Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0189(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0514/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2008 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0014

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Rád bych předložil tento návrh k hlasování: zahájíme vysvětlení hlasování a pak ve 13 hodin přerušíme jednání. Veškerá vysvětlení hlasování, která nebudou projednána, mohou být přednesena dnes odpoledne na konci rozpravy poté, co budou ukončena všechna hlasování.

(Hlasitý potlesk)

(Parlament schválil návrh)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN ONESTA
Místopředseda

 
  
  

Vysvětlení hlasování

 
  
  

Cashmanova zpráva (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pane předsedající, k tomuto konkrétnímu opatření jsem nucen uvést, že jsem hlasoval proti. I když je pan Cashman velice šaramantní pán, musím říci, že kdykoli vidím něco, pod čím je podepsán, nemohu se ubránit jisté dávce skepticismu.

Problém, který zde vidím, spočívá v tom, že jsme zřídili Evropskou agenturu pro základní práva, jako kdyby v členských státech neexistovala podobná forma ochrany lidských práv. Pochybuji o tom, zda je taková instituce na evropské úrovni vůbec nutná. Není to jen další důvod k větší byrokracii a vytváření nových kvazinevládních organizací, neboli quangos, jak jim v Británii říkáme? Vzniklé zatížení daňového poplatníka, podle mnohých názorů, ve skutečnosti k lidským právům nepřispívá.

Při absenci ústavy, která nám byla přislíbena a kterou nyní navrhujete prosadit bez referenda, navíc pro její existenci chybí právní základ.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti této zprávě, protože Spojené království již lidská práva dodržuje. Je signatářem mnoha mezinárodních dohod, a EU, která ignorovala výsledky francouzského a nizozemského referenda, jež byly naprosto ústavní, jí nemusí říkat, jak se má chovat.

Ústava byla zamítnuta. Byla nahrazena rovnocennou smlouvou, která byla teď schválena, ještě předtím, než její plné znění viděli všichni, kteří ji podepsali.

EU jednoznačně nedodržuje demokratická práva a nemůže být proto považována za důvěryhodného ani spolehlivého ochránce lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – Vážený pane předsedající, děkuji vám za příležitost vysvětlit důvody svého hlasování. Je to poprvé, co jsem něco takového udělal. Hlasoval jsem proti návrhu, protože ač se dotyčný výbor nazývá Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, nenabízí občanům svobody, nenabízí spravedlnost a zasahuje do vnitřních věcí. Nám v Británii bylo slíbeno referendum. Žádné se konat nebude. Co s tím Evropská unie hodlá udělat?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, velice vám děkuji za příležitost vysvětlit důvody svého hlasování v této důležité věci.

Možná si to neuvědomujete, ale reprezentuji zde Londýn, nejlepší město na světě, hlavní město té nejlepší země na světě.

Každý musí pochopit, že Londýn je v podstatě velmi různorodé město. Dovolte mi vysvětlit: v Londýně se můžete setkat s 300 jazyky a 14 náboženstvími, a vcelku spolu všichni vycházíme velmi dobře. Takže EU by se vlastně mohla od Londýna mnohému učit, včetně toho, jak zajistit dodržování lidských práv a zachování lidské důstojnosti.

Pro nás není nutné, aby se tyto otázky řešily na evropské úrovni. Co by se Londýn, jako nejrůznorodější město v Evropě – a možná i na světě, – mohl od této instituce naučit? Co by se mohl naučit o základních právech? Co by se mohl naučit o základních právech? Vůbec nic!

Dovolte mi dodat ještě jednu věc. Nadcházející ratifikace evropské ústavy, přestože byla odmítnuta ve dvou referendech, je nedemokratická, zbabělá...

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, na jakém právním základě budujeme tuto agenturu? Pravomoci Agentury pro základní práva měly být zakotveny v evropské ústavě. Měly by být zakotveny v Lisabonské smlouvě. Ale v tuto chvíli je jejím jediným právním základem chatrná směsice komuniké, tiskových prohlášení, usnesení Rady.

Evropská unie nemá problém se systematickým porušováním lidských práv. Má problém se systematickým porušováním demokratických práv. Naším problémem je, že listina lidských práv sepsaná na papíře je bezvýznamná, pokud neexistují mechanismy, které nutí vedoucí síly k odpovědnosti.

Podíváme-li se na ústavy bývalého NDR a Sovětského svazu, nalezneme v nich mnoho podobných nádherných příslibů svobody. Ale jak občané těchto nešťastných zemí zjistili, žádný slib nic neznamená bez skutečné demokracie.

A proto, chcete-li lidem vnutit tuto listinu lidských práv, měli byste se jich nejdříve v referendu zeptat na jejich názor. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pane předsedající, já jsem také hlasoval proti tomuto absurdnímu návrhu na agenturu pro lidská práva v EU.

Spojené království, stejně jako řada dalších zemí, je dlouholetým signatářem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V této úmluvě jsou ve shodě s požadavky vnějších dozorčích orgánů obsažena všechna uvedená práva a v tomto městě se nachází i soud, který vykonává svou funkci pod záštitou této úmluvy, nikoli pod jinou záštitou požadovanou EU.

Považuji tento návrh za absolutně zbytečný, za vyslovené plýtvání veřejnými penězi. Jeho prvořadým záměrem je jen vytvořit další složku státního aparátu EU, aby se mohla stavět světu na odiv jako superstrát uvnitř Evropy, který svým občanům uděluje práva, která už mají.

Jestliže chce udělovat práva, tak pak ať nejprve uzná základní právo občanů hlasovat, tj. říci ano nebo ne, o věcech, jako je např. ústava.

 
  
  

Zpráva Díaze de Mera García Consuegry (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že se trestná činnost stále vyvíjí a hrozba terorizmu roste, Europol potřebuje zvýšit svou flexibilitu.

Tři protokoly z let 2000–2003, kterými se mění a doplňuje Úmluva o Europolu, ještě stále nenabyly platnost. Organizace prosazující právo pak zcela jistě nemůže být efektivní, vstupují-li změny jejího základního právního nástroje v platnost až několik let po rozhodnutí o jejich přijetí. Návrh rozhodnutí Rady tuto situaci řeší, proto jsem pro něj hlasoval.

Významnou změnou oproti současnému stavu je plán financování Europolu z rozpočtu Společenství a uplatňování služebního řádu Evropské unie. Tím se zvýší podíl Evropského parlamentu na řízení Europolu a zjednoduší správa rozpočtu a řízení zaměstnanců. Zároveň se díky zlepšení demokratického dozoru nad Europolem posílí i postavení Evropského parlamentu. Finanční náklady Společenství budou přitom srovnatelné se současnými náklady členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE) . – (CS) Vážený pane předsedající, dovolte, abych vysvětlil, proč jsem se zdržel hlasování u této zprávy. Za prvé si myslím, že EUROPOL na bázi bilaterálních dohod a bilaterální spolupráce funguje dobře. Za druhé jako Česká republika spolu s dalšími státy jsme vstoupili do schengenského prostoru a je potřeba si nejprve na tuto spolupráci zvyknout, analyzovat ji a potom vylepšit. Za další pro jakýkoliv integrující krok k přeměně EUROPOLU na Evropský policejní úřad potřebujeme navíc ratifikaci Lisabonské smlouvy. Teprve potom můžeme jednat o případné změně právního základu EUROPOLU.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pane předsedající, se zájmem jsme sledoval, jak jste odebral slovo mému kolegovi Kamallovi ihned po uplynutí 60 sekund, zatímco v případech, kdy lidé říkají věci pro vás stravitelnější, jste mnohem velkorysejší.

Jedním z omylů, kterých se v Evropské unii dopouštíme, je záměna „spolupráce“ za „supranacionalismus“. Já se plně stavím za spolupráci policejních orgánů – stejně jako každý rozumný člověk v těchto dnech a v této době. Ale zásadně nesouhlasím s vytvářením nadnárodních orgánů – jakým má být i EUROPOL – které, jak se jeden můj kolega již vyjádřil o Agentuře pro základní práva, jsou jen jedním z atributů státnosti, kterou Evropská unie požaduje.

Problémem je, že tyto organizace postrádají demokratickou legitimitu, a to je velmi nebezpečné. Jak EUROPOL, tak Evropská unie budou postrádat demokratickou legitimitu, dokud nebude Lisabonská smlouva předložena ke schválení v referendu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Vážený pane předsedající, s touto zprávou skutečně nelze než nesouhlasit. Hlasoval jsem proti. Spolupráce policejních sil – ano, vynucená spolupráce a povinnosti – ne; a říkám ne, zejména proto, že součástí této policejní síly bude ozbrojená složka, která může být vyslána na kterékoli místo v Evropské unii.

Ve Spojeném království ozbrojenou policii zpravidla nepoužíváme. Nestrpíme, aby k nám na příkaz EUROPOLU vstoupily ozbrojené policejní složky. Nevěříme, že toto je správná cesta. My svou zemi řídíme jinak!

Jsem zvláště zklamán, že byly zamítnuty pozměňovací návrhy 56 a 57, protože kdyby byly schváleny, zbavily by tuto policejní složku imunity. Ve Spojeném království jsme zvyklí na takovou policii, která způsobí-li škodu na majetku nebo poruší-li práva osob nebo provede neoprávněné zatčení, může být následně obviněna z trestného činu. Pak jsem ale nemohl být překvapen, protože vy jste i přesto připraveni protlačit ústavu, aniž byste se zeptali ostatních na jejich názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – Vážený pane předsedající, vystupuji podruhé, abych vysvětlil, proč jsem hlasoval proti tomuto návrhu.

V Británii zastáváme jednoduchou filozofii: žádný člověk nestojí nad zákonem, dokonce ani královna, jako panovnice Anglie. Právo se prosazuje v řádném procesu. V této legislativě jsme vytvořili situaci, kdy lidé stojí mimo zákon a nemohou být oprávněně stíháni.

Jak jsem již v této sněmovně prohlásil: pokud je Evropská unie odpovědí, pak položená otázka musela být zatraceně hloupá, a tato věta nebyla nikdy pravdivější než nyní.

Dovolte mi citovat Kennedyho poznámku: „Ti, pro které je mírový protest nepřijatelný, považují násilný protest za nevyhnutelný“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, spolupráce překračující hranice v oblasti boje proti mezinárodní kriminalitě, terorismu, drogám apod. je nezbytná. V současné době plní tuto úlohu EUROPOL a ostatní policejní síly.

Vytvořením evropského policejního úřadu, kterým se zvyšují centrální pravomoci, se nevyřeší problémy, které vznikly v místních společenstvích kolem Británie. Má země, má strana a my, jejich představitelé, jsme dnes jako loajální konzervativci hlasovali proti tomuto usnesení.

Také moje strana požadovala referendum o ústavní smlouvě EU. Nikde jinde než v této sněmovně nemohu protestovat proti tomu, co dělá pan Brown, když popírá svůj slib uspořádat referendum.

Chtěl bych proto požádat, abychom vyzvali pana Browna k uspořádání referenda pro britské občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, chápu tento návrh na rozhodnutí Rady tak, jak je uveden ve zprávě, jako návrh, v němž je stanovena transformace EUROPOLU na agenturu EU.

Musíme uznat, že tento krok bude mít dva důsledky. Zaprvé, financování bude muset být kryto z rozpočtu Společenství, a zaměstnanci EUROPOLU získají status úředníků Evropského společenství. Zpráva obsahuje také ustanovení o koordinaci, kterou všichni vítáme, o organizaci a provádění vyšetřování a operační činnosti ve spolupráci s příslušnými orgány členských států, nebo společnými týmy vyšetřovatelů.

Konzervativci podporují otevřenou spolupráci v boji proti zločinu mezi policejními silami v celé EU i za jejími hranicemi. Opravdu ale neakceptujeme, že by v centralizaci takové spolupráce hrála nějakou roli EU. EUROPOL je tedy agenturou, která není nezbytná, protože již existují jiné organizace, které tuto funkci plní na celosvětové úrovni.

Z toho důvodu bych rád dodal, že nadcházející ratifikace evropské ústavy, přestože byla odmítnuta ve dvou referendech, je nedemokratická, zbabělá a nelegitimní.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, jsem rád, že mám možnost vysvětlit důvody svého hlasování. Ucházel jsem se o čas na vystoupení v rozpravě k této otázce, ale jedním z důsledků našeho neblahého nerovného sňatku s Evropskou lidovou stranou je systematické upírání času na vystoupení britským konzervativcům v důležitých rozpravách.

Chtěl jsem říci, že tato zpráva je založena na koncepčním nedorozumění. Lidé říkají, že jelikož existuje přeshraniční kriminalita a mezinárodní zločin, potřebujeme přeshraniční policejní služby.

Ale ty už máme. Policejní sbory národních států spolu velmi účinně spolupracují již desítky let. Máme Interpol, máme Haagskou úmluvu, máme smlouvy o vydávání, uznáváme dobu strávenou ve vězení v jiné zemi jako běžnou součást trestu apod.

Rozdíl je v tom, že tyto instituty jsou založeny na demokratických rozhodnutích nezávislých států, zatímco v případě EUROPOLU je navrhována federalizace činnosti, která by měla zůstat citlivým vnitrostátním tématem – jmenovitě práce policie při dodržování trestního práva.

Chceme-li tuto změnu, měli bychom se nejdříve zeptat občanů v referendu, a proto potřebujeme referendum o Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pane předsedající, některé důvody šířené na podporu tohoto návrhu o EUROPOLU jsou v zásadě falešné. Prý potřebujeme změnu právního základu, prý pro tuto změnu potřebujeme zajistit finanční prostředky z EU, prý k tomu potřebujeme ze zaměstnanců udělat úředníky EU, prý potřebujeme rozšířit pověření EUROPOLU a prý potřebujeme agenturu, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Naprostý nesmysl! Proti organizovanému zločinu a terorismu se nám již dlouhá léta daří bojovat docela účinně díky kvalitní spolupráci policejních sil.

Cílem návrhu je rozšířit státní aparát Evropské unie, aby měla svůj efektivně fungující policejní sbor. A tak se jeho úředníci budou díky imunitě, která je bude chránit dokonce i proti soudnímu přezkoumání v národních státech, plést do vnitřních věcí členských států. Je to nesmyslný a naprosto zbytečný návrh.

 
  
  

Zpráva Lydie Polferové (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, pokud jde o zprávu paní Lydie Polferové, konzervativci hlasovali se zpravodajkou o otázce Jižního Kavkazu.

Ale opět je poněkud nepochopitelné, když tak usilovně bráníme demokratické svobody a práva lidu Jižního Kavkazu a usilujeme o jeho legitimitu a právo na sebeurčení, proč se v tak důležité otázce, jakou je ústavní smlouva Evropské unie, pan Brown z Labouristické strany, který nám sliboval referendum, nyní referenda zříká.

Konzervativní strana, jíž jsem členem, je popuzena, že byl slib porušen, a proto tu stojím a žádám labouristickou vládu, aby se tak, jako se zajímá o situaci v Jižním Kavkazu, zajímala i o tento významný ústavní problém a umožnila nám referendum o otázce ústavy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, chápu, že tato zpráva vítá začlenění Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie do evropské politiky sousedství a chápu i schválení dvoustranných akčních plánů v rámci evropské politiky sousedství.

Rozumím také tomu, že paní zpravodajka vyzývá EU, aby vypracovala regionální politiku pro Jižní Kavkaz, kterou by Jižní Kavkaz prováděl společně se zeměmi regionu. Jedním z hlavních hesel, která se objevují v mnoha těchto zprávách, je samozřejmě slovo „demokracie“. Možná si to neuvědomujete, ale já zde reprezentuji Londýn. Reprezentuji zde Londýn, nejlepší místo na světě, hlavní město té nejlepší země na světě, a v Londýně žije velice rozmanité společenství lidí, včetně mnoha lidí z Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie.

Jednou z věcí, kterých si tito lidé na životě v Londýně cení, je demokracie a právo vyjadřovat se k rozhodujícím otázkám. Neustále se mě ptají: „Proč nám tady kážete o demokracii, a samotným občanům Británie upíráte demokratické právo na referendum k ústavě?“ Proto je ústava, přestože byla odmítnuta ve dvou referendech, nedemokratická, zbabělá a nelegitimní.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, dovolte, abych vám poděkoval za trpělivost a dobrou náladu, kterou si při tomto zasedání udržujete. Dovolte mi také, abych stejně jako včera poděkoval doprovodným službám a tlumočníkům za jejich snahu nám vycházet vstříc.

Velkým problémem jihokavkazského regionu je v tuto chvíli spor o výsledky voleb. Západ více méně mlčky přihlížel volebnímu vítězství současné gruzínské vlády saddámovského typu v prvním kole, kdy získala přes 90 % hlasů, a nyní, když požaduje nové volby, se dohadujeme, zda uvedené hlasování bylo svobodné a spravedlivé.

Jak může Evropská unie sloužit jako příklad těmto bojujícím demokraciím, když dáváme najevo takové pohrdání našim vlastním demokratickým procesem zde v Evropské unii? Zdá se, že je s určitou pravidelností nezbytné připomínat této sněmovně, že 55 % francouzských voličů a 62 % nizozemských voličů hlasovalo proti evropské ústavě, a hleďme, už ji tu máme zpátky – tentokrát ale bez referend – jako Lisabonskou smlouvu.

Znovu opakuji, lidem musí být dána možnost hlasovat o Lisabonské smlouvě v referendu. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Vážený pane Hannane, mé dobré náladě se vyrovná jen ta vaše. Pokaždé žasnu, jak se vám do každého příspěvku podaří zařadit zmínku o referendu. Děje se tak opravdu pokaždé, bez ohledu na projednávané téma.

 
  
  

Zpráva Roberty Almy Anastaseové (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pane předsedající, hlasoval jsem pro toto opatření nikoli proto, že by to bylo mé uvážené přání, ale proto, že jsem se jako loajální konzervativec podřídil stranickému diktátu.

Pokud bych se řídil vlastním úsudkem, pravděpodobně bych se zdržel nebo hlasoval proti. Musím se přiznat, že situace v oblasti Černého moře nepatří u mých voličů v East Midlands ve Spojeném království mezi největší priority, a obávám se, že ani mezi ty menší. Proto by se v jistém smyslu dalo říci, že toto není záležitost největšího významu.

Nedomnívám se však, že by Evropská unie měla mít společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Zastávám názor, že národní státy by měly mít každý svou zahraniční politiku a já jsem nesmírně rád, že vzájemně spolupracují, pokud je to v jejich vlastním zájmu – bez ohledu na to, zda se jedná o spolupráci se státy uvnitř Evropské unie nebo mimo ni.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika bude v každém případě postrádat demokratickou legitimitu, nebude-li vyhlášeno referendum o Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Vážený pane předsedající, tato nová politika má nepochybně za cíl, mimo jiné, usnadnit dodávky ropy a plynu přes tento region do západní Evropy.

Byl by to ale ruský plyn a ruská ropa, čímž se vystavujete riziku, že se stanete rukojmím. Všichni víme, že před dvěma lety o Vánocích Rusko přerušilo dodávky plynu do Ukrajiny; jakmile se jim podaří získat ještě větší podíl na dodávkách plynu do západní Evropy, mohou totéž udělat jednou nám všem.

Zde ve Francii to vyřešili dobře, protože přinejmenším 70 % své elektřiny vyrábějí v jaderných elektrárnách, a nastal čas, aby i EU formulovala politiku na podporu tohoto práva v celé unii.

Místo toho se ale raději pletete do věcí Jižního Kavkazu v oblasti Černého moře, kde vládnou režimy, jejichž stabilita je nadmíru sporná, a které nás tam ani nemusejí chtít. Ale vy samozřejmě budete raději činit tyto nepochopitelné kroky, než abyste podpořili referendum o nové ústavě mezi vlastními lidmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, s potěšením konstatuji, že jsem stále zde, i když vy a ostatní nemusíte mou radost sdílet. Rád bych vám všem poděkoval za vaši trpělivost.

Chápu, že tato zpráva z vlastní iniciativy v zásadě vítá sdělení Komise Černomořská synergie – nová iniciativa spolupráce v regionu, jehož cílem je rozšířit spolupráci s černomořským regionem a uvnitř tohoto regionu prostřednictvím doplnění stávající dvoustranné politiky o nový regionální přístup. Zpráva předpokládá, že k přijetí uvedeného přístupu jsou nezbytné další související kroky ze strany EU, které podpoří skutečný regionální rozměr přizpůsobený dnešní době.

O jakém regionu to vlastně mluvíme? Dovolte mi stručně objasnit – v černomořském regionu se nacházejí členské státy EU Bulharsko, Řecko a Rumunsko, ale také Turecko a partnerské státy v rámci Evropské politiky sousedství – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina, stejně jako Ruská federace. Velký filozof Brook Benton – jehož učením se inspiroval i další velký filozof Randy Crawford – jednou řekl: „V Gruzii nastává deštivá noc“. A vskutku, bude-li národům Evropy upíráno jejich právo volit a lidu Británie upíráno právo hlasovat v referendu o ústavě, pak nastane deštivá noc pro demokracii v celé EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, vážím si vaší zdvořilosti. Jsem rád, že se mohu vyslovit k této zprávě, protože se mi zdá, že se Evropská unie dopouští ve svém přístupu k Turecku generačního, a možná kolosálního omylu.

Zdá se, že je jasné, že Turecku nikdy nebude přiznáno plné členství. Je to zřejmé z většiny hlasů v této sněmovně, je to zřejmé z průzkumů v Rakousku a ve Francii, kde bylo k této otázce přislíbeno referendum, a kde 70 % obyvatel Rakouska a 80 % obyvatel Francie je proti členství.

Oznámili jsme na hned na začátku Ankaře, že toto je ten pravý důvod, a že hodláme vypracovat určitou alternativou, která nám umožní navázat na naše přátelské vztahy a partnerství? Ne, místo toho vodíme Turky za nos, vnucujeme jim desítky tisíc stran acquis communautaire, nutíme je plazit se před Arménií a Kyprem, obdivovat jejich postoj k menšinám a pak, možná za 10 nebo 15 let se jim vysmějeme. Budeme-li takto pokračovat, riskujeme, že vytvoříme přesně to, čeho předstíráme, že se bojíme: islamistický stát.

Turecko má k demokracii blíže než Evropská unie. Mírovou cestou se mu podařilo změnit svou vládu. Kéž bychom i my našli odvahu zeptat se vlastních lidí na jejich názor. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Černomořský region má jako výrobní a tranzitní oblast strategický význam pro diverzifikaci a bezpečnost dodávek energie do Evropské unie. Jsem přesvědčen, že regionální spolupráce by kromě Turecka a Ruska měla zahrnovat jako rovnocenné partnery i země Evropské unie, a proto jsem hlasoval pro.

Konflikty, které v tomto regionu stále přetrvávají a představují ohrožení stability a rozvoje oblasti, mě znepokojují. Proto povzbuzuji Evropskou unii, aby se aktivněji zapojovala do úsilí o vyřešení konfliktů v této strategické oblasti, zejména prostřednictvím mírových operací, a těsněji spolupracovala s vládami Ruska a Ukrajiny. Rezervy vidím také v nerovnoměrném rozvoji soukromého sektoru v mnoha zemích ležících na březích Černého moře. V regionu je nutné zlepšit investiční prostředí pro místní i mezinárodní společnosti zintenzívněním boje proti korupci a podvodům a prosazováním reforem tržního hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – V souladu s rozhodnutím této sněmovny bude vysvětlení hlasování pokračovat po odpoledním hlasování.

 
  
  

Vysvětlení hlasování

 
  
  

Cashmanova zpráva (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , písemně. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyjádřil svou plnou podporu této zprávě, která je výsledkem dlouhé a náročné práce našeho kolegy Michaela Cashmana.

Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie bylo transformováno na agenturu pověřenou zabezpečením a podporou lidských práv. Agentura byla oficiálně zřízena dne 1. března 2007. Od té doby je ale, jak víme, zcela nefunkční kvůli absenci ředitele a víceletého rámce.

Zpravodaj navrhuje v reakci na tuto stagnaci a byrokratickou neschopnost změnit víceletý plán v minimálním počtu oblastí. Naléhavě žádá Komisi a Radu, aby urychlily výběrové řízení kandidátů na funkci ředitele a tím usnadnily dosažení rychlé dohody mezi orgány EU s cílem opětovně uvést v činnost tento nezbytně důležitý nástroj k zabezpečení občanských a lidských práv.

Chtěl bych vyzvat své kolegy poslance, aby podpořili tuto zprávu, protože představuje počáteční krok k obnovení akceschopnosti agentury.

Podpora politik EU v oblasti lidských práv a jejich rozvoj nemůže a nesmí být předmětem spekulací a otálení z politických a ekonomických důvodů.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) , písemně. − (PT) Já jsem pochopitelně v únoru 2007 podpořil vytvoření Agentury EU pro základní práva, protože se domnívám, že tato agentura by mohla významně přispět ke zvýšení soudržnosti a spojitosti politiky EU v oblasti základních práv.

Agentura byla oficiálně založena dne 1. března 2007, ale stále postrádá základní součásti, aby mohla být plně akceschopná, jinými slovy dosud nebyl jmenován ředitel a nebyl schválen víceletý rámec.

Tato iniciativa, zaměřená na přijetí víceletého rámce na období pěti let, vymezuje tematické oblasti, v nichž musí být agentura akceschopná.

Proto vítám nezměrné úsilí zpravodaje Cashmana o usnadnění jednání a doufám, stejně jako on, že se stane pro Komisi a Radu impulsem k ukončení diskusí o víceletém rámci a procesu výběru kandidátů na funkci ředitele v co nejkratší době.

Obyvatelé Evropy nebudou projevovat porozumění pro další otálení, které by Agentuře pro základní práva bránilo v získání plné akceschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI) , písemně. - (PL) Já jsem proti vytvoření Agentury EU pro základní práva, a proto jsem nepodpořil víceletý rámec na období 2007–2012.

Domnívám se, že navrhované vytvoření této agentury a stanovení jejích pravomocí je nejen plýtváním peněz, ale také nebezpečnou politickou iniciativou, jejíž dlouhodobé účinky budou pro členské státy Unie škodlivé. Základní úkoly, kterými je agentura pověřena, představují jasné zásahy do svrchovanosti členských států. Existence takové agentury je neodůvodnitelná. Instituce pověřené zabezpečováním demokracie a ochranou lidských práv již přeci existují v každé evropské zemi.

Podle mého názoru činnost této agentury nevyhnutelně překročí rámec tematických oblastí, které byly důvodem jejího zřízení. Během dnešního hlasování o pozměňovacím návrhu bodů odůvodnění č. 6 kupříkladu vyvstala otázka definice lidské bytosti a určení momentu, v němž nabývá lidských práv.

Považuji tento druh opatření za nehorázný pokus skrytým způsobem vnucovat občanům Evropské unie nebezpečné ideologické názory.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE) , písemně. Já tuto zprávu podporuji i přes svůj protest a zklamání z toho, že bývalé Evropské středisko pro monitorování rasismu a xenofobie, zřízené na základě doporučení Poradního výboru Rady ministrů pro otázky rasismu a xenofobie, v němž jsem zastupoval Evropský parlament, se nyní rozpustilo v Agentuře EU pro základní práva, jejíž kompetence jsou širší.

Monitorovací středisko ve Vídni odvedlo mimořádně hodnotnou práci při prosazování osvědčených postupů v boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu a zamezování růstu těchto ideologií, a také při podávání zpráv o současné situaci v této oblasti v celé Evropě a v kandidátských zemích. Nebezpečím je, že v nové agentuře bude toto úsilí zmařeno, nebo přinejmenším rozmělněno. Další vývoj budu bedlivě sledovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE) , písemně. – (FR) Francouzská delegace politické skupiny PPE-DE vítá přijetí Cashmanovy zprávy o přijetí víceletého plánu pro Agenturu EU pro základní práva na období 2007–2012.

Kromě jiných bodů text vymezuje přesné tematické oblasti činnosti agentury, které jí umožní úspěšně plnit její poslání a cíle.

Většina členů francouzské delegace zamítla v souladu s politickou linií skupiny pozměňovací návrhy liberálů na rozšíření poslání agentury o potírání homofobie a homofobního násilí a rasismu proti Romům. Učinili tak nikoli proto, aby vyjádřili svůj protest proti tomuto legitimnímu a spravedlivému cíli, ale z toho důvodu, že toto poslání je již součástí návrhu na rozhodnutí, v němž jsou mezi tematické oblasti činnosti Agentury zařazeny také otázky rasismu, xenofobie a s nimi spojené nesnášenlivosti, kromě již existujících otázek diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, nebo diskriminace příslušníků menšin.

Vítáme přijetí této zprávy, která agentuře umožní získat plnou akceschopnost a splnit tak její hlavní úkol a zabezpečit práva občanů EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE) , písemně. – (FR) Francouzská delegace politické skupiny PPE-DE vítá přijetí Cashmanovy zprávy o přijetí víceletého plánu pro Agenturu EU pro základní práva na období 2007–2012.

Kromě jiných bodů text vymezuje přesné tematické oblasti činnosti agentury, které jí umožní úspěšně plnit její poslání a cíle.

Většina členů francouzské delegace zamítla v souladu s politickou linií skupiny pozměňovací návrhy liberálů na rozšíření poslání agentury o potírání homofobie a homofobního násilí a rasismu proti Romům. Učinili tak nikoli proto, aby vyjádřili svůj protest proti tomuto legitimnímu a spravedlivému cíli, ale z toho důvodu, že toto poslání je již součástí návrhu na rozhodnutí, v němž jsou mezi tematické oblasti činnosti Agentury zařazeny také otázky rasismu, xenofobie a s nimi spojené nesnášenlivosti, kromě již existujících otázek diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, nebo diskriminace příslušníků menšin.

Vítáme přijetí této zprávy, která agentuře umožní získat plnou akceschopnost a splnit tak její hlavní úkol a zabezpečit práva občanů EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Ponecháme-li stranou kritizované aspekty, na které jsme již měli možnost upozornit, věřím, že jakmile se Agentura EU pro základní práva stane náležitě akceschopnou, účel její existence bude vyjasněn.

V rozpravě o vymezení cílů a priorit víceletého rámce na období 2007–2012 byly jeho tematické oblasti jednoznačně zaměřeny na: rasismus, xenofobii a s nimi spojenou nesnášenlivost; diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo diskriminaci příslušníků menšin; odškodňování obětí, prevenci kriminality a související aspekty, které jsou významné pro bezpečnost občanů; ochranu dětí, včetně práv dítěte; přistěhovalectví a integraci přistěhovalců; azyl; víza a ochranu hranic;účast občanů Unie na demokratickém fungování Unie; otázky lidských práv spojené s informační společností; a přístup k účinnému a nezávislému soudnictví.

Evropský parlament doplnil tematické oblasti o problematiku mimořádné chudoby a sociálního vyloučení. Avšak sociální práva, včetně práv zaměstnanců, nebyla považována za prioritu, dokonce ani v době, kdy jsou základní sociální práva zpochybňována politikami, které se těší podpoře EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin (PPE-DE) , písemně. – (FR) Stejně jako francouzská delegace politické skupiny PPE-DE i já vítám přijetí Cashmanovy zprávy o přijetí víceletého plánu pro Agenturu EU pro základní práva na období 2007–2012.

Kromě jiných bodů text vymezuje přesné tematické oblasti činnosti agentury, které jí umožní úspěšně plnit její poslání a cíle.

Stejně jako francouzská delegace a politická skupina PPE-DE i já odmítám pozměňovací návrhy liberálů na rozšíření poslání agentury o potírání homofobie a homofobního násilí, a rasismu proti Romům. Toto poslání je již v zásadě obsaženo v návrhu na rozhodnutí, v němž jsou mezi tematické oblasti činnosti agentury zařazeny také otázky rasismu, xenofobie a s nimi spojené nesnášenlivosti, kromě již existujících otázek diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo diskriminace příslušníků menšin.

Vítám přijetí této zprávy, která agentuře umožní získat plnou akceschopnost a splnit tak její hlavní úkol a zabezpečit práva občanů EU.

 
  
  

Zpráva Díaze de Mera García Consuegry (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , písemně. Hlasovala jsem pro pozměněný návrh, protože obsahuje zlepšení v oblasti ochrany dat.

Nesouhlasím ale s rostoucím trendem přesunu výkonu pravomocí v oblasti soudnictví a vnitřních záležitostí z členských států na úroveň EU. Z toho důvodu jsem hlasovala proti legislativnímu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE) , písemně. – (FR) Plně podporuji zprávu našeho vzácného kolegy pana Díaze de Mery.

Požadavek na transformaci Europolu na agenturu Společenství jsem vždy podporoval.

V zásadě to znamená, že Europol bude od nynějška financován z rozpočtu Společenství, a zaměstnanci Europolu získají status úředníků Evropského společenství. V obou případech se významně posílí pravomoci našeho parlamentu.

Rozhodnutím Rady se navíc podstatně rozšiřuje působnost a akceschopnost Europolu, což já také podporuji.

Stručně řečeno, zvýšení akceschopnosti Europolu a podřízení jeho činnosti skutečné demokratické kontrole je rozhodnutí, které bezvýhradně podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) , písemně. – Manipulativní metody Rady slaví naprostý úspěch: transformace Evropského policejního úřadu (Europol) ze statusu mezivládní agentury financované z rozpočtů členských států, na agenturu EU financovanou z rozpočtu EU a zavádějící pro zaměstnance status úředníka Společenství, to vše na základě technických nikoli politických požadavků.

Vzhledem k tomu, že se působnost Europolu významně rozšířila i na jiné oblasti, než je organizovaný zločin, Rada nabyla dojmu, že se nové úkoly budou lépe plnit na úrovni EU než na úrovni členského státu. Ve jménu mimořádně sporného principu subsidiarity se tak uplatňuje evropanská logika systematického odbourávání kompetencí členského státu a dochází k prohlubování nadnárodního modelu.

Přesně tato filozofie a tento přístup jsou obsahem reforem v Lisabonské smlouvě, které si evropští a čelní národní představitelé jako orgán přejí vnutit obyvatelům a národům proti jejich vůli.

Evropa již nenaslouchá svým obyvatelům. A co je horší, ona jimi opovrhuje a lže jim. Teď, když již 26 evropských zemí oznámilo, že tuto smlouvu nebude ratifikovat v referendu, doufejme, že národy a obyvatelé Evropy budou zachráněni díky Irům, kteří jako jediný národ mají možnost rozhodnout o svém osudu sami.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) , písemně. Členské státy Evropské unie vytvořily Europol jako institucionální nástroj boje proti organizovanému zločinu. Dnes, dvanáct let po jeho založení, diskutujeme o rozšíření kompetencí a zefektivnění činnosti Europolu.

Pan zpravodaj provedl přesné posouzení současného právního statusu a reálné situace Europolu. Oprávněně kritizuje příliš složitý a zdlouhavý postup změny statusu Europolu a začlenění do organizační struktury Unie. Nápravná opatření navrhovaná ve zprávě stojí také za úvahu a zaslouží si podporu.

Dřívější pokusy o změnu kompetencí Europolu ukazují, jak těžko země dosahují dohody, jsou-li vázány zásadou jednomyslnosti. Proto se domnívám, že k procedurálním změnám a ke zlepšení této situace může dojít až po ratifikaci Lisabonské smlouvy a poté, co vstoupí v platnost ve všech 27 členských státech, protože tato smlouva přinese také reformu rozhodovacího procesu v celé EU.

Bude-li Europolu udělen status agentury EU, se všemi důsledky, které to přinese, včetně finančních, bude Evropská unie jako celek schopna účinněji bojovat proti organizovanému zločinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Jelikož dosud nebyl ratifikován ani návrh smlouvy, ani tento návrh na přijetí kvalifikovanou většinou rozhodnutí o nařízeních týkajících se struktury, operací, oblasti činnosti a úkolů Europolu, cítí se orgány EU již unaveny pokusy o transformaci Evropského policejního úřadu na evropskou agenturu.

Kromě naší základní kritiky tohoto procesu se obáváme, že čelíme:

- - eventualitě, že ze zpracování nebudou vyloučeny „zvláštní kategorie údajů o rasovém nebo etnickém původu, politickém smýšlení, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v politické straně nebo v odborovém svazu, sexuální orientaci nebo zdravotním stavu“;

- - neschopnosti přijmout záruky na ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce na úrovni EU a v rámci vztahů s třetími zeměmi, především USA (např. údaje o cestujících leteckou dopravou);

- - neschopnosti zaručit přístup osobám k jejich údajům, nebo si být dokonce vědom toho, jejich osobní údaje jsou předmětem zpracování ze strany Europolu;

- - neschopnosti vyjasnit způsob kontroly ze strany vnitrostátních parlamentů.

Pokud by nedošlo k odstranění výše uvedených výhrad, představovaly by zjevné porušení občanských práv, svobod a záruk.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE) , písemně. (ES) Hlasoval jsem pro znění schválené ve shodě s příspěvky politických skupin. Tento problém ovlivňuje základní spolupráci v oblasti boje proti kriminalitě. Bohužel, musím stejně jako mí kolegové, pan Fava a pan Moreno, upozornit na to, že ušlechtilé cíle usnesení jsou v rozporu s tvrdošíjným postojem pana zpravodaje Díaze de Mery, který byl generálním ředitelem španělské policie dne 11. března 2004 a který odmítl spolupracovat se soudcem předsedajícím tribunálu, jenž rozhodoval o potrestání viníků největšího teroristického bombového útoku v Evropě.

Pan zpravodaj byl navíc jedním z hlavních propagátorů nebo spoluautorů ostudné teorie, že za tento masakr nebyly odpovědné islamistické skupiny, ale teroristé z hnutí ETA. Pan Díaz de Mera a další, kteří sami sebe označovali za „peones negros“ (černé pěšce), se pokusili uvést v omyl mezinárodní veřejné mínění, a i když nakonec jejich stanovisko nebylo uznáno jako trestný čin (bylo pouze sankcionováno a soudem ohodnoceno důrazným napomenutím), tento parlament by se měl se všemi fakty seznámit. Jejich osobní útoky svědčí jen o nedostatku argumentů. Na závěr mi dovolte vyjádřit politování, že pan Díaz de Mera neměl ani tolik cti jako jeho kolega pan Jaime Mayor, který alespoň vyškrtl své jméno z materiálu o terorismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , písemně. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych hlasoval pro zprávu pana Díaze de Mera García Consuegry o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol). Měnící se okolnosti uvnitř Evropské unie, nové formy trestné činnosti a nové hrozby teroristických útoků naznačují, že stávající orgán potřebuje reorganizaci. Přesto se nemohu ubránit pocitu, že některé body je nutno vyjasnit.

Transformace Europolu na agenturu EU nesmí představovat další finanční zatížení pro členské státy, ale především nesmí pohlcovat žádné, již tak omezené státní prostředky vyčleněné na vnitrostátní policejní síly. Naopak, vyšetřovací orgány a orgány odpovědné za dodržování práva a pořádku si zasluhují větší pozornost a posílení. Činnost Europolu musí skutečně spočívat v podpoře a koordinaci základní, nenahraditelné práce jednotlivých policejních sborů členských států. Proto jsem rád, že návrh obsahuje ustanovení o koordinaci, organizaci a vedení vyšetřování a operačních činností ve spolupráci s příslušnými orgány nebo prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů.

 
  
  

Zpráva Lydie Polferové (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Tato zpráva z vlastní iniciativy odhaluje pravé cíle „evropské politiky sousedství“, konkrétně v oblasti Jižního Kavkazu.

Spočívají ve vytyčení geostrategických priorit z politického, ekonomického a vojenského hlediska, jinými slovy ve stanovení plánu EU na intervenci do této neuralgické oblasti při zvýšeném tlaku na Čínu a Rusku.

Tato politika, jejímž cílem je získat kontrolu nad tímto regionem pro významné mocnosti EU a finanční/ekonomické skupiny při současném zjevném mezikapitalistickém soupeření, bude mít za následek jen větší vměšování do konfliktů vznikajících v důsledku rozpadu Sovětského svazu a následnou manipulaci.

Stačí se jen podívat na „doporučení“, jako je podpora uzavírání dohod o volném obchodu a uskutečňování další liberalizace, nebo jasná výzva k vměšování prostřednictvím „podpory“ činnosti „občanské společnosti“ zajišťující, že „fondy [Společenství!] budou rozdělovány bez zásahu státu“.

Přístup k energetické otázce je zvláště významný, protože zdůrazňuje důležité postavení obchodníků s energií, kteří mohou obcházet Rusko i kontrolu nad energetickými infrastrukturami a zdroji.

V neposlední řadě vnímáme i nesoudržnost mezi „její bezpodmínečnou podporou územní celistvosti a nedotknutelnosti mezinárodně uznaných hranic Gruzie“, a odvolávání se na principy charty OSN, přičemž v případě Srbska tento postup uplatněn nebyl.

 
  
  

Zpráva Roberty Almy Anastaseové (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. − - (PT) Toto je další zpráva z vlastní iniciativy, která vychází ze stejné logiky jako zpráva o Jižním Kavkazu a „evropské politice sousedství“: jinými slovy předpokládá vměšování a nátlak k zajištění přístupu k trhům (především s energií) a kontroly nad nimi a další liberalizaci.

Ve zprávě jsou uvedeny argumenty na podporu „tržních reforem“, „opatření k zajištění harmonizace a další liberalizace“ a „vytvoření oblasti volného obchodu v souladu se zásadami WTO“. Toto je proces, v němž EU údajně zastává „vedoucí úlohu“ při „podpoře regionu v přijímání nezbytných opatření“.

Zpráva zároveň „zdůrazňuje zásadní význam vytváření a rozvoje sousedských vztahů mezi zeměmi v oblasti Černého moře a jejich sousedy na základě vzájemné úcty, územní celistvosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí a zákazu použití síly nebo hrozeb použití síly, jako základních principů podpory regionální spolupráce“ a ještě uvádí argumenty na podporu „evropských hodnot“, „bez ohledu na míru ochoty projevenou partnerskými vládami“. Toto je jasný rozpor / jasná nesoudržnost mezi tím, co je doporučováno (ostatním) a co je uskutečňováno. EU požaduje, aby ostatní dodržovali to, co sama nedodržuje. Jak cynické.

 
  
  

Návrh usnesení Situace v Keni (B6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE) , písemně. – (DE) Ještě před nedávnem byla Keňa pro mnohé prázdninovým rájem. Návštěvníci byli pečlivě chráněni před masovou korupcí a strašlivou chudobou, v níž je velká většina místních obyvatel nucena žít. Od konce prosince loňského roku, kdy v zemi proběhly zfalšované prezidentské volby, se Keňa a její politické problémy náhle ocitly v centru pozornosti.

I když parlamentní volby byly oficiálními pozorovateli obecně považovány za úspěšné, pochyby vyvolala přesnost výsledků prezidentských voleb. Předložením dnešního návrhu usnesení o situaci v Keni znovu odsuzujeme časté nesrovnalosti a chování úřadujícího prezidenta Kibakiho, který odmítnutím nabídky prezidenta Johna Kufuora na pomoc při řešení krize, závažným způsobem ohrozil zprostředkovatelské úsilí. Vyzýváme politické představitele Keni, aby učinili vše potřebné k zamezení dalšího násilí v zemi a zajistili dodržování lidských práv. Během rozpravy na toto téma jsme znovu projednali a přezkoumali otázku účinnosti přímé rozpočtové pomoci. Tímto tématem, stejně jako situací v Keni, se budeme nadále zabývat i v příštích měsících.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) , písemně. − - (PT) Toto vysvětlení hlasování má za cíl poukázat na to, že uznáním zprostředkovatelského úsilí, které zahájily sousední země, Jihoafrické rozvojové společenství a Africká unie, jsme dospěli k přesvědčení, že keňský lid bude schopen nalézt a určit si svou vlastní cestu. Odpovědnost za nalezení řešení k překonání současné krizové situace v zemi nesou sami obyvatelé Keni.

V důsledku toho považujeme podle návrhu usnesení jakýkoli pokus EU o vměšování za špatný, zejména s ohledem na cíle, které EU vyhlásila ve své „strategii pro Afriku“, a na rámec meziimperialistické spolupráce / meziimperialistického soupeření na tomto kontinentu, který je v tomto regionu rovněž jasně patrný, a jímž je zdejší život hluboce poznamenán.

Nakonec musím upozornit na vypuštění odkazu z textu usnesení na těžkou a zhoršující se hospodářsko-sociální situaci v této zemi – která je příčinou všeobecné nespokojenosti vyjádřené ve volbách – a na hlubokou odpovědnost, kterou za tuto situaci nese neoliberální politika prosazovaná především mezinárodními finančními institucemi, významnými kapitalistickými mocnostmi a jejich nadnárodními společnostmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE) , písemně. – (CS) Plně se ztotožňuji s naším usnesením o situaci v Keni, které vychází z aktuálního šetření pozorovatelské mise EU v Keni na začátku roku.

Musíme přimět orgány v Keni, aby vyšetřily bez odkladu okolnosti voleb a zabránily dalším násilnostem, musíme trvat na obnovení živého vysílání a na dodržování základních lidských práv a práv zakotvených v Africké chartě. Ale toto usnesení nezbavuje Evropskou komisi odpovědnosti vyřešit poukázání oněch 40 milionů eur konžské vládě a tak věřím, že se brzy k problému vrátíme.

 
  
  

Zpráva Ildy Figueiredové (A6-0519/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE) , písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro přijetí odstavce 20 zprávy o úloze žen v průmyslu, protože považuji za podstatné, aby Komise vypracovala studii o negativních důsledcích dlouhé pracovní doby na soukromý, rodinný a sociální život, např. pro děti, které tráví hodně času samy, ponechány na pospas vlastní vynalézavosti, která mnohdy vede k selhání ve škole a ke kriminalitě. Členské státy musí zlepšit sledování podniků, které nutí své zaměstnance zůstávat v práci po zákonem stanovené pracovní době a musí těmto podnikům ukládat přísné pokuty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Evropský parlament dnes přijal mou zprávu o úloze žen v průmyslu Je to velmi pozitivní zpráva, i když lituji přijetí některých menších pozměňovacích návrhů.

Zpráva však uznává významnou úlohu žen v průmyslu a vyzývá Komisi a členské státy k přijetí nezbytných opatření, mimo jiné účinného sledování, v rámci boje proti zažitým stereotypům a diskriminaci, především proti mzdové diskriminaci. Situace se stává ještě vážnější, uvědomíme-li si, že mzdy žen v průmyslu jsou zhruba o 30 % nižší než mzdy mužů, zatímco rozdíl v jiných odvětvích činí v průměru 15 %, navzdory směrnici o rovném odměňování, která je v platnosti již více než 30 let.

Zdůrazňuje význam kolektivního vyjednávání v boji proti diskriminaci žen, především pokud jde o dostupnost zaměstnání, mzdy, pracovní podmínky, profesní dráhu a odborné vzdělávání.

Zdůrazňuje význam programů Společenství, které podporují vytváření obchodních značek, ochranu označení původu výrobků a vnější propagaci výrobků Společenství z průmyslových sektorů, kde převažují ženy.

Nakonec považuji za velmi důležité, abychom zajistili uznání práva pracujících žen a mužů na účast v procesech restrukturalizace, které ovlivňují provoz průmyslových podniků, tím, že zaručíme jejich strukturu, zejména prostřednictvím Evropské rady zaměstnanců, plný přístup k informacím a možnost rozhodujícího zásahu, včetně práva veta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva se zabývá řadou aspektů, které jsou samy o sobě důležité, ale v nichž si členské státy ponechávají pravomoc jednat a odpovědnost za vývoj a zlepšování legislativy. Poměr zastoupení žen a mužů v orgánech společností, vypracování plánů rovnosti žen a mužů ve velkých společnostech a procento žen zastoupených v orgánech společností nepatří mezi témata, která by byla nejlépe a neúčinněji regulována na úrovni EU. Proto jsme hlasovali proti dotyčné zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) , písemně. (PL) Evropský průmysl prochází jednoznačně hlubokými změnami. Proto je obtížné neuznat jeho strategický význam pro rozvoj všech členských států Evropské unie a jejích občanů, bez ohledu na pohlaví.

Úloha žen zaměstnaných v evropském průmyslu a dostupnost příležitostí pro ženy závisí nejen na úrovni hospodářského rozvoje země, ale také na tradicích v přijímání předpisů o zajišťování rovných příležitostí a dodržování lidských práv. Ženy představují velkou část zaměstnanců v průmyslu a významně se podílejí na rozvoji téměř všech odvětví. Nicméně, nezbývá než souhlasit s paní zpravodajkou, že úloha žen v průmyslových odvětvích využívajících vyspělé technologie, např. v aeronautickém průmyslu, je velmi nedostatečná.

Proto je naprosto správné, že zpráva poukazuje na tento aspekt a zaměřuje se na otázky rovnosti žen a mužů. Ve zprávě se rovněž zdůrazňuje, že práce žen v průmyslu se nemůže omezovat pouze na odvětví, která nevyžadují kvalifikaci, a kde jsou ženy prvními obětmi v případě restrukturalizace.

Paní zpravodajka vyzývá k podpoře zejména malých a středních podniků, aby bylo možno udržet relativně vysokou míru zaměstnanosti žen, obzvláště těch, které se octily v nepříznivé profesní situaci. Již jen z tohoto důvodu si uvedené doporučení zaslouží podporu, stejně jako celá zpráva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE) , písemně. Podporuji odstavec 33, protože je nutné přijímat uvedená proaktivní opatření, alespoň na prozatímním základě, aby ženám byla umožněna účast v rozhodovacím procesu na všech úrovních. Kromě toho zásadně podporuji odstavec 20, protože je skutečně nutné provést důkladné vyšetření dopadu dlouhé pracovní doby na zdraví, fyzické i duševní, a na rodinný život. Máme-li podporovat vyváženost pracovního života a vstřícnou rodinnou politiku, pak takovou studii potřebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) , písemně (PL) Lidská práva jsou základem demokracie. Tato práva zahrnují velmi důležitou zásadu rovnosti žen a mužů, samozřejmě s ohledem na okolnosti plynoucí z biologické rozdílnosti obou pohlaví. Jedna stránka tohoto problému se týká zaměstnávání a úlohy žen v průmyslu. V této souvislosti je zkrátka nemožné aplikovat aritmetický průměr půl na půl.

Nejvíce ze všeho nám však jde o rovnost příležitostí, která je podmíněna dostupností vzdělání a odborné přípravy v technických a ekonomických předmětech. Další velmi důležitou otázkou je poskytování pomoci matkám při výchově dětí a zajištění jejich ochrany před diskriminací na pracovišti. Nutností je zavedení pružných předpisů týkajících se důchodů pro ženy vychovávající děti. Období takzvané rodičovské dovolené musí být v důchodových předpisech plně započteno do období považovaného za dobu strávenou v zaměstnání.

V mnoha našich zemích jsou ženy stále placeny za práci stejné kvality a ve stejném množství mnohem méně než muži. Neexistuje žádné opodstatnění pro vytváření překážek bránících ženám, aby zastávaly řídící a kontrolní funkce ve správních a dozorčích radách společností. V tomto ohledu jsou nutná opatření, která by se vypořádala se zažitými stereotypy. Předložená zpráva představuje krok tímto směrem, a proto jsem hlasoval pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , písemně. – (FR) V mnoha bodech odůvodnění a článcích tohoto velmi dlouhého usnesení se konstatují věci, které jsou známé. Požadujeme opatření, která byla přijata už naštěstí před nějakým časem. Pravda je, že některé směrnice o rovném zacházení a rovných příležitostech pro ženy a muže byly špatně uplatňovány, ale přetrvává-li diskriminace v oblastech, na které se uvedený soubor opatření vztahuje, čí je to vina? Všechny tyto směrnice obsahují odvolací mechanismy. Stačí, aby ženy, které zakusily diskriminaci, předaly věc soudu, který rozhodne v jejich prospěch, o čemž naštěstí svědčí mnoho případů, k nimž došlo v mé zemi.

Zpráva bohužel obsahuje řadu nesouvisejících tvrzení, které se vůbec netýkají úlohy žen v průmyslu.

Požadavek na zavedení 40% kvóty pro zastoupení žen v řídících orgánech společností je vměšováním, které je v rozporu se zásadou subsidiarity v otázkách, jejichž řešení je vyhrazeno členským státům.

Nám nepřísluší požadovat „sledování“ delokalizace společností. Požadavek možnosti „větší volby na pracovišti“ je utopií. Pokud společnost, pro kterou pracuji, sídlí v Lucemburku a nemá žádné pobočky, nemohu si podat žádost o přeložení do Schifflange, kde bydlím.

I vzhledem k těmto připomínkám jsem hlasovala pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE) , písemně. – (CS) S řadou myšlenek ve zprávě o ženách v průmyslu souhlasím, ale vadí mi, že se nevěnovala specifická pozornost regionální nezaměstnanosti žen, které ztratily zaměstnání v evropských textilkách, v době, kdy to bylo aktuální. Myslím si dále, že žádné kvóty pro ženy v radách pracujících situaci nevyřeší.

Moje druhá poznámka se týká vyváženého rozdělení času mezi práci a rodinu. Myslím si, že řešení není v resolucích, ale naplnění evropské koncepce flexikurity – příkladem je Holandsko, které vytvořilo výborný právní rámec pro zaměstnávání na kratší úvazky a snížilo jak nezaměstnanost, tak ušetřilo čas mužů i ženám pro rodinný život. Efektivní využití kratší pracovní doby navíc ukazuje, že nemusí vést ke snížení příjmů.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE) , písemně. (SV) Jako liberál a člen švédské Liberální strany, Folkpartiet, považuji zprávy Parlamentu o rovnosti vždy za poněkud ošidné. Švédská liberální strana zastává již léta názor, že v těchto záležitostech je nejlepší postupovat na základě dobrovolnosti, ale zároveň si uvědomuje, že ne vždy je to postačující. Pozitivní postoj Švédska v této oblasti učinil z naší země jednu z nejrovnoprávnějších zemí světa. Tak proč bychom se nechtěli podělit o naše úspěchy i s ostatními zeměmi v EU?

Pochopitelně, že chceme! Jen je otázkou, jakými metodami. V případě projednávané zprávy jsem cítil povinnost hlasovat proti řadě článků, jejichž myšlenku podporuji, ale jejichž působnost a přístup mi připadají pochybné. Myslím, že plány rovnosti i měřitelné cílové ukazatele mohou být důležitým nástrojem pro podniky. Na druhé straně se nedomnívám, že je to téma, které by EU měla řadit mezi své priority. Totéž platí i o stanovení „metodiky pro přesnou analýzu požadavků na výkon pracovního místa“ podporované EU, která „zaručí“ rovné odměňování. Také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, o němž jsem měl od počátku značné pochybnosti, by neměl věnovat zvláštní pozornost otázkám rovnosti – pokud se chceme vyhnout dvojí nespravedlnosti.

Nemůžeme očekávat, že každá zpráva bude napsána tak, jako kdybychom ji napsali sami, tato zpráva si ale kritiku v mnoha ohledech zasluhuje. Přesto, její téma je tak závažné, že jsem nakonec hlasoval pro přijetí této zprávy jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , písemně. (PL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Figueiredové o úloze žen v průmyslu. Rád bych paní zpravodajce poblahopřál k velmi kvalitní a důkladně zpracované zprávě.

Problém rovných práv pro muže a ženy je velmi významný a zasluhuje si nejvyšší pozornost EU, jelikož Unie je založena na zásadě nediskriminace. Přednostně bychom se měli zabývat veškerými náznaky porušování této zásady. Už z toho důvodu, že charakter průmyslu se mění v rámci úsilí o vytvoření společnosti založené na znalostech. Ženy jsou tradičně zaměstnávány ve zpracovatelském průmyslu, zatímco nejmodernější odvětví průmyslu jsou založena na vývoji nejvyspělejších technologií, jako jsou informační a komunikační technologie. Naší snahou by mělo být zajistit dodržování zásady rovných příležitostí i v těchto nových odvětvích.

 
  
  

Návrh usnesení výsledky fóra o dozoru nad internetem

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN) , písemně. (IT) Usnesení, o kterém máme nyní hlasovat, rozhodně získá podporu a hlas skupiny UEN. Doufáme, že brzy bude vytvořen kvalitnější předpis o internetu zaměřený na ochranu dětí a přijetí účinnějších opatření proti poskytovatelům internetových služeb, kteří na své stránky umísťují dětskou pornografii. Všechny členské státy EU musejí neprodleně přijmout opatření k uzavření nelegálních internetových stránek prostřednictvím lepší koordinace mezi odpovědnými policejními sbory.

Doufáme také, že bude možné přistoupit k řešení citlivého problému výměny informací na internetu mezi teroristickými organizacemi, a že se tato záležitost stane předmětem jednání jednoho z příštích fór. Svoboda nemůže existovat bez pravidel, a co je nejdůležitější, internet se nemůže a nesmí stát svobodnou platformou pro osoby páchající trestnou činnost a veřejně propagující nenávist a nesnášenlivost. Naléhavé případy musejí být řešeny prostřednictvím rozhodných, bezodkladných opatření, ale nikoli improvizovaných. Boj proti terorismu a nenávisti mezi lidmi musí být pravidlem a cílem Evropské unie a všech svobodných, demokratických zemí.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí