Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση:

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομ (O-0081/2007/rev. 1 - B6-0389/2007)

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή της Viktória Mohácsi, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομ (O-0002/2008 - B6-0003/2008)

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή της Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, προς ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους Ρομ (O-0003/2008 - B6-0004/2008)

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή της Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομ (O-0004/2008 - B6-0005/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, συντάκτρια. (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Προεδρεύοντα, πολλά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2005 για τους Ρομ, της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2004, της έκθεσης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις γυναίκες Ρομ και το σχέδιο δράσης της EUROSTAT του 2003 εκπονήθηκαν σαφώς προκειμένου να επιλυθεί η αδύνατη κατάσταση των Ευρωπαίων Ρομ.

Εντούτοις, ούτε τα κράτη μέλη ούτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν κινηθεί πραγματικά προς την προώθηση της ένταξης των Ρομ, παρόλο που είναι προς όφελος τόσο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας όσο και των ευρωπαϊκών κοινωνιών να εντάξουν επιτυχώς την πολυπληθέστερη και ταχύτερα αυξανόμενη μειονότητα της Ευρώπης.

Η σύσταση της έκθεσης που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο από τη συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου που συστήθηκε από τον Επίτροπο Špidla ήταν να εκπονηθεί ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης. Αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να δημιουργηθεί, αν και απαιτείται ισχυρότερη και ουσιαστικότερη δέσμευση από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά, άμεσα μέτρα. Αυτό ισχύει επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τους Ρομ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κινούν, να χρηματοδοτούν, να ελέγχουν και να χορηγούν τη βοήθεια άμεσα από πόρους της Ένωσης για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. Εάν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαντληθούν, πρέπει να δείξουν τον αντίκτυπο στις ίσες ευκαιρίες της δεδομένης επένδυσης ως υλικό και μετρήσιμο κριτήριο, δηλαδή, εάν η ανάπτυξη χρηματοδοτείται από πόρους της Ένωσης, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους υποβάλλοντες προσφορά να εκτελέσουν ή να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση και ένα σχέδιο μέτρων ίσων ευκαιριών.

Εάν το σχέδιο μέτρων καταστεί υποχρεωτικό στοιχείο των διαγωνισμών σε διαφορετικούς αναπτυξιακούς τομείς και σε ορισμένες περιοχές, αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στη διασφάλιση και ενθάρρυνση ίσων ευκαιριών για μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και ομάδες που υστερούν.

Είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας πανευρωπαϊκός χάρτης κρίσεων, βάσει του οποίου θα μπορούν να εκτιμηθούν οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η έσχατη ένδεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν σοβαρότατα κοινότητες Ρομ και μη, και μέσω του οποίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζοντας τα κράτη μέλη, μπορεί να αρχίσει το έργο της άρσης του φυλετικού διαχωρισμού, που οι κυβερνήσεις αναβάλλουν επί δεκαετίες ως αποτέλεσμα διαφόρων πολιτικών δεσμεύσεων.

Είναι σημαντικό οι Επίτροποι που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδιοι για την ένταξη και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους μέσω της εκπαίδευσής τους, της απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, των περιφερειακών και αναπτυξιακών χαρτοφυλακίων και, εξελισσόμενοι σε μια τεχνική ομάδα εργασίας, να εκπονήσουν το σχέδιο δράσης για θέματα Ρομ σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών, και πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο αυτό το συντομότερο δυνατόν.

Πέραν του γεγονότος ότι εγκρίναμε ένα ψήφισμα το 2005 το οποίο διαπιστώνουμε τώρα ότι στην πραγματικότητα είχε αμελητέο αντίκτυπο, θεωρώ επίσης σημαντικό να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των κομμάτων το συντομότερο δυνατόν, με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών.

Πιστεύω επίσης εν πάση περιπτώσει ότι το 2008 θα έπρεπε να δούμε δράση και συζητήσεις σχετικά με τους Ρομ υπό την οργάνωση όλων των κομμάτων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αναλαμβάνω εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος να το ξεκινήσω αυτό κατά τη διάρκεια του 2008. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, Εισηγήτρια. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί εγκρίθηκε η έκθεση σχετικά με μία στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Μία από τις προτεραιότητές της είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Σε αυτό το σημείο, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μία ειδική παράγραφο για τα παιδιά Ρομ, τα οποία αποκλείονται συχνά από τις υγειονομικές και κοινωνικές παροχές και την εκπαίδευση.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών Ρομ δεν πηγαίνουν σχολείο, ή παρίστανται περιστασιακά. Πολλά παιδιά Ρομ μάλιστα εξαναγκάζονται να φοιτούν σε ειδικά σχολεία, εάν όχι ιδρύματα για τα άτομα με αναπηρία. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό των παιδιών Ρομ που εγκαταλείπουν το σχολείο υπερβαίνει το 60%. Είναι σαφές ότι τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, που είναι αναλφάβητα ή εν πάση περιπτώσει έχουν ανεπαρκές επίπεδο εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, είναι παιδιά που δεν έχουν μέλλον, αλλά εξαναγκάζονται σε επαιτεία ή να εργαστούν στη μαύρη αγορά. Εν πάση περιπτώσει, η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη: στο καλύτερο σενάριο θα καταδικαστούν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ στο χειρότερο σενάριο θα καταστούν θύματα του οργανωμένου εγκλήματος.

Αξίζει να έχουμε κατά νου, παρεμπιπτόντως, ότι ο πληθυσμός Ρομ είναι πολύ νέος, με περίπου το 45% των ατόμων κάτω των 16 ετών· για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό να θεσπίσει η Επιτροπή ειδικές, συγκεκριμένες δράσεις για παιδιά Ρομ, ιδίως σε σχέση με την εγκατάλειψη του σχολείου και την προώθηση της κατάλληλης, υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Χωρίς δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν υπάρχει εγγύηση ίσης μεταχείρισης και, προπάντων, δεν υπάρχει δικαίωμα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, συντάκτης. − (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέσαμε και εμείς ερωτήσεις στην Επιτροπή, και αναμένω από τον Επίτροπο να τις απαντήσει. Απόψε, συζητούμε κυρίως τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ρομ, μια μεγάλη ομάδα των οποίων έγιναν πολίτες της ΕΕ πριν από λίγα χρόνια, και άλλη μία πέρυσι. Αυτοί οι πολίτες ζουν υπό συνθήκες που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις απαράδεκτες. Χαιρόμαστε που θα λάβουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρόν Κοινοβούλιο σήμερα.

Χαιρόμαστε επίσης που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιέρωσε προσοχή στην κατάσταση των Ρομ στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, και ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορεί να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συμπληρώσει την πολιτική των κρατών μελών με μεγάλες κοινότητες Ρομ, τι μπορούμε να κάνουμε στον τρόπο συντονισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, και πως μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι σε αυτές τις χώρες μέσω των ταμείων προκειμένου να γίνει κάτι για την κατάσταση των Ρομ.

Το λέω αυτό συγκεκριμένα επειδή, μετά την προσχώρηση αρκετών χωρών –πέρυσι, και επίσης το 2004– λέγαμε, «Εντάξει, ελάτε· ένα από τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού είναι τα προβλήματα των Ρομ». Ήμουν και ο ίδιος εισηγητής για τη Σλοβακία, και θυμάμαι τη σλοβακική κυβέρνηση να δίνει κάθε είδους υποσχέσεις, αλλά έχω ορισμένες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των υποσχέσεων. Αυτό παραμένει ένα σημαντικό θέμα.

Θα θέλαμε επίσης να πούμε ότι οι Ρομ δεν μπορούν να θεωρούνται τυπική εθνική μειονότητα, όπως οι Ούγγροι στη Σλοβακία ή οι Ρώσοι στα κράτη της Βαλτικής. Αποτελούν τυπική ευρωπαϊκή μειονότητα, για την οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια ειδική ευρωπαϊκή πολιτική, από κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, με ξεχωριστή ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως, όντως, αναγνωρίστηκε στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή, ιδιαίτερα, να διασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό στο πλαίσιο της ίδιας της Επιτροπής. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία; Πως μπορούμε να αναθέσουμε σε κάποιον, πιθανώς από τις τάξεις των Επιτρόπων, κεντρική ευθύνη για την πολιτική σχετικά με τους Ρομ; Ίσως θα έπρεπε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναγνώρισης των Ρομ ως ένα είδος ευρωπαϊκής μειονότητας προκειμένου να παρακάμψουμε, σε κάποιο βαθμό, την αρχή της επικουρικότητας που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην πολιτική για τις μειονότητες των κρατών μελών.

Κλείνοντας, πιστεύω ότι όλων οι προθέσεις είναι καλές, αλλά απαιτούνται καλύτερος συντονισμός και περισσότερη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktória Mohácsi, συντάκτρια. − (HU) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το παρόν Κοινοβούλιο επέστησε την προσοχή στην έλλειψη ένταξης των Ρομ από το 1983. Ζήτησε επίσης από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο ψηφίσματος του 1994 να κάνουν τα πάντα προς όφελος της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης των Ρομ.

Όπως θα θυμόσαστε, στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2005 ζητήσαμε από την Επιτροπή να εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα περιείχε σαφείς συστάσεις για τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των Ρομ.

Πάλι τον Νοέμβριο του 2007 το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρομ ενσωματώθηκε στο κείμενο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, κατόπιν σύστασής μου, ως ευρωπαϊκού επιπέδου στρατηγική για τους Ρομ. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να εκπονήσει αμέσως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομ, χρησιμοποιώντας το ταμείο ένταξης και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Μεταξύ όλων αυτών, γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας ότι τα παιδιά Ρομ εξαναγκάζονται ακόμη να φοιτούν σε διαχωρισμένες τάξεις και σε διαχωρισμένα ιδρύματα σε τουλάχιστον δέκα κράτη μέλη της Ένωσης, και εμείς, οι Ρομ, χαρακτηριζόμαστε αδικαιολόγητα ως άτομα με αναπηρία, ωθούμαστε σε ένα καθορισμένο επάγγελμα και φέρουμε την ετικέτα για πάντα.

Δυστυχώς, είναι γνωστό σε κάθε κράτος μέλος σε τι φτωχογειτονιές και υπό τι τρομακτικές συνθήκες ζουν οι Ρομ. Μετά λύπης μου δηλώνω ότι γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η προσδοκώμενη μέση διάρκεια ζωής των Ρομ σε όλα τα κράτη μέλη είναι κατά 15 χρόνια χαμηλότερο από το προσδόκιμο του βίου των πολιτών της Ένωσης. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι Ρομ έχουν υπερβολικά υψηλό ποσοστό μεταξύ των ανέργων σε όλα τα κράτη μέλη.

Μεταξύ όλων αυτών, δυστυχώς, δεν περνάει ούτε ένας μήνας χωρίς να υπάρξει μια ρατσιστική επίθεση εναντίον Ρομ σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Γνωρίζουμε από τις ειδήσεις –ή δεν θα το έχουμε ακούσει ιδιαίτερα– ότι τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2008, μια φτωχογειτονιά στην περιοχή Marconi στη Ρώμη, όπου ζούσαν περίπου 250 Ρομ, πυρπολήθηκε, και στη συνέχεια, τρεις ημέρες αργότερα, επίσης στην Ιταλία, εκτοξεύτηκαν κοκτέιλ μολότοφ σε τοπικό καταυλισμό αθίγγανων στην Aprilia, απειλώντας άμεσα τη ζωή αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων. Ρατσιστικά κίνητρα βρίσκονταν πίσω και από τις δύο επιθέσεις.

Δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας, είναι αιτιολογημένη η απαίτηση για λογοδοσία, πρέπει να υπάρξει πρόταση ψηφίσματος, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή στρατηγική και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομ. Κανείς δεν αποτελεί εξαίρεση, κανείς δεν μπορεί να ενεργεί ωσάν να μην υπάρχουν Ρομ στη δική του χώρα –είτε τους αναγνωρίζουν ή όχι– και τότε ότι έχει ειπωθεί δεν θα ήταν αλήθεια για κανένα από τα κράτη μέλη της Ένωσης, ανεξαιρέτως. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά την κ. Járóka, την κ.Angelilli, τον κ. Wiersma και την κ.Mohácsi διότι έθεσαν αυτές τις ερωτήσεις που θα απαντήσω εξ ονόματος του συναδέλφου μου Vladimír Špidla, που βρίσκεται τώρα στην Κίνα, οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία να διεξαγάγουμε συζήτηση για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό ζήτημα.

Ο περασμένος χρόνος έδειξε πραγματικά ότι τόσο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τα ίδια τα κράτη μέλη εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν μόνιμα την κατάσταση των Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ότι αυτό είναι αναγκαίο και εγώ συμφωνώ. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα που αρχίζουν από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2005 για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους μέχρι τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ενσωμάτωση εθνοτικών μειονοτήτων και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αλλά και των πρόσφατων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου που μνημονεύθηκαν προ ολίγου.

Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά δεν μπορούν να αγνοηθούν το δύσκολο θέμα της διάκρισης που υφίστανται οι Ρομ, αλλά και ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, όπως η νομοθεσία, τα διαρθρωτικά ταμεία ή οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι προφανές ότι τα προγράμματα και τα μέτρα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής δεν χρησιμοποιούνται αρκετά για την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομ. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ιδίως στη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα μέτρα μέσω ενός στοχοθετημένου σχεδίου. Ασφαλώς ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να στηρίζεται σε μία αποφασιστική και μακρόπνοη δέσμευση των κρατών μελών και στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κοινοτικών μέσων και πολιτικών.

Επιτρέψτε μου γι’ αυτό να απαντήσω σύντομα και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις σας και να παρουσιάσω τις προτάσεις μας για το 2008. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει αυτό το καλοκαίρι κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων, που είναι τρόπον τινά ένα μέτρο που ακολουθεί το ευρωπαϊκό έτος για τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2007, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αναφέρονται κυρίως στο πρόβλημα των Ρομ και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων. Θα τις συμπληρώσει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής όπου θα αναλύεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και οι πρόοδοι που επιτελέστηκαν σε πολιτικό και σε νομοθετικό επίπεδο προς όφελος των Ρομ, αλλά και στον προγραμματικό σχεδιασμό των διαρθρωτικών ταμείων.

Ταυτόχρονα προτείνουμε την οργάνωση ενός φόρουμ υψηλού επιπέδου για τους Ρομ, με στόχο τη συνάντηση εκπροσώπων των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και ηγετικών προσωπικοτήτων της κοινωνίας των πολιτών των Ρομ και άλλων σημαντικών φορέων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μία ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου μπορεί να ενισχύσει τα δικαιώματα των Ρομ και ότι μπορεί να επιτευχθεί μία πολύ πιο στοχοθετημένη χρήση των πόρων προς όφελός τους.

Οι συνεργάτες του συναδέλφου μου Vladimír Špidla θα προετοιμάσουν τις πρωτοβουλίες αυτές και μετά θα επικεντρωθούν στα προβλήματα των Ρομ στους τομείς της μη διάκρισης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Εφόσον η κατάσταση των Ρομ αφορά αρκετούς τομείς δραστηριοτήτων της Επιτροπής, όπως η περιφερειακή πολιτική, η παιδεία, η δημόσια υγεία και η δικαιοσύνη, η ειδική διυπηρεσιακή ομάδα για θέματα Ρομ που υπάρχει ήδη από το 2004 θα ασχοληθεί με την ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλος, η Επιτροπή συνήψε πριν από λίγες εβδομάδες συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης με το ευρωπαϊκό γραφείο ενημέρωσης για τους Ρομ ERIO. Σκοπός αυτής της εταιρικής σχέσης είναι να δημιουργήσει μία μόνιμη και άμεση επαφή μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών των Ρομ.

Κατά τα λοιπά, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου που μόλις άρχισε θα διεξαχθούν αρκετές δράσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος τους είναι να δώσουν έμφαση στη σημασία του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και κυρίως στα πλεονεκτήματα που φέρνει και στη δική μας κοινωνία η πολιτισμική πολυμορφία και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο γι’ αυτά τον πληθυσμό.

Την άνοιξη του 2008, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μία Πράσινη Βίβλο για θέματα παιδείας που αφορούν τους μαθητές από περιβάλλον μεταναστών ή μειονότητες που μειονεκτούν. Θα ασχοληθεί και με κεντρικές πτυχές που αφορούν τους Ρομ όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός στην παιδεία. Αυτή η Πράσινη Βίβλος θα εγκαινιάσει ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα ήθελα να προσθέσω, για να απαντήσω άμεσα σε μία ερώτηση της κ. Mohácsi, ότι η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει το 2008 πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκτός εργασίας, δηλαδή μία οριζόντια οδηγία, όπως εξαγγείλαμε στο πρόγραμμα εργασίας μας.

Αυτά είναι τα σημαντικότερα πράγματα που προετοιμάζουμε αυτό το διάστημα και τώρα περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση, ίσως δε να προσθέσω στο τέλος μερικές ακόμα παρατηρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (RO) Θεωρώ ότι η οργάνωση αυτής της συζήτησης στην ολομέλεια είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ένας απολογισμός των ευρωπαϊκών ενεργειών για τον πληθυσμό των Ρομ και να ενισχυθούν οι μέθοδοι ανάλυσης της αποτελεσματικότητάς τους.

Αρκετά πρόσφατα γεγονότα μας απέδειξαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτό το πεδίο και μια ενημέρωση και επαναπροσαρμογή αυτής είναι απαραίτητη για τις τρέχουσες προκλήσεις.

Αμοιβαία ανοχή και πολυεθνοτική ένταξη είναι οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ρομ είναι μια σημαντική κοινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κοινωνικό και πολιτικό καθώς και οικονομικό βίο σε αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, είναι υποχρεωτικό να αναπτυχθεί ένα συνεπές όραμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους Ρομ, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ένταξή τους και τη διασφάλιση μιας κοινής βάσης δικαιωμάτων και ευθυνών.

Αν και τον Νοέμβριο έθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα και η απάντηση ήταν ότι θα ξεκινούσαν νέες προτάσεις με σκοπό την ένταξη των Ρομ, δια της παρούσης ζητώ από την Επιτροπή να προβεί σε διευκρινίσεις για αυτούς τους σκοπούς. Πρώτον, θα με ενδιέφερε ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή θα προσέγγιζε το θέμα από θεσμικής άποψης ούτως ώστε να διασφαλιστεί επαρκής συντονισμός και παρακολούθηση της ευρωπαϊκής δράσης για την προστασία και την ένταξη των Ρομ.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης, και θα έλεγα, της εκπαίδευσης για ανοχή, δεν είναι λιγότερο σημαντική όπως επισημάνθηκε από τους συναδέλφους μου. Από αυτή την εκπαίδευση θα ωφεληθούν όλοι οι πολίτες της ΕΕ, θα είναι μια εκπαίδευση ανοχής ως παράγοντας ενίσχυσης της ένταξης, της διαντίδρασης και της κοινωνικής σχέσης των Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξή τους θα διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των Ρομ και από την άλλη πλευρά θα περιορίσει τον στιγματισμό και τις διακρίσεις σε βάρος τους. Συνεπώς, ζητώ από την Επιτροπή να μας ενημερώνει για την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων και την εφαρμογή τους, αλλά ιδιαίτερα για το κατά πόσον σκοπεύει να λάβει υπόψη αυτό το θέμα κατά την κατάρτιση περαιτέρω ευρωπαϊκών πολιτικών για τους Ρομ.

Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έχει ως αποτέλεσμα σθεναρές και απτές αποφάσεις για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους Ρομ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας που ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία. Πρέπει να καταλάβετε ότι ανυπομονούμε σχετικά με αυτά τα θέματα γιατί και τα τελευταία περιστατικά έδειξαν άλλη μια φορά πόσο επείγον είναι το πρόβλημα.

Πρώτον, αναφορικά με το φόρουμ για τους Ρομ, συμφωνούμε. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα, ιδίως εξαιτίας της συμμετοχής των ίδιων των Ρομ. Θα ήταν όμως σημαντικό να ενεργήσουμε γρήγορα γιατί φοβάμαι πως τώρα θα υποβληθεί η πρόταση, θα συζητείται για πολύν καιρό και θα υπάρχει δισταγμός. Θεωρώ ότι το φόρουμ για τους Ρομ πρέπει να συσταθεί το συντομότερο, μέσα στο 2008. Το Κοινοβούλιο ασφαλώς θα βοηθήσει.

Δεύτερον, φυσικά είναι επίσης σημαντικό να συμπεριλάβουμε τις τοπικές αρχές, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν πολλές φορές καλή πρόθεση και δίνουν υποσχέσεις, όμως μετά το πρόβλημα φθάνει στον δήμαρχο ή κάπου αλλού στην περιφέρεια και ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζεται.

Τρίτον, ευχαριστώ πολύ για την υπόσχεσή σας για τις προτάσεις που αφορούν την ίση μεταχείριση εκτός του χώρου εργασίας. Αυτό είναι γενικά ένα σημαντικό θέμα που ειδικά η Ομάδα μου το υποστηρίζει θερμά.

Ωστόσο, κυρία Επίτροπε, θέλω να πω καθαρά εξ ονόματος της Ομάδας μου ότι αυτές οι διεπιστημονικές ομάδες –που τις γνωρίζουμε όλοι από τις δικές μας διοικήσεις- είναι όλες κοπιαστικές και επιβοηθητικές. Κατά τη γνώμη μας θα ήταν σημαντικό να υπάρχει ένας Επίτροπος υπεύθυνος για τον συντονισμό ή να υπάρχει έστω ένας εντεταλμένος υπό τον Επίτροπο που θα ασχοληθεί με αυτά.

Εξακολουθώ να μην γνωρίζω γιατί ο Επίτροπος από τη Ρουμανία έχει το συγκεκριμένο καθήκον. Θα βοηθούσε αν ήταν τουλάχιστον σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό. Δεν ξέρω.

Θα θέλαμε, ωστόσο, να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Ακολουθείτε τη σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας, κυρία Επίτροπε, όμως προς το συμφέρον των Ρομ θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει κάπως μεγαλύτερη δυναμική και ταχύτητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που η παρούσα συζήτηση παρακινήθηκε από προφορικές ερωτήσεις προς την Επιτροπή, ουσιαστικά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Κοινοβούλιο πριν από ορισμένο καιρό και που πρόσφατα υπογραμμίζει. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση των Ρομ, δεδομένης της ανεπαρκούς ένταξης αυτής της μειονότητας στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διεθνικός χαρακτήρας των Ρομ, ο οποίος είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αποτελεί αφορμή μιας απαίτησης, την οποία προσωπικά υποστηρίζω, για την εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ούτως ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν από τις ανησυχητικά εξευτελιστικές συνθήκες στις οποίες ζουν, σε πολλές περιπτώσεις προσεγγίζουν το απάνθρωπο, που αναμφίβολα είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και το έναυσμα για ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις: από την αποξένωση από τη χώρα υποδοχής έως τον ξεπεσμό στη βία, είτε ως δράστης είτε ως θύμα.

Εκτός των κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές και τις εθνικές αρχές να σταματήσουν τις πολυάριθμες μειονότητες των κρατών να περιέλθουν σε κοινωνική δυσπραγία, είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκείς πόροι για τη στήριξη των δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν. Δεν είναι, ωστόσο, απλώς πρόβλημα χρηματοδότησης. Ο πραγματικός στόχος είναι η επίτευξη ίσης πρόσβασης στην εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και το περιβάλλον που απαιτείται για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όλο αυτό περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυασμού των δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Για αυτόν τον λόγο, είμαι προσωπικά αντίθετος στην εκχώρηση της αρμοδιότητας για το θέμα των Ρομ σε έναν μόνο Ευρωπαϊκό Επίτροπο.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της Δεκαετίας της Ένταξης των Ρομ (2005-2015) εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές δεσμεύσεις που οι κυβερνήσεις που τις υποστήριξαν πρέπει να ξεκινήσουν να τις εκπληρώνουν. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει η Επιτροπή για αυτό το θέμα; Ελπίζω ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν, αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η τρέχουσα κατάσταση των Ρομ με αναγκάζει να αρχίσω με μια επίκριση, η οποία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε ολιγωρία και αμέλεια σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων των Ρομ στην Ευρώπη.

Κοιτάξτε απλώς το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ που τις τελευταίες δύο δεκαετίες είχαν υπηρεσίες αμιγώς αφιερωμένες στα θέματα των Ρόμ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκπόνησε πολλές ειδικές συστάσεις για τους Ρομ και ο ΟΑΣΕ ανέπτυξε το σχέδιο δράσης του για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ στον τομέα του ΟΑΣΕ. Διερωτώμαι πόση προσοχή έχει αφιερώσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ σε αυτά τα έγγραφα, και εάν έλαβαν σοβαρά υπόψη το κοινό ψήφισμα του ΕΚ για τους Ρομ, ή τα σχέδια δράσης για τη δεκαετία ένταξης των Ρομ.

Ωστόσο, το να επικρίνω απλώς δεν είναι το πολιτικό μου στυλ, και η κ. Ferrero-Waldner μου έδωσε κάποιους λόγους για αισιοδοξία. Θα ζητήσω, συνεπώς, από την Επίτροπο να μοιραστεί το ακόλουθο μήνυμα με τον Πρόεδρο Barroso και την Επιτροπή εν σώματι όταν συναντηθείτε.

Πρώτον, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομ το συντομότερο δυνατόν και θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομ στην Ευρώπη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για το 90% περίπου των Ρομ που είναι άνεργοι, καταπολεμώντας τον αντι-αθιγγανισμό, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση των Ρομ, κομίζοντας την υγεία στα σπίτια των Ρομ και προωθώντας την πολιτική ένταξη των Ρομ.

Δεύτερον, προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια μόνιμη μονάδα για τους Ρομ, προσλαμβάνοντας προσωπικό Ρομ να υπηρετήσει σε αυτό το όργανο. Ελπίζω ειλικρινά ότι η Επιτροπή θα προσλάβει προσωπικό Ρομ βάσει των δεξιοτήτων τους, και όχι του χρώματός τους, όπως έκαναν στο παρελθόν ορισμένα κράτη μέλη.

Τρίτον, η σύσταση ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για προγράμματα για τους Ρομ θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, φυσικά, να συνεισφέρει επίσης προς την κοινή ευρωπαϊκή «ένωση εργασιών» για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ. Θα ήθελα επ’ αυτής της ευκαιρίας να υποβάλω πάλι την πρόταση για έναν μόνιμο εισηγητή του ΕΚ για θέματα των Ρομ, ο οποίος θα μπορούσε να δίνει καλή επισκόπηση και να υποβάλει συστάσεις στο παρόν Κοινοβούλιο, στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Επίσης, θα ήθελα να ακούσω τη φωνή των Ρομ δυνατότερα στο παρόν Κοινοβούλιο. Τα συμφέροντά τους θα πρέπει να εκπροσωπούνται από τους βουλευτές τους στο ΕΚ.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομ θα πρέπει να εκφράζει κοινές πολιτικές αξίες όσον αφορά τη μελλοντική διαδικασία διεύρυνσης και την καταπολέμηση του υπερεθνικισμού και της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για όσα είπε και για τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε, οι οποίες επίσης μου φαίνονται ότι συνάδουν με ό,τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένως στα ψηφίσματά του, οι υποσχέσεις όμως αυτές για δράση δεν είναι αρκετές από μόνες τους.

Θα ήθελα να ρωτήσω τι εργαλεία χρησιμοποιεί η Επιτροπή και τι μπορεί να μας πει για τη χρήση των πόρων που, υπό διάφορα κονδύλια δαπανών πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι στα κράτη μέλη για την ένταξη των Ρομ. Δεύτερον, τι ελέγχους διενεργεί για την έμπρακτη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των εγκεκριμένων οδηγιών; Τρίτον, συντάσσομαι με αυτούς που ζητούν να υπάρξει ένα πρόσωπο στο πλαίσιο της Επιτροπής το οποίο θα χειρίζεται τα θέματα σχετικά με τους Ρομ.

Για να επιστρέψω στη χώρα μου, πρέπει να τονίσω ότι αντιμετωπίζουμε ένα πολύ έντονο κύμα ρατσισμού και στιγματισμού, κυρίως έναντι των Ρομ, ιδίως καθώς η Ιταλία δεν μετέφερε πλήρως στην εθνική νομοθεσία της την οδηγία 43/2000/ΕΚ κατά της εθνοτικής διάκρισης. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή σε σχέση με αυτό; Η ιταλική νομοθεσία δεν έχει μεταφέρει την έννοια της φυλετικής παρενόχλησης, το θέμα του επιμερισμού του βάρους της απόδειξης ή της προστασίας από κακοποίηση λόγω φυλετικών διακρίσεων.

Επιπλέον, ρωτώ την Επιτροπή εάν γνωρίζει ότι σε έναν σημαντικό ιταλικό δήμο –δηλαδή το Μιλάνο–τα παιδιά των μεταναστών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι κυρίως Ρομ, οι γονείς των οποίων δεν είναι σύννομοι και δεν έχουν άδεια διαμονής, δεν μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο. Αυτό μου φαίνεται ότι αντιβαίνει σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ, ότι αντίκειται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης στο ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα το πρωί για τα δικαιώματα του παιδιού.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ιταλική κυβέρνηση συζητεί το νιοστό νομοθετικό διάταγμα για ένα θέμα το οποίο πράγματι αφορά τους Ρομ, και αυτό είναι κατά πόσον είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί μια αναφορά στους οικονομικούς σκοπούς μεταξύ των λόγων που μπορεί να δοθούν προκειμένου να δικαιολογηθεί η απομάκρυνση ενός πολίτη άλλου κράτους μέλους από τη χώρα, στην προκειμένη περίπτωση την Ιταλία. Πίσω από το γενικό θέμα της μετανάστευσης, το εν λόγω διάταγμα προορίζεται στην πραγματικότητα ειδικά στους Ρομ. Θα ήθελα να μάθω τις απόψεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI). – (BG) Αξιότιμοι συνάδελφοι, και εγώ, επίσης, πήρα τον λόγο ούτως ώστε να μπορέσει να ακουστεί, τελικά, σε αυτήν την αίθουσα, πως έχουν όντως τα πράγματα και ούτως ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν οι υποκριτικές δηλώσεις, τουλάχιστον για λίγο.

Τι μπορούμε να συναγάγουμε έως τώρα από τη συζήτηση; Συναγάγουμε ότι ενδιαφέρεστε για τον πληθυσμό αθιγγάνων στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει επίσης την πατρίδα μου, τη Βουλγαρία. Δεν τολμώ καν να διανοηθώ ότι τώρα ενδιαφέρεστε για τις εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις στη Βουλγαρία ή για τους έντιμους, σκληρά εργαζόμενους Βούλγαρους που κατέστησαν θύματα αθιγγανικού εγκλήματος σε καθημερινή βάση.

Αξιότιμοι βουλευτές του ΕΚ, δείξτε κάποιο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι το βουλγαρικό σοσιαλιστικό κόμμα αγοράζει ψήφους αθίγγανων σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια των εκλογών στη Βουλγαρία. Δείξτε ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο συνέταιρος του συνασπισμού των βουλγάρων σοσιαλιστών, το κίνημα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, που εκπροσωπείται εδώ στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, αγοράζει όλες τις υπόλοιπες ψήφους. Δείξτε ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κινήματος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, ο Ahmed Doghan, αποκαλεί την εξαγορά ψήφων, ψήφων αθιγγάνων, «συνήθη ευρωπαϊκή πρακτική».

Δείξτε πράγματι κάποιο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι, στη Βουλγαρία, ο πληθυσμός των αθιγγάνων ανέρχεται στο 3-4%, ενώ τα εγκλήματα που διαπράττονται από αυτούς ανέρχονται στο 30-40% του συνόλου των ποινικών αδικημάτων. Και αυτά δεν είναι μόνο εγκλήματα φτώχειας, που διαπράττονται λόγω φτώχειας. Πρόκειται για εξαιρετικά επαίσχυντα και βίαια εγκλήματα. Επειδή ο βιασμός και η δολοφονία μιας 79χρονης γυναίκας δεν είναι έγκλημα φτώχειας. Συμφωνείτε, ή όχι;

Τα τεράστια ποσά χρημάτων που διατίθενται, είναι προφανές, δεν λειτουργούν. Αυτά τα χρήματα δεν αποδίδουν επειδή αυτά τα χρήματα εξανεμίζονται σε αμφίβολα ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κατά τη γνώμη μας, τη γνώμη των πατριωτών του κόμματος Ataka, η λύση του προβλήματος είναι η τήρηση από όλους των νόμων σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Η τήρηση του νόμου, χωρίς ανοχή για οποιαδήποτε μειονότητα, θα φέρει επιτυχία. Επειδή στη Βουλγαρία τα εγκλήματα που διαπράττονται από αθίγγανους δεν ερευνώνται διεξοδικά. Αυτό είναι γεγονός. Γεγονός, και μπορείτε να το διαπιστώσετε και οι ίδιοι.

Η δολοφονία των έφηβων αδελφών Belneyski δεν ερευνήθηκε. Συγκαλύφθηκε. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Επειδή η ανοχή μιας ιδιαίτερης μειονότητας σε βάρος της πλειονότητας δεν θα φέρει επιτυχία αλλά το αντίθετο της επιτυχίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με χαρά άκουσα τα λόγια της Επιτρόπου Ferrero-Waldner, και αισθάνθηκα ευχαρίστηση από τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο μέλλον. Πιστεύω ότι αυτό πραγματικά θα βοηθήσει την κατάσταση των Ρομ ουσιαστικά, αλλά πρέπει να συμφωνήσω με την ολλανδή συνάδελφό μου, η οποία εξέφρασε την ανυπομονησία της. Είμαι επίσης ανυπόμονη, μαζί με πολλούς άλλους, επειδή η κατάσταση αλλάζει πράγματι πολύ αργά.

Υπάρχουν 7–9 εκατομμύρια Ρομ οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από τους οποίους σε άθλιες κοινωνικές συνθήκες, και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα εδώ και χρόνια: τα προβλήματα αποκλεισμού και ένταξης, την έλλειψη απασχόλησης, το ζήτημα του σχολικού διαχωρισμού και πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών Ρομ.

Η πλειονότητα των κρατών μελών δεν θεωρούν τους Ρομ μειονότητα της χώρας τους, δεν επιθυμούν να προβούν σε ουσιαστικές αλλαγές της κατάστασής τους, και πράγματι οι εμπειρίες των παρελθόντων ετών έχουν δείξει αντίθετα ενίσχυση του ριζοσπαστισμού και του αντι-αθιγγανισμού τόσο στα νέα όσο και στα παλαιά κράτη μέλη.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι δεν υπάρχει πλέον καιρός, και χρειαζόμαστε πραγματικές αλλαγές και μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ρομ. Χωρίς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ρομ δεν υπάρχει εθνική πολιτική για τους Ρομ· πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό και να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν καλό να λάβουμε μέτρα ούτως ώστε να αναγνωριστεί το διεθνικό καθεστώς της μειονότητας των Ρομ, καθώς αποτελεί πραγματικά ιδιαίτερο καθεστώς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στο πλαίσιο αυτού, η Σοσιαλιστική Ομάδα, έχει ήδη δρομολογήσει ένα σχέδιο δράσης, και τον Μάρτιο θα διεξάγουμε μία περιοδεία στην Ευρώπη και θα ρυθμίσουμε διασκέψεις, εργαστήρια, και επισκέψεις με τη συμμετοχή των τοπικών Ρομ, των ΜΚΟ, και των κυβερνήσεων προκειμένου να εκθέσουμε περιπτώσεις διάκρισης, και θα επιστήσουμε την προσοχή της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στη δυστυχή κατάσταση των Ρομ και θα επιχειρήσουμε να την αποκαταστήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι Ρομ δεν είναι ούτε οι διάδοχοι της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ούτε οι σύγχρονοι κάτοικοι της Ρώμης. Δεν είναι ούτε ένα έθνος χωρίς κράτος ούτε εθνική μειονότητα. Είναι μια εθνοπολιτισμική κοινότητα, η οποία εξακολουθεί να διαφυλάσσει τη φυλετική της παράδοση, και μια πανευρωπαϊκή κοινότητα η οποία ήταν υπόδουλη στην προσύγχρονη και στη σύγχρονη Ευρώπη των πρώτων χρόνων, η οποία απεστάλη σε στρατόπεδα εξόντωσης από τα φασιστικά καθεστώτα και περιχαρακώθηκε στα κράτη που μετατράπηκαν σε φυλακές υπό την κομμουνιστική δικτατορία. Έγιναν ελεύθεροι ευρωπαίοι πολίτες μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την πρώτη μεταδιπολική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιθωριοποιημένη και αποκλεισμένη για αιώνες, η κοινότητα των Ρομ βρέθηκε αποκλεισμένη από τον ευρωπαϊκό πλούτο και προσπάθησε να προστατευτεί αμφισβητώντας την ευρωπαϊκή τάξη. Σήμερα, τώρα που η Ευρώπη έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό της, θα έπρεπε να συμφιλιωθεί επίσης και με τους Ρομ, ή θα έπρεπε να κηρύξει και να μεταχειρίζεται τους Ρομ ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας που πρόκειται να συγκεντρωθούν πάλι σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία θα μετατραπούν σε γκέτο των Ρομ; Σε αυτά τα ερωτήματα υπάρχει μία απάντηση: το θέμα των Ρομ είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι ένα απλό θέμα αλλά μια τεράστια πρόκληση – μια κοινή πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ειδάλλως δεν θα μπορέσουμε να εντάξουμε την κοινότητα των Ρομ στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να την εισαγάγουμε στην ευρωπαϊκή τάξη.

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό και κοινωνικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιστρατεύσει κονδύλια, να αναπτύξει προγράμματα και να οργανώσει ειδικές θεσμικές δομές προκειμένου να βοηθήσει τις εθνικές αρχές των χωρών όπου επέλεξαν να εγκατασταθούν οι Ρομ έτσι ώστε να παρέχει σε αυτή την κοινότητα μια αξιοπρεπή υλική ζωή, τη δέουσα εκπαίδευση, μια δίκαιη ευκαιρία να ανταγωνιστεί με τους άλλους, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, και μια συνεκτική αντίληψη της ύπαρξής τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για την επιτευχθείσα πρόοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, όταν συζητούμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, μιλούμε για υψηλή ανάπτυξη, υψηλό επίπεδο απασχόλησης, καλές εργασιακές συνθήκες, καλή υγειονομική περίθαλψη, και ένα από τα πράγματα που λέμε επίσης είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την επίτευξη αυτών των στόχων. Όταν το αναγάγουμε αυτό, όλους αυτούς τους στόχους, στη μειονότητα των Ρομ στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε έκπληκτοι υψηλή ανεργία. Διαπιστώνουμε κοινωνικές συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα καλές, υγειονομική περίθαλψη η οποία δεν είναι ιδιαίτερα καλή, ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, μια απομονωμένη κοινωνία για αυτούς, ακόμη και ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι απομονωμένο. Υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές διατάξεις για άτομα Ρομ τα οποία δεν τους δίνουν το δικαίωμα σε μια επαρκή εκπαίδευση. Εντούτοις η Στρατηγική της Λισαβόνας υπάρχει για όλους.

Έχετε αρκετές καλές προτάσεις. Τις υποστηρίζουμε, είναι όμως σημαντικό η στρατηγική να ακολουθείται από ένα σχέδιο δράσης. Είναι σημαντικό να έχουμε ολοκληρωμένη δράση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε τους πόρους ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η μειονότητα των Ρομ. Είναι σημαντικό, κατά την κατάρτιση στρατηγικών στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης και άλλους τομείς, να λαμβάνουμε πάντα υπόψη την κατάσταση των Ρομ ούτως ώστε να εντάσσονται σε διάφορες στρατηγικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια μειονοτική πολιτική για τους Ρομ, ούτε για τις παραδοσιακές εθνικές μειονότητες, ούτε για τις μεταναστευτικές μειονότητες. Περιλαμβάνω τους Ρομ μεταξύ των παραδοσιακών εθνικών μειονοτήτων, αλλά ταυτόχρονα, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικά μειονεκτικής κατάστασής τους, πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως χωριστή κατηγορία.

Με χαροποιεί το γεγονός ότι, ως ζώσα συνείδηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι δύο ουγγαρέζες βουλευτές καταγωγής Ρομ, η κ. Járóka και η κ. Mohácsi, μεταξύ άλλων, έθεσαν αυτό το ερώτημα, επειδή δικαίως καταδικάσαμε τα γεγονότα στην Ιταλία τον Νοέμβριο. Είναι ορθό να επανερχόμαστε διαρκώς σε αυτό το ζήτημα.

Ποιο είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με χαροποίησαν αυτά που δήλωσε η Επίτροπος Ferrero- Waldner. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ένα καθήκον, πρέπει όμως να κάνει μία διάκριση μεταξύ του τι είναι αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους και τι είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ επίσης πλήρως με τον κ. Swoboda, ο οποίος δεν είναι πλέον εδώ, όχι λόγω της Αυστροουγγρικής Μοναρχίας, αλλά επειδή έχει δίκιο, κυρίως στο ότι αποφασίζεται σε τοπικό επίπεδο εάν κάτι θα επιτύχει ή όχι. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί στο κράτος μέλος ένα εθνικό πρόγραμμα δράσης. Είμαι περήφανος που ετοιμάσαμε το πρώτο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Ρομ της Ευρώπης υπό το υπουργείο της κυβέρνησης μου. Πρέπει να δοθούν χρήματα στο κράτος μέλος, αλλά όλα να αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ; Θα πρέπει να ελέγξει τι κάνουν τα κράτη μέλη και να προσφέρει μια μέθοδο «βέλτιστης πρακτικής» για την καλύτερη λύση. Δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων, αλλά επίσης το κατά πόσον υπάρχουν ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες από τη μειονότητα και την κοινότητα των Ρομ που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω το θέμα. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τις μειονότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να απορρίψω την κριτική ότι ο Επίτροπος Špidla είναι πολύ τεμπέλης για να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να συζητάμε εδώ στο Σώμα.

Για το θέμα των Ρομ είναι σημαντικό να εστιαστούμε ιδίως στη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης για τους νέους. Όλοι γνωρίζουμε το σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά η γλωσσική ικανότητα, η αριθμητική, πολλά πράγματα που τα χρειάζεται κανείς για μια καλή ζωή.

Από την άλλη καταλαβαίνω ότι ασφαλώς δεν θέλουν όλοι να ενσωματωθούν. Πρέπει φυσικά να προσφέρουμε πρωτοβουλίες για εκείνους που δεν θέλουν να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Πιστεύω ότι η κύρια λύση για το μέλλον είναι η ιδέα μιας ανοιχτής προσέγγισης αυτών των προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση έχει υπογραμμίσει αρκετά από τα προβλήματα που εγείρει το θέμα το οποίο συζητούμε. Μου φαίνεται, Επίτροπε, πως αντί να καταρτίσουμε εμείς μια στρατηγική και να πούμε στους άλλους τι να κάνουν, θα ήταν ίσως συνετό να ρωτήσουμε εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομ.

Έχουμε επί του παρόντος δύο Ρομ βουλευτές στο ΕΚ. Θυμάμαι, επίσης, έναν πολύ διάσημο ισπανό σοσιαλιστή βουλευτή του παρόντος Κοινοβουλίου, που είχε εκλεγεί το 1989, ο οποίος ήταν πρόθυμος να εξυπηρετήσει και ιδιαίτερα διαφωτιστικός όσον αφορά το ζήτημα της κουλτούρας των Ρομ. Αυτή η κουλτούρα είναι μέρος της κουλτούρας μας και μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και αντανακλά τι είδος λαού είμαστε.

Θα ήταν ίσως συνετό να μελετήσουμε την ιστορία του λαού των Ρομ, να μιλήσουμε με εκπροσώπους της κουλτούρας των Ρομ και να τους ρωτήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις προοπτικές τους, αντί να τους πούμε πως μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία μας και πως μπορούμε να καλύψουμε καλύτερα τις κοινωνικές τους ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συνοψίσω: η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και όλοι βλέπουμε καθαρά την ανάγκη να αντιδράσουμε εδώ. Φυσικά, καταλαβαίνω πως θέλετε όλοι μία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αντίδραση.

Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει και μία οδηγία, συγκεκριμένα η οδηγία 2000/43/EΚ, που εγγυάται ήδη την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις εξαιτίας της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της παιδείας, καθώς και την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών, η οποία ισχύει και για τους Ρομ. Πιστεύω ότι και αυτό έχει εδώ σημασία. Η οδηγία αυτή δίνει τη δυνατότητα λήψης θετικών μέτρων στα κράτη μέλη. Είναι ωστόσο αλήθεια ότι τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν τα μέτρα αυτά στις εθνικές νομοθεσίες τους.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται και μπορώ να πω ότι ως Επιτροπή είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή όντως κίνησε τον περασμένο χρόνο διαδικασία επί παραβάσει των συνθηκών σε βάρος 22 κρατών μελών που δεν μετέφεραν κανονικά τις ευρωπαϊκές διατάξεις, στις οποίες, κύριε Agnoletto, συγκαταλέγεται και η Ιταλία.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση ανθρώπων στην αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι και γι’ αυτό το πιο σημαντικό μας μέσον. Σημαντικό μέρος των μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των Ρομ μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από το ταμείο αυτό. Για παράδειγμα από το 2000 ως το 2006 διατέθηκαν περίπου 275 εκατ. ευρώ για προγράμματα που αφορούσαν ειδικά την ενσωμάτωση των Ρομ.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ενσωμάτωση εθνοτικών μειονοτήτων υπογράμμισε ότι ορισμένα σχέδια που ενισχύονται από το ΕΚΤ όπως το “Acceder” στην Ισπανία είναι υποδειγματικά για μία αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ρομ. Γι’ αυτό θα ήθελα να απευθύνω και πάλι επείγουσα έκκληση στις εθνικές αρχές να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Συμφωνώ με τον κ. Swoboda ότι ασφαλώς εδώ δεν παίζουν σημαντικό ρόλο μόνο τα εθνικά, αλλά συχνά και τα τοπικά όργανα.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ είναι πραγματικά ένα πολύπλοκο φαινόμενο, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, και για την αντιμετώπισή του απαιτείται και μία ενιαία προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της ζωής των Ρομ: παιδεία, απασχόληση, υγεία, κατοικία, υποδομή. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί αποτελεσματικό συντονισμό σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είμαι πεπεισμένη ότι με τη βοήθεια αυτών των μέτρων θα σημειώσουμε πραγματική πρόοδο τον επόμενο χρόνο.

Φυσικά άκουσα ότι μερικοί από εσάς –όχι όλοι– θα ήθελαν έναν ειδικό Επίτροπο που θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και ασφαλώς θα το μεταφέρω αυτό στον κ. Špidla. Ωστόσο εμπλέκονται πολλά και διαφορετικά θέματα και γι’ αυτό προφανώς το πιο σημαντικό είναι ο καλός συντονισμός. Για το άλλο θέμα ασφαλώς μπορείτε να συζητήσετε ξανά με τον κ. Špidla.

Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα σημεία που συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Πρώτον, το ερώτημα τι γίνεται ως προς τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με τους ίδιους τους Ρομ. Πιστεύω ότι ένας τέτοιος διάλογος –και ιδίως στο πλαίσιο των ενεργειών υπέρ των Ρομ και των παιδιών τους– είναι πολύ σημαντικός προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η αρχή της μη διάκρισης και αφετέρου να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να προαχθεί η κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών όπου ζουν Ρομ, κυρίως δε να ξεπεραστεί ο φραγμός στον τρόπο που σκέφτεται η πλειονότητα και να αναγνωριστούν οι Ρομ πραγματικά ως μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Συμφωνώ με όλους εκείνους που το έθιξαν αυτό.

Προσωπικά αγωνιζόμουν πάντα για την αγωγή αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα – και όλοι όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πως αυτό είναι ίσως ένα είδος εξωπολιτικού χόμπυ μου. Είναι αγωγή με σκοπό την ανεκτικότητα. Μπορώ μόνο να πω ότι οπωσδήποτε θα συμπεριλάβω σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές το θέμα της αγωγής ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία.

Κυρία de Groen-Kouwenhoven, πρέπει να πω ότι ίσως η Επιτροπή να είναι αργοκίνητη, ασφαλώς όμως δεν είναι τεμπέλα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κυρίως ο ΟΑΣΕ εκπόνησαν πάρα πολλά προγράμματα κυρίως με την υποστήριξη της Επιτροπής, καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχουν γενικά πολύ θετικές προσεγγίσεις.

Τελειώνοντας θα πω δυο λόγια για το θέμα της διεθνικής μειονότητας. Θέλω μόνο να πω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να ορίσει η ίδια τις μειονότητες των κρατών μελών. Επίσης, γνωρίζετε ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής δεν έχουν ως κριτήριο την εθνοτική καταγωγή, αλλά πάντα τις ατομικές ανάγκες. Όπως όμως γνωρίζετε, ιδίως τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το τι είναι μειονότητα και πως ορίζεται, και γι’ αυτό προφανώς το θέμα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί τόσο γρήγορα. Κατά τα άλλα, ευχαρίστως θα διαβιβάσω όσα είπατε. Ασφαλώς θα σας γίνει σύντομα μία σχετική ανακοίνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Είναι σαφές ότι οι Ρομ είναι μια παραμελημένη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτό να συνεχιστεί. Υποστηρίζω πλήρως τους συναδέλφους μου που ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει περισσότερη δράση σε αυτό το θέμα. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια ομάδα η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εθνοτική μειονοτική ομάδα στην ΕΕ, η οποία διαβιεί υπό άκρως ακατάλληλες συνθήκες, και που δυσκολευόμαστε να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε. Απαιτείται απεγνωσμένα απτή και ταχεία δράση από την Επιτροπή προκειμένου να βοηθήσει την ένταξη της κοινότητας των Ρομ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές ή πολιτικές. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου