Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0024/2008

Keskustelut :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Äänestykset :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0018

Puheenvuorot
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

8. Kenian tilanne (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Esityslistalla ovat seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Kenian tilanteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, neuvoston puheenjohtaja. − (SL) Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti keskustelee tänään Kenian tilanteesta sekä maan tilannetta koskevasta päätöslauselmaehdotuksesta.

Lähettäessään Keniaan jäsen Lambsdorffin johtaman vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja jäsen Mulderin johtaman oman valtuuskuntansa Euroopan parlamentti antoi Kenialle tärkeän merkin siitä, että se on kiinnostunut maan tilanteesta.

Kuten tiedämme, Keniassa pidettiin vaalit 27. joulukuuta. Kenian korkea äänestysprosentti on todiste siitä, että maan kansa on sitoutunut demokraattiseen prosessiin ja luottaa siihen.

Jäsen Lambsdorffin johtama EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta oli läsnä paikan päällä. Se varoitti lukuisista äänten laskentaan ja kirjaamiseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista näiden vaalien aikana. Nämä sääntöjenvastaisuudet kyseenalaistavat vakavalla tavalla vaalien lopputuloksen. Kuten tiedämme, tulosten julkaisemisen jälkeen Kenian pääkaupungissa Nairobissa ja maan muissa osissa puhkesi väkivaltaisuuksia.

Oppositiojohtaja Raila Odingan kannattajat ottivat useita kertoja yhteen turvajoukkojen kanssa ja hyökkäsivät myös presidentti Mwai Kibakin kannattajia vastaan. Turvajoukot ampuivat ihmisjoukkoon laukauksia. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Louise Arbourin mukaan turvajoukot käyttivät liiallisia voimakeinoja.

Ainakin 600 ihmistä kuoli ja lähes 250 000 joutui lähtemään kotoaan – ja tämä kaikki tapahtui Keniassa, maassa, jonne naapurimaiden, Somalian ja Etelä-Sudanin, pakolaiset yleensä suuntaavat.

Tapahtumat ovat vaikuttaneet paitsi Kenian omaan talouteen myös naapurimaiden talouteen, etenkin niihin maihin, joilla ei ole omaa rantaviivaa. Tämä on todellinen tragedia. Samalla tapahtumat ovat voimakas isku demokratiakehitykselle ja koko Afrikan mantereelle, missä Keniaa on pidetty esimerkillisenä maana.

Euroopan unioni tuomitsi Kenian väkivaltaisuudet. Vetosimme Kenian johtajiin: pyysimme niitä vastaamaan epäilyihin vaalien sääntöjenvastaisuuksista ja käynnistämään ennen kaikkea vuoropuhelun ja etsimään asiaan poliittisen ratkaisun. Reagoimme luonnollisesti myös kenialaisten humanitaarisiin tarpeisiin. Euroopan unioni kiittää Afrikan unionin puheenjohtajana toimivaa Ghanan presidenttiä John Kufuoria sovittelusta.

Ilmaisimme myös tukemme arvovaltaisten afrikkalaisten henkilöiden ryhmälle, jota johti YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja jonka pitäisi saapua Nairobiin lähiaikoina. Samaan aikaan presidentti Kibaki on nimittänyt hallituksen jäsenet kuulematta oppositiojohtaja Odingaa, joka on puolestaan kehottanut kansaa järjestämään Keniassa joukkomielenosoituksia kolmen päivän ajan.

Myönteistä on kuitenkin se, että Kenian parlamentti kokoontui eilen ensimmäiseen istuntoonsa. Parlamentin puhemieheksi valittiin opposition ehdokas. Tämä oli siinä mielessä rohkaisevaa, että maassa on yhä noudatettu tiettyjä demokraattisia sääntöjä ja että oppositiota kuullaan edelleen.

Euroopan unionille on täysin selvää, ettei asioiden hoitaminen normaaliin tapaan ole Kenian kanssa mahdollista, ennen kuin poliittinen kompromissi on saatu aikaan. Tämän kompromissin on johdettava pysyvään ratkaisuun, joka on kenialaisten tahdon mukainen, jolla saavutetaan kenialaisten luottamus ja jolla palautetaan Keniaan vakaus.

Voin sanoa Euroopan unionin puolesta, että olemme hyvin pettyneitä Kenian vaalien jälkeisiin tapahtumiin ja että tilanne on yhä huolestuttava. Pettymyksemme ei ole kuitenkaan verrattavissa siihen, kuinka pettyneitä kenialaiset ovat osallistuttuaan vaaleihin paremman tulevaisuuden toivossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, komission jäsen. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on sanomattakin selvää, että Euroopan komissio on hyvin huolissaan Kenian vakavasta kriisistä. Nähdessämme päivä vaalien jälkeen varoitusmerkit ääntenlaskun aikaisten tapahtumien aiheuttamasta kaaoksesta ryhdyimme toimiin ja otimme yhteyttä kumpaakin puolta – enemmistöä ja oppositiota – edustaviin viranomaisiin. Minun on myös kerrottava, että sain helposti suoran ja henkilökohtaisen yhteyden oppositiojohtaja Raila Odingaan. Sen sijaan toistuvista yrityksistäni huolimatta en ole onnistunut saamaan tämän jälkeen presidentti Mwai Kibakiin suoraa, henkilökohtaista yhteyttä. Tämä on yllättävää sikäli, että aikaisemmin häneen oli varsin helppo saada yhteys. Tämä kertonee melko hyvin Keniassa vallinneesta levottomuudesta.

Vaalien jälkeiset väkivaltaisuudet, joissa on kuollut yli 600 henkeä ja joiden vuoksi yli 250 000 kenialaista on joutunut lähtemään kodistaan, ovat tuoneet selvästikin esiin sen, kuinka paljon sosioekonominen epätasa-arvo ja Kenian yhteiskuntaa syövyttävä korruptio turhauttavat ja suututtavat kenialaisia. Tähän liittyy myös eri etnisten ryhmien yhteenoton vaara. Nämä vaalit ovat kuitenkin tuoneet myös esiin sen, kuinka kovasti kenialaiset tavoittelevat demokratiaa. Vaalipäivänä tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet loukkasivat näitä tavoitteita, mikä kyseenalaistaa voimakkaasti virallisten tulosten lainvoimaisuuden. Olemme täysin samaa mieltä jäsen Lambsdorffin johtaman EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätelmistä ja julkilausumista. Haluan kiittää jäsen Lambsdorffia lämpimästi hänen tekemästään merkittävästä työstä. Jopa EU:n ulkopuoliset kansainväliset viranomaiset, joiden lähtökohdat eivät olleet yhtä ehdottomat eivätkä objektiiviset, päätyivät kannattamaan ja tukemaan jäsen Lambsdorffin havaintoja ja päätelmiä.

Komission kanta Kenian poliittisesta tilanteesta on äärimmäisen selvä. Kenian poliittisten johtajien on arvioitava kiireesti velvoitteitaan ja sitouduttava välittömästi ja tosissaan poliittisen sovinnon tavoittelemiseen. Ellei tällaista sitoumusta tehdä, Euroopan unionin ainoana vaihtoehtona on tarkistaa suhteitaan Keniaan. On todettava, että nämä suhteet ovat olleet tähän saakka erinomaiset. Kenian katsottiin olevan oikealla tiellä hallinnon, ihmisoikeuksien ja demokratian suhteen, ja sillä oli merkittävä tehtävä myös alueellisen vakauden kannalta. Nämä asiat meidän on pidettävä mielessämme.

Siksi poliittisen sovinnon tekeminen on ennen kaikkea Kenian johtajien vastuulla. Se edellyttää provosoinnin ja kiihkoilun välitöntä lopettamista paitsi kaduilla myös tiedotusvälineissä ja julkisissa kannanotoissa. On ratkaisevan tärkeää, että presidentti Kibaki ja oppositiojohtaja Odinga suostuvat kompromissiin ja tunnustavat, etteivät valtuudet ja velvoitteet vastaa kunnolla vaalitulosta ja että valtaa on välttämätöntä jakaa poliittisen kriisin pysäyttämiseksi. Tämä vallan jakaminen voisi olla väliaikainen ratkaisu esimerkiksi siihen saakka, kunnes uudet vaalit saadaan järjestettyä.

Lisäksi on tärkeää, että kenialaispoliitikot tunnustavat, että väkivaltaisuuksiin johtaneet perimmäiset ongelmat on ratkaistava – koskivatpa ne sitten vallan jakamista perustuslain mukaan, maan poliittista hallinnointia, räikeää syrjintää tai sosioekonomista epätasa-arvoa.

Koko komissio ja Euroopan unioni tukevat täysin afrikkalaista sovintomenettelyä, jonka presidentti Kufuor käynnisti ja jota Kofi Annan jatkoi Graça Machelin ja Benjamin Mkapan ansiosta. Komissio ja EU kehottavat presidentti Kibakia ja oppositiojohtaja Odingaa tekemään täysipainoisesti yhteistyötä poliittisen sovinnon saavuttamiseksi. Kriisin alkaessa puhuin pitkään Desmond Tutun kanssa hänen ollessaan sovittelutehtävissä. Kävin myös pitkän keskustelun Kofi Annanin kanssa. Hän totesi olevan parasta, että afrikkalaisten hoitaman sovittelun rinnalla toteutettaisiin lähentymisprosessi. Olen luvannut komission tukevan tätä sovittelua tarpeen mukaan poliittisesti tai taloudellisesti.

Meidän on oltava joka tapauksessa tyytyväisiä siihen, että Kenian parlamentin puhemies valittiin asianmukaisesti eilen illalla. Meidän on otettava tämä merkkinä perustuslaillisen kehyksen kunnioittamisesta ainakin tästä näkökulmasta. Seuraavat päivät ovat kuitenkin ratkaisevia. Seuraamme tilannetta tiiviisti ja pidämme jatkuvasti yhteyttä afrikkalaisiin sovittelijoihin. Mukautamme suhteitamme Keniaan, myös yhteistyön osalta, tilanteen kehittymisen ja kummankin puolen toimien mukaan.

Kaikki kortit ovat nyt pöydällä. Tarvitsemme eurooppalaista ja kansainvälistä vuoropuhelua, jotta toimillamme olisi mahdollisimman suuri vaikutus. Näyttää siltä, että kansainvälinen yhteisö on tällä hetkellä samalla aaltopituudella ja ettei lähestymistavasta, poliittisista pyrkimyksistä tai edes strategiasta ole enää erimielisyyttä Tämä on tärkeää. Näin ei nimittäin ollut aivan alussa heti vaalien jälkeen. Tämä on nähdäkseni uusi saavutuksemme, ja se on hyvä asia.

Humanitaarisesta tilanteesta totean, että komissio on toiminut hyvin nopeasti. Se myönsi humanitaarisen avun toimiston asiantuntijoiden ja paikan päällä toimivien kumppaneidemme tekemien arvioiden perusteella alustavaa hätäapua 5,5 miljoonaa euroa, jotta siirtymään joutuneille henkilöille voitiin tarjota vettä, ruokaa, suojaa ja terveydenhuoltopalveluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens, PPE-DE-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, kuten täällä on jo todettu, Kenia on ollut vuodesta 2002 lähtien alueella tärkeä esimerkki demokratiasta ja vakaudesta. Se on ottanut viime vuosina hienoja poliittisia ja taloudellisia edistysaskeleita. Kenian vaalit ovat osoittaneet, että valtaosa kenialaisista kannattaa demokratiaa diktatuurin sijaan. Kenialaiset ovat osoittaneet luottavansa enemmän vaaleilla valittuihin ehdokkaisiin kuin armeijaan. Tästä huolimatta maassa on puhjennut hälyttäviä väkivaltaisuuksia ja siellä vallitsee humanitaarinen kriisi, jonka seurauksena satoja on kuollut ja yli 250 000 kenialaista on paennut kodeistaan. Tämä vaikuttaa myös maan taloudelliseen tilanteeseen.

Mitä meidän pitäisi tehdä? On tärkeää, että Euroopan unioni tarjoaa täyden tukensa Afrikan unionin nimittämälle ja Kofi Annanin johtamalle arvovaltaisten afrikkalaisten henkilöiden paneelille. Jos voimme ottaa menneisyydestä opiksemme jotakin, niin meidän pitäisi muistaa ainakin se, ettei meidän pidä kuvitella, että me, eurooppalaiset, voisimme ratkaista Afrikan ongelmat. Afrikan ongelmiin tarvitaan afrikkalaiset ratkaisut, ja olen iloinen siitä, että Euroopan komissio kannattaa tätä ajattelutapaa.

Arvoisa puhemies, ryhmämme kannattaa täysin päätöslauselmaa. Minulla on kuitenkin sydämelläni vielä yksi asia, jota ryhmämme pitää erittäin valitettavana, nimittäin se, että päivä vaalien jälkeen – eli kun vaalituloksesta oli päätetty ja kun lukuisia sääntöjenvastaisuuksia oli jo todettu, kuten komission jäsenkin totesi – Euroopan komissio siirsi Kenian hallitukselle yli 40 miljoonaa euroa budjettitukena. Se ei edes odottanut oman tarkkailuryhmämme havaintoja, jotka muuten julkaistiin vain kolme päivää myöhemmin.

Tämä poliittinen päätös ei ole perusteltavissa sellaisella muotoseikalla, että maksua oli jo lykätty kerran vaalien jälkeiseen aikaan ja että se oli vain kolmasosa kokonaissummasta ja yksi maksu useampien maksujen joukossa. Tätä maksua olisi voitu ja sitä olisi pitänyt lykätä. Tämä päätös oli erityisen valitettava erityisesti siksi, että jäsenvaltiot ovat jo jäädyttäneet omat tukensa. Tämä ei saa toistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Emilio Menéndez del Valle, PSE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, samaan aikaan presidentinvaalien kanssa järjestettiin parlamenttivaalit, joissa oppositiojohtaja Raila Odingan puolue sai yli kaksi kertaa niin paljon ääniä kuin presidentti Mwai Kibakin puolue. Myös tämä puhuu sen puolesta, ettei valtaosa kenialaisista kannattanut presidentti Kibakia.

Kuten tiedämme, parlamentin puhemiehen tehtävä annettiin näin oppositiojohtaja Odingan puolueen ehdokkaalle, kun maan parlamentti kokoontui eilen ensimmäiseen istuntoonsa Nairobissa. Lisäksi kaksikymmentäkaksi parlamenttiin pyrkinyttä Kibakin ministeriä kokivat vaalitappion.

Presidentti Kibaki on nähdäkseni pitkälti vastuussa kaikesta tapahtuneesta – eikä ainoastaan vaalivilpin vuoksi. Ne viisi vuotta, jotka hän oli vallassa, johtivat turhautumiseen, pettymykseen ja petokseen. Maan talous on toki kasvanut kuusi prosenttia, mutta yli puolet kenialaisista asuu yhä köyhyysrajan alapuolella. Lisäksi hallituksen useat ministerit, joiden nimittäminen oli Kibakilta selvää provokaatiota, ovat sekaantuneet korruptioon.

Tämä presidentti pyrkii vilpillisin keinoin pitämään edelleen kiinni vallan kahvasta. Lisäksi hän on vastuussa toisesta vakavasta asiasta: siitä, että hänen toimintansa johti etnisten ryhmien välisen konfliktin puhkeamiseen. Tästä syntyvä kierre saattaa olla vaikeaa pysäyttää.

Lisäksi, aivan kuin tämä ei vielä riittäisi, Kenian vaalikomission puheenjohtaja totesi kaksi viikkoa sitten, kuten hyvin tiedätte, ettei hän tiennyt, kuka oli voittanut presidentinvaalit.

Tämän kaiken perusteella on mielestäni täysin loogista kehottaa – kuten parlamentin yhteisen päätöslauselmaesityksen 11 kohdassa tehdään – kenialaisia järjestämään uudet vaalit, ellei riippumaton eli voi laskea uudelleen 27. joulukuuta pidetyissä vaaleissa annettuja ääniä uskottavalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää neuvostoa, komissiota ja kollegoitani täällä Euroopan parlamentissa. Toimielinten keskuudessa vallitsee hieno yhteishenki. Olen tästä henkilökohtaisesti hyvin iloinen, ja sanon tämän myös työryhmäni puolesta. Siihen kuuluu yli 150 vaalitarkkailijaa, joista ainakin 50 on ollut Keniassa yli kuukauden. Yksimielisyytemme on hyvä merkki.

Jotkut näistä vaalitarkkailijoista – haluan mainita asian täällä – ovat nyt matkalla tai jo saapuneet Pakistaniin, missä järjestetään seuraavat hankalat vaalit. Vaalitarkkailu on toisinaan vaikeaa ja vaarallista työtä. Haluan kiittää näitä henkilöitä vilpittömästi heidän sitoutumisestaan tehtäväänsä.

Mitä itse kukin sitten puolustaakaan, EU on yhteinen arvo. Kuten komission jäsen juuri totesi, voimme olla ylpeitä siitä, että muut vaalitarkkailuvaltuuskunnat, kuten itsenäisten valtioiden yhteisön valtuuskunta ja Yhdysvaltojen International Republican Institute -järjestö, ovat antaneet tukensa arviollemme. Uskon, että vaalitarkkailutyöllä on näin ollen luotu perusta yhteisille toimille, joissa Euroopan unioni, Afrikka ja Yhdysvallat puhaltavat kaikki yhteen hiileen löytääkseen ratkaisun Kenian kriisiin.

Euroopan parlamentti tuo päätöslauselmassaan esiin sopivina pitämiään toimintatapoja. Vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtajana en ole osallistunut näihin kuulemisiin itse. Toimintamme puolueettomuus on mielestäni turvattava tehtävän loppuun saakka. Ilmaisulla "loppuun saakka" tarkoitan sitä, kunnes julkaisemme lopullisen raporttimme, jota laadimme parhaillaan.

Puolueettomuutemme oli suurin valttimme kentällä toimivien vaalitarkkailijoiden tekemän ammattimaisen työn lisäksi. Puolueettomuus ja ammattimaisuus tarkoittavat myös sitä, että työmme perustuu yksinomaan todistusaineistoon. Havaitsimme työmme tuloksena, että presidentinvaalien tulos on epäilyttävä. Vaalitarkkailuvaltuuskuntana emme ole koskaan sanoneet tietyn ehdokkaan voittaneen vaaleja. Olemme vain todenneet, ettei vaalivoittajaa ole mahdollista määrittää.

Lainaan seuraavaksi erään Kenian vaalitarkkailijan englanninkielistä tekstiä:

"In our view, considering the entire electoral process, the 2007 general elections were credible in as far as the voting and counting process is concerned. The electoral process lost credibility towards the end with regard to the tallying and announcement of presidential results."

ALDE-ryhmän puolesta. Tämän lausunnon ovat esittäneet Kenian kansalliset tarkkailijat, jotka on sijoitettu 16 000–20 000 ihmisen keskuuteen. Lausunto vastaa täysin havaintojamme.

Haluan nyt sanoa jotakin omasta puolestani sekä työryhmäni ja kaikkien puolesta: toivomme, että kriisi saadaan ratkaistua pian, että väkivaltaisuudet saadaan päättymään ja että pakolaiset voivat palata kotimaahansa mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, arvoisa komission jäsen, Kenian tapauksessa ei ole kyse pelkästään presidentti Mwai Kibakin vaalivilpin aiheuttamista ongelmista. Meillä on käsissämme siviiliväestöä koskevat humanitaarinen kriisi.

Tilanne lienee dramaattisin Eldoretissa, Pyhän Hengen katolisessa kirkossa Langasissa. Siellä tehdään lukuisia murhia poliittisen ja etnisen taustan perusteella. Monet kenialaiset on ajettu pois kodeistaan ja heidän talonsa on poltettu tuhkaksi. Tammikuun 1. päivänä 2008 yli 3 000 ihmistä etsi turvapaikkaa Langasin seurakunnasta. Pakolaisilla ei ole ruokaa, puhdasta vettä eikä saniteettijärjestelmiä. Tämän vuoden tammikuun 2. päivänä katolisen lähetyspalvelun uutistoimisto MISNA raportoi 7 000–10 000 ihmisen paenneen Langasin kirkkoon. Nyt tarvitaan paitsi poliittista sovittelua myös toimia sen varmistamiseksi, ettei etnisen ja uskonnollisen vihan puhkeamista sallita.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, mielestäni nykytilanteen valossa Euroopan unionin pitäisi pyrkiä hankkimaan uskottavuutta vaalitarkkailuvaltuuskunnille, joita se lähettää näihin maihin. Tämä on tarpeen siksi, että jos vaalituloksen havaitaan olevan selvästi vilpillinen, kuten tällä kertaa todellakin kävi, ja jos presidenttiä ei voida pitää laillisesti valittuna, Euroopan unionin pitäisi olla politiikassaan johdonmukainen ja aivan aluksi kieltäytyä tunnustamatta presidenttiä, tässä tapauksessa Mwai Kibakia. Toiseksi EU:n on ehdotettava uusien presidentinvaalien järjestämistä mahdollisimman pian ja toimittava tämän asian puolesta, jotta presidentti saadaan valittua asianmukaisella tavalla, tällä kertaa ilman vilppiä.

Valitettavasti esimerkiksi Etiopiassa on käynyt aiemmin niin, että presidentti on käyttänyt voimakeinoja päästäkseen valtaan vilppiin viittaavista todisteista huolimatta, mikä on johtanut sortotoimiin ja väkivaltaan. Se, että Euroopan unioni hyväksyy tapahtuneen, heikentää vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämisen merkitystä.

Mitä järkeä meidän on lähettää paikalle EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta, jonka jäsenet suhtautuvat asiaan vakavasti ja sitoutuvat tekemään johtopäätöksiä, jotka kaikki hyväksyvät, jos panemme viime kädessä päämme pensaaseen ja hyväksymme sellaisen presidentin tekemän vallankaappauksen, joka ei halua edes kuunnella? Hyväksyisimmekö tällaisen tilanteen omassa maassamme? Emme tietenkään.

Siksi emme voi, jos kerran kannatamme demokratiaa ja vaaliprosesseja, syyllistyä kaksinaismoraaliin ja soveltaa yhtä sääntöä Euroopan unionissa ja toista sääntöä aina sen mukaan, mikä on kenenkin edun mukaista näillä alueilla.

Uskon, että kenialaiset haluavat selvittää tämän asian perin pohjin ja vaativat tätä varten uusia vaaleja.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme varmastikin kaikki yhtä mieltä siitä, että Kenian tapahtumat ovat traagisia ja että nykyiset jatkuvat väkivaltaisuudet on saatava ehdottomasti loppumaan. Kenian kriisi on erittäin vakava eikä mielestäni luonteeltaan pelkästään poliittinen. Käytännöllisesti katsoen tilanne saattaa myös vaikuttaa Kenian naapurimaiden tilanteeseen.

On totta, että kansankiihottajat yrittävät synnyttää Keniassa vihaa etnisten ryhmien välille saadakseen itselleen valtaa. On kuitenkin hyvin rohkaisevaa nähdä, kuinka esimerkiksi monet Kenian vapaan lehdistön toimittajat pyrkivät jatkuvasti puolustamaan maan yhtenäisyyttä ja Kenian kansan yhtenäisyyttä sekä torjumaan yhteiskunnan pirstoutumista. Ongelman ydin on siinä, ettei suuri osa kenialaisista ole päässyt hyötymään maan talouskasvusta ja että tämä on mahdollistanut väkivaltaisuuksien leviämisen. Meidän pitäisi pikemminkin korostaa kehitysyhteistyössämme sitä, että pyrimme todella saamaan aikaan muutosta ja erityisesti toteuttamaan käytännön kampanjan köyhyyden torjumiseksi Keniassa.

Pidän myös keskusteluja Kenian budjettituen lakkauttamisesta ongelmallisina, sillä ne ruokkivat huolta Kenian tulevaisuudesta. Arvoisa komission jäsen Michel, mielestäni on erittäin hyvä, että EU pitää selvästi Kofi Annanin ja muiden Afrikan unionin sovittelijoiden puolta näiden pyrkiessä ratkaisemaan Kenian konfliktin afrikkalaisten poliitikkojen avustuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE). – (LV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aivan ensimmäiseksi kehua Kenian kansalaisten aktiivisuutta vaalipäivänä. Vaalien äänestysprosentti oli korkea, ja kansalaiset olivat kärsivällisiä, vaikka joissakin vaalipiireissä oli teknisiä ongelmia ja äänestäjät joutuivat jonottamaan pitkään. Presidentinvaalien tulosten tehtailun suhteen tilanne oli kuitenkin täysin toinen. Ääntenlaskenta ei ollut riittävän avointa. Lukuisat rikkomukset ja tiedotukseen liittyvät ristiriidat saavat vaalituloksen näyttämään arveluttavalta. Olemme saaneet valitettavasti sen vaikutelman, että tulokset tehtailtiin noudattaen sitä periaatetta, ettei tärkeää ole se, miten äänestää, vaan se, miten äänet lasketaan. Ellei ääniä ole mahdollista laskea uudelleen luotettavalla ja avoimella tavalla, Keniassa pitäisi järjestää uudet presidentinvaalit. Vaalitulosten ilmoittamisen jälkeen jo entisestään kireä ilmapiiri kärjistyi väkivallaksi. Nyt on tärkeintä saada väkivalta loppumaan ja ehkäistä humanitaarinen kriisi. Euroopan unionin on tuettava Afrikan unionin ja Kofi Annanin johtamaa, presidentin ja opposition välistä sovittelutyötä, jotta väkivalta saadaan loppumaan ja poliittiseen kriisiin löydetään ratkaisu. Euroopan unionin pitäisi olla tarvittaessa valmis jatkamaan tätä sovittelua. Euroopan unionin on varmastikin annettava Kenialle humanitaarista apua, jolla voidaan helpottaa niiden tuhansien ihmisten tilannetta, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan väkivaltaisuuksien vuoksi. Humanitaarista apua pitäisi kuitenkin antaa siten, että se saavuttaa todella siirtymään joutuneet henkilöt, ja varojen käyttöä pitäisi valvoa asianmukaisella tavalla. Tästä näkökulmasta Euroopan komission päätös siirtää päivä vaalien jälkeen Kenian hallitukselle 40 miljoonaa euroa budjettitukea ottamatta huomioon EU:n vaalitarkkailijoiden esittämää kritiikkiä vaalien toimittamisen suhteen on kyseenalainen. Budjettituki ei valitettavasti takaa varojen käytön tiukkaa valvontaa, ja tällaisen tuen myöntämistä presidentille ja hallitukselle, jotka ovat päässeet valtaan kyseenalaisten vaalien jälkeen, pitäisikin arvioida huolellisesti. Kehotan Euroopan komissiota arvioimaan tätä tapausta ja tiedottamaan Euroopan parlamentille tällaisen tilanteen toistumisen ehkäisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, meidän selvästikin pantava merkille se, että Kenia on maa, jossa useimmat kansalaiset elävät muutamalla dollarilla päivässä.

Kansa on tyytymätöntä ja elää köyhyydessä. Kuten olemme nähneet, maan tilanne on synnyttänyt kokonaisen tyytymättömien armeijan, sillä kenialaiset ymmärtävät hyväosaisten ja huono-osaisten välisen kuilun syventyneen. Lisäksi näin on päässyt tapahtumaan, vaikka maan bruttokansantuote kasvaa kuuden prosentin vauhtia.

Kenian tulot ovat pienet ja resurssit vähäiset. On myös traagista, että suojelujärjestelmä ja korruptio rehottavat maassa. Lisäksi – samaan aikaan kun puhumme täällä tänään – ihmiset hamstraavat ruokaa ja ovat jälleen kaduilla Nairobissa ja Kenian muissa osissa.

Yhdyn siksi niihin, jotka ovat todenneet, että EU:n on keskeytettävä budjettituen maksaminen Kenialle, kunnes nykyiseen kriisiin on löydetty poliittinen ratkaisu. Emme voi tietenkään hyväksyä sitä, että Keniaan lähetettiin 40,6 miljoonaa euroa päivä sen jälkeen, kun vaaleja kohtaan esitettiin kritiikkiä.

Mielestäni on hyvin rohkaisevaa, että komission jäsen Michel antoi ymmärtää maanantaina valiokuntamme kokouksessa, että budjettitukea tarkistettaisiin välittömästi. Haluaisin kuulla asiasta tarkemmin. Meidän ei pitäisi ohjata varoja linjavastuussa oleville Kenian ministeriöille, vaan meidän pitäisi tutkia tapoja kanavoida rahat hanketuen muodossa. Näin varmistettaisiin myös se, etteivät nämä toimet ole haitaksi Kenian köyhille.

Katson, että meidän on tuotava selvemmin esiin, että tuen myöntäminen edellyttää hyvää hallintoa. Asiasta määrätään Cotonoun kumppanuussopimuksissa, emmekä ole toimineet näin. Pelkäänpä, että olemme sivuuttaneet monet vakavat Keniaa koskevat korruptiosyytteet.

Lisäksi meidän on asetettava vaalitarkkailijoiden raportoimien sääntöjenvastaisten vaalitulosten tehtailijat vastuuseen. He eivät saa päästä kuin koirat veräjästä.

Myös Euroopan unionin on seurattava omalta osaltaan sovitteluprosessia. Olemme olleet ensimmäisinä pyytämässä näiden seikkojen huomioon ottamista, ja haluaisin siksi neuvoston ja Euroopan unionin suhtautuvan asiaan tiukemmin ja johdonmukaisemmin sekä varmistavan, että Kofi Annan saa EU:lta kaiken tarvitsemansa tuen ja että uusi vaalilautakunta voidaan asettaa mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(SK) Arvoisa puhemies, haluan esittää muutaman kysymyksen ja muutaman huomion.

Mitä tapahtui Euroopan unionin rahoille, jotka lähetettiin Nairobiin marraskuussa? Miksi maksua siirrettiin vaalien yli ja rahat maksettiin päivä vaalien jälkeen? Tuolloin saatavilla oli vasta alustavia tuloksia, mutta ensimmäiset epäilyt menettelyn luotettavuudesta oli jo esitetty. Kuka oikein valvoo kehitysapuun varattujen EU:n veronmaksajien rahojen käyttöä? Kun kerran vaalimenettely vaikutti arveluttavalta, meillä olisi pitänyt olla jo etukäteen selvät säännöt siitä, ettei varoja siirrettäisi ennen tulosten virallista julkistamista.

Kävin Keniassa kuukausi ennen vaaleja. Silloin monet korostivat minulle ja myös komission jäsen antoi ymmärtää, että tilanne saattaisi kärjistyä väkivaltaiseksi. Koska taloudellinen tuki on tarkoitettu kansalle, sen myöntämisen ehdoksi ei pidä asettaa tilanteen vakiintumista – muutoin meidän pitäisi keskeyttää taloudellisen tuen myöntäminen monille maille, myös muille kuin Afrikan maille.

Mielestäni kehitysapua ei saa käyttää manipuloinnin välineenä. Maksujen keskeyttäminen on poliittista painostusta, josta joutuvat maksamaan ne, joille apu oli tarkoitettu. EU:n veronmaksajat lyöttäytyvät yhteen, eikä auttamistamme ihmisistä saa tulla poliittisten johtajien panttivankeja. Kehitysapu ei saa vaikuttaa sopimuksiin – useinhan edes maan ihmisoikeustilanne ei vaikuta niihin. Kenialaiset tarvitsevat apuamme riippumatta siitä, kannattavatko he Kibakia vai Odingaa. He elävät vieri vieressä slummeissa äärimmäisessä köyhyydessä.

Tiedämme, että Afrikassa järjestettiin vaalit. Kenialaiset katsovat, että vaikka ääntenlaskussa tapahtui mahdollisesti virheitä, tulokset eivät olisi muuttaneet mitään. Siksi meidän ei pidä rangaista avustamme riippuvaista kansaa, ja osoitan sanani nyt sekä Slovakian että EU:n muiden jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka ovat vakavasta tilanteesta huolimatta pysyneet paikoillaan ja jatkaneet kahdenvälisten hankkeiden toteuttamista. Voin taata, että näihin hankkeisiin osoitetut varat käytetään tehokkaasti ja ilman korruptiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, me eurooppalaiset emme voi vain sanoa, että olemme hyvin huolissamme mutta toivomme kovasti tilanteen normalisoituvan, koska emme voi hyväksyä sitä, että tilanteen normalisoitumisen hintana on se, että meidän pitäisi hyväksyä Mwai Kibakin vaalivilppi.

Vaalitulosten vääristely on vienyt aivan liian monessa Afrikan maassa kansalaisilta kaiken toivon ja uskon demokraattiseen järjestelmään. Tällaisen toistuminen, tällä kertaa Keniassa, olisi kuolettava isku afrikkalaisten demokratiatoiveille.

Voimakas ulkoinen painostus on ainoa ratkaisu. Ilman voimakasta ulkoista painostusta nämä kaksi johtajaa eivät pääse minkäänlaiseen sopimukseen. Meidän onkin kerrottava Mwai Kibakille selvästi, että hänen hallituksensa on laiton, ja toimittava sen mukaisesti – muuten vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämisessä ei ole mitään mieltä.

Olemme puhuneet afrikkalaisten velvollisuuksista, mutta meidän pitäisi puhua myös omista velvollisuuksistamme. Olemme sulkeneet silmämme aivan liian pitkään Kenian tapahtumilta. Olemme ylistäneet aivan liian pitkään Kenian olevan demokratian mallimaa ja olemme unohtaneet sosiaalisen epätasa-arvon ja koko maahan levinneen korruption. Kenia on saanut itsenäistymisensä jälkeen tukea 16 miljardia dollaria, ja maassa on ollut vain neljä presidenttiä.

Kenialaiset maksavat kalliisti suojelusta ja tuesta, jota olemme antaneet maan huonoille hallituksille arvostelematta niitä. Emme saa sulkea silmiämme tällä kertaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, Kenian poliisi on jälleen tänään tukahduttanut mielenosoituksia erittäin väkivaltaisin ottein. Maassa on kuollut lisää ihmisiä. Saadaanko jännitteet purettua ilman uusia presidentinvaaleja? Epäilen sitä. Tästä vaalipetoksesta on joka tapauksessa tehtävä riippumaton tutkinta, jonka tuloksia kaikkien osapuolten on kunnioitettava, vaikka se edellyttäisi uusien vaalien järjestämistä.

Kenia ottaa suuria riskejä. On kaikkien kenialaisten, alueen ja jopa EU:n etu, että levottomuudet saadaan päättymään. Tässä tilanteessa olisi vastuutonta kieltäytyä vuoropuhelusta. Lisäksi yksi asia on varsin selvä: ei tule kuuloonkaan, että maksaisimme lisää budjettitukea tällaiselle epädemokraattiselle hallitukselle.

Kofi Annan on sairastunut äkillisesti. Paha flunssa osuu harvoin näin huonoon ajankohtaan. Euroopan unioni ei saa kuitenkaan tuhlata aikaa, vaan sen on tuettava täysin Kofi Annanin toimintaa ja annettava tarvittaessa teknistä ja taloudellista tukea. Sovittelun on tietenkin oltava ensisijaisesti afrikkalaisten johtajien tehtävä, mutta jos tilanne uhkaa kärjistyä entisestään ennen Kofi Annanin saapumista, EU:n on oltava valmis tukemaan Afrikan unionia ja lähettämään Nairobiin korkean tason valtuuskunta viipymättä. Keniasta ei saa tulla uutta Somaliaa. Vielä ei ole liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä jäsen Borrell Fontellesin kanssa siitä, että jos Kenian vaalien jälkeisestä tilanteesta on seurannut jotakin hyvää, se on ainakin paljastanut, että Kenian niin sanottu menestystarina on rakennettu heikolle perustalle. On totta, että tavalliset kenialaiset janoavat kovasti demokratiaa ja että Kenian talous on kasvanut voimakkaasti. Aivan yhtä totta on se, että tätä talouskasvua valvonut hallitus ei ole näiden vuosien aikana kyennyt varmistamaan, että koko kansa hyötyisi kasvusta taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Tiedämme nyt, että maan sosiaalisen ja taloudellisen epäjärjestyksen juuret ulottuvat syvälle ja että maan hallitus on syyllistynyt vuosien ajan korruptioon ja talouden huonoon hallinnointiin. Kuten jäsen Kinnock aivan oikein totesi, EU:n tuen pitäisi edellyttää hyvää hallintoa ja demokratian kunnioittamista. Olen kuitenkin muiden puhujien kanssa eri mieltä, sillä katson, ettei tämä tarkoita, että meidän pitäisi hylätä Kenia. Se tarkoittaa, että meidän pitäisi kanavoida apumme uudelleen sellaisille toimistoille ja järjestöille, joiden kautta raha saavuttaa köyhät, puutteessa elävät ja heikoimmat kenialaiset. Ellei vaalituloksia valvota ja noudateta asianmukaisesti, emme voi kanavoida enää jatkossa rahaa Kenian hallituksen kautta. Meidän on annettava selvä viesti: Euroopan unionin tuki edellyttää hyvää hallintoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kuten kaikki muutkin ovat todenneet, tämä tilanne on varsin traaginen: se muistuttaa paljon sitä, mitä Addis Abebassa tapahtui muutama vuosi sitten.

Suhtaudun kuitenkin epäilevästi siihen, löydetäänkö tilanteeseen ratkaisua ilman uusia vaaleja. Ihannetilanteessa Keniassa päästäisiin nyt ratkaisuun vuoropuhelun avulla, mieluiten Afrikan unionin tuella. Edistystä on kuitenkin tapahtunut toistaiseksi vain vähän. Aikaa on vähän: maan rakenteet romahtavat samalla kun puhumme täällä.

Emme voi tyytyä sivustakatsojan rooliin, ellei tilannetta saada ratkaistua. Näissä olosuhteissa tuen maksaminen on pakko keskeyttää. Lisäksi jos tämä sovittelu epäonnistuu, EU:n on tarjouduttava sovittelijaksi. Ovatko neuvosto ja komissio valmiita tähän? Ehdottaisin pitkän aikavälin näkökulmasta, että tarkistamme vakavasti paitsi kehitysyhteistyötämme myös erityisesti hallinto-ohjelmaamme, että autamme erityisesti poliittisia puolueita kehittymään todellisiksi puolueiksi ja että vahvistamme sen lisäksi Kenian parlamenttia toimielimenä, sillä tämä on juuri nyt keskeinen ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, olen käynyt aikaisemmin Keniassa ja erityisesti Nairobin slummialueilla ja tiedän, että maassa oli korruptiota jo ennen näitä vaaleja. Tuomitsen sen, että Keniassa on menetetty yli 600 ihmishenkeä, sekä 27. joulukuuta pidettyjä vaaleja seuranneen kriittisen humanitaarisen tilanteen. Kehotan asiaankuuluvia viranomaisia ja sidosryhmiä tekemään kaikkensa rauhan palauttamiseksi Keniaan ja turvaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen.

On erittäin valitettavaa, että Kenia, yksi Itä-Afrikan vakaimmista ja taloudellisesti kehittyneimmistä maista, on vajonnut tällaiseen kaaokseen, joka vaikuttaa haitallisesti myös naapurimaihin. Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta tuli siihen lopputulokseen, että avoimuuden ja asianmukaisten turvatoimien puute heikensi vakavasti presidentinvaalien äänestystuloksen uskottavuutta.

Raila Odingan oppositiopuolue on kehottanut jälleen tänään kenialaisia kokoontumaan maanlaajuisiin mielenosoituksiin viime kuussa järjestettyjen presidentinvaalien lopputulosta vastaan. Näiden mielenosoitusten on määrä kestää kolme päivää hallituksen kiellosta huolimatta. Ne saattavat johtaa verenvuodatukseen. Monien surmatöiden syynä ovat olleet yksinomaan etnisten ryhmien erimielisyydet. Hirvittävin näistä tapauksista oli Eldoretin kaupungin lähellä sijaitsevaan kirkkoon tehty raaka hyökkäys, jossa uskotaan kuolleen yli 30 Kikuyu-heimon jäsentä.

Vaadin Mwai Kibakia kunnioittamaan Kenian kansallista perustuslakia sekä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjaa, joissa määrätään hänen maansa sitoutumisesta demokratiaan. Kehotan EU:n puheenjohtajavaltiota ja Euroopan komissiota seuraamaan tiiviisti myöhemmin tällä viikolla Kofi Annanin johtamaa sovittelutyötä sekä varmistamaan sen, että EU:n korkean tason valtuuskunta jatkaa tarvittaessa tätä sovittelua, mahdollisesti EU:n ja Afrikan yhteisenä aloitteena.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluan esittää lisäkysymyksiä, jotka liittyvät kysymyksiin, joita kollegani jäsen Kinnock esitti komission jäsen Michelille. Mitkä ovat pääkohdat? Kuinka voimme visualisoida tämän? Mihin suuntaan budjettitukea muutetaan?

Vielä yksi kysymys: onko nykyisessä budjettitukijärjestelmässä, kuten oletan, sääntöjä tuen maksamisen keskeyttämisestä vastaavassa tilanteessa kuin Kenian tilanteessa vaalien jälkeen?

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). – (NL) Arvoisa puhemies, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Kenian ongelmat johtuvat tavasta, jolla presidentinvaalit toimitettiin. Sen sijaan parlamenttivaalit sujuivat suhteellisen hyvin, ja niissä valittiin jäsenet maan kansanedustuslaitokseen.

Olen samaa mieltä komission jäsen Michelin kanssa siitä, että Kenian parlamentin eiliset tapahtumat ovat rohkaisevia. Puhemies on valittu. Puolueet ja oppositio olivat riittävän vahvoja viedäkseen uuden puhemiehen valinnan päätökseen. Katson siksi, että Euroopan parlamentin on tehtävä kaikkensa tukeakseen parlamentaarista demokratiaa Keniassa ja vahvistaakseen sitä mahdollisuuksien mukaan. Tasan päivä vaalien jälkeen maksettu budjettituki on saanut osakseen arvostelua monelta suunnalta Euroopan parlamentissa.

Haluan esittää komission jäsenelle seuraavan kysymyksen, vaikka tätä ei kenties sallita virallisesti. Onko hän sitä mieltä, että budjettituen myöntämispäätöksen pitäisi edellyttää jatkossa Euroopan parlamentin lausuntoa? Mielestäni tällaisten päätösten tekemisen ei pitäisi olla Euroopan kehitysrahaston komitean pienen virkamiesryhmän vastuulla, vaan komission jäsenen pitäisi pyytää ensin lausunto Euroopan parlamentilta. Pyydän selvää vastausta tähän kysymykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, Kenian esimerkki osoittaa, mihin demokratian sääntöjen rikkominen voi johtaa ja miten tärkeää on, että vaalit ovat vapaat, avoimet, vilpittömät ja oikeudenmukaiset.

Vaaleissa hävinneiden ei pitäisi kuitenkaan turvautua väkivaltaan ja tuhoon – johtuipa tappio sitten rehellisestä vaalitaistelusta tai vaalien järjestäjien vilpistä. Ihmisten, kuten naisten ja lasten satuttamisella umpimähkään ei ole mitään tekemistä omien oikeuksien hyväksyttävän puolustamisen kanssa. Meillä on toivoa löytää tämäntyyppisiin ongelmiin toimiva ratkaisu vain, jos saamme vakuutettua vallanpitäjät ja opposition siitä, ettei politiikan ensisijaisena päämääränä ole vallan hankkiminen tai sen säilyttäminen, vaan politiikalla ajetaan kansan etua.

Siksi Keniassa on lopetettava ensin väkivalta ja tuhoaminen, jotta maahan voidaan palauttaa normaalitilanne. Tämä on ymmärtääkseni Afrikan unionin sovittelijoiden tavoite, ja Euroopan unionin on tuettava tätä prosessia. Kiitän komission jäsen Micheliä asian toteamisesta ääneen.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, Kenian korruption laajuudesta on tiedetty jo pitkään, ja siksi monet jäsenvaltiot, itse asiassa kaikki jäsenvaltiot, ovat keskeyttäneet viime vuosina budjettituen maksamisen ja jopa siirtyneet hanketukeen. Tämä on yksi seikka, josta haluan esittää komissiolle kritiikkiä, sillä komissio ei ole ilmeisesti tiedottanut jäsenvaltiolle näistä ongelmista vaan on jatkanut budjettituen maksamista. Kannatan nyt myös itse sitä, että tuen maksamista jatketaan sopivassa muodossa – ei kuitenkaan sellaisessa muodossa, että vanhat vallanpitäjät saisivat mahdollisuuden hallinnoida rahoja budjettituen muodossa.

Kannatan myös voimakkaasti sitä, että tuemme tulevaisuudessa vasta valitun toimielimen eli Kenian parlamentin työtä. Emme voi olettaa automaattisesti parlamentin kaikkien jäsenten toimivan asianmukaisesti ja korruption katoavan tyystin. En elättele harhaluuloja asian suhteen. Meidän pitäisi kuitenkin ohjata suuri osa tuesta Kenian poliittisille toimielimille maan parlamentin ja sikäläisten kollegoidemme työn tukemiseksi. Näin tarjoamme näille vasta valituille kollegoillemme tilaisuuden hallita Keniaa tulevaisuudessa paremmin kuin maan nykyinen hallitus tähän saakka.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Arvoisa puhemies, kaikki ovat yleisesti samaa mieltä siitä, että Kenian presidentinvaaleissa oli puutteita. Tämä on mielestäni todella harmillista, sillä Kenia on ollut poliittisesti vakaa maa monien vuosikymmenten ajan. Valitettavasti tilanne on muuttunut viimeisten kahden viikon aikana: yli 600 ihmistä on kuollut ja 250 000 ihmistä joutunut lähtemään kotoaan. Valitettavasti väkivalta on jälleen luonteeltaan etnistä.

Kyse on nyt siitä, mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä ja mitä me voimme tehdä poliittisen vakauden palauttamiseksi Keniaan, ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Osapuolten välisen rakentavan poliittisen vuoropuhelun on oltava keskeinen tavoite, ja olen muiden puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että eilinen oli hieno päivä Kenian parlamentille. Sopimusta ei kuitenkaan synny ilman poliittista sitoumusta, ja Euroopan unioni vaatii poliittista vuoropuhelua. On hienoa, että Kofi Annan sekä Tansanian ja Ugandan presidentit pääsevät pian paikalle ja yrittävät saada aikaan jonkinlaisen sopimuksen.

Monet kotoaan paenneet ihmiset ovat menneet Ugandaan. Tämä tarkoittaa, että tapahtumat ovat jo vaikuttaneet suoraan Keniaa ympäröiviin alueisiin. Tuesta sekä EU:n tuen lisäämisestä Keniassa toteutettaville humanitaarisille ohjelmille totean, että edellisten puhujien tavoin haluaisin komission jäsen Michelin vastaavan siihen kysymykseen, kuinka rahat tarkkaan ottaen käytetään ja kuinka rahojen asianmukainen käyttö varmistetaan.

Mielestäni meidän kaikkien pitäisi muistaa ja erityisesti Kenian kansan ja poliitikkojen pitäisi muistaa se, että historia on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että ääriliikkeiden kannattajat valtaavat usein poliittiset tyhjiöt, mutta Kenian kansa ansaitsee parempaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, neuvoston puheenjohtaja. − (SL) Arvoisa puhemies, jäsen Borrell varoitti minua siitä, ettemme saa tyytyä vain ilmaisemaan olevamme huolissamme. Olen asiasta samaa mieltä, ja haluankin tältä osin vastata jäsen Wijkmanin kysymykseen siitä, onko Euroopan unioni valmis tarjoamaan apuaan ratkaisun löytämiseksi. Puheenjohtajavaltio katsoo, että EU:n on oltava valmis osallistumaan aktiivisesti ratkaisun etsimiseen. Mutta millaisen ratkaisun?

Jäsen Martens korosti, että Afrikan ongelmiin tarvitaan afrikkalaiset ratkaisut. Olen samaa mieltä myös tästä. Toisin sanoen Euroopan unionin ei pitäisi tuputtaa omia ratkaisujaan tällaisiin ongelmiin – päinvastoin. EU:n on kuitenkin tuettava aktiivisesti pyrkimyksiä löytää sopiva ratkaisu yhdessä kansainvälisen yhteisön muiden neuvottelupuolten kanssa kunnioittaen erityisesti meille yhteisiä arvoja, joihin jäsen Lambsdorff viittasi. Tässä mielessä puheenjohtajavaltio pyrkii tukemaan voimakkaasti YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annan johtamaa arvovaltaisten afrikkalaisten henkilöiden ryhmää. Mielestämme meidän on myös jatkettava humanitaarisen avun antamista, tietenkin asianmukaisella tavalla.

Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan. Kerromme niistä varmasti kollegoillemme neuvostossa. Olemme hyvin iloisia siitä, että toimielinten yleiset näkökannat ovat lähellä toisiaan. Seuraamme Kenian tilanteen kehittymistä hyvin tiiviisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, komission jäsen. (FR) Arvoisa puhemies, mainitsen ensin nopeasti, että köyhyyden vähentämiseen tarkoitetun 120 miljoonan euron budjettitukipaketin toinen osa, joka maksettiin monta kuukautta sitten, ei ollut 30 miljoonaa euroa vaan 40,6 miljoonaa euroa.

Päätöstä tuen maksamisesta lykättiin, sillä odotimme kyseistä budjettitukiohjelmaa koskevan kolmannen katsauksen tuloksia ja suosituksia Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

Saimme nämä tulokset marraskuun alussa. Marraskuussa komissio lähetti Kansainvälisen valuuttarahaston myönteisen lausunnon perusteella Kenian valtiovarainministerille kirjeen, jossa se ilmoitti tehneensä päätöksen 40,6 miljoonan euron maksamisesta.

Koska vaalit olivat kuitenkin tulossa ja koska vaarana oli, että hallitus saattaisi käyttää näitä varoja vaalikampanjointiin, komissio päätti jäsenvaltioita kuultuaan, että maksu suoritettaisiin vasta vaalien jälkeen joulukuun 31. päivään eli rahoitussitoumuksille asetettuun määräpäivään mennessä asiaan sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Siksi maksu suoritettiin muodollisuussyistä 28. joulukuuta.

Ymmärrän tämän aiheuttavan närkästystä, mutta haluan muistuttaa teille, että sääntöjenvastaisuuksia alkoi ilmetä perjantai-iltana 28. joulukuuta ja lauantaina 29. joulukuuta, kun 210 vaalipiiristä 49 viimeisen vaalipiirin tulosten ilmoittaminen viivästyi epänormaalilla tavalla. Lisäksi, kuten tiedätte, EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta raportoi alustavassa analyysissaan vasta maanantaina 1. tammikuuta viikonlopun tapahtumien pohjalta, etteivät vaalit täyttäneet kansainvälisiä vaatimuksia. Teknisistä syistä tämän 40,6 miljoonan euron summan maksaminen oli siis liian myöhäistä estää tai jäädyttää.

Toiseksi haluan mainita, koska asia on tärkeä argumentoinnin näkökulmasta, että olen samaa mieltä monista täällä sanotuista asioista, mutta osaan puheenvuoroista en voi yhtyä lainkaan. Väite siitä, ettei budjettitukea koskeviin menettelyihin kuulu ehtoja tai valvontaa, on täysin väärä. Haluan kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että ennen kuin keskeytämme äkillisesti budjettituen maksamisen, meidän pitäisi ensin varmistaa, että jäsen Kinnockin ja muiden ehdotus muuttaa budjettituki hanketueksi on toteutettavissa nopeasti – tai niin nopeasti kuin budjettituki sen sallii – jotta emme pahenna kenialaisten tilannetta ja köyhyyttä entisestään. Periaatteista puhuminen on helppoa. Meidän on kuitenkin myös varmistettava, ettei niiden täytäntöönpano pahenna tilannetta entisestään.

Tämä tuo mieleeni kaksi ajatusta budjettituesta. Budjettitukeen liittyy valvontaa. Tuensaajien on toimitettava todisteita, eikä hanketukijärjestelmä ole budjettitukijärjestelmää avoimempi.

Hyvä jäsen Kinnock ja muut jäsenet, on sanomattakin selvää, että elleivät osapuolet pääse nopeasti sovintoon ja onnistu palauttamaan rauhaa ja järjestämään mahdollisesti uudet vaalit, joita toivon ja joita jäsen Wittmann toivoo, budjettitukea, jota saavien maiden katsotaan tietyssä määrin täyttävän tietyt vaatimukset, ei varmastikaan voida enää käyttää ja meidän on löydettävä muita keinoja antaa tukea. En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi vain keskeyttää kehitysavun maksaminen Kenialle. Meidän on muistettava, että tämä tuki menee sitä tarvitseville ihmisille. Halusin selventää asian ja pidän sitä tärkeänä.

Vastaan vielä lopuksi kahteen muuhun kysymykseen. Onko vaalit järjestettävä heti? Mielestäni olisi hyvä, että osapuolet pääsisivät asiasta sopimukseen. Voimme esittää toivomuksia niin paljon kuin ikinä haluamme, mutta on epärealistista ajatella, että vaalit järjestettäisiin heti ilman osapuolten välistä sopimusta asiasta. Meidän on myös pidettävä huolta siitä, ettemme kärjistä tilanteita tavalla, joka pahentaa entisestään ihmisten ongelmia ja kurjuutta. Tämä on asia, jota emme saa unohtaa, ja mielestäni meidän on toimittava hyvin varovaisesti. Kannatan vaaleja sillä edellytyksellä, että ne järjestetään sovittelun tuloksena.

Tuemme täysin afrikkalaista sovittelumenettelyä, ja kuten neuvosto totesi, komissio on tietenkin käytettävissä sovittelutehtäviin. Olen ottanut yhteyttä Kofi Annaniin ja käynyt hänen kanssaan pitkän keskustelun. Kerroin hänelle, että olemme ja että myös korkea edustaja on käytettävissä sovittelutyöhön. Toivomme nyt tietenkin sitä, että asia voidaan ratkaista ensisijaisesti afrikkalaisten sovittelulla. Tämä on mielestäni asia, jota emme saa unohtaa.

Haluan lopuksi vastata jäsen Mulderin kysymykseen. Jos Euroopan kehitysrahasto budjetoitaisiin, kuten parlamentti toivoo ja minä itse toivon, budjettituen myöntäminen – kuten tuen maksaminen, tekniikka, valvonta, varmistukset ja seuranta – automatisoituisi, ja tämä yksinkertaistaisi menettelyä suuresti.

Ette aavistakaan, kuinka paljon helpompaa ja tehokkaampaa työni olisi, jos olisin riippuvaisempi parlamentin päätöksistä, valinnoista ja valvonnasta budjetin käyttöön liittyvissä asioissa.

Nykytilanteessa pelkään, ettei tämä ole valitettavasti mahdollista, mutta haluaisin ehdottomasti keskustella tästä asiasta. Esittämänne kysymys osoittaa jälleen kerran sen, että Euroopan kehitysrahaston budjetointi tehostaisi merkittävällä tavalla tukeamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä1.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 17. tammikuuta 2008.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – (EN) On surullista osallistua tähän keskusteluun. Olin viisi vuotta sitten joulukuussa 2002 jäsen Nicholsonin johtaman Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan jäsenenä mukana seuraamassa Kenian vaaleja. Tuolloin vaalit järjestettiin kansainvälisten suuntaviivojen mukaisesti ilman vilppiä, ja oppositio voitti laillisesti nämä vaalit. Tavattuamme tulevan presidentin, Mwai Kibakin, olimme kaikki vakuuttuneita siitä, että hänet oli valittu oikeudenmukaisesti, ja meistä kaikista tuntui siltä, että Kenialla olisi edessään valoisampi ja tehokkaampi tulevaisuus ja että maan korruptio olisi vähenemään päin.

Toisin kuitenkin kävi: aivan kuten George Orwellin "Eläinten vallankumouksen" lopussa sioista on tullut miehiä ja miehistä sikoja. Lupaavasta hallituksesta on tullut yhtä korruptoitunut ja kyvytön kuin edeltäjästään, ja nämä tapahtumat vievät miljoonilta kenialaisilta toivon ja tulevaisuuden. Kiitän EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtajaa hänen voimakkaista lausunnoistaan. Toivon, että komissio kannustaa kiistan osapuolia tekemään sovinnon ja että se uhkaa niitä voimakkailla toimenpiteillä, ellei sopimusta synny.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kenian vaaleja seuranneena Euroopan parlamentin entisenä vaalitarkkailijana olen erittäin huolissani joulukuun vaalien saamasta käänteestä. Se, että Kenia on ollut vuosien ajan Itä-Afrikan vakain maa, tekee tilanteesta vieläkin huolestuttavamman. Kenia on kotimaani tavoin Kansainyhteisön jäsen. Kannatan Kansainyhteisön tarkkailuryhmän ehdotusta siitä, että Kansainyhteisön riippumattomat tuomarit tarkistaisivat vaalitulokset. EU:n oma vaalitarkkailuvaltuuskunta ehdotti, että riippumaton taho tarkistaisi tulokset. Olen vakuuttunut siitä, että kenialaiset luottaisivat tällaiseen, Kansainyhteisön riippumattomien tuomareiden tekemään tarkistukseen.

Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on normaalitilanteen palauttaminen Keniaan. Tarkoitan tällä rauhallista yhteiskuntaa, jossa demokratiaa ei kyseenalaisteta. Tämänpäiväiset uutiset siitä, kuinka turvajoukot estivät oppositiopoliitikkoja osallistumasta mielenosoitukseen, eivät enteile hyvää. Kehotan EU:ta tekemään yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa kaiken voitavansa normaalitilanteen ja demokratian palauttamiseksi takaisin Keniaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö