Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 januari 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av programmet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
 3.Föredragningslista
 4.Omröstning
  4.1.(A6-0508/2007, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)
  4.2.(A6-0504/2007, Kurt Lechner) Konsumentkrediter (omröstning)
  4.3.(A6-0520/2007, Roberta Angelilli) Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (omröstning)
  4.4.(A6-0502/2007, Doris Pack) Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Situationen i Kenya (debatt)
 9.Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (debatt)
 10.Situationen i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Valprövning: se protokollet
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 14.En europeisk strategi för romer (debatt)
 15.En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling - En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (811 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1959 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy