Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 16. tammikuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Slovenian puheenjohtajuuskauden ohjelma (keskustelu)
 3.Esityslista
 4.Äänestykset
  4.1.- (A6-0508/2007, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla toteutettavat toimet (äänestys)
  4.2.- (A6-0504/2007, Kurt Lechner) Kulutusluottosopimukset (äänestys)
  4.3.- (A6-0520/2007, Roberta Angelilli) Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (äänestys)
  4.4.- (A6-0502/2007, Doris Pack) Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 8.Kenian tilanne (keskustelu)
 9.EUROPOL (keskustelu)
 10.Pakistanin tilanne Benazir Bhutton murhan jälkeen (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 14.Unionin romanistrategia (keskustelu)
 15.Etelä-Kaukasiaa koskeva tehokkaampi EU:n politiikka: lupauksista tekoihin - Uusi poliittinen lähestymistapa Mustanmeren alueeseen (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (826 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1814 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö