som hlasoval, aby som pomohol členským štátom, a preto vyberám tieto časti: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46, hlasovanie po častiach – členské štáty sa nesmú vzdať svojich právnych predpisov. Hlasoval som za to a som rád, že ma podporili. Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9, časť 1 – rozšírenie oblastí, na ktoré sa povinnosť nebude uplatňovať. Je mi ľúto, že to neprešlo. Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29, v ktorom sa stanovuje, že kompenzácia musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Takisto mi je ľúto, že to neprešlo.

Hlasoval som preto, aby som pomohol vládam členských štátov. Nemali by sme to však chápať tak, že chcem, aby vláda členského štátu zasahovala do záležitostí finančných inštitúcií a bánk. Ako môj kolega, pán Deva, podotkol, vlády sú očividne zle vybavené, aby mohli konať. V prípade banky Northern Rock sa minula polovica finančných prostriedkov zo štátnej pokladnice  pri pokuse o jej záchranu. Ktovie, či sa to už skončilo. Vieme však, že je koniec referendám o Lisabonskej zmluve, a nemalo by byť tmu tak .

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – Pani predsedajúca, musím sa vyspovedať. Vôbec nemám pre túto prácu kvalifikáciu, a predsa tu sedím a pomáham tvoriť legislatívu, ktorá ovplyvňuje približne 400 miliónov ľudí. Keď sa tak rozhliadnem po parlamente a uvedomím si úroveň rozpravy, ktorú tu vedieme, napĺňa ma strach, že je tu veľmi veľa členov, ktorým takisto chýba kvalifikácia. Ľudia, občania členských štátov, sú spoločne nesmierne inteligentní, a predsa im odopierame právo, aby prijali vlastné rozhodnutia. Podľa môjho názoru ide o oblasť, kde by politici mali zostať bokom a mali by umožniť ľuďom, prijať samostatné rozhodnutia.Najmä však, prosím, umožnite im vyjadriť sa v referende o Ústave EÚ.

 
  
  

- Správa: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Rád by som stručne vysvetlil spôsob, akým som hlasoval, aby som vzbudil pozornosť maltských orgánov. Chcel by som upozorniť najmä na dva prípady. Prvým je prípad gozovského chlapca, syna pána Attarda, ktorý v posledných dvoch rokoch pritiahol pozornosť médií pre spôsob, akým chlapcov otec utrpel ujmu, keďže mu boli ako otcovi odňaté rodičovské práva a dieťa bolo premiestnené do svojho kraja Gozo, aby tam žilo. Druhým je nedávny trestný prípad trinásťročného dievčaťa, v ktorom orgány nevedeli, kam majú dievča poslať; najprv ho poslali do väzenia a potom do psychiatrickej liečebne. Je to vážne zlyhanie. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, vystupujem za ÖVP-Europa-Club (Európsky klub Rakúskej ľudovej strany). Vetovali sme všetky články, ktoré zahŕňajú právo na sexuálne a reprodukčné zdravie, pretože výklad tohto textu môže byť, samozrejme, použitý na skončenie tehotenstva v akomkoľvek štádiu a my sme proti tomu.

Hlasovali sme za článok 127 o nosení šatiek na hlave, pretože mladí ľudia by sa nemali podporovať v tom, aby nosili politické symboly. Chceme zaručiť, aby sloboda hlasovania a sloboda výberu boli pre mladých ľudí aj naďalej zachované.

Hlasovali sme aj za článok 116, ale to neznamená, že by z toho boli vyvodené povinné právne dôsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pani predsedajúca, k tejto správe sa dostávam trochu so znepokojením, lebo stále očakávam, že mnoho z týchto správ si žiada rozšírenie právomocí, ktorými my už nedisponujeme.

Vo svojom volebnom obvode zastupujem mesto Rothley v grófstve Leicestershire, kde žije rodina McCannovcov. Táto rodina je veľmi aktívna vo vyzývaní tohto parlamentu k väčšej aktivite, pokiaľ ide o vedenie registra stratených detí a rôzne iné záležitosti.

Takisto v meste Northampton zastupujem novú charitu s názvom „KidsAid“ (Pomoc deťom), založenú pánom Davidom Mackintoshom, ktorý bol silne presvedčený, že väčšina tejto správy je v skutočnosti veľmi, veľmi dobrá.

Ako je tomu však vždy v tomto parlamente, politická korektnosť zvíťazila. Keď sa pozriete na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 162, 163 a 164 zistíte, ako sa toto miesto pokúša rozšíriť si právomoci.

Často tu zaznieva motto: ak neuspeješ, predefinuj svoj úspech. Presne to ste urobili s Lisabonskou zmluvou. Dúfam, že ľudia v mojom volebnom obvode budú mať možnosť sa k nej vyjadriť.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Rád by som ponúkol vysvetlenie hlasovania o správe pani Angelilli „K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa“. Vo vysvetlivkách som si všimol, že spravodajkyňa tvrdí, že si „želá zdôrazniť, že cieľom tejto správy nie je zostaviť zoznam úloh, ktoré je potrebné riešiť, alebo práv, ktoré je potrebné brať do úvahy ako prioritné“.

Ja zastupujem volebný obvod Londýn, najlepšie mesto na svete, hlavné mesto najúžasnejšej krajiny na svete, a v tomto obvode je určité množstvo detí. V skutočnosti som otcom dvoch detí, a ako raz povedal jeden slávny filozof, verím, že deti sú naša budúcnosť. Je teda dôležité, aby sme brali do úvahy práva detí. Preto musím spochybniť, či by sa tak malo stať na úrovni EÚ.

Pozrime sa napríklad, či chceme, aby mladým dospievajúcim boli poskytnuté informácie a vzdelanie o oplzlom pojme, akým sú „práva, vzťahujúce sa na oblasť sexuality a reprodukcie“. Myslím si, že by sme mali byť veľmi opatrní pri hľadaní miestnych riešení a dať ľuďom Británie možnosť vyjadriť sa v referende o Ústave.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pani predsedajúca, Disraeli raz odpovedal delegácii frázou „pred liberalizmom, ku ktorému sa hlásime, uprednostňujem slobody, ktoré si užívame, pred právami človeka uprednostňujem práva Angličanov“.

Naša tradícia v oblasti práva nie je iba odlišná od európskeho chápania všeobecných oprávnení, no je aj s ním nezlučiteľná. My sa hlásime k určitým slobodám, ktoré boli v niektorých momentoch zadefinované v chartách, či už ide o dokumenty Magna charta, Bill of Rights alebo o jednoduché právne ustanovenia. My nevkladáme našu dôveru do univerzalistických zbierok zákonov o ľudských právach interpretovaných sudcami, za ktoré nemôžeme hlasovať.

Musím poznamenať, že naša tradícia je úspešnejšia ako tradícia niektorých kontinentálnych štátov, ktoré prijali cestu univerzalistov. My sme sa neutiekali k revolúcii alebo k diktátorstvu, ako to bolo v prípade iných krajín. My veríme, že všetky práva vychádzajú z človeka.

Ako sa raz vyjadril Aldous Huxley, „slobody nie sú dávané, tie sú uberané“. Preto zásadne nesúhlasím so zapracovaním Charty EÚ do Lisabonskej zmluvy bez referenda. Je nevyhnutné spýtať sa ľudí. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pani predsedajúca, ide tu o vážne záležitosti, ktoré sú vážnymi morálnymi otázkami. Isteže, moje hlasovanie bolo do veľkej miery stimulované zohľadnením niektorých z nich. Niektoré časti tejto správy sa mi zdajú urážlivé. Zdá sa mi urážlivé zaujať stanovisko, že musíme uvaliť na deti to, čo niekto zo svojho hľadiska pokladá za reprodukčné práva adolescentov, ktoré je možné nájsť v odôvodnení L a v odsekoch 162, 163 a 164 atď.

Zdá sa mi naozaj nesprávne a nevhodné, že sme podstrčili spoločnosti ideologické a morálne škodlivé hodnoty, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s ustanoveným etickým názorom príslušného regiónu. Mám voči tomu zásadné námietky, a ako sa vyjadril pán Hannan, toto nám bude charta prinášať stále častejšie. Z tohto dôvodu chcem, aby mali moji občania možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pani predsedajúca, ja som hlasoval proti tomuto opatreniu. Po prvýkrát sme sa dostali k bodu, keď vedenie strany konzervatívcov rozhodlo o slobodnom hlasovaní, a ja som využil túto slobodnú voľbu.

Veľmi sa stotožňujem s tým, čo už povedali moji kolegovia. Toto opatrenie zahŕňa takisto mnohé, s čím súhlasím. Obsahuje body, s ktorými všetci súhlasíme, body,  ktoré máme my všetci radi.

Na druhej strane sa v tomto opatrení navrhuje poskytovanie sexuálnej výchovy pre deti s cieľom znížiť prípady tehotenstva u dospievajúcich a šírenie pohlavne prenosných chorôb. Moja skúsenosť je taká, že ak niečo dieťaťu poviete a vysvetlíte mu, ako to robiť, prvé, čo chce, je ísť von a vyskúšať to. A vôbec by sme sa nemali čudovať, keď to urobí! Oveľa viac počúvame o reproduktívnych právach adolescentov ako o morálnych povinnostiach súvisiacich s reprodukciou. Mali by sme zaujať voči deťom zodpovednejší prístup. Malo by sa tak stať zo strany rodičov a na miestnej úrovni.

Na záver si myslím, že skôr, ako by sme mali pokračovať v tomto, mali by sme ponúknuť referendum o Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pani predsedajúca, som veľmi sklamaný, pokiaľ ide o tento návrh. Musím sa priznať, že vďaka slobodnému hlasovaniu som hlasoval proti väčšine tohto návrhu. Tento návrh sa netýka práv dieťaťa. Je o právach dieťaťa na sex a o právach dieťaťa na potrat, čo je pre mňa len ťažko akceptovateľné.

A čo je s právami detí a ich rodičov na rozhodovanie o budúcnosti Európy, budúcnosti Lisabonskej zmluvy a o budúcnosti, kam spejeme? V konečnom dôsledku sa všetky tieto inštitúcie nevytvárajú pre nás – vytvárajú sa pre naše deti. Spýtame sa ich, ako aj ich rodičov, čo si myslia a čo si želajú povedať k tomu, ako sa má Európa ďalej vyvíjať? Nie. My rozhodneme bez toho, aby sme im udelili akékoľvek právo vyjadriť sa k svojej vlastnej budúcnosti. Nie je to správne.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, len na uvedenie v zázname, hlasoval som proti správe pani Angelilliovej. Samozrejme nie preto, že som proti právam detí. Práve naopak. Naozaj vítam skutočnosť, že sa v správe ruší niekoľko tabu tejto inštitúcie, ako napr. tabu štrukturálneho násilia voči dievčatám v moslimskej komunite. V správe sa dokonca podľa mňa správne uvádza, že povinnosť dievčat z moslimskej komunity, nosiť šatky na hlave, škodí rozvoju ich osobnosti.

I keď s tým všetkým súhlasím, hlasoval som proti uvedenej správe, pretože je ďalším príkladom obrovského európskeho zasahovania. Verím, že všetky tieto záležitosti sa môžu vyriešiť lepšie na národnej úrovni a že Európa s tým má pramálo spoločného.

Rád by som uviedol iba jeden príklad. V tejto správe sa veľmi silno namieta proti trestom väzenia pre mladistvých, pričom v mojej krajine existuje široký verejný konsenzus o uväznení aj tých vážnych zločincov, ktorí sú pod vekovou hranicou, aby sme ich povzbudili pri náprave spôsobu života.

 
  
  

- Správa: Doris Pack (A6-0502/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Pani predsedníčka, vedomosti je potrebné obnovovať počas celého pracovného života, nielen počas rokov strávených v škole.

Vzdelávanie je dôležité kvôli osobnému rastu a lepším možnostiam zamestnania. Ak podniky odhadnú potreby nových kvalifikácií a požiadaviek pracovného trhu, vzdelávanie dospelých sa týmto požiadavkám prispôsobí, čo pomôže prekonať nesúlady na trhu práce. Toto všetko zohľadňuje návrh Komisie na akčný plán pre vzdelávanie dospelých, a preto som ho v hlasovaní podporil. Som za to, aby členské štáty Európskej únie pomohli vzdelávaniu dospelých aktívnymi opatreniami a tým občanov motivovali k vzdelávaniu a zamestnávateľov k poskytovaniu vhodných podmienok pre vzdelávanie. Malo by ísť o ekonomické stimuly v podobe grantov, daňových úľav, príspevkov či spolufinancovania.

Takisto na tento účel je potrebné aktívnejšie využívať štrukturálne fondy a najmä Európsky sociálny fond. Za mimoriadne dôležité pokladám, aby sa do celoživotného vzdelávania zapojili aj starší ľudia, a takto sa mohli uplatniť na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Pani predsedajúca, keďže jedným z cieľov celoživotného vzdelávania je zvýšenie flexibility na trhu práce, hlasoval som za správu Pack. Pre ľudí nad 50 rokov, ku ktorým patrím aj ja sám, táto politika vytvára širší rozsah príležitostí, ako reagovať na zmeny v rámci pracovného trhu a prispôsobiť sa situácii bez vážnejších následkov. V návrhu sa zdôrazňuje pozitívny účinok celoživotného vzdelávania na sociálne začlenenie a zamestnateľnosť. Tieto skutočnosti by sa v každom prípade nemali prehliadať v prípade starnúcej spoločnosti, ako je tomu napríklad aj v mojej krajine – v Estónsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, správa pani Packovej na tému Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro je podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších akčných programov v Európskej únii. Motivácia na zapojenie sa do programov vzdelávania dospelých, výučba cudzích jazykov, motivácia na dokončenie terciárneho vzdelávania, a tým aj šanca na získanie lepších pracovných príležitostí, a teda aj lepšieho príjmu, ako aj možnosť lepšej integrácie prisťahovalcov. Pre ženy je však osobitne dôležité, že sú do programu zahrnuté aj príslušné rámcové programy starostlivosti o dieťa.

Mimoriadne veľkú pozornosť musíme venovať aj možnosti výmeny vedomostí medzi generáciami. Preto ÖVP-Europa-Club túto správu s potešením schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – (Začiatok vystúpenia nebolo počuť) úvod tejto správy o vzdelávaní dospelých celkom jasne naznačuje pozornosť, ktorá je celoživotnému vzdelávaniu venovaná vo všetkých inštitúciách Európskej únie. Hromadenie dokumentov, pekných slov, výziev a hlasovaní za, ako som urobila aj ja, však nestačí. Motivujme vzdelávacie inštitúcie, aby sa skutočne koncepčne zapojili do procesu celoživotného vzdelávania. Tento proces nie je možné považovať za nejaký prílepok klasického školstva. Mal, by sa stať súčasťou vzdelávacích systémov. A to si vyžaduje závažné zmeny. Preto tento proces so sebou prinesie v každej krajine výrazné finančné zaťaženie, ktoré môže byť obmedzujúcim faktorom rozvoja vzdelávania. Pri zvažovaní, kam nasmerovať financie pri zmenách financovania jednotlivých politík EÚ, by sa na tento okruh, a najmä na univerzity ako prirodzené strediská vzdelávania, nemalo zabudnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pani predsedajúca, táto správa má názov „Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nie je nikdy neskoro“. Želám si, aby si Európska komisia a všetci, ktorí chcú, aby Lisabonská zmluva prešla, z tohto vyhlásenia zobrali ponaučenie.

Vzdelávanie dospelých je jednou z najdôležitejších súčastí vzdelávacieho systému. Celoživotné vzdelávanie je veľmi dobrá vec a dúfam, že v tomto so mnou bude väčšina tohto parlamentu súhlasiť.

Všetci sme mali úžasných učiteľov a všetci sa na nich pamätáme. Ja som mal skvelého učiteľa matematiky, ktorý ma naučil, že existujú tri skupiny ľudí: tí, ktorí vedia počítať, a tí, ktorí nevedia.

Mal som aj úžasného učiteľa vedy, ktorý ma naučil, že rádioaktívne mačky majú 18 polovičných životov. Najdôležitejšia je hádam veta, ktorú isto poznáte. Je to veta, ktorú dnešní mladí ľudia používajú stále častejšie. „Nepotrebujeme vzdelanie, nepotrebujeme kontrolu názoru.

S Lisabonskou zmluvou robíme asi toľko, že staviame múr medzi voličmi, ktorí nám dali mandát, a európskou elitou, ktorá ho zneužíva.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pani predsedajúca, chcel by som iba oceniť vašu trpezlivosť počas týchto vysvetľovaní hlasovania. Ďakujem vám takisto za to, že ste sa na niektorých vtipoch pobavili.

Možno viete, že zastupujem Londýn, najúžasnejšie mesto na svete, hlavné mesto najúžasnejšej krajiny na svete. V Londýne je niekoľko vzdelávacích inštitúcií. Sám som navštevoval školu v Londýne, konkrétne magisterské štúdium na London School of Economics.

Čo by som však chcel ohľadom tohto konkrétneho vysvetlenia hlasovania povedať, je, že by sme nemali podceňovať úlohu sektora ďalšieho vzdelávania v oblasti celoživotného vzdelávania. V tejto oblasti existuje niekoľko vynikajúcich inštitúcií: Bromley College so skvelým  riaditeľom, pánom Peterom Jonesom, to len tak pre zaujímavosť, a Westminster College. Všetci si zaslúžime možnosť vyjadriť sa v referende o Ústave.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Mohal by som spätne polichotiť a povedať, že doposiaľ som si myslela, že podávame celkom dobrý výkon, no začíname sa akosi opakovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pani predsedajúca, rád by som poďakoval vám, vašim zamestnancom a tlmočníkom za trpezlivosť a dobrý humor.

Chcem sa opýtať, čo z uvedeného má niečo spoločné s Bruselom? V ktorom článku zmluvy, v skutočnosti podľa ktorých pohnútok zdravého rozumu, je vzdelávanie dospelých v kompetencii EÚ?

Väčšina z nás akceptuje, že existujú prípady hodné iniciatívy viacerých štátov na riešenie vyslovene cezhraničných otázok. S týmto argumentom môžem súhlasiť. Alebo prinajmenšom s argumentom pre koordinovanú európsku stratégiu, pokiaľ ide, povedzme, o znečisťovanie alebo znižovanie sadzieb, možno zložky letectva atď. Hoci aj v týchto prípadoch sa európska koordinácia nezrovnáva s právomocami EÚ.

Ale vzdelávanie dospelých? Zo všetkých oblastí je táto určite tou, o ktorej by mali rozhodovať národní voliči prostredníctvom svojich vlastných riadnych demokratických mechanizmov a postupov.

Prečo sa vždy domnievame, že páni v Bruseli vedia viac ako bežný volič? Tá istá domnienka sa skrýva za Ústavou EÚ, ktorá sa teraz nazýva Lisabonská zmluva, a preto by sme túto zmluvu mali dať ľuďom: Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pani predsedajúca, v tejto správe je veľa bodov, s ktorými všetci súhlasíme. Jej elementárny význam však spočíva tom, že znamená a reprezentuje presvedčenie, že Brusel má právo stanovovať program a diktovať členským štátom, ako by mali uprednostniť otázky a výdavky, ktoré celkom jasne spadajú do ich vlastnej oblasti. To by aj výlučne mali, pretože každý región má v rámci svojho obmedzeného rozpočtu právo rozhodnúť, aké sú jeho priority. V prípade, že vzdelávanie dospelých a zvýšené výdavky sú prioritou, mal by tak rozhodnúť región alebo národ, a nie Brusel. A nie preto, že ide o Brusel, ale preto, že ide o právo dané okolnosťami.

Všetci sa učíme – ja som sa veľa naučil, odkedy som sem v roku 2004 prišiel. Čomu som sa priučil najviac, je spôsob, akým európska elita úplne opovrhuje vlastnými občanmi  a odopiera im základné právo voľby.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pani predsedajúca, môžem vám povedať, že v tomto prípade som hlasoval proti opatreniu. Ale zároveň som hlasoval v súlade s rozhodnutím vedenia strany konzervatívcov . Tentokrát som tak urobil z vlastnej vôle, pretože som mal v úmysle aj tak hlasovať proti opatreniu z dôvodov, ktoré tu jasne vysvetlili moji priatelia a kolegovia, najmä pán Hannan a pán Allister.

Toto nemá nič spoločné s Európskou úniou. Podporujem vzdelávanie. Podporujem vzdelávanie dospelých. Som však úplne proti tomu, aby Brusel rozhodoval o tom, ako má vyzerať. Rovnako ako pán Hannan, ani ja sa neviem v rámci zmlúv dopracovať k žiadnemu právnemu základu, z ktorého by sme mohli vychádzať. Zo zmlúv nemáme oprávnenie na to, aby sme mohli prijať podobné opatrenie.

Rovnako napriek odmietnutiu Ústavy vo Francúzsku a Holandsku nemáme oprávnenie prijať podobné opatrenie. Teraz by sme mali mať v rámci Európskej únie referendá na túto tému.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – Pani predsedajúca, pokiaľ ide o námietku, mohol by som sa, keďže som dospelý a mám nejaké vzdelanie, spýtať pána Hannana, ktorý má zrejme lepšie vzdelanie ako ja, čo jeho vyjadrenie v latinčine znamená?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Určite vám to povie po zasadnutí!

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pani predsedajúca, toto bola jedna z najživších rozpráv v Európskom parlamente od jeho začiatku. Keby sme to boli urobili skôr, mohli sme tu mať televízne kamery a naši voliči mohli vidieť, čo tu robíme už niekoľko dní namiesto tých nudných, nafúkaných povinností.

Teraz však späť k vzdelávaniu dospelých. Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro vzdelávať sa. V tomto prípade ide určite o záležitosť, na ktorú sa vzťahuje zásada subsidiarity. Je teda na národných štátoch, aby si stanovili priority. Bezpochyby to nie je Komisia v Bruseli a ani Európsky parlament, kto by mal rozhodnúť, či je vzdelávanie dospelých povinné alebo nie!

No hovorí sa aj, že na vzdelávanie nikdy nie je neskoro, všakže? Jednou z vecí, ktorú sa musíme naučiť veľmi rýchlo, je, že nemôžeme oddeliť občanov Európy od tvorcov ich rozhodnutí. Musíme im nariadiť, ako chceme, aby Európska únia fungovala, a preto musíme mať referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pani predsedajúca, ja som hlasoval proti tomuto opatreniu. Urobil som tak najmä preto, lebo, ako viete, som učiteľ. Toto opatrenie bez pochýb vedie priamo k Európskemu kvalifikačnému rámcu, ktorý to všetko prevalcoval. Podľa tohto opatrenia budú ľudia študovať na svojich tradičných univerzitách, dosiahnu na nich kvalifikáciu a potom ju prepečiatkujú novým dokumentom s logom EÚ, znakom EÚ, mottom EÚ, bez akéhokoľvek odkazu na univerzitu alebo vysokú školu, na ktorej príslušné vzdelanie dosiahli. To je jasné a veľmi desivé popretie miesta vzdelania. Toto poznamenávam za všetky univerzity v Európe, a nie iba za tie slávne v Británii.

Späť k otázke vzdelávania dospelých. Chcel by som vám navrhnúť, aby sme v každom prípade podporili vzdelávanie dospelých. Dajme každému dospelému človeku v EÚ kópiu Lisabonskej zmluvy a požiadajme ho, aby o nej hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – Pani predsedajúca, áno, hlasoval som proti tejto správe. Moje vysvetlenie je, že Nezávislá strana Spojeného kráľovstva podporuje návrat grantového systému pre Spojené kráľovstvo. A ja by som rád upozornil na to, že jeho zrušenie v Anglicku a Walese zapríčinilo v prvom rade naše členstvo v EÚ. Ale je na členských štátoch, a nie na EÚ, aby rozhodli ohľadom daňových stimulov a znížení pre zamestnávateľov, ktorí spolupracujú s programom vzdelávania dospelých. Ako je to vo väčšine prípadov, zo strany EÚ potrebujeme menej zásahov, a nie viac.

Keďže vidím, že s časom som na tom dobre, chcel by som dodať, že blížiaca sa ratifikácia európskej ústavy, napriek jej odmietnutiam v dvoch referendách, je nedemokratická, zbabelá a nelegitímna.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – S časom áno, ale s vašou témou až tak nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti správe Pack; pravdaže nie preto, že by som bol proti celoživotnému vzdelávaniu. Práve naopak, žiadny súdny človek by nepochyboval o veľkom význame vzdelávania dospelých v našom neustále sa meniacom svete.

Myslím si však, že Európa, a nadovšetko Európska komisia, by nemala priveľmi zasahovať do vecí, ktoré sú v kompetencii členských štátov. Nie je to len záležitosť zdravého rozumu; je to zahrnuté aj v princípe subsidiarity, ktorý sa tu vždy velebí, ale v praxi sa čoraz viac potvrdzuje, že je to len bezobsažný pojem.

 
  
  

- Správa: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som predniesol ústne vyhlásenie týkajúce sa veľmi dobrej správy Angelilli o stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa. Radikálne riešenie otázok detskej prostitúcie a sexuálnej turistiky je mimoriadne dôležité. Obete týchto trestných činov môžeme nájsť aj na dvoroch za našimi vlastnými domami. Napríklad prostitúcia v pohraničnej oblasti medzi Nemeckom, Českou republikou a Rakúskom, do ktorej sú zapojené ženy a v čoraz väčšom počte aj deti, nadobudla po otvorení hraníc oveľa väčšie rozmery. Na úrovni EÚ sa však tejto téme dlhý čas vôbec nevenovala pozornosť.

S hlavnými problémami týkajúcimi sa detskej prostitúcie, ako napr. činnosť siete páchateľov prostredníctvom internetu a chýbajúca spolupráca, pokiaľ ide o cezhraničný dohľad a presadzovanie práva, možno bojovať len na európskej úrovni. Správa sa zaoberá týmito oblasťami a zahŕňa ich do podrobnej stratégie. Aj keď ešte vždy treba urobiť veľmi veľa v boji proti zneužívaniu detí, je to povzbudivým signálom.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech legislatívneho uznesania k správe môjho nemeckého kolegu Friedricha-Wilhelma Graefe zu Baringdorfa, ktorá sa týka návrhu nariadenia o krokoch, ktoré má Európska komisia podniknúť v období 2008 –2013 prostredníctvom zariadení detekcie na diaľku zavedených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Podporujem návrh, aby bola činnosť detekcie na diaľku financovaná vlastným rozpočtom a nie z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Aj keď sa moji kolegovia nazdávajú, že je lepšie usilovať sa o zlepšenie existujúcej internetovej stránky poľnohospodárskeho odvetvia Spoločného výskumného centra EÚ tak, aby všetky relevantné údaje zhromaždené v rámci týchto výskumov mohli byť voľne dostupné verejnosti, som veľkým zástancom vytvorenia infraštruktúry družicových údajov a elektronickej stránky podľa navrhovaných cieľov Európskej komisie.

Podporujem návrhy na vytvorenie súpisu všetkých družicových dát, projektov detekcie na diaľku a agrometeorológie a na konsolidáciu infraštruktúry a existujúcich elektronickcýh stránok v oblasti družicových dát na použitie v poľnohospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Európska komisia sa domnieva, že na to, aby mohla zareagovať na potreby riadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky, sú potrebné informácie o využívaní pôdy, o pôdnych podmienkach a podmienkach úrody. Komisia preto navrhla diaľkové snímanie ako výskumnú metódu na získanie ľahšieho prístupu k informáciám obsiahnutým v bežných poľnohospodárskych štatistikách a predpovedných systémoch.

V návrhu sa zohľadnil pilotný projekt o technológiách diaľkového snímania v súlade s rozhodnutím č. 1445/2000/ES, ktoré sa medziačasom iniciovalo. Podľa Komisie sa týmto projektom umožnilo, aby agro-meteorologický systém prognózy úrody plodín a monitorovania pôdnych podmienok a podmienok úrody (MARS) dosiahol dokonalejšiu úroveň.

Teraz Komisia navrhuje, aby sa aj naďalej uplatňovali technológie diaľkového snímania v poľnohospodárstve v období 2008 – 2013 v oblasti monitorovania poľnohospodárskych trhov. Projekt sa začne uplatňovať od 1. januára 2008 a potrvá šesť rokov. Zariadenia na diaľkové snímanie by teda vytvorili pre Komisiu nástroj na uskutočňovanie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, aj keď tieto informácie by mohli byť užitočné aj pre členské štáty.

Otázkou je, ako sa budú používať a kto ich bude používať, a preto sa zdržiavame hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Hoci všeobecne súhlasím s návrhom Európskej komisie, hlasujem za správu Graefe zu Baringdorf, keďže obsahuje niekoľko relevantných bodov.

Chápem spravodajcove obavy, keďže nie je možné porovnávať údaje medzi jednotlivými členskými štátmi vzhľadom na rozdielnu frekvenciu analýz.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Hlasujeme proti tejto správe, pretože Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa, ako zvyčajne, usiluje zaviesť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na prevod väčšieho množstva peňazí z rozpočtu EÚ do poľnohospodárskej politiky. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 4 z pera Výboru pre poľnohospodárstvo sa navrhuje, aby sa 9,2 milióna EUR vyčlenilo do samostatného rozpočtu, tak aby sa táto suma neprevádzala cez Európsky poľnohospodársky záručný fond. Môžeme si to vykladať len ako spôsob zabezpečenia zvýšenia rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Hlasoval som pre túto správu. Domnievam sa, že rozšírenie akéhokoľvek návrhu, ktorého snahou je prispieť k tomu, aby bola spoločná poľnohospodárska politika presnejšia v rozdeľovaní prostriedkov, môže byť len pozitívny krok zaručujúci spravodlivé riešenie pre škótskych poľnohospodárov. Schopnosť odhadovať výnosy presnejšie a zaistiť voľnejšiu dostupnosť súvisiacich informácií imožní zlepšenie politiky, ktorá zatiaľ nemá povesť politiky spravodlivej, transparentnej a citlivej k životnému prostrediu.

 
  
  

- Správa: Gurt Lechner (A6-0504/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Na základe vynikajúcej správy môjho nemeckého kolegu Kurta Lechnera schvaľujem, aby Európsky parlament v druhom čítaní postupu spolurozhodovania prijal legislatívne uznesenie o spoločnom stanovisku Rady k prijatiu smernice o harmonizácii legislatívnych, regulačných a administratívnych ustanovení členských štátov, pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery, ktoré n ahradia rámec Spoločenstva z roku 1987, ktorý bol dvakrát zmenený. Vítam vôľu Komisie k nastoleniu podmienok nevyhnutných pre skutočný vnútorný trh so spotrebiteľskými úvermi, zaručeniu vysokého stupňa ochrany spotrebiteľov a vyjasneniu právnej úpravy Spoločenstva formou prepracovania troch smerníc z rokov 1987, 1990 a 1998, ktoré sa tohto typu úveru týkajú.

Vítam významnú prácu, ktorú odviedol môj francúzsky kolega Jean-Paul Gauzès, ktorý vďaka múdrosti a sile svojho presvedčenia do značnej miery prispel k tomuto dôležitému kompromisu, ktorý bude prínosom pre hospodársky rast, ochranu spotrebiteľov a úverové inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Po piatich rokoch diskusií európski spotrebitelia čoskoro dostanú rovnaké informácie o spotrebiteľskom úvere, čím sa im umožní, robiť lepšie porovnania so zahraničnými ponukami, keď si budú kupovať auto, umývačku na riad alebo rozkladací gauč.

Hoci si Európania už v zahraničí môžu vziať bankové pôžičky na nákup spotrebného tovaru, málo túto možnosť využívajú. Menej ako 1 % z celkovej sumy tohto typu úveru sa v súčasnosti požičiava v zahraničí. Pomer sa však v súčasnosti líši až o 100 % (Portugalsko 12 %, Fínsko 6 %)! Hlavné prekážky, ktoré boli zistené, sú jazyková bariéra, vzdialenosť a chýbajúca spotrebiteľská dôvera.

Smernica, ktorú podporujem, by mala pomôcť zvýšiť dôveru, lepšie informovať spotrebiteľov a uľahčovať im výber, čím sa im umožní využívať výhody jednotných pravidiel ochrany (predčasné splatenie, právo na odstúpenie od zmluvy atď.).

Na záver ešte dve otázky:

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto hlasovanie sa vzťahuje na druhé čítanie návrhu, ktorý pôvodne vypracovala Európska komisia v roku 2002. Kompromisy sú zamerané na dosiahnutie dohody s Radou o texte, ktorým by sa zrušila súčasná smernica 87/102/EHS a ktorým by sa zaviedol spoločný právny rámec pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Jeho zámerom je uľahčiť otvorenie národných trhov a podporovať cezhraničné operácie so spotrebiteľskými úvermi s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž a „zlepšiť” vnútorný trh.

Okrem iného sa v ňom stanovuje vzorec na výpočet ročnej percentuálnej sadzby (APR), podmienky pre prípad predčasného splatenia a informácie, ktoré treba poskytnúť spotrebiteľom v súvislosti so zmluvami o úvere.

Hlasovali sme za návrhy, ktoré sú vypracované s cieľom poskytnúť spotrebiteľom lepšiu ochranu, čo je mimoriadne dôležité v Portugalsku, kde je zadĺženosť rodín trvale na vzostupe a presahuje 124 % dostupného príjmu a kde veľké finančné skupiny dosahujú škandalózne zisky.

Hlasovali sme proti všetkým návrhom na uľahčenie otvorenia finančných trhov a cezhraničných úverov, ktoré sú vypracované skôr s cieľom odstrániť prekážky pre vstup veľkých finančných skupín ako s cieľom ochraňovať spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu, v ktorej sa navrhuje harmonizácia zákonov členských štátov o spotrebiteľskom úvere.

Hoci si európske domácnosti už môžu v zahraničí vziať bankové pôžičky na nákup spotrebného tovaru, málo túto možnosť využívajú. Jazykové problémy, vzdialenosť a chýbajúca dôvera sú najväčšími prekážkami.

Nová smernica zvýši transparentnosť trhu v prospech spotrebiteľov pre úvery v rozmedzí 200 až 75 000 EUR. Spotrebitelia dostanú informácie, ktoré potrebujú, aby si mohli s plnou znalosťou veci zvoliť, či sa rozhodnú nakupovať v zahraničí.

Pokiaľ ide o ponuky úverov, informácie poskytnuté spotrebiteľom budú zahrnuté v novom európskom formulári s informáciami o úveroch. Spotrebitelia budú v konečnom dôsledku využívať aj výhody jednotnej ročnej percentuálnej sadzby porovnateľnej v celej EÚ.

Smernica poskytne spotrebiteľom veľmi kvalitné základné informácie, ktoré sa dajú ľahko porovnať. Právo na odstúpenie a právo na predčasné splatenie bez platenia nadmerných nákladov, ako aj transparentná prezentácia ich práv a povinností, v nich vzbudia dôveru potrebnú na porovnávanie cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. – (FR) Kompromis, ku ktorému musí Parlament vyjadriť svoj názor, je určite zlepšením stanoviska Rady, ale ešte stále má nedostatky v mnohých hlavných bodoch týkajúcich sa zmlúv o spotrebiteľskom úvere.

Spodná hranica 200 EUR, suma úveru, od ktorej sa smernica uplatňuje, je podľa môjho názoru príliš nízka, ak berieme do úvahy životnú úroveň vo väčšine členských štátov.

Podobne nie je potrebné zosúlaďovať ustanovenia, ktorými sa riadi odškodnenie za predčasné splatenie. Rozdiely medzi členskými štátmi sú príliš veľké. „Kompromis” dosiahnutý Radou na základe rokovaní je len doplnením o rozličné vnútroštátne ustanovenia a prináša viac komplikácií ako zosúladení.

Smernica je podľa môjho názoru až príliš byrokratická pre podniky, úverové inštitúcie a spotrebiteľov. Minimálne množstvo informácií, ktoré poskytuje, je príliš veľké a príliš nestráviteľné. Predstavuje nebezpečenstvo, že medzi dobre informovanými spotrebiteľmi spôsobí zmätok .

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), písomne. − (NL) Výsledok dnešného hlasovania v Európskom parlamente znamená, že po vyše piatich rokoch sa dosiahla dohoda o smernici o spotrebiteľskom úvere. Dialóg medzi Európskou komisiou, Radou a Parlamentom bol na konci minulého týždňa ešte stále neplodný, pretože spravodajca mal zamietavé pripomienky voči kompromisnému návrhu o predčasnom splatení, ktorý boli všetky ostatné strany pripravené prijať. Kompromis, ktorý sa následne dosiahol medzi vyjednávačmi zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente a Skupinou Aliancie liberálov a demokratov pre Európu a ktorý bol prijateľný aj pre Európsku komisiu a Radu, dnes získal širokú podporu Parlamentu. Teší ma, že Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati) a Európskych demokratov sa teraz rozhodla podporiť kompromis. Som presvedčený, že predstavuje to najlepšie, čo sa pre spotrebiteľov a priemysel dalo dosiahnuť. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým však spravodajcovi, za ich angažovanosť počas celého procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Spotrebiteľské pôžičky a pôžičky na bývanie v Grécku dosiahli 95 miliárd EUR. Spotrebiteľský úver rastie najväčším tempom spomedzi všetkých krajín eurozóny a približuje sa celkovému ročnému rozpočtu EÚ. Je to znakom zväčšujúcej sa chudoby.

Dva milióny domácností žijú na pôžičku, z čoho 3-4 % nie sú schopné splácať dlh. Vo väčšine prípadov presahuje dlh 40 % príjmu, čo má za následok neustále vymáhanie dlhu súdnymi exekútormi. To isté platí aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú nútené používať pôžičky ako východisko.

Banky nemilosrdne zhrabúvajú obrovské zisky z vysokých úrokov z pôžičiek a z nízkych úrokov z vkladov, z protiprávnych a nespravodlivých zrážok a poplatkov, zavádzajúcich reklám atď., čo vedie k tomu, že sa pracujúci ľudia topia v ešte väčších dlhoch.

EÚ podporuje finančné inštitúcie zaručovaním ziskov a zmierňovaním dôsledkov svojej nepopulárnej politiky, čím obmedzuje kúpnu silu pracujúcich ľudí a znižuje ich kvalitu života.

Navrhovaná smernica ochraňuje zásadu slobody vytvárať zmluvy napriek nerovnakým vyjednávacím schopnostiam. Posilňuje finančný kapitál prenesením zodpovednosti na spotrebiteľa. Zabezpečuje proti náhrade za predčasné splatenie, podporuje harmonizáciu legislatívnych utanovení a otváranie národných trhov v sektore spotrebiteľského úveru a je zámerne zložitá a nezrozumiteľná pre tých, ktorí si požičiavajú.

Členovia z KKE (Komunistická strana Grécka) hlasujú proti posilňovaniu finančného úveru a vedú kampaň za čistú ľudovú ekonomiku v prospech pracujúcich ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – S výzvou na harmonizáciu právnych predpisov týkajúcich sa spotrebiteľského úveru v rámci Európy súhlasím. Správa nielenže vytvára vnútorný trh s úverom pre spotrebiteľov, ale uvádza aj požiadavky na zabezpečenie regulárnej dohody tak pre spotrebiteľa, ako aj pre veriteľa. Pravidlá v tejto oblasti musia byť prijateľné pre spotrebiteľa. Predvšetkým pokiaľ ide o včasné splatenie a úhradu. Podľa môjho názoru sa správa týmto bodom venuje adekvátne. Harmonizácia v oblasti reklamy takisto pomôže zabezpečiť, aby boli spotrebitelia v rámci Európy rovnako dobre informovaní pri prijímaní rozhodnutí súvisiacich so spotrebným úverom.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE), písomne. – (FR) Hlasovala som za kompromis, ku ktorému dospela Skupina PSE s Radou (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46), pretože umožňuje zachovať rovnováhu dosiahnutú počas nemeckého predsedníctva minulý rok na jar.

Teší ma, že spotrebiteľské úvery definované v tomto návrhu smernice majú spodnú hranicu 200 EUR a hornú hranicu 75 000 EUR. Bola by som však radšej, keby bola horná hranica stanovená na 50 000 EUR.

Obzvlášť ma teší, že na plenárnom zasadnutí sa jednoduchou väčšinou zabezpečilo, že úroky spotrebiteľov sú jasne chránené v prípade predčasného splatenia úveru. Odškodnenie, ktoré môžu banky vyžadovať, budú prísne kontrolované a môže byť zakázané pre úvery nižšie ako 10 000 EUR.

V každom prípade, boj proti tomu, aby sa ľudia priveľmi zadlžovali, by mal zostať prioritou. Ak sa ľudia rozhodnú vziať si úver, mali by si jeho výšku stanoviť v rozumnej miere. Je iluzórne myslieť si, že spotrebu môžeme oživiť prostredníctvom úverov pre domácnosti. Takýto prístup vedie k chudobe len u tých najzraniteľnejších spotrebiteľov.

Oživenie rastu prostredníctvom spotreby sa dosiahne zvyšovaním platov, a nie zvýšením dostupného úveru!

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), písomne(FR) Správa pána Lechnera o otvorení európskeho trhu so spotrebiteľskými pôžičkami bola dnes prijatá.

Zdá sa mi, že zmena trhu, ktorý bol doteraz silno národný, na európsky trh, pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne spotrebiteľskej ochrany, je prvým krokom k harmonizácii pravidiel o spotrebiteľskom úvere.

Riziko pre spotrebiteľov, že sa upadnú do dlhu, zostáva až príliš vysoké. Kontrola a transparentnosť prostredníctvom zavedenia databáz úveruschopnosti každého spotrebiteľa je nevyhnutnosťou.

Hlasoval som však, ako väčšina mojich kolegov, proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 29 k článku 16 a som rád, že bol zamietnutý. Podľa môjho názoru by tento bod zjavne penalizoval spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú splatiť pôžičku predčasne.

Ak sa spotrebiteľom ponúkne možnosť splatenia pôžičky pred vypršaním termínu, ide o dobrú iniciatívu. Nemala by sa pokaziť tým, že sa veriteľovi poskytne možnosť vymáhať náhradu za akékoľvek náklady, ak to nie je spravodlivé alebo opodstatnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) V spoločnom právnom rámci pre spotrebiteľský úver sa musia stanoviť jasné, jednoduché a stručné pravidlá na poskytnutie európskej pridanej hodnoty s cieľom podporovať vnútorný trh.

Preto by som dnes chcel zagratulovať Parlamentu za pozitívnu dohodu dosiahnutú v tomto právnom predpise. Otvorenie národných trhov pre spotrebiteľský úver pokladám za veľmi dôležité, lebo zvýši hospodársku súťaž, čo bude mať veľmi pozitívne dôsledky pre spotrebiteľov.

Týmto novým návrhom EÚ jasne podporuje hospodársku súťaž medzi finančnými inštitúciami a zavádza potrebnú transparentnosť na sprístupnenie predzmluvných a zmluvných informácií o úverovej provízii, o údajoch, ktoré pokladám za podstatné pre spotrebiteľov. Prípadne umožňuje aj zníženie úrokovej sadzby vzhľadom na zvýšené zásoby, najmä na menších trhoch.

Úverové limity stanovené podľa tejto dohody sú aj veľmi pozitívnym aspektom pre portugalský trh. Som presvedčený, že nový rámec uľahčí prístup k väčšiemu množstvu úverových príležitostí, keďže v súčasnosti treba zabezpečiť správnu ochranu pre spotrebiteľov a ich úveruschopnosť, čím sa zabráni nadmernej vystavenosti dlhu, v kontexte zdravej sociálnej politiky. Výhody treba získať tým, že sa problémy vyriešia, a nie tým, že sa budú riešiť tak, že sa vytvoria nové problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Smernica, ktorá takmer šesť rokov ležala ladom a ktorú dnes Parlament schválil, je veľmi sporná. A predsa je to text, ktorý je veľmi blízky srdciam Európanov, pretože zabezpečuje harmonizáciu trhu so spotrebiteľským úverom.

Tento trh má hodnotu 800 miliárd EUR (dve tretiny Európanov používajú úver na nákup nábytku, televízora alebo auta) a úrokové sadzby sú v súčasnosti v rozpätí od 6 % (vo Fínsku) do vyše 12 % (v Portugalsku). Aj napriek tomu sa však transakcie doteraz uskutočňovali najmä na národnej úrovni. Cezhraničné úver tvoria v súčasnosti menej ako 1 % úverov.

Smernicou sa otvárajú európske hranice pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú najlepšie úverové obchody. Môžu si vybrať najlepšiu ponuku a mať zaručené rovnaké práva a rovnakú úroveň informácií, porovnania a predovšetkým ochrany proti tomu, aby sa príliš nezadĺžili. Medzi hlavné ciele smernice patrí stanovenie úveruschopnosti toho, kto si požičiava, slobodný a rýchly prístup k informáciám v prípade odmietnutia a 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy.

Jedno však treba ľutovať, a treba to veľmi ľutovať, a to nejasnosť týkajúcu sa podmienok predčasného splatenia úveru. Ťažkým finančným postihom spotrebiteľov, ktorí splatia úver predčasne, by sa ostatné výhody harmonizácie stali úplne zbytočnými!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Lechnera o spotrebiteľskom úvere. Myslím si, že pre Európsku úniu je životne dôležité, aby sa vyzbrojila všobecným referenčným rámcom určeným na ochranu občanov v sektore, ktorý sa v posledných rokoch značne rozvinul.

Osobitne v Taliansku rástol obrat v oblasti zmlúv o spotrebiteľskom úvere geometrickým radom. Spotrebitelia si veľmi často, niekedy v dôsledku vábivých reklamných kampaní, vzali úvery, pričom neboli plne informovaní o svojich právach a zmluvných podmienkach, a potom zistili, že sú viazaní celým radom podmienok a povinností. V tejto súvislosti preto zdôrazňujem prospešnosť spotrebiteľskej ochrany, vrátane jej zavedenia prostredníctvom tejto smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasujem za správu Kurta Lechnera o odporúčaní druhého čítania spoločnej pozície Rady pre prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS.

Mám pocit, že kompromis dosiahnutý počas postupných rokovaní je uspokojivý. Navrhnuté riešenie je zamerané na zjednodušenie postupu pri poskytnutí úveru a na uľahčenie získania prístupu spotrebiteľov k úveru v celej Európskej únii. Zosúladenie a zjednotenie noriem bude viesť k zvýšeniu hospodárskej súťaže medzi inštitúciami, ktoré sprístupňujú úver, zníži náklady a vytvorí aj skutočný vnútorný trh v oblasti spotrebiteľského úveru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovanie o návrhu smernice o spotrebiteľskom úvere znamená podľa názoru francúzskych členov Parlamentu z UMP (Union pour un Mouvement Populaire/Únia pre ľudové hnutie) značný pokrok.

Vďaka príspevku zo strany Európskeho parlamentu, a, predovšetkým, jeho spravodajcu, pána Lechnera, podporuje konečný text otvorenie hraníc v dôležitej oblasti každodenného života, pričom zachováva existujúce práva spotrebiteľov, najmä francúzskych spotrebiteľov.

Transpozícia smernice preto umožní poskytovať v budúcnosti lepšie úverové podmienky a obmedziť riziko pre ľudí, ktorí sú príliš zadĺžení.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), písomne. – (FR) Šesť rokov po príchode eura Európa ešte stále nemá jednotný trh v oblasti bankovníctva, ktorý by prinášal výhody spotrebiteľom a poskytoval im hmatateľnejšiu skúsenosť, pokiaľ ide o výhody jednotnej meny.

Informácie o úrokových sadzbách a o úverových podmienkach budú normalizované, aby sa uľahčilo porovnávanie ponúk. Spotrebitelia si budú teda môcť vyberať s plnou znalosťou veci, čím získajúnajlepšie úverové podmienky.

Veritelia budú musieť poskytnúť spotrebiteľom jasné informácie o výhodách a nevýhodách svojich úverových ponúk. Otázky týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy v prípade spojeného úveru (okamžité dodanie tovaru) a výšky uloženej pokuty, ak je úver splatený predčasne, sú jasne sformulované. Penále musia byť „spravodlivé a opodstatnené”. Nesmú presiahnuť 1 % sumy úveru splateného predčasne a nebudú povolené pri pôžičkách s rozličnými úrokovými sadzbami. Obzvlášť ma teší, že členské štáty môžu povedať, tak ako v súčasnosti vo Francúzsku, že sa nemôže požadovať nijaké odškodnenie za úvery nižšie ako 10 000 EUR, a preto som hlasovala za.

 
  
  

- Správa: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. (SV) Umiernení hlasovali za návrh stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa. Sme toho názoru, že práva detí musia byť rešpektované rovnako ako ľudské práva.Podporujeme činnosti na boj proti takým javom, ako je detská pornografia a pohlavné zneužívanie detí. Musíme však zdôrazniť, že sa veľa bodov v správe týka oblastí, pre ktoré by sa mali stanoviť pravidlá na medzivládnom základe, napríklad otázka adopcií. Okrem toho sú v návrhu zahrnuté témy, pre ktoré sú už stanovené pravidlá v existujúcich právnych predpisoch ES, ako napr. televízna reklama a označovanie výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. − Hlasoval som za túto správu, pretože verím, že pozitívne prispieva k boju so všetkými formami násilia a zneužívania detí, ako aj k boju s chudobou, diskrimináciou a podporuje prístup k vzdelaniu.

Mimoriadne vítam obhajobu mechanizmu Európskeho parlamentu, vďaka ktorému je v rámci Európy možné stíhanie dodávateľov produktov vyrobených zneužívaním detskej práce. Takisto vyzývam Komisiu, aby bezodkladne predložila mechanizmy, ktoré zakotvia zodpovednosť hlavnej zmluvnej strany dodávateľského reťazca za porušenie dohovorov OSN o detskej práci.

Je mi ľúto pokusov na odstránenie odkazov v správe súvisiacich s právami adolescentov na sexuálne a reproduktívne zdravie, ako aj na vzdelanie a služby týkajúce sa plánovaného rodičovstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu Roberty Angelilli „K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa”, pretože je dôležité upriamiť pozornosť na skutočnosť, že mnohé nástroje prijaté na úrovni EÚ priamo alebo nepriamo nepriaznivo ovplyvňujú práva detí. Preto si myslím, že je nevyhnutné vytvoriť právny rámec, v ktorom sa uznajú práva dieťaťa, aby mohli byť kodifikované v právnej forme.

V tejto súvislosti predstavuje správa významný príspevok na zabezpečenie toho, aby sa práva dieťaťa dodržiavali, a to tým, že presadzuje právne predpisy Spoločenstva, ktoré zakazujú všetky formy násilia voči deťom, a že zdôrazňuje význam takých oblastí, ako napr. vzdelávanie, zdravie, osvojenie a boj proti chudobe a diskriminácii. Chcela by som ďalej poznamenať, že nová Lisabonská zmluva poskytuje právny základ pre práva dieťaťa, ktoré sú teraz zahrnuté v cieľoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Práva detí sú nepochybne univerzálnymi a nedotknuteľnými právami a členovia strany Junilistan s potešením konštatujú, že všetky členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa. To znamená, že sme už viazaní medzinárodnými právnymi predpismi na ochranu detí pred detskou prácou, obchodovaním s deťmi, násilím a mnohými inými formami zasahovania do životov detí. Navyše práva detí sú vo švédskom právnom systéme oblasťou, v ktorej sa najdôležitejšie záujmy detí kladú jednoznačne do popredia pozornosti.

Rozhodli sme sa, zdržať sa hlasovania o správe z jednoduchého dôvodu.Spravodajkyňa totiž vo svojej správe zrejme zabudla sústrediť pozornosť na najdôležitejšie záujmy dieťaťa. Správa sa zameriava takmer výlučne na to, aký osobitný sociálny model by mali členské štáty prijať v jednotlivých krajinách, aby uviedli do platnosti to, čo Európsky parlament pokladá za najlepšie riešenie. Táto správa zahŕňa všetko od zákazu ukazovania násilia v televízii a predaja počítačových hier zobrazujúcich násilie až po manželstvá z donútenia, nelegálne osvojenie a nelegálnu prácu.

Jednoznačne sme hlasovali za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých sa zdôrazňuje dôležitosť úplneho súladu s Dohovorom OSN o právach dieťaťa ako záruke právnej ochrany a všeobecných ľudských práv detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Táto správa má takmer 200 článkov. Zahŕňa niektoré aspekty, ktoré podporujeme, ale aj také, ktoré nepodporujeme. Naše hlasovanie by sa malo chápať z hľadiska tohto vyjadrenia.

Mali by sme však poznamenať, že v tejto správe sa neriešia príčiny situácií, diagnóza ktorých sa v správe niekedy stanovuje.

Táto správa sa zbavuje zodpovednosti tým, že v nej chýba kritika neoliberálnych politík EÚ, za ktorými sa skrýva pôvod chudoby miliónov ľudí, predovšetkým detí. Tieto politiky vedú k hlbokým a neprijateľným sociálnym nerovnostiam spôsobeným kapitalistickým vykorisťovaním a koncentráciou moci. Politiky, ktoré podporujú sociálne rozbroje, spôsobujú stratu hodnoty miezd pracujúcich ľudí; svojvoľné prepúšťanie a čoraz neistejšie zmluvné podmienky; dlhší a pohyblivejší pracovný čas, liberalizáciau a privatizáciu verejných služieb. Politiky, ktoré majú vyslovene nepriaznivé dôsledky na výkonnosť a životné podmienky pracovníkov a ich rodiny, a teda aj na ich deti.

Dodržiavanie a plné uplatňovanie práv dieťaťa si okrem iného vyžaduje spravodlivé rozdeľovanie bohatstva, pracovné miesta s právami, riadne mzdy, kratší pracovný čas, rozvoj silných verejných systémov sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a všeobecného a bezplatného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Keďže som ohľadom tohto bodu hlasovala „za“, chcela by som objasniť svoj postoj k odseku 2 spomenutej správy. Uvádza sa v ňom, že rozhodnutie medzivládnej konferencie z 19. októbra 2007, ktorým sa práva detí ako jeden z cieľov EÚ zapracúvajú do Lisabonskej zmluvy, poskytuje nový právny základ pre práva detí. V súlade s odpoveďou komisára Fratiniho na moju otázku ohľadom uvedeného počas plenárnej rozpravy, Lisabonská zmluva nezavádza určitý právny základ a je dôležité to objasniť. Pokiaľ ide o odsek 127, tento nepodporujem, pretože nie som zástancom zákazu nosenia šatiek na hlavu a hidžábu.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE), písomne. − (DE) Rád by som uviedol niekoľko poznámok k správe Angelilli o stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa. Je to veľmi dobrá správa. Radikálne riešenie problémov detskej prostitúcie a sexuálnej turistiky je mimoriadne dôležité.

Obete týchto trestných činov môžeme nájsť aj na dvoroch za našimi vlastnými domami. Napríklad prostitúcia v pohraničnej oblasti medzi Nemeckom, Českou republikou a Rakúskom, do ktorej sú zapojené ženy a v čoraz väčšom počte aj deti, nadobudla po otvorení hraníc oveľa väčšie rozmery. Na úrovni EÚ sa však tejto téme dlhý čas vôbec nevenovala pozornosť.

S hlavnými problémami týkajúcimi sa detskej prostitúcie možno bojovať len na európskej úrovni (činnosť siete páchateľov prostredníctvom internetu a chýbajúca spolupráca, pokiaľ ide o cezhraničný dohľad a presadzovanie práva).

Správa sa týmito oblasťami zaoberá a začleňuje ich do komplexnej stratégie. Aj keď v oblasti boja proti zneužívaniu detí ešte zostáva veľa práce, je to povzbudzujúce znamenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písomne. − Hlasovala som za túto správu, lebo som presvedčená, že je komplexným vyhlásením plným dobrých návrhov. Obzvlášť vítam uznanie práv dieťaťa na to, aby bolo zahrnuté do rozhodnutí, ktoré sa ho priamo týkajú, a aby bolo riadne zastúpené v právnych alebo správnych konaniach. V správe je jasne vyjadrená potreba zdravého životného prostredia a právo na hranie. Takisto je v nej uznané, že deti s legálnym právom pracovať by mali byť zaplatené na základe zásady rovnakej pláce za rovnakú prácu. Príliš veľa mladých ľudí je zvyknutých poskytnúť lacnú alternatívu iným pracovníkom rovnako dobrou a usilovnou prácou v mnohých oblastiach. Hlasovala som za zrušenie odseku odkazujúceho na štáty, ktoré podporujú zákaz nosenia hidžábu mladými dievčatami. Som presvedčená, že ide o nevhodne zameraný návrh Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v domnienke, že hidžáb je automatickým znakom ženského útlaku. No nie je tomu tak. Osobne ma uráža, keď vidím dievčatá v predpubertálnom veku nosiť veci s nápismi sexuálneho charakteru, no nepokúšala by som sa to zakázať prostredníctvom správy Parlamentu. Som rada, že správa prešla bez tohto odseku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Veľmi podporujem myšlienku všeobecnej a súdržnej európskej stratégie práv detí. Boj so všetkými formami násilia, chudobou a diskrimináciou, ktorými deti trpia, je niečím, čo by jednoducho nemalo byť prerokovávané na národnej úrovni. Pri ochrane práv detí na vzdelanie, zdravie a adopciu ide vo všetkých troch prípadoch o práva, ktoré by Európa aj naďalej mala uznávať a ochraňovať ako celok .

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Násilie prekvitá v paralelných spoločnostiach so starodávnou islamskou tradíciou. Deti prejavujú nenávisť voči úpadkovej západnej kultúre, ktorú majú vštepenú, na školskom ihrisku a na ulici alebo sa z nich dokonca stávajú potenciálni teroristi. Nebrali sme na vedomie predbežné varovné znamenia, keďže sme vychádzali z nesprávne chápanej tolerancie. Odmietli sme prijať to, čo bolo výbušným podnetom.

Nárast obchodovania s deťmi a detskej pornografie je takisto alarmujúci Ako je všeobecne známe, sexuálni delikventi sa vo veľkej miere vracajú k svojej trestnej činnosti. V tomto smere sa zatvárali oči pred pochybnými postupmi osvojenia detí z rozvojových krajín, postupmi, v ktorých sa neprejavila nijaká reakcia na obchodovanie s deťmi, obchodovanie s ľudskými orgánmi ani na prostitúciu.

Vzhľadom na veľké množstvo sirôt čakajúcich na osvojenie, predovšetkým na Východe, a na milióny nenarodených detí v Európe, prísny zákaz osvojenia neeurópskych detí by bol ťažkým úderom proti obchodovaniu s deťmi, rovnako ako zavedenie celoeurópskeho zoznamu sexuálnych delikventov a väčších trestov za sexuálne aktivity s deťmi a za vlastníctvo detskej pornografie. Nakoniec, ale nie s najmenšou dôležitosťou, treba bojovať aj proti domácemu násiliu v migrujúcich rodinách. Pomer cudzincov v školách musí byť obmedzený, aby sa zmiernilo špirálovito narastajúce násilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Barónka Nicholson of Winterbourne (ALDE), písomne. - Zatiaľ čo sa v Lisabonskej zmluve stanovuje podpora práv detí za všeobecný cieľ EÚ, nevytvárajú sa v nej nové legislatívne právomoci pre tento účel. Som presvedčená, že akýkoľvek posun v tejto oblasti by mal nastať v rámci existujúceho právneho rámca. V správe sú dôležité oblasti, ktoré prekračujú hranice právneho rámca. Správa tiež neponúka reálne riešenia problémov detí. Jedným z príkladov je inštitucionalizovaná starostlivosť. Hlasovali sme za jej obmedzenie na dočasné opatrenie. No státisíce detí v Európe sa rodia s takýmto vážnym fyzickým alebo duševným postihnutím alebo ho získajú, takže sa pre nich stáva lekárskou resp. sociálnou nevyhnutnosťou, aby im bola ponúknutá dlhodobá inštitucionálna starostlivosť. Spolu so starostlivosťou odborných lekárov a návštevami príbuzných môže dieťa postihnuté kvadruplégiou, rázštepom chrbtice alebo ochorením hydrocefalus, žiť dôstojný a šťastný život. Prioritou je posilnenie systému a nie jeho zrušenie. My v Európe sme povinní dodržiavať Dohovor OSN o právach dieťaťa. Táto správa deformuje niekoľko hlavných myšlienok obsiahnutých v dohovore. Preto mi je ľúto, že som ju nemohla podporiť. Hoci, pokiaľ ide o blahobyt detí, mám rovnaké obavy ako tí, ktorí správu podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Táto rozvláčna správa, plná literárnej rétoriky, sa pokúša skryť zodpovednosť EÚ a jej členských štátov za ich barbarskú politiku, výsledkom ktorej sú neľudské podmienky pre deti a rodičov v priemerných rodinách. EÚ sa tvári pokrytecky, keď prejavuje záujem o práva detí. Svojou politikou však udupáva pracujúcich ľudí nezamestnanosťou, čiastočnou zamestnanosťou, poklesom životnej úrovne, privatizáciou zdravotníctva a vzdelávania a komercializáciou športu a kultúry. Povznášajúce odvolávanie sa na boj proti násiliu voči deťom, detskej pornografii atď. nemôže skryť skutočnosť, že systém, prevažujúcou hodnotou ktorého je zisk, zaobchádza so samotnými deťmi ako so zdrojom zisku. Komercializuje osvojenie a poháňa ľudí k využívaniu detskej práce, prostitúcie a obchodovaniu s orgánmi. Ako sa odvažujú advokáti EÚ rozprávať o právach detí, keď lietadlá EÚ/NATO dokonca bombardovali pôrodnicu v Belehrade! Nezabúdajme, že ozbrojené sily EÚ/NATO zabíjajú tisíce detí v Afganistane, Iraku a inde. Nezabúdajme, že odsudzujú státisíce detí v Afrike, Ázii a po celej planéte na smrť od hladu a chorôb. To sú zločiny, o ktorých sa v správe naďalej úplne mlčí.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Deti sú osobnosti s vlastnými právami už od svojho počatia. Každé dieťa má právo na rodinu, ktorá je základom jeho výchovy. Nesmieme zabudnúť ani na deti ulice a deti migrantov, ktoré sú najviac vystavené násiliu. Práva detí musia byť kľúčovou prioritou EÚ. Vítam iniciatívu na zriadenie horúcej linky dôvery.

V hlasovaní som vyjadrila svoj súhlas stratégii EÚ v oblastí práv dieťaťa, ktorá je predmetom kvalitnej správy kolegyne Angelilli s vypovedacou hodnotou.

Musíme si uvedomiť, že stále nám chýba právny základ, preto popri dlhodobej stratégii je potrebné prijať v oblasti práv dieťaťa konkrétne opatrenia a urýchlene ich zaviesť do praxe. Ratifikáciou Lisabonskej zmluvy sa právne záväznou stane aj Charta základných práv EÚ, v ktorej článok 24 sa odvoláva výslovne na práva dieťaťa.

V nasledovných dňoch stoja pred nami výzvy: čo najrýchlejšie zminimalizovať internetovú kriminalitu, skoncovať s detskou pedofíliou a sexuálnym zneužívaním detí a maloletých, vytvoriť pravidlá pre medzinárodnú adopciu, ktorá musí byť v záujme dieťaťa, a nie v záujme dospelých. Akákoľvek forma násilia musí byť zakázaná.

Nastal čas, aby sme premenili slová na činy. EÚ musí načúvať deťom, ktoré sú základom spoločnosti

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) V rámci diskusie o vypracovaní európskej stratégie v oblasti práv dieťaťa by sme podľa môjho názoru mali uprednostniť pojem „záujmy dieťaťa”, nie však v protiklade k idei práv, ale ako ich doplnok a zároveň ako ústrednú tému stratégie.

Hrozby pre práva dieťaťa v širšom svete a v celej Európe sa líšia povahou a rozsahom. Kým na niektorých miestach je prioritou bojovať proti chudobe a jej príčinám alebo podnikať kroky proti využívaniu detí ako vojakov a na sexuálne zneužívanie, v iných prípadoch potrebujeme zabezpečiť právo prístupu k zdravotnej starostlivosti, k ochrane pred sexuálnym zneužívaním alebo obchodovaním s deťmi, alebo právo detí na osvojenie vhodným spôsobom a v súlade s transparentnými pravidlami, ako aj posilniť úlohu rodiny. Vo všetkých prípadoch však musia byť kritériom „najlepšie záujmy dieťaťa”.

To je norma, kritérium, ktoré by sa malo použiť na posúdenie užitočnosti, potreby a hodnoty každého rozhodnutia, právneho predpisu alebo činnosti. Preto si myslím, že najdôležitejšie pri navrhovaní tejto stratégie je stanoviť tento pojem, ktorému sa musia zoznamy práv podriadiť, keďže nie sú vždy logické, dosiahnuteľné ani vhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) Táto správa má veľkú hodnotu v tom, že jasne definuje práva dieťaťa, ale predovšetkým v tom, že takmer kompletne odsudzuje nebezpečenstvá, ktorým sú deti vystavené: počnúc zobrazovaním hrôz, pornografie a násilia v médiách, ktorým sú vystavené v útlom veku, až po uctievanie zločinov, manželstvá z donútenia a genitálne zmrzačenie na kultúrnom alebo náboženskom základe.

Bez toho, že by sa spomínali slová islam alebo islamizmus, výrazy, ktoré sú prísne tabuizované, keďže politická korektnosť a strach z represálií úplne zakazuje akúkoľvek formu komentára o tomto náboženstve, a tým viac nejakú kritiku, spravodajcovi sa predsa len pod rúškom všeobecnejších poznámok podarilo v rámci pravidiel odsúdiť všetku diskrimináciu, ktorú plodí vyznávanie Islamu. Takto sa teda odsudzuje zákaz pre dievčatá, zúčastňovať sa na niektorých druhoch vyučovania a športu, ako napr. plávania, ako aj zákaz všetkých tradičných cvičení, ktoré sú pre mladé moslimky barbarské a škodlivé.

Veľmi nás to teší. Táto správa je prvým krokom k začiatku slobody prejavu a k jasnozrakosti. Budeme za ňu hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Jeden odsek spôsobil problém všetkým skupinám. V odseku 127 pôvodnej správy bol návrh, v ktorom sa všetky členské štáty EÚ vyzývali, aby zakázali v škole nosenie šatiek na hlave a hidžábu. Ako súkromné osoby môžeme byť naklonení tejto základnej myšlienke, ktorou je ochraňovať právo detí slobodne sa hrať, zúčastňovať sa na telesnej výchove v škole, ako aj, keďže ide o neplnoleté osoby, využívať určitú ochranu voči donucovacej moci rodičov. Takáto zložitá a citlivá otázka sa však sotva môže vyriešiť na úrovni EÚ. Európske národy uvádzajú do rovnováhy práva a povinnosti detí, rodičov a štátu z hľadiska svojej vlastnej histórie a politickej situácie. Úplne súhlasíme s tým, že EÚ by mala vytvoriť dobrý rámec. V rozumnej perspektíve odsek ale 127 nespadá do žiadneho takéhoto rámca.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. − Potešilo ma, že výbor a nasledujúca správa prijali za svoje väčšie zdôraznenie rodiny a uznali postavenie rodiny vo vzťahu k deťom. Taktiež vítam výraznú ochranu detí v súvislosti s nezákonným obchodovaním, umiestňovaním do inštitúcií, pornografiou a postihnutím.

Správa však viaže politiku EÚ na medzinárodný Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý presúva právomoc vo vzťahu k deťom z rodičov na štát. Aj keď sa o ňom neuvádza jasná zmienka, predstavuje to posun obrovských rozmerov, ktorý vyvoláva veľké obavy.

Napriek tomu, že správa obsahuje pozitívne prvky, ako sme spomenuli vyššie, bohužiaľ sa použila na propagovanie programu sexuálnych a reprodukčných práv (ktorý v Dohovore OSN zahŕňa umelé prerušenie tehotenstva), čo je nezlučiteľné s deťmi a ich ochranou. Hoci veľmi dôrazne podporujem všetky druhy ochrany detí, túto správu podporiť nemôžem .

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. − (NL) Napriek Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý podpísalo veľa členských štátov, ešte vždy existuje príliš veľa porušení základných práv mladých ľudí a detí.

Preto je iniciatíva Komisie, predložiť európsku stratégiu, veľmi vítaná. Aj keď práva detí zostávajú v kompetencii národných štátov, tak Komisia, ako aj spravodajkyňa EP, pani Angelilliová, upozornili na množstvo naliehavých tém, ako napr. boj proti všetkým formám násilia a proti chudobe a diskriminácii zasahujúcej deti, ako aj dodržiavanie práv detí prisťahovalcov. Skupine Zelených/Európskej slobodnej aliancie sa podarilo doplniť správu o tieto témy: venovať väčšiu pozornosť právu detí zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, uznanie detského ombudsmana, zákaz detskej práce, rovnaká mzda za rovnakú prácu pre osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov, uznanie práv detí utečencov a právo na čisté a chránené životné prostredie.

Veľmi ma teší, že Parlament venoval diskusný čas tejto téme. Uvedenú správu plne podporujem!

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. − (PL) Nemohol som podporiť správu o stratégii v oblasti práv dieťaťa, pretože ľavici sa podarilo zahrnúť do týchto takzvaných práv a do reprodukčného zdravia až päť referencií, ktoré okrem iného obsahujú aj prípustnosť potratu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), písomne.

Podporujem EÚ v podpore práv detí. A opätovne by som rád upriamil pozornosť Komisie na jeden nedávny príklad diskriminácie detí v prípade ich práva na cestovanie. Letecké spoločnosti zrušili svoje kapacity pre nedospelé osoby letiace bez sprievodu. Ak by sa to isté stalo postihnutým alebo inej podobnej skupine ľudí, vyvolalo by to skutočný škandál. EÚ sa však zjavne domnieva, že je v poriadku, ak dôjde k odstráneniu práv detí takýmto svojvoľným spôsobom.

V rovnakom čase vznikol spor ohľadom článku 127, ktorým sa „členské štáty vyzývajú zakázať nosenie šatiek a hidžábov minimálne na základných školách.“ Ja som hlasoval proti tomuto článku kvôli dvojznačnosti jeho znenia a kvôli skutočnosti, že som presvedčený, že táto veľmi dôležitá otázka by sa nemala riešiť ako okrajová časť spomenutej správy. Bol by som sklamaný, ak by sa táto prax stala bežnou na základných školách v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Som najväčším zástancom potreby dať deťom dobrú výchovu v silnom, milujúcom a bezpečnom rodinnom prostredí; potreby chrániť deti pred ubližovaním a zneužívaním, poskytnúť im mravné vedenie a prvotriedne vzdelanie a najlepšie možné príležitosti v živote. Som presvedčený, že úloha štátu je v tomto procese obmedzená. Nemal by sa snažiť o narúšanie práv a povinností rodičov, cirkví a škôl. Preto rozhodne nevidím dôvod na to, aby sa EÚ angažovala v tejto otázke. Je mi ľúto, že došlo k vypusteniu výzvy na zákaz nosenia šatiek a hidžábov aspoň na základných školách. Ako možno dúfať v plnohodnotné začlenenie sa do našich tradičných západných spoločností, ak sa takýto odev povolí? Tiež ľutujem, že došlo k použitiu slovníka týkajúceho sa sexuálnych „práv“ dospievajúcich, čo predstavuje ďalší krok v rozrušovaní predstavy o detstve. Kvôli týmto a mnohým ostatným dôvodom som hlasoval proti tejto správe.

 
  
  

- Správa: Doris Pack (A6-0502/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Na základe vynikajúcej správy mojej nemeckej kolegyne Doris Packovej som hlasoval za rezolúciu Európskeho parlamentu o vzdelávaní dospelých, ktorá je odpoveďou na oznámenie Komisie s názvom Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro.

Vzdelávanie a odborná príprava, najmä celoživotné vzdelávanie dospelých, sú podstatné faktory na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie zvýšenia hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a sociálneho pokroku. Či už ide o konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie dospelých alebo o výzvy súvisiace s demografickými zmenami, táto iniciatíva, ktorá sa datuje od roku 2001, je dobrou správou pre Európsku úniu a jej občanov.

Pokiaľ ide o vzdelávanie, a ,všeobecnejšie, o otázky súvisiace s podnikmi, navrhujem, aby sa táto záležitosť odovzdala sociálnym partnerom, ktorí, a to treba stále pripomínať, majú právne nástroje na vypracovanie európskeho sociálneho práva na základe súčasných zmlúv, článku 137 a nasledujúcich článkov Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva, potvrdenej Lisabonskou zmluvou, ktorá je v súčasnosti v procese ratifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. − Hlasoval som za túto správu, pretože rozsah súčasných hospodárskych a spoločenských zmien, rýchly prechod k spoločnosti založenej na poznatkoch a demografické zmeny v dôsledku starnutia obyvateľstva v Európe sú výzvami, ktoré si vyžadujú nový prístup k vzdelávaniu a odbornému vzdelaniu v rámci celoživotného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu Doris Packovej s názvomVzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro, pretože sa domnievam, že vzdelávanie dospelých formou nadobudnutia základných zručností je rozhodujúce pre splnenie cieľov lisabonskej stratégie vyššieho hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a sociálneho začlenenia.

Na druhej strane, a na doplnenie toho, čo som uviedla, súhlasím aj s názorom, že celoživotné vzdelávanie je podstatné pre riešenie súčasných problémov hospodárskej a sociálnej zmeny, rýchly prechod k spoločnosti založenej na vedomostiach a k demografickým zmenám vyplývajúcim zo starnúceho obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Je dôležité venovať viac pozornosti vzdelávaniu dospelých. Program vzdelávania dospelých treba urýchliť. Účasť dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave nie je dostatočná, ak EÚ chce dosiahnuť benchmarkový cieľ 12,5 % účasti na vzdelávaní dospelých do roku 2010.

Je však nevyhnutné zabezpečiť kvalitu vzdelávania dospelých, venovať osobitnú pozornosť rozličným dimenziám kvality vo vzdelávaní, predovšetkým rozvoju pedagógov, mechanizmom na zabezpečenie kvality a učebným metódam a materiálom.

Ako sa uvádza v správe, vzdelávanie dospelých je mimoriadne dôležitou zložkou celoživotného vzdelávania a veľmi zložitou oblasťou. Dospelí potrebujú spojiť vzdelávanie so svojimi vedomosťami, skúsenosťami a kultúrnym pozadím.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Máme vysokú dôveru v schopnosti členských štátov, riešiť otázky týkajúce sa veľmi dôležitého problému vzdelávania dopelých. Je dôležité, aby katedry vzdelávania v členských štátoch mali dostatočné finančné prostriedky na rozvoj vzdelávania dospelých. Jeden spôsob, ako pre ne sprístupniť finančné zdroje, je znížiť príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ, aby mali k dispozícii viac peňazí na investovanie do sociálneho zabezpečenia, vzdelávania a prosperity.

Ešte raz poznamenávame, že federalistická väčšina v Európskom parlamente nerešpektuje výlučnú právomoc členských štátov v organizácii vzdelávania a obsahu systémov odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. − (PL) Správa, o ktorej hlasujeme, sa týka vzdelávania dospelých, inými slovami niečoho, čo nadobúda obrovský význam v celej Európskej únii, ktorý je však oveľa väčší než v mojej krajine.Je to prospešný trend a vášeň pre tisíce ľudí. Nie je to vždy diktované čisto komerčnými úvahami. Rád by som upriamil vašu pozornosť na jeden aspekt pokračujúceho vzdelávania dospelých, ktorý súvisí tak s modernými demografickými a civilizačnými výzvami, ako aj s dedičstvom starého poriadku. Socialistický systém presadzoval osobitný vzdelávací model, ktorý bol v oblasti humanitných predmetov presiaknutý propagandou a ideológiou, pričom v ostatných oblastiach vyjadroval odtrhnutie od svetových trendov. Z týchto dôvodov je vzdelávanie dospelých v nových členských štátoch jednak príležitosťou urobiť nápravu nedostatkov socialistického modelu vzdelávania, načrtnutého vyššie, a zároveň aj skutočným otvorením sa svetu.

V oblasti znalosti cudzích jazykov, pri pripravenosti vziať na seba riziko preškolenia a zmeny zamestnania, ako aj podpory európskych vzdelávacích noriem, je to zjavným predpokladom mobility a možnosti nájsť si zamestnanie. Tým sa vysvetľuje široký záujem o pokračujúce vzdelávanie medzi mne rovnými v strednej a východnej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Pani Packová vo svojej správe vyzýva, aby vzdelávanie pokračovalo počas celého pracovného života človeka bez toho, aby sa štúdium obmedzovalo len na školské roky.

Súhlasím s hodnotením, že súčasné tempo hospodárskych a sociálnych zmien si vyžaduje neustály, dlhodobý osobný rozvoj. Je tiež pravdou, že vzdelávanie dospelých má u dospelých pozitívny vplyv na uvedomenie si vlastnej hodnoty, pomáha podporovať lepšiu sociálnu integráciu a buduje medzikultúrny dialóg.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Mám dojem, že cieľ správy, ktorým je zabezpečiť, aby členské štáty dosiahli cieľový 12,5 % podiel na vzdelávaní dospelých do roku 2010, nielenže zlepší konkurencieschopnosť EÚ, ale umožní tiež dosiahnuť vyšší stupeň sociálneho začlenenia a medzikultúrneho povedomia. Presne toto potrebujeme v roku medzikultúrneho dialógu. Vyššie využitie technických prostriedkov a návrhov s cieľom zvýšiť počet zariadení detskej starostlivosti napomôže každému zvýšiť šancu skutočne čerpať výhody zo vzdelania. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Je kontraproduktívne, na jednej strane brániť vlastnému obyvateľstvu vo vzdelávaní a na strane druhej prísť s plánmi pre „modrú kartu”, keďže vzhľadom na nárast netypických vzťahov a väčší konkurenčný tlak nie je už dobré základné a pokračujúce vzdelávanie nijakou ochranou pred nezamestnanosťou. Dosť ľudí s dobrým vzdelaním podniky odmietli len preto, lebo hľadajú najlacnejších McJob absolventov alebo chcú ponúknuť nie celkom bežné pracovné zmluvy.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorý sa v týchto prípadoch používa ako zámienka, by sa mal zo zásadného hľadiska odstrániť. Ak to nie je možné, mal by sa uprednostňovať sezónny model. Zabránilo by sa tým ďalšej masovej migrácii.

Napriek nezrovnalostiam, ktoré sa prejavujú v cieľoch EÚ, si snahy a programy v oblasti celoživotného vzdelávania aj tak zaslúžia našu podporu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia