Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. sausio 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

10. Padėtis Pakistane po Benazir Bhutto nužudymo (diskusija)
Protokolas
MPphoto
 
 

  Prezidentė.(FR) Kitas klausimas yra Tarybos ir Komisijos pranešimai apie situaciją Pakistane atsižvelgiant į Benazir Bhutto nužudymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Pirmininkas. − (SL) Buvusio ministro ir pagrindinio opozicijos lyderio Benazir Bhutto nužudymas dar labiau apsunkino ir taip sudėtingą Pakistano priešrinkiminę padėtį. Be to, tai neigiamai atsiliepė laipsniškam Pakistano perėjimui prie demokratiškesnės sistemos. Benazir Bhutto neabejotinai buvo vienas iš tų, kurie galėjo prisidėti prie progreso ekonominio vystimosi, korupcijos mažinimo ir didesnių laisvių suteikimo žiniasklaidai, srityse.

Nuo nepaprastosios padėties įvedimo praeitų metų lapkričio 3 d., Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas pabrėžė stabilumo poreikį ir skatino susitaikyti šalis bei vėl įvesti demokratiją. Stabilumas Pakistane tikrai yra vienas iš strateginių mūsų interesų. Tai reiškia, kad mes palaikome daugumos Pakistaniečių kovą prieš smurtingą ekstremistų mažumą.

Mūsų interesai – Europos Sąjungos interesai Pakistane – artimai susiję su mūsų pagrindiniais tikslais Afganistane ir visame regione. Jie yra susiję su kova su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų plitimu bei mūsų kova už pagarbą žmogaus teisėms. Visa tai buvo daug kartų išsakyta mūsų pranešimuose Pakistano valdžiai.

Prezidentas Musharraf tikriausiai atvyks į Briuselį kitą savaitę. Tai puiki galimybė perduoti mūsų pranešimą. Kartu su savo tarptautiniais partneriais mes įtvirtinome kontaktą su kitomis Pakistano pagrindinėmis partijomis.

Pagrindinė Europos Sąjungos Tarybos mintis yra ta, kad laisvų ir sąžiningų, visiems atvirų, kitą mėnesį Pakistane vyksiančių rinkimų organizavimas yra nepaprastai svarbus. Pakistano vyriausybė turi siekti sudaryti atitinkamas tokių rinkimų politines ir saugos sąlygas. Be to, visos partijos turi sutikti su Rinkimų komisijos sprendimu, kad vasario 18 d. rinkimai turi būti vykdomi sąžiningai ir santūriai.

Skatiname Pakistano valdžios institucijas išnaudoti iki rinkimų likusį laikotarpį gerinant rinkimų sąlygas atsižvelgiant į tarptautinius standartus. Visų pirma, valdžios institucijos turi užtikrinti, kad padarys viską, kad jų galioje, kad būtų išvengta rinkimų klastojimo ir rinkėjų bauginimo užtikrinant nevaržomą žiniasklaidos atstovų veikimą ir užtikrins, kad bus paleisti politiniai kaliniai. Visa tai prisidės prie demokratinio ir skaidraus rinkimų proceso esant tam tikroms saugumo sąlygoms. Kaip žinome, Europos Sąjunga vykdys visavertę rinkimų stebėjimo misiją. Tikimės, kad šiuos rinkimus stebės tarptautinė bendruomenė.

Pirmajame Bendrųjų reikalų ir išorės santykių Tarybos susitikime, vyksiančiame mėnesio pabaigoje, užsienio reikalų ministrai išsamiai diskutuos apie padėtį Pakistane ir svarstys ES galimybes padėti tęsti ir stiprinti demokratijos procesą šioje šalyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Komisijos narė. Gerb. Pirmininke. Benazir Bhutto nužudymas yra nacionalinė tragedija ir ji sukrėtė mus visus. B. Bhutto buvo, aš manau, visiems mums nuosaikaus ir liberalaus Pakistano simbolis. Ji turėjo liaudies palaikymą, be to, ji turėjo drąsos kovoti su ekstremizmu ir terorizmu. Turbūt tai buvo jos nelaimė, drąsa, už kurią ji sumokėjo savo gyvybe. Jos žūtis yra netektis milijonams pakistaniečių, kurie dėjo viltis į ją, siejo ją su demokratija ir geresne ateitimi. Jos mirtis taip pat yra Europos ir pasaulio netektis.

Gaila, kad sukrečiančios žinios iš Pakistano jau tapo kasdienybe. Vos savaitė praeina be didesnių teroristų išpuolių; savižudžiai sprogdintojai per pastaruosius šešis mėnesius nužudė 700 pakistaniečių. Turime pasimokyti iš B. Bhutto mirties. Tai rodo, kad siekiant šalyje įveikti didėjančias problemas, Pakistanui reikia veikiančios demokratijos, įstatymų ir tvirtos pilietinės visuomenės.

Jūs prisimenate, kad šalyje lapkričio 3 d. buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Tai, žinoma, sumažino pasitikėjimą demokratiniu procesu prieš Parlamento rinkimus. Nepaprastoji padėtis gruodžio 15 d. buvo atšaukta, tačiau tik po to, kai įvesti žiniasklaidos priemonių apribojimai ir daugelis vyriausiųjų teisėjų pakeisti. Daug teisėjų ir teisininkų iki šiol sulaikyti. Jie turi būti nedelsiant paleisti.

Pykčio protrūkiai po B. Bhutto nužudymo sukėlė civilių neramumus ir lėmė sprendimą rinkimus nukelti iš sausio 8 d. į vasario 18 d. Šie rinkimai dabar turi būti surengti kaip planuota, be jokio tolesnio delsimo. Aš manau, Pakistanas turi eiti į priekį, o tas kelias yra surengti demokratiškus ir skaidrius rinkimus, kurie baigtųsi plačių ir aktualių įpareigojimų suteikimu naujai valdžiai tiek federaliniu, tiek provincijų lygiu. Mes turime perduoti šią idėją prezidentui P. Musharrafui, kai jis kitą savaitę atvyks į Europą.

Kai kurie veikėjai bando laimėti politinį kapitalą iš B. Bhutto nužudymo. Nepamirškime, kad tai ekstremistų pajėgos, kurie suinteresuoti Pakistano destabilizacija ir atsakingi už šį niekingą aktą. Jiems neturi būti leista laimėti. Patikimas nužudymo tyrimas gali padėti nuraminti audrą, tačiau tik tada, jei visi išliks šaltakraujiški. Leiskite pridurti, kad Scotland Yard atlieka pagirtiną darbą ir bando padėti.

Prezidentas P. Musharrafas, kai kreipėsi į tautą sausio 2 d., kalbėjo apie nacionalinio susitaikymo būtinybę. Aš manau, kad būtent to ir reikia. Opozicijai turi būti leista spręsti šią problemą. Svarbu, kad visos didžiosios opozicijos partijos dalyvaus artėjančiuose rinkimuose. Tačiau gaila, kad Pakistanu nepasitikima, ir ne be priežasties, o tai gali vesti prie tolesnės politinės poliarizacijos. Aišku, kad nacionalinio susitaikymo galimybė pagerėtų, jei prezidentas P. Musharrafas ir atitinkamos institucijos padarytų viską, kad užtikrintų, jog šie rinkimai vyktų sąžiningai ir skaidriai.

Kadangi šie rinkimai yra tokie svarbūs ne tik Pakistanui, bet ir visam regionui, nusprendžiau nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją (EOM). Jei rinkimai iš tikrųjų būtų buvę surengti sausio 8 d., kaip iš pradžių buvo planuota, mes būtume galėję vykdyti tik ribotą stebėjimo misiją. Tačiau atsižvelgdama į laiką, kurio dar yra iki rinkimų, aš pasitarusi su vyriausiuoju stebėtoju Michaeliu Gahleriu, jis yra ir Parlamento narys, nusprendžiau padidinti misiją iki rinkimų stebėjimo misijos. Mes visi labai gerai suvokiame šios misijos vaidmenį, kurį jį atliks ateinančiomis savaitėmis.

Aš ir toliau esu labai susirūpinusi dėl sąlygų, kuriomis vyks šie rinkimai, ir kurios privers EOM pateikti kritinę ataskaitą, jei nebus imtasi veiksmų spręsti problemas. Visos pagrindinės problemos, įskaitant pasitikėjimo rinkimų administravimu stoką, skaidrumo rezultatų procese stoką, veiksmingo skundų ir apeliacijų proceso, kuriame pasitikima suinteresuotomis šalimis, stoką, šiuo metu egzistuoja Pakistane.

Konkrečių veiksmų gali imtis valstybės ir rinkimų institucijos, kad pagerintų rinkimų sąlygas. Aš žinau, kad tiek Europos Sąjungos misijos Islamabade vadovai, tiek ten esanti rinkimų stebėjimo misija jau nurodė pagrindinius būtinus veiksmus. Aš manau, turime dėti visas pastangas, kad šiuos klausimus išdėstytume Pakistano valdžios institucijoms, įskaitant prezidentą, kai jis lankysis Briuselyje.

Be to, aš nerimauju dėl saugumo Pakistane, ypač kai nužudyta Benazir Bhutto, ir pastarųjų sprogdinimų Lahore, Karachi ir, žinoma, šiaurės vakarų teritorijos pasienio provincijoje. Mes primygtinai reikalaujame Pakistano valdžios institucijų daryti viską, ką jie gali, kad būtų sukurta saugi aplinka rinkimams surengti, o mes atidžiai įvertinsime saugumo situaciją dėl Europos Sąjungos stebėtojų darbo.

Prezidentas P. Musharrafas, kaip žadėjo, nusivilko uniformą. Aš tikiuosi, kad tai lems demokratiją Pakistane. Taip pat labai svarbu, kad Pakistanas ir toliau darytų pažangą kovos su skurdu srityje. Todėl Komisija padidino lėšas, įskaitant švietimo sritį, Pakistanui ateinantiems metams. Aš ir toliau palaikau šį žingsnį, kuris, manau, yra pagalba kovojant su ekstremizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, PPE-DE grupės vardu. – (ES) Ponia Prezidente, atsižvelgdami į diskusijas ir gruodžio mėnesį priimtą rezoliucija mes dar kartą Parlamente aptariame padėtį Pakistane. Nuo tada įvyko nemaža įvykių, kaip apie tai priminė Komisija ir Taryba.

Buvo atšaukta nepaprastoji padėtis, tada buvo išlaisvinti teisininkai, teismo pareigūnai, teisėjai, žurnalistai ir civilizuotos visuomenės atstovai, nors Komisija mums priminė, kad buvo išlaisvint ne visi reikiami kaliniai. Šiuos įvykius sekė buvusio ministrės pirmininkės ponios Bhutto nužudymas, kuris įnešė nestabilumo į rimtą Pakistane vykstantį susiskaidymo procesą ir dėl kurio teko atidėti rinkimų procesą iki vasario mėnesį nustatytos datos. Be abejo, pirmadienį įvyks Pakistano Prezidento vizitas ir jis sakys kalbą Parlamento Užsienio reikalų komiteto nariams.

Visų pirma, ponia Prezidente, savo politinės grupės, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų vardu norėčiau griežtai pasmerkti šį žiaurų teroristinį išpuolį, kuris tik patvirtina pranešėjo pono Díaz de Mera žodžius, kad terorizmas vienodai veikia mus visus.

Prieš baigdamas, ponia Prezidente, norėčiau pateikti du klausimus Komisijai ir Tarybai.

Pripažįstu pastangas, kurias deda Komisijos narė Ferrero-Waldner stengdamasi pateikti teigiamą atsaką į Parlamento pageidavimą dėl rinkimų stebėjimo misijos esant tokiai padėčiai. Tačiau ji minėjo savo susirūpinimą dėl rinkimų vykdymo sąlygų. Komisare, ar manote, kad, esant tokiems žiaurumams, tvyrant baimei ir nestabilumui toje šalyje, kuri yra labai svarbi stabilumui Vidurio Azijoje, be kitų dalykų dėl to, kad tai yra musulmoniška šalis turinti branduolinį ginklą, yra sudarytos visos įmanomos sąlygos kuo geriau vykdyti šį procesą?

Ir pagaliau, ponia Prezidente, komisaras minėjo vykdomą tyrimą. Jos šeimos nariai, našlys ir sūnus, bei Pakistano liaudies partija ir pati ponia Bhutto prieš mirtį, bendraudama su JK užsienio reikalų ministru, išreiškė norą, kad šį tyrimą vykdytų Jungtinių Tautų organizacija. Ar Komisija ir Taryba sutinka, kad reikia vykdyti nepriklausomą tyrimą, kuris išaiškintų šį baisų nužudymą?

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans, PSE frakcijos vardu. Gerb. Pirmininke, aš kaip santykių su Pietų Afrikos šalimis delegacijos pirmininkas, prisidedu prie Tarybos ir Komisijos Benazir Bhutto nužudymo pamerkimo. Šis Parlamentas visada smerkė terorizmą, kur jis bevyktų, mes ir toliau kovosime už politikų teisę reikšti savo nuomonę ir vykdyti kampanijas saugioje vietoje.

Grįžtant prie Pakistano temos, Benazir Bhutto žinojo apie riziką ir, jei jūs svarstote, ar ji buvo drąsi, ar beprotiškai rizikuojanti, tai jūs turite atsižvelgti į jos įsipareigojimus savo partijai ir savo šaliai. Jos ir visų kitų, kurie žuvo šiuo rinkiminiu laikotarpiu, atminimui, mes, europiečiai ir pakistaniečiai, turime daryti viską, kad padėtume Pakistanui.

Kaip J. Lenarčič sakė, pagrindinis dalykas turi būti nuolatinė kova su terorizmu. Mes pamatėme, kad terorizmas yra Pakistano grėsmė tiek, kiek ji gresia Europai arba JAV. Komisarė Ferrero-Waldner priminė mums, kad šimtai nekaltų civilių buvo nužudyti susišaudymų metu ir per savižudžių bombų sprogdinimus Pakistane, todėl Europa turi ir toliau visokeriopai prisidėti ir padėti prieš terorizmą nukreiptoms operacijoms Pakistane.

Kai kurie kolegos gali siūlyti, kad mes nesikištume į Pakistano reikalus, tačiau aš manau priešingai. Kaip 27 stiprios demokratinės valstybės, mes turime dirbti bendrai, siekdami remti ekonominį, socialinį ir politinį vystymąsi Pakistane. Pritariu Tarybai: visų politinių kalinių paleidimas būtų labai svarbus šiame procese, nes jis užtikrintų laisvus, sąžiningus ir skaidrius rinkimus 2008 m. vasario 18 d. ir saugų bei pakankamą pasirengimą jiems.

Rinkimai reikš, kad mums reikia turėti 90 milijonų balsuotojų, kurie turėtų galimybę balsuoti, kad žiniasklaida galėtų skirti dėmesio visoms diskusijų pusėms. Tai reiškia saugesnę aplinką žiniasklaidai. Pakistanas tapo pavojingiausia Azijos šalimi žiniasklaidai: mažiausiai šeši žurnalistai buvo nužudyti 2007 m., 30 sužeisti, daugiau nei 100 suimta ir nesuskaičiuojamas skaičius užpultų. Mes turime padaryti galą spaudos ir televizijos cenzūrai ir apribojimams tam, kad jie galėtų kalbėti ir veikti be jokio karinių ar civilinių valdžios institucijų kišimosi. Draudimas žinių stočiai „GEO News“ turi būti panaikintas, o valdžios televizijos kanalas PTV turi išlaikyti nešališkumą skleisdamas visuomenei žinias ir informaciją.

Visos balsavimo, skaičiavimo ir rezultatų paskelbimo priemonės turi būti sąžiningos ir aiškios kiekvienam, ypač Pakistano balsuotojams. Demokratijos požymis yra ir tai, ar pareigūnai gali susitaikyti su pralaimėjimu ir ar politikų perėjimas iš vienos partijos į kitą, jei taip atsitiktų, gali vykti sklandžiai. Visa tai yra svarbūs faktoriai, rodantys, ar rinkimai gali būti laikomi tikra žmonių valios išraiška ir ar Pakistanas gali nusimesti teroristų 2007 m. gruodžio 27 d. užtrauktą šešėlį.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE grupės vardu. – (NL) Ponia Prezidente, Komisare, pone Tarybos pirmininke, aš irgi norėčiau išreikti savo gilią užuojautą dėl tragiškos Benazir Bhutto mirties. Benazir Bhutto buvo tarptautinio prizo už kovą dėl laisvės laureatė. Šį prizą įteikėme jai kai ji buvo ministre pirmininke.

Ji yra – ji buvo – tik žmogus ir kaip toks, nebuvo tobulas. Vienu metu klausėme savęs, ar teisingai pasielgėme. Tada iškėliau šį klausimą Asma Jahangir, Pakistano žmogaus teisių aktyvistei, kuriai Jungtinių Tautų generalinis sekretorius patikėjo specialią misiją. Ji man pasakė, kad mes pasielgėme visiškai teisingai, nes Benazir Bhutto parodė puikų pavyzdį Pakistane, ypač atsižvelgiant į moterų vaidmenį Pakistano visuomenėje.

Žinome, kad Benazir Bhutto nužudė teroristai, bet kas buvo užsakovai dar neišaiškinta. Netikiu, kad Pakistane įmanomas susitaikymas neišsiaiškinus šių faktų vykdant nešališką tyrimą. Nežinau, ar tai reiškia pritarimą jos šeimos pageidavimui, kad tyrimą vykdytų JTO, bet tyrimas privalo būti nešališkas, nes prezidentas Musharraf neparodė tinkamos pagarbos teisminei valdžiai, net ir turinčiai didžiausią galią šalyje.

Dar norėčiau paminėti, kad gavau ataskaitų iš Pakistano apie tūkstančių PLP aktyvistų suėmimą ir apkaltą. Tai irgi turi liautis, jeigu norime, kad rinkimai vyktų pakenčiamomis sąlygomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, Verts/ALE frakcijos vardu. Gerb. Pirmininke, aš labai noriu prisidėti prie savo kolegų, kurie dėkojo Tarybai, o ypač Komisijai už veiksmus, siekiant padėti rinkimų administravimo procesui ir pagerinti rinkimų kokybę ir tikėtina rezultatus.

Mes taip pat sveikiname įsipareigojimą toliau finansuoti švietimą, nes daugelis iš mūsų šiame Parlamente tiki, kad investicijos į tai bus tokios pat galingos, jei ne dar galingesnės, kaip ir investicijos į apsiginklavimą, kas, atrodo, buvo prioritetas kai kuriems, remiantiems Pakistaną per pastaruosius keletą metų. Mes tikimės, kad tarptautinė bendruomenė palaikys Europos Sąjungos pastangas šiose srityse.

Mes irgi norime išreikšti savo užuojautą ne tik Benazir Bhutto šeimai, bet ir visoms šeimoms, kurių artimieji buvo nužudyti Pakistane siaubingų išpuolių ir karinių atakų metu. Mes pritariame, kad reikia stabilumo, tiek žmonėms Pakistane, o turint omenyje, kad tai yra branduolinio ginklo šalis, ir tarptautinei bendruomenei.

Tačiau, kaip jau sakė kiti, aš nemanau, kad užtenka ugdyti žmonių pasitikėjimą rinkimų sistema ir jų rezultatais. Teismai yra dar viena svarbi demokratinė institucija. Ji turi būti funkcionuojanti ir nepriklausoma. Žmonės turi jaustis, kad jų bylų nagrinėjimo procesas bus sąžiningas, kad pagaliau ateis galas suėmimas be kaltinimų, galas slaptiems kalėjimams, o pažadai, kokia bebūtų vyriausybė, bus po rinkimų ištesėti ir tęsiami tyrimai dėl pagrobimų, kurie irgi vyko šioje šalyje.

Mes taip pat pritariame, kad spaudos laisvė yra labai svarbi, tačiau norime paprašyti kai kurių valstybių narių liautis šiuo metu svarstyti ekstradicijas Pakistanui, kol mes neįsitikinsime, kad atsirado sąžininga ir savarankiškai veikianti teismų sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Ponia Prezidente, Benazir Bhutto nužudymas Pakistanui yra tikra tragedija ir parodo šaliai kilusių problemų didumą. Mes kalbame apie šalį, kurioje yra 165 milijonai gyventojų, kuri turi atominį ginklą ir kuri kovoja su teroristinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Alkaeda ir Talibanas. Todėl labai svarbu, kad Pakistano politinė situacija būtų stabili kaip įmanoma greičiau ir kad prezidentas Musharraf suvaidintų svarbų vaidmenį.

Tačiau neturėtume užmerkti akių prieš daugelį pono Musharraf politikos trūkumų. Pavyzdžiui, jo vyriausybės požiūris į terorizmo problemą buvo pernelyg atsainus. Didelėje pasienio su Afganistanu dalyje Talibanas ir Alkaeda turi visišką laisvę ir į tai per mažai kreipiamas dėmesys. Lapkričio 3 d. paskelbdamas nepaprastąją padėtį ponas Musharraf atskleidė pakankamai abejingą požiūrį į demokratiją.

Be to, jau po pirmojo pasikėsinimo spalio 18 d. į Benazir Bhutto, buvo kalbama apie jį. Tas pats nutiko ir po jos nužudymo. Būtina kuo greičiau išsiaiškinti galimą jo vaidmenį, nes gali sumažėti visuomenės pasitikėjimas ir tuo galia pasinaudoti islamo ekstremistai.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, „The Economist“ neseniai paskelbė Pakistaną pavojingiausia pasaulio valstybe, turinčia atominį ginklą. Mano požiūriu, prezidento P. Musharrafo įsipareigojimas išnaikinti islamo terorizmą, deja, geriausiu atveju tebuvo neryžtingi bandymai, o jo įtaka ISI arba žvalgybos tarnyboms, kurios, kaip įtariama, bendradarbiauja su islamistais, taip pat silpna. Prie to dar pridėkite skaudų Kašmyro provincijos klausimą, Baluči separatizmą, Al Quados ir Talibano veiklą šiaurės vakarų pasienio teritorijose bei genčių valdomose srityse, keliančią nerimą NATO ir Afganistanui, ir gausite šalį, esančią ties sprogimo riba.

Benazir Bhutto sugrįžimas į Pakistaną suteikė šaliai vilties, tačiau jos gėdingas nužudymas ( kaltininkai turi būti surasti ir nubausti) nubloškė šalį atgal prie katastrofos slenksčio. Grįžti prie demokratijos yra taip pat sunku kaip ir anksčiau. Europos Sąjunga ir JAV tiki, kad P. Musharrafas, nepaisant jo polinkio į autokratiją, yra saugesnis pasirinkimas kare su terorizmu.

Pastaruosius 60 metų Pakistanui sunkiai sekėsi būti demokratiškam. Galbūt dabar laikas pamiršti viltį, kad vakarietiška daugiapartinė demokratija gali sėkmingai prigyti Pakistane, kurį visada valdė nedidelė elito grupelė. Tokia sistema labiau primena feodalinę valdžios paveldėjimu grįstą monarchiją, tai patvirtina ir staigus Benazir Bhutto devyniolikmečio sūnaus tapimas Pakistano liaudies partijos lyderiu. Neabejojama, kad jam labai pasiseks artėjančiuose vasario 18 d. rinkimuose.

Atrodo, kad Vakarams kyla pasirinkimas tarp Pakistano ir Indijos, tačiau tai – klaidingas dviejų pusių supriešinimas. Šis požiūris likęs nuo Šaltojo karo laikų. Indija, strateginė sąjungininkė, yra didžiausia progreso, klestėjimo, taikos ir stabilumo pietų Azijoje viltis. Indijos vertybės yra Europos Sąjungos vertybės – pasaulietinė demokratija, žmogaus teisės ir įstatymų valdžia. Pradėkime remti tuos, kurių vertybės sutampa su mūsiškėmis prieš stengdamiesi perauklėti tuos, kurių vertybės kitokios.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Ponios ir ponai, Europos Parlamento Pietų Azijos delegacijos nariai įspėjo Pakistano vyriausybę dėl nepakankamos Benazir Bhutto apsaugos dar lapkričio mėnesį. Deja mūsų baimės dėl teroristų antpuolio pasitvirtino. Benazir Bhutto liks didvyre Pakistano liaudžiai ir tarptautinei bendruomenei. Jos nebuvimas kandidatų sąraše kelia abejonių dėl būsimų rinkimų teisėtumo.

Ši Pakistano krizė dar yra ir galimybė vesti šalį demokratijos keliu. Pakistano liaudis neišrinko generolo Musharraf savo prezidentu. Tačiau dabar yra puiki proga pasirikti, ar papulti į istoriją kaip kariniam diktatoriui, ar kaip demokratiniu būdu išrinktam prezidentui.

Kaip valstybės vadovas ponas Musharraf turi suprasti, kad rinkimuose turi laimėti demokratija, net jeigu jo asmuo turės prarasti galias. Ir mes norėsime paklausti paties pono Musharraf kitą savaitę Briuselyje tarptautinio komiteto susirinkimo metu.

Mes, Europos Sąjunga, privalome tęsti dialogą su Pakistanu. Būtent todėl, kaip teisingai pasakė komiteto nariai, privalome siųsti savo stebėtojus į rinkimus, kurie vyks vasario 18 d. Pakistano įvykiai neturi rūpėti tik JAV.

Skaidrus tarptautinis ponios Bhutto nužudymo tyrimas, visiškas spaudos atkūrimas ir sąžiningi rinkimai Pakistane yra labai svarbu ir Europos Sąjungai. Savo tikslų nepasieksime būdami vien tik stebėtojais. Neturime kitos išeitis kaip tik ir toliau vykdyti aktyvią politiką su Pakistanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, visiškai sutinku su mano kolegų pareiškimais, bet noriu pasakyti ir dar kai ką apie žmogų, ne apie situaciją. Suomijoje sakoma, kad karas nuo vieno žmogaus nepriklauso. Gali būti, bet karas tarp demokratijos ir ekstremizmo labai gali priklausyti nuo vienos moters.

Turiu galvoje buvusią, dabar nužudytą, Pakistano ministrę pirmininkę Benazir Bhutto. Man teko garbė ją sutikti ir dirbti. Jos šiluma, protas bei drąsa man paliko didelį įspūdį. Didžiuojuosi galėdama pasakyti, kad ji buvo mano draugė ir politinė sąjungininkė. Apie ją tiek daug pasakyta ir parašyta, kad galite paklausti, ką dar galima pasakyti. Manau, kad galiu pasidalinti kai kuo, ko jūs galbūt nežinojote. Jos paskutinis didelis demokratijos, žmonių teisių ir moterų teisių projektas buvo organizacijos, pavadintos „Musulmonės už demokratiją ir žmonių teises“, įkūrimas. Kartu su kitomis drąsiomis moterimis, tokiomis kaip Asma Jahangir iš Pakistano ir Dr. Shrin Ebadi iš Irano, ji įkūrė organizaciją, siekdama paskatinti musulmones visame pasaulyje reikalauti teisių, kurias, pasak Benazir Bhutto, Koranas moterims suteikia, bet kurios joms buvo atimtos daugybei šimtmečių.

2007 m. gegužę pasaulio demokratijos aktyvistės musulmonės išrinko ją pirmąja naujosios organizacijos pirmininke. Benazir Bhutto norėjo, kad organizacija teiktų paguodą musulmonėms, taip pat ir teisinius patarimus bei praktinę pagalbą ir, svarbiausia, padėtų joms suformuoti pasaulinį musulmonių tinklą, kuris kurtų taikų pasaulį, kuriame skirtingos religijos galėtų gyventi taikiai ir pagarbiai. Ji sakė: „Noriu sukurti Pakistaną, kuriame žydas galėtų eiti į sinagogą, krikščionis į bažnyčią, o musulmonas į mečetę, ir visi tai darytų drąsiai.“ Jos svajojo, kad naujoji organizacija padėtų paversti šį siekį tikrove visame pasaulyje – ir Vakarų, ir musulmoniškajame pasaulyje. Manau, kad geriausias būdas pagerbti mūsų drąsiosios sesers atminimą yra remti jos įkurtą organizaciją kaip vilties ženklą net po to, kai Benazir Bhutto tarp mūsų nebeliko.

 
  
  

PIRMININKAVO: M. A DOS SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE). – (DE) Pone Prezidente, Benazir Bhutto yra pasakiusi savo sūnui: demokratijos Pakistane įgyvendinimas yra mūsų kerštas kariniam valdymui. Ponios ir ponai, privalome užtikrinti, kad Benazir Bhutto palikimas yra žodžiai ne tik savo sūnui, bet ir mums visiems ir tarptautinei bendruomenei, kad būtų užtikrintos demokratijos įgyvendinimo Pakistane sąlygos ir kad mes padėtume jas įgyvendinti.

Situacija šalyje nėra palanki, kaip jau minėjo daugelis pranešėjų. Išpuolio prieš Benazir Bhutto būdas kelia didelį susirūpinimą. Dar norėčiau paprašyti užtikrinti, kad nužudymą tirtų tarptautinis tyrimas. Gali būti, kad Skotland Jardas jau vykdo parengiamuosius tyrimo darbus, bet aš manau, kad būtų gerai, jog šis tyrimas būtų vykdomas JTO nurodymu.

Komisare, Tarybos pirmininke, sakėte, kad esame suinteresuoti dėl stabilumo Pakistane. Labai gerai, bet mes kalbame tik apie mažąją teroristų dalį. Būdami Pakistane išgirsite, kad karinė sistema skatina nestabilumą, o prezidentas Musharraf dar labiau blogina padėtį.

Pernai jis buvo čia, Parlamente. Mes išsakėme visą pagrindinę savo kritiką jo atžvilgiu. Situacija nepagerėjo, o daugelis dalykų pasikeitė į blogąją pusę, todėl tikrai nesuprantu, kaip čia yra, kad kitą savaitę jis vėl atvyks į Parlamentą. Civilizuota Pakistano visuomenė mato tai kaip paslėptą bendradarbiavimą, nes Vakarai priima ir karinę sistemą ir patį poną Musharraf. Matau kitą savaitę privalome tai išsiaiškinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (PSE). (IT) Pone Prezidente, ponios ir ponai, Pakistanas dabar yra tikrai pavojinga vieta, pagrindinis užveržtas mazgas, kuriame persipynusios visos terorizmo gijos. Tuo pačiu ši šalis yra pagrindinis Vakarų sąjungininkas kovoje su terorizmu. Šios priešpriešos išvengti negalima, kaip ir nebus galima karo Afganistane pabaiga be ryžtingų sprendimų.

Dabartinė Europos politika nelabai pajėgi daug ką išspręsti, bent jau tol, kol ji veikia remdama Jungtinių Valstijų politiką. Mes galime ir privalome paprašyti pono Musharraf atkurti konstituciją ir vykdyti tinkamus rinkimus. Keistas ir tragiškas Benazir Bhutto nužudymas parodė, kad mes esame bejėgiai ir taip yra todėl, kad terorizmas Pakistane yra labai įsišaknijęs ir yra susijęs su slaptosiomis tarnybomis, kurios – nepamirškime – sukūrė Talibaną ir šiandien jį palaiko bei jam padeda.

Turėtume paprašyti prezidento Musharraf apsivalyti, o Jungtinių Valstijų, kurios palaiko labai glaudžius santykius su tomis specialiosiomis tarnybomis, paprašyti išaiškinti mums tuos ryšius, nes jeigu Osama bin Ladenas vis dar gyvas, taip yra dėl tų slaptųjų tarnybų, nebent jis jau būtų nužudytas. Dar daugiau, norėčiau jums priminti, kad Benazir Bhutto kalbėjo apie tai savo interviu „Al Jazeera“ 2007 m. lapkričio 2 d. ir taip pat įvardino bin Ladeno žudiką, Omar Sheikh, kuris, kaip savo naujoje knygoje tvirtina prezidentas Musharraf, yra buvęs britų MI6 agentas.

Atsižvelgdamas į visa tai tikiu, kad pageidavimas, skirtas tarptautinei komisijai, ištirti Benazir Bhutto mirtį, būtų geras sprendimas iš Europos pusės.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). Gerb. Pirmininke, pirmiausia norėčiau pareikšti užuojautą Benazir Bhutto šeimai ir draugams. Jos netektis yra ne tik Pakistano, bet ir viso pasaulio netektis.

Labai didžiuojuosi, kad pažinojau ją asmeniškai. Ji pakvietė mane prisijungti grįždama į Pakistaną, ir kai gavau jos sveikinimus su Naujaisiais metais praėjus keletui dienų po jos nužudymo, mane apėmė didžiulis skausmas.

Prisimenu Benazir kaip labai stiprią charizmatišką moterį, kuri, būdama 35-erių, tvirtai pareiškė teisę valdyti musulmonišką valstybę kaip pirmoji išrinkta moteris vadovė. Tikiu, kad ji bus prisimenama kaip viena iškiliausių amžiaus asmenybių – lyderė, kuri įkvėpė ir moteris, ir vyrus už Pietų Azijos ribų ir buvo geresnės Pakistano ateities simbolis.

Benazir mirtis sukėlė sumaištį jos šalyje, vienintelis būdas pasiekti stabilumo yra atsakyti į klausimus, kylančius apie jos nužudymą. Daugybė žmonių net tik Pakistane, bet ir mano atstovaujamame Artimųjų Rytų regione nori žinoti kaltininkus. Todėl prašau Tarybos remti reikalavimus atlikti tarptautinį Jungtinių Tautų žmogžudystės tyrimą, prašau Tarybos bei Komisijos pranešti Parlamentui savo poziciją šiuo klausimu.

Benazir Bhutto kovojo už demokratinį Pakistaną ir taikų civilinės valdžios perdavimą. Jos kova kainavo gyvybę. Neleiskime, kad jos mirtis būtų veltui. Turime tęsti jos veiklą, ir aš džiaugiuosi, kad komisarė siunčia stiprią rinkimų stebėjimo misiją. Tačiau jei norime, kad šių stebėjimų rezultatais būtų pasitikima, reikia dabar informuoti Pakistano valdžią apie metodus, kuriuos rinkimų stebėtojai naudos, kad nustatytų, ar būsimi rinkimai bus laisvi ir teisingi, o tam reikia, kad peržiūrint rinkimų taisykles ir procedūras dalyvautų visos šalys. Bet, svarbiausia, norėčiau pabrėžti, kad reikia panaikinti visus spaudos suvaržymus ir leisti rinkiminius susitikimus ir kampanijas, o tam pastarąsias keletą savaičių buvo priešinamasi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, tragiška Benazir Bhutto mirtis paliko mums palikimą, svarbų palikimą: tikėti tuo, kuo tikėjo ji – tai yra, kad Pakistano žmonės gali valdyti demokratiškai.

Šių metų lapkritį atliktoje apklausoje 70 procentų pakistaniečių patvirtino, kad jie norėtų, jog būtų panaikinti viešų susitikimų su rinkėjais suvaržymai; kad jie yra prieš politinių renginių draudimą ir nepritaria Aukščiausiojo teismo vyriausiojo teisėjo sulaikymui.

Tai – tyli dauguma pakistaniečių, kurie nori gyventi taikiai ir demokratiškai, ir jei mes norime stabilumo tokioje nepastovioje šalyje, galime jį rasti per politinį susitaikymo ir demokratijos procesą.

Aš sveikinu Komisijos sprendimą siųsti rinkimų stebėjimo misiją, bet turiu du klausimus komisarei: pirma, girdėjome, kad balsavimo sąrašai visoje šalyje naikinami, kaip tokiomis aplinkybėmis gali vykti rinkimai?

Antra – prezidentas P. Musharrafas taip pat uždraudė nepriklausomas rinkėjų apklausas. Aš raginu Komisiją pareikalauti, kad Pakistano valdžia leistų patikrinti šių rinkimų rezultatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). Gerb. Pirmininke, žudikų taikinys buvo ne vien Benazir Bhutto, bet ir visi, kurie kovoja už demokratijos principus. Turėtume remti Pakistano daugumą, kuri siekia skatinti demokratiją, o Ch. Tannockas klysta, sakydamas, kad visi Pakistane atmeta europietiškas vertybes, tai jam galėtų pasakyti ir 800 000 Pakistano kilmės britų.

Aš pritariu komisarės B. Ferrero – Waldner sprendimui sustiprinti Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją ir pripažįstu mūsų svarbų vaidmenį kuriant pasitikėjimą rinkimų procesu. Per ją ir per šios dienos diskusijas aš raginu Pakistaną panaikinti visus politinių kampanijų apribojimus, paleisti likusius politinius kalinius, iš anksto paskelbti spaudoje balsavimo vietas ir užtikrinti, kad visi rezultatai nedelsiant bus viešai paskelbti.

Mes turime pasveikinti nepaprastosios padėties atšaukimą, prezidento P. Musharrafo pasitraukimą iš kariuomenės vado pareigų ir jo kvietimą į mano paties šalį, Jungtinę Karalystę, padėti tirti B. Bhutto mirtį. Kariniai ekstremistai nėra grėsmė vien Pakistanui – jie kelia grėsmę mums visiems.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, lapkričio 14 d. šiame Parlamente aš pareiškiau, kad didžiausia grėsmė, kylanti Pakistanui iš vidaus, yra terorizmo grėsmė. Siaubingas Benazir Bhutto nužudymas tai įrodo, bet ar tokio įrodymo reikėjo.

Tą dieną ekstremistai smogė, bet negalima leisti, kad ta diena taptų jų pergalės diena. Mes prašėme prezidento P. Musharrafo tą dieną atšaukti nepaprastąją padėtį, atkurti Konstituciją, atnaujinti Aukščiausiojo teismo veiklą ir pradėti laisvus ir teisingus rinkimus.

Jis visa tai atliko, nors nebūtinai nepriekaištingai, jis taip pat atsisakė savo vaidmens kariuomenėje. Turime paraginti Pakistano politikus susivienyti ir paremti šį procesą. Pakistanas išgyvena sumaišties kupiną laiką, o mes turime padėti šaliai.

Dar vienas dalykas. Man kelia susirūpinimą, kad šiame Parlamente yra iškraipoma kai kurių Pakistano žiniasklaidos priemonių, ypač GEO kanalo žinios. Šis Parlamentas visada rėmė laisvą ir teisingą žiniasklaidą. Mes ją taip pat remiame ir prašome: nepiktnaudžiaukite laisve, kurią mes branginame.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). (FR) Pone Prezidente, Komisare, labai gerai suprantu daugelio rūpestį, įskaitant jūsų ir Bernard Kouchner, dėl rinkimų misijos vykdymo Pakistane.

Tai yra vienas iš nedaugelio likusių būdų panaudoti spaudimą prieš poną Musharraf, bet turėtume suprasti, kad šis stebimoji misija veiks labai ypatingomis sąlygomis.

Dažniausiai mes tiriame prieš rinkimus, jiems vykstant ir jiems pasibaigus. Atsižvelgdami į tai, kad įvyko prieš rinkimus, mes jau žinome, kiek daug dalykų buvo suklastota. Benazir Bhutto su ponu Latif Khosa parašė 160 puslapių ataskaitą apie galimą šių rinkimų rezultatų klastojimą ypač atsižvelgiant į kompiuterių naudojimą. Šią ataskaitą ji turėjo atiduoti dviems JAV kongreso nariams tos dienos, kai ji buvo nužudyta, vakare.

Ar mes turime galimybių patikrinti kompiuterinį klastojimą vykdydami rinkimų stebėjimo misijas? Jei ne, galėtume nuspręsti, kad net jeigu „prieš“ buvo daugiau negu abejotina, „rinkimų metu“ buvo įprasta, net jeigu ir vyko klastojimas. Norėčiau išreikti pageidavimą dėl labai ypatingos stebėjimo misijos ir prašau neskelbti šių rinkimų demokratiškais, jei negalime to patikrinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Frunzăverde (PPE-DE). – (RO) Benazir Bhutto atkartojo tragišką savo šeimos likimą, kurį pradėjo jos tėvas Zulfikar Ali Bhutto. Ponios Bhutto nužudymas turėjo užkirsti kelią Pakistano demokratizavimui ir pakirsti šios šalies stabilumą, kuri, kaip neturėtume to pamiršti, yra pagrindinis mūsų sąjungininkas kovoje su terorizmu Afganistane. Leiskite priminti, kad 25 Europos šalys narės turi civilinių ar karinių atstovų Afganistane. Pakistano armija įtraukta į svarbias operacijas, skirtas palaikyti karinę pusiausvyrą Afganistano pasienyje, ypač Zabol ir Helmand provincijose, kur mums atstovauja daugiausia Britanijos, Lietuvos ir Rumunijos kariai.

Į tai atsižvelgiant labai svarbu aptarti atsakomybę dėl ponios Bhutto nužudymo, labai svarbu aptarti demokratizavimo procesą ir jo tęstinumą, tačiau lygiai taip pat svarbu aptarti karinės pusiausvyros Afganistano pasienyje išlaikymo problemą ir šios pusiausvyros išlaikymo garantavimo priemones, nes, pone Prezidente, bet kokia nesėkmė Afganistane dėl Pakistane esančios nestabilios padėties, būtų gėdingas įvykis laisvame ir demokratiniame pasaulyje, kurį mes atstovaujame.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, pagal tvarką aš norėčiau atsakyti R. Howitt pagal „catch-the-eye“ procedūrą, nes jis buvo neteisus. Aš kalbėjau apie Indijos valstybę ir Pakistano valstybę bei abiejų šalių vyriausybes, o ne apie šių šalių žmones ar šių šalių kilmės žmones, kurie gyvena Europos valstybėse narėse. Aš kalbėjau apie santvarkas, ne žmones, todėl noriu, kad R. Howitt atsiimtų savo komentarus.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. Aš galiu jums duoti trisdešimt sekundžių.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). Tai labai malonu, bet jau viską pasakiau. Aš tiesiog patvirtinu, kad savo kalboje paminėjau faktą, kad Indija yra pasaulietiškos demokratijos šalis, gerbianti žmogaus teises, netildanti žiniasklaidos, nepersekiojanti krikščionių ar musulmonų ir leidžianti žmonėms išreikšti savo nuomonę ir praktikuoti savo religiją. Gaila, Pakistanas per pastaruosius 50 metų išgyveno sunkių karinės diktatūros ir religinių mažumų bei etninių mažumų represijų laikotarpių. Su tuo turi tvarkytis valstybė ir vyriausybė, o ne tos šalies žmonės. Taigi aš jokiais būdais neabejoju, kad Pakistano ir Indijos kilmės žmonės, gyvenantys Londone, kuriems aš atstovauju, pritaria Europos Sąjungos vertybėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Pirmininkas. − (SL) Kalbėsiu trumpai. Buvo iškelti keli klausimai dėl tyrimo, keli raginimai surengti nepriklausomą ar tarptautinį tyrimą ir keli pageidavimai, kad Taryba išreikštų savo nuomonę. Norėčiau pabrėžti, kad Taryba neaptarė šio klausimo, todėl negalime kalbėti apie Tarybos požiūrį. Tačiau galiu išreikšti tvirtą pirmininkaujančiosios valstybės narės įsitikinimą, kad tyrimas bus vykdomas atsižvelgiant į tarptautinius standartus. Esame patenkinti, kad bent viena Šalis narė, Jungtinė karalystė, jau bendradarbiauja teikdama dalindamasi atitinkama patirtimi su Pakistano valdžios atstovais.

kalbant apie rinkimus, norėčiau priminti pirmininkaujančiosios valstybės narės sausio 3 d. išleistą sprendimą, kuriame ypatingas dėmesys buvo skiriamas poreikiui daryti viską, kas įmanoma, kad būtų prižiūrimas, stiprinamas ir tęsiamas demokratizavimo procesas Pakistane.

Norėčiau dar kartą pasveikinti Europos Komisijos sprendimą sustiprinti rinkimų stebėjimo misiją Pakistane ir dar kartą pakartoti kreipimąsi į Pakistano valdžios institucijas, kad išnaudotų iki rinkimų likusį laiką gerinant rinkimų padėtį ir vykdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero –Waldner, Komisijos narė. Gerb. Pirmininke, leiskite pradėti keliomis bendromis pastabomis apie šią labai įdomią diskusiją.

Žinau, kad visada bus tvirtinančių, jog stabilumas ir demokratija Pakistane kažkodėl nedera. Leiskite pasakyti, kad aš manau, jog be grįžimo prie demokratinio valdymo ir visiškai atsakingų pilietinių institucijų įtvirtinimo šalyje negalės būti ilgalaikio stabilumo, ir daugiausia naudos gaus ekstremistai. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad būtume ten, kad padėtume šiai šaliai . Net po tragiškos Benazir Bhutto ir kitų mirties aš nesiliauju tikėjusi, kad Pakistanas gali žengti stabilumo ir tobulesnės demokratijos link, išrinkti naują vyriausybę, kuria tauta labiau pasitikės.

Kad tai įvyktų, rinkimai turės būti demokratiški ir skaidrūs. Dabar Pakistanui labai svarbus laikas, kai prezidentas P. Musharrafas turėtų parodyti savo šaliai ir pasauliui, kad siekia užtikrinti, jog šie rinkimai vyks demokratiškai ir skaidriai, laikantis tarptautinių standartų.

Kokios sąlygos labiausiai tinka rinkimams? Be politinių ir saugumo sąlygų, kurias jau minėjau kalbos pradžioje, kitus svarbius elementus, būtinus tinkamai rinkimų aplinkai, dabar išvardinsiu.

Pirmiausia reikia, kad rinkimų administracinis aparatas veiktų skaidriai ir padėtų rinkėjams bei keltų jų pasitikėjimą, antra, visų balsavimo vietų rezultatai ir visi rezultatų apibendrinimo lygiai turėtų būti skelbiami viešai, trečia, skaičiavimo ir duomenų sisteminimo procesas turi būti atviras tikrinti, ketvirta, reikalinga žiniasklaidos laisvė ir penkta, reikalinga nepriklausoma struktūra, kuri atliktų su rinkimais susijusių skundų ir prašymų nagrinėjimo procedūras.

Dėl balsavimo vietų paviešinimo – jau žinoma, kad jos bus tos pačios, kaip ir praėjusių rinkimų metu. Šis klausimas aiškus.

Mes žinome, kad pasitaikė tokių pavienių atvejų, jog kai kurie balsavimo sąrašai buvo sunaikinti, tačiau, laimė, visi sąrašai saugomi kompaktiniuose diskuose, kuriuos turi rinkimų komisija, ir sunaikintieji sąrašai bus atkurti. Taigi, jie bus panaudoti.

Dėl nepriklausomos rinkėjų apklausos po balsavimo – tai nėra svarbiausias rinkimų elementas. Tačiau tai – vis dažnesnė praktika daugelyje šalių, taigi tokia apklausa turėtų vykti ir čia.

Yra dar keletas dalykų:

Dabar leiskite panagrinėti tyrimus. Kaip minėjau kalbos pradžioje, tyrimas šalyje vyksta, padeda ir Scotland Yard tarnyba. Turėtume palaukti tyrimo rezultatų ir tikėti, kad pasinaudodamas sukaupta patirtimi Scotland Yard galės padėti Pakistano tarnyboms. Žinoma, dirbant šį darbą turės būti suteikta visokeriopa pagalba ir visi reikiami leidimai.

Po rinkimų gali prireikti tarptautinės grupės, sudarytos iš autoritetingų asmenų, pagalbos, bet pirmiausia turime palaukti, ką parodys tyrimas. Manau, jog dar per anksti priimti sprendimą. Tarybos darbo grupė tik trumpai padiskutavo ir nieko galutinai nenutarė.

Leiskite man taip pat pasakyti, kad labai svarbu padėti Pakistanui kovoti su terorizmu ir kad visi prašymai, paminėti diskusijoje, tokie kaip paleisti kalinius, yra labai svarbūs.

Aš taip pat labai aiškiai pabrėžiau, kad tokiai šaliai kaip Pakistanas svarbu didesnį dėmesį skirti švietimui. Mes tai darome jau kurį laiką ir darbo užteks ilgam. Bet jei norime demokratijos, turime tikrai stengtis pakeisti padėtį, todėl norėčiau toliau vykdyti savo bendradarbiavimo projektus, ypač problematiškiausiose srityse, t.y., Šiaurės Vakarų pasienio provincijoje, Balučistane, Vaziristane ir t.t.

Norėčiau dar kartą pasakyti, kad M. Gahler, jūsų kolega, vyriausiasis rinkimų stebėtojas, yra tas žmogus, kuris tomis sunkiomis dienomis Pakistane jau parodė, kaip rimtai jis ėmėsi vykdyti savo veiklą, padedamas 52 ilgalaikių stebėtojų ir 11 pagrindinių žmonių komandos, kurie tiria visus smulkius rinkimų stebėjimo misijos klausimus. Šis klausimas bus labai specifinis, ir jums tai bus gera proga pačiam pasakyti prezidentui P. Musharrafui, ką manote. Todėl labai gerai, kad pamatysite jį užsienio reikalų komitete.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pone Pirmininke, norėčiau paklausti, kaip moteris galėtų akimis atkreipti į save dėmesį, jei ji sėdi tolimajame salės krašte? Norėčiau paklausti, ar esu įtraukta į sąrašą arba kaip moteris galėtų tai padaryti.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, pagal tvarką, aš tikriausiai buvau pirmasis šią popietę, kuriam pritaikyta „catch-the-eye“ procedūra. Nežinau, kodėl jūs nesuteikėte man galimybės kalbėti. Jūs suteikėte papildomą galimybę vienam mano kolegų, kuris jau kalbėjo šių diskusijų metu. Net davėte jam daugiau laiko!

Aš nė kiek neprieštarauju tam, ką jis pasakė. Tai buvo tiesiog procedūra, kurios jūs laikėtės, ir aš manau, neteisinga, nes nesuteikėte man galimybės kalbėti.

Aš norėjau pabrėžti, kad mums reikia stabilios ir patikimos valdžios Pakistane.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Pone Van Orden, man buvo pranešta, kad Jūs jau kalbėjote šiandien pagal „catch-the-eye“ procedūrą ir todėl, atsižvelgdamas į taisykles, kurios buvo parengtos siekiant užtikrinti, kad narių pasisakymai apimtų kiek galint daugiau klausimų, priimu sprendimą šį kartą Jums žodžio nesuteikti. Tačiau norėčiau priminti, kad dar turėsite galimybę pasisakyti. Bet kuriuo atveju Jus įtraukiau į sąrašą ir į tai tikrai bus atsižvelgta. Turime tęsti, nes kitaip nebeliks laiko klausimams. Apgailestauju, bet diskusijos tęsti nebegalime. Todėl pereikime prie kito punkto – klausimų Tarybai.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). Gerb. Pirmininke, tai, ką jūs pasakėte, yra netiesa. Anksčiau „catch-the-eye“ galimybė buvo, nes niekas nenorėjo pasisakyti, todėl tai atrodė kaip galimybė.

Aš specialiai prašiau leisti pasisakyti diskusijose dėl Pakistano. Savo kalbą pateikiau raštu ir visų diskusijų metu rodžiau norą kalbėti. Todėl neatleistina, kad iš manęs buvo atimta ši galimybė, nes aš turėjau svarbių pastabų.

Aš labai nusivyliau jūsų sugebėjimu vesti posėdį.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas . – Jūsų prieštaravimas pastebėtas, pone Van Orden.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika