Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Παρουσίαση του προγράμματος της Σλοβενικής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Ημερήσια διάταξη
 4.Ώρα των Ψηφοφοριών
  4.1.(A6-0508/2007, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Δράσεις που θα αναληφθούν μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ (ψηφοφορία)
  4.2.(A6-0504/2007, Kurt Lechner) Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές (ψηφοφορία)
  4.3.(A6-0520/2007, Roberta Angelilli) Προς ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)
  4.4.(A6-0502/2007, Doris Pack) Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάσταση στην Κένυα (συζήτηση)
 9.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στο Πακιστάν μετά τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο (συζήτηση)
 11.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
 15.Αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις - Προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1412 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1494 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου