Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 16. januar 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forelæggelse af det slovenske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Dagsordenen
 4.Afstemningstid
  4.1.(A6-0508/2007, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (afstemning)
  4.2.(A6-0504/2007, Kurt Lechner) Forbrugerkreditaftaler (afstemning)
  4.3.(A6-0520/2007, Roberta Angelilli) EU-strategi for børns rettigheder (afstemning)
  4.4.(A6-0502/2007, Doris Pack) Voksenuddannelse (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 8.Situationen i Kenya (forhandling)
 9.Oprettelse af en europæisk politienhed (Europol) (forhandling)
 10.Situationen i Pakistan efter drabet på Benazir Bhutto (forhandling)
 11.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 12.Valgs prøvelse: se protokollen
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 14.En europæisk strategi for romaer (forhandling)
 15.En mere effektiv EU-politik for Sydkaukasus - Regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (786 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1889 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik