Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 16 stycznia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przedstawienie programu prezydencji słoweńskiej (debata)
 3.Porządek dnia
 4.Głosowania
  4.1.(A6-0508/2007, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Działania, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej (głosowanie)
  4.2.(A6-0504/2007, Kurt Lechner) kredyt konsumencki (głosowanie)
  4.3.(A6-0520/2007, Roberta Angelilli) W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka (głosowanie)
  4.4.- (A6-0502/2007, Doris Pack) Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Sytuacja w Kenii (debata)
 9.EUROPOL (debata)
 10.Sytuacja w Pakistanie w związku z zabójstwem Benazir Bhutto (debata)
 11.Tura pytań (Rada)
 12.Weryfikacja pełnomocnictw (patrz: protokół)
 13.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 14.Strategia europejska wobec Romów (debata)
 15.Skuteczniejsza polityka UE wobec Kaukazu Południowego: od obietnic do działania - Nowe podejście do polityki regionalnej w odniesieniu do Morza Czarnego (debata)
 16.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 17.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (843 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1929 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności