Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0310(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0447/2007

Keskustelut :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Äänestykset :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0015

Puheenvuorot
Torstai 17. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Esitän seuraavan ehdotuksen, joka koskee äänestyksiä: aloitamme äänestysselityksillä ja keskeytämme istunnon klo 13.00. Käsittelemättä jääneet äänestysselitykset voidaan esittää myöhemmin tänään iltapäivällä keskustelun päätteeksi ja kaikkien äänestysten toimittamisen jälkeen.

(Voimakkaita suosionosoituksia)

(Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies ONESTA

 
  
  

Äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Michael Cashman (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI).(EN) Arvoisa puhemies, todettakoon, että äänestin tätä nimenomaista toimenpidettä vastaan. Vaikka jäsen Cashman onkin erittäin charmantti herrasmies, minun on sanottava, että aina kun näen jotain hänen laatimaansa, suhtaudun siihen tietyin varauksin.

Asian ydin on se, että Euroopan unionilla on perusoikeusvirasto, ikään kuin jäsenvaltiot eivät takaisi ihmisoikeuksille tällaista suojaa. Epäilen koko tämän EU:n viraston tarpeellisuutta. Eikö se vain lisää byrokratiaa ja synnytä uusia lähes autonomisia valtioista riippumattomia järjestöjä, quangoja (quasi-autonomous non-governmental organisation), kuten me niitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa kutsumme? Tämä rasittaa veronmaksajia, mikä ei yleisen näkemyksen mukaan suinkaan edistä ihmisoikeuksia.

Lisäksi virasto jää vaille pohjaa ilman perustuslakia, joka meille luvattiin ja joka ehdotuksenne mukaan pitäisi nyt ajaa läpi ilman kansanäänestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tätä mietintöä vastaan, koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa kunnioitetaan jo ihmisoikeuksia. Se on allekirjoittanut monia kansainvälisiä sopimuksia eikä se tarvitse toimintaohjeita EU:lta, joka on kumonnut Ranskan ja Alankomaiden täysin perustuslain mukaisten kansanäänestysten tulokset.

Kyseiset maat hylkäsivät perustuslain. Se on korvattu vastaavalla perussopimuksella, joka on nyt hyväksytty ennen kuin sen allekirjoittajat ovat edes nähneet sitä kokonaan.

EU ei selvästikään kunnioita demokraattisia oikeuksia, eikä sitä voida näin ollen pitää varmana ja luotettavana ihmisoikeuksien valvojana.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän tästä tilaisuudesta äänestysselityksen antamiseen. Tämä on ensimmäinen kerta kun olen tehnyt jotain tällaista. Äänestin tätä ehdotusta vastaan, sillä vaikka asiasta vastaavaa valiokuntaa saatetaan kutsua kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnaksi, se ei tarjoa kansalaisille vapauksia eikä oikeutta, ja se sekaantuu sisäisiin asioihin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa luvattiin järjestää kansanäänestys, mutta sitä ei järjestetä. Mitä Euroopan unioni aikoo tehdä asialle?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, suuret kiitokset, että sain tilaisuuden antaa tätä tärkeää asiaa koskevan äänestysselityksen.

Ette ehkä tiedä tätä, mutta edustan Lontoon vaalipiiriä. Lontoo on maailman merkittävin kaupunki ja maailman merkittävimmän maan pääkaupunki.

On syytä ymmärtää, että Lontoo on oikeastaan varsin monimuotoinen kaupunki. Tarkoitan tällä sitä, että Lontoossa puhutaan jo 300:aa kieltä, ja siellä on 14 uskontokuntaa, ja yleisesti ottaen tulemme keskenämme erittäin hyvin toimeen. Niinpä EU voisi oppia paljon Lontoosta ja siitä, miten se turvaa ihmisoikeudet ja kunnioittaa ihmisarvoa.

Näitä asioita ei tarvitse ratkaista EU:ssa. Mitä Lontoo, Euroopan – ja kenties koko maailman – monimuotoisin kaupunki voisi oppia tältä instituutiolta? Mitä se voisi oppia ihmisoikeuksista? Mitä se voisi oppia perusoikeuksista? Ei kerrassaan mitään!

Lisäisin vielä, että kahdessa kansanäänestyksessä hylätyn EU:n perustuslain tuleva ratifiointi on epädemokraattista, halpamaista…

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, mikä on tämän viraston oikeusperusta? Perusoikeusvirasto olisi saanut toimivallan EU:n perustuslain tai Lissabonin sopimuksen nojalla. Tällä hetkellä sen ainoa oikeusperusta on kuitenkin tiedonannoista, lehdistötiedotteista ja neuvoston päätöslauselmista muodostuva hatara kyhäelmä.

Euroopan unionin ongelma eivät ole järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, vaan järjestelmällinen demokraattisten oikeuksien loukkaaminen. Ongelmamme on se, että kirjalliseen muotoon laadittu ihmisoikeusperuskirja on merkityksetön, ellei käytössä ole myös mekanismeja, joilla päättäjät saadaan asetettua vastuuseen.

Jos tarkastellaan entisen Itä-Saksan ja entisen Neuvostoliiton perustuslakeja, ne olivat täynnä suurenmoisia lupauksia vapaudesta. Mutta kuten näiden maiden ihmiset valitettavasti huomasivat, lupauksilla ei ollut mitään merkitystä ilman demokratiaa.

Jos siis halutaan määrätä ihmisoikeuksien peruskirjan soveltamisesta, on ensin järjestettävä kansanäänestys. Pactio Olisipio censenda est (Lissabonin sopimuksesta on äänestettävä)!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, minäkin äänestin tätä EU:n ihmisoikeusvirastoa koskevaa älytöntä ehdotusta vastaan.

Yhdistynyt kuningaskunta on monien muiden maiden tavoin jo pitkään kuulunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajamaihin. Siinä on mainittu ne oikeudet, jotka edellyttävät ulkopuolista valvontaa, ja tässä kaupungissa on kaikki tarvittavat tuomioistuimet, jotka toimivat kyseisen sopimuksen nojalla, eivät minkään EU:n asettaman vaatimuksen nojalla.

Niinpä tämä on täysin tarpeetonta, pelkkää verovarojen haaskausta. Viraston ensisijainen tarkoitus on vahvistaa EU:lle itsenäisen valtion aseman takaavaa järjestelmää, jotta EU voi esiintyä jonkinlaisena ylikansallisena valtiona sellaisessa Euroopassa, joka myöntää kansalaisilleen oikeuksia – sellaisia oikeuksia, jotka jo kuuluvat heille.

Jos EU haluaa myöntää oikeuksia, sen pitäisi tunnustaa perusoikeus äänestää tämänkaltaisista asioista, eli perustuslain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

 
  
  

- Mietintö: Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Arvoisa puhemies, koska rikollisuus lisääntyy jatkuvasti ja terrorismin uhka kasvaa, Europolista on tehtävä joustavampi.

Europol-yleissopimuksen muuttamisesta ja täydentämisestä vuosina 2000–2003 laaditut kolme pöytäkirjaa eivät vielä ole tulleet voimaan. Lainvalvontaorganisaatio ei varmastikaan voi olla tehokas, jos sen perussäädökseen tehtävät muutokset tulevat voimaan vasta useita vuosia sen jälkeen, kun ne on päätetty hyväksyä. Tämä tilanne ratkaistaan ehdotuksella neuvoston päätökseksi, ja siksi äänestin sen puolesta.

Yksi tärkeä nykytilanteeseen vaikuttava muutos on suunnitelma, joka koskee Europolin rahoittamista yhteisön talousarviosta ja sen henkilöstön asettamista EU:n virkamiehen asemaan. Tämä lisää Euroopan parlamentin osallisuutta Europolin hallinnointiin ja selkeyttää talousarviota ja henkilöstöhallintoa. Lisäksi Europolin parempi demokraattinen valvonta vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa. Myös yhteisön rahoituskuluista tulee vertailukelpoiset jäsenvaltioiden nykyisten kulujen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin selittää, miksi en osallistunut tästä mietinnöstä toimitettuun äänestykseen. Ensinnäkin Europol toimii mielestäni hyvin kahdenvälisten sopimusten ja kahdenvälisen yhteistyön pohjalta. Toiseksi Tšekin tasavalta on yhdessä muiden maiden kanssa liittynyt Schengen-alueeseen. On ennen kaikkea välttämätöntä totuttautua tähän yhteistyöhön, arvioida sitä ja sen jälkeen parantaa sitä. Lisäksi tiiviimpi yhdentyminen, jonka tavoitteena on Europolin muuttaminen EU:n poliisiviranomaiseksi, edellyttää Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Vasta sitten voimme keskustella mahdollisesta Europolin oikeusperustan muuttamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI).(EN) Arvoisa puhemies, oli kiintoisaa huomata, että suljitte kollegani Kamallin mikrofonin tasan 60 sekunnin kuluttua. Sitä vastoin olette paljon suurpiirteisempi silloin, kun ihmiset sanovat jotain, mikä on enemmän teidän mieleenne.

Yksi niistä virheistä, joita Euroopan unionissa tehdään, on "yhteistyön" sekoittaminen "ylikansallisuuteen". Olen poliisiyhteistyön varaukseton kannattaja – kuten kuka tahansa järkevä ihminen nykyään. Vastustan kuitenkin jyrkästi ylikansallisten virastojen perustamista, ja sellainen Europolistakin on tarkoitus tehdä. Nämä virastot ovat yksi Euroopan unionin havitteleman valtiollisen itsenäisyyden tunnusmerkeistä, kuten yksi kollegoistani totesi perusoikeusvirastosta.

Ongelmana on se, että näiltä organisaatioilta puuttuu demokraattinen legitiimiys, mikä on erittäin vaarallista. Sekä Europolilta että Euroopan unionilta puuttuu demokraattinen legitiimiys siihen saakka, kunnes Lissabonin sopimuksesta järjestetään kansanäänestys.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, olen täysin eri mieltä tästä mietinnöstä. Äänestin sitä vastaan. Kannatan poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä, mutta en pakollista yhteistyötä ja pakollisia velvoitteita. Tämä johtuu etenkin siitä, että tällä poliisiviranomaisella on aseistettuja poliisiyksiköitä, jotka voidaan lähettää minne tahansa Euroopan unionin alueella.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei yleensä ole aseistettuja poliisijoukkoja. Emme salli aseistettujen poliisivoimien tuloa Europolin käskystä. Emme usko siihen. Me hoidamme maamme asioita eri tavalla!

Olen erityisen pettynyt siihen, että tarkistukset 56 ja 57 hylättiin äänestyksessä, sillä niiden hyväksyminen olisi poistanut kyseisen poliisiviranomaisen koskemattomuuden. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on totuttu siihen, että jos poliisiviranomainen vahingoittaa omaisuutta, loukkaa yksilön oikeuksia tai tekee pidätyksen ilman hyvää syytä, sitä vastaan voidaan nostaa rikossyyte jälkeenpäin. En kuitenkaan yllättyisi, sillä olettehan joka tapauksessa valmiit myös runnomaan läpi perustuslain kysymättä keneltäkään.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, ilmoitan toisen kerran äänestäneeni tätä ehdotusta vastaan.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on yksinkertainen ajattelutapa: yksikään ihminen ei ole lain yläpuolella, ei edes kuningatar, joka on Englannin hallitsija. Kaikille järjestetään oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Tässä säädöksessä on päädytty tilanteeseen, jossa tietyt ihmiset jäävät lainkäytön ulottumattomiin, eikä heitä voida saattaa vastaamaan teoistaan oikeudessa.

Olen ennenkin sanonut parlamentissa, että jos Euroopan unioni on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla hemmetin typerä, ja tämä ei ole koskaan pitänyt paremmin paikkaansa kuin nyt.

Kennedy on todennut: "Rauhanomaisten mielenilmausten tukahduttaminen tekee väkivaltaisesta vastarinnasta väistämätöntä".

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, valtioiden rajat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä esimerkiksi kansainvälisen rikollisuuden, terrorismin ja huumausaineiden alalla. Europol hoitaa nykyisin tätä tehtävää muiden poliisiviranomaisten kanssa.

Keskusjohtoisuutta lisäävän Euroopan poliisiviraston perustaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, joita on ilmennyt paikallisyhteisöissä eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Maani ja puolueeni ovat äänestäneet tänään tätä päätöslauselmaa vastaan toimiakseen lojaalien konservatiivien tavoin.

Puolueeni on myös pyytänyt järjestämään kansanäänestyksen EU:n perustuslakisopimuksesta. Ainoastaan Euroopan parlamentissa voin esittää vastalauseeni siitä, että pääministeri Brown peruu kansanäänestyksen, jonka hän lupasi järjestää.

Siksi kehottaisin, että pyydämme pääministeri Brownia järjestämään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille kyseisen kansanäänestyksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, mietinnössä on esitelty pääpiirteissään ehdotus neuvoston päätökseksi, jolla ymmärtääkseni mahdollistetaan Europolin muuttaminen EU:n virastoksi.

Meidän on ymmärrettävä, että tällä on kahtalainen vaikutus: ensinnäkin rahoitus on myönnettävä yhteisön talousarviosta ja Europolin henkilöstö saa EU:n virkamiehen aseman. Mietinnössä on myös määräyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tai yhteisten tutkintaryhmien kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan tutkinnan ja operatiivisen toiminnan koordinointia – johon me kaikki suhtaudumme myönteisesti – organisointia ja toteuttamista.

Konservatiiviryhmä kannattaa poliisiviranomaisten välistä avointa yhteistyötä kaikkialla EU:ssa ja sen ulkopuolella järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Silti emme tosiaankaan hyväksy sitä, että EU vaikuttaa jollain tavoin tällaisen yhteistyön keskittämiseen. Näin ollen Europol on tarpeeton virasto, koska tätä tehtävää hoitavat on jo muut maailmanlaajuiset organisaatiot.

Juuri tästä syystä haluan lisätä, että kahdessa kansanäänestyksessä hylätyn EU:n perustuslain tuleva ratifiointi on epädemokraattista, halpamaista ja laitonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että minulla on tilaisuus antaa äänestysselitys. Hain puheaikaa tästä kysymyksestä käytävässä keskustelussa, mutta puolueeni valitettava liittoutuminen Euroopan kansanpuolueen kanssa on johtanut muun muassa siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivijäsenet jätetään järjestelmällisesti ilman puheaikaa merkittävissä keskusteluissa.

Tarkoitin, että tämä mietintö perustuu väärin ymmärrettyihin käsitteisiin. Ihmisten mukaan tarvitsemme rajat ylittävää valvontaa rajat ylittävän ja kansainvälisen rikollisuuden takia.

Tällaista valvontaa on jo. Kansallisvaltioiden poliisivoimat ovat vuosikymmenten ajan tehneet erittäin tehokasta yhteistyötä. Esimerkkejä tästä ovat Interpol, Haagin yleissopimus, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat sopimukset ja toisen maan vankilassa vietetyn ajan tunnustaminen osaksi rangaistusta ja niin edelleen.

Ero on siinä, että nämä asiat perustuvat riippumattomien valtioiden välisiin demokraattisiin päätöksiin, kun sen sijaan Europolia koskeva ehdotus merkitsee arkaluonteisen kansallisen kysymyksen – nimittäin rikoslainsäädännön valvonnan – federalisointia.

Jos halutaan toimia näin, on järjestettävä kansanäänestys, ja siksi Lissabonin sopimuksesta on järjestettävä kansanäänestys.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, jotkin perusteet, joita Europolia koskevan ehdotuksen puolesta on esitetty, ovat täysin tekaistuja. Ehdotusten mukaan oikeusperustaa on muutettava, Europolille on myönnettävä EU:n rahoitus, Europolin työntekijöiden on oltava EU:n virkamiehiä ja Europolin toimivaltaa on laajennettava. Lisäksi tarvitaan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaava virasto. Tämä on joutavaa hölynpölyä! Järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia on torjuttu erittäin tehokkaasti poliisiviranomaisten asianmukaisen ja pitkäaikaisen yhteistyön avulla.

Tällä kaikella pyritään jälleen täydentämään EU:n itsenäisen valtion asemaan tähtäävää järjestelmää, jotta EU saa tehokkaat poliisivoimat. Tämän virkamiehistön on siis tarkoitus sekaantua jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin – kuten huomautettiin – ja se nauttii toimintaansa liittyvää koskemattomuutta ja on jopa kansallisvaltioiden oikeudellisen valvonnan ulottumattomissa. Tämä on mieletön ja täysin tarpeeton ehdotus.

 
  
  

- Mietintö: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, totean Polferin mietinnöstä, että konservatiiviryhmän jäsenet äänestivät esittelijän kanssa Etelä-Kaukasiaa koskevasta kysymyksestä.

Eikö toisaalta olekin melko outoa, että vaikka olemme niin innokkaita puolustamaan eteläkaukasialaisten demokraattisia vapauksia ja oikeuksia sekä turvaamaan heidän legitiimiytensä ja mahdollisuutensa käyttää itsemääräämisoikeuttaan, on Labour-puoluetta edustava pääministeri Brown nyt perunut kansanäänestyksen, jonka hän lupasi järjestää Euroopan unionin perustuslakia koskevasta tärkeästä kysymyksestä?

Edustamani konservatiivipuolue on raivoissaan lupauksen perumisesta, ja siksi pyydän nyt Labourin johtamaa hallitusta järjestämään kansanäänestyksen tästä tärkeästä perustuslakikysymyksestä, aivan samalla tavoin kuin huolehdimme Etelä-Kaukasian tapahtumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ymmärtääkseni tässä mietinnössä kannatetaan Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian sisällyttämistä Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja tuetaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevia kahdenvälisiä toimintasuunnitelmia.

Ymmärtääkseni esittelijä myös kehottaa EU:ta kehittämään Etelä-Kaukasian aluepolitiikkaa, jota toteutetaan yhdessä alueen maiden kanssa. Yksi tunnussanoista, joka esiintyy monissa näistä mietinnöistä, on tietenkin "demokratia". Ette ehkä tiedä, että edustan Lontoota, joka on maailman merkittävin kaupunki ja maailman merkittävimmän maan pääkaupunki. Lontoossa sattuu olemaan hyvin monimuotoinen yhteisö, jossa on paljon ihmisiä myös Armeniasta, Azerbaidžanista ja Georgiasta.

Yksi asia, johon he ovat tyytyväisiä asuessaan Lontoossa, on demokratia ja oikeus vaikuttaa tärkeisiin kysymyksiin. He kysyvät minulta jatkuvasti: "Miksi saarnaatte meille demokratiasta ja kuitenkin kiellätte Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta tuon samaisen oikeuden, kun on kyse perustuslakia koskevasta kansanäänestyksestä?" Näin ollen kahdessa kansanäänestyksessä hylätty perustuslaki on epädemokraattinen, halpamainen ja laiton.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä kärsivällisyydestänne ja hyvästä huumorintajustanne tässä istunnossa. Saanen myös eiliseen tapaan esittää kiitokseni istuntopalveluille ja tulkeille oikkujemme noudattamisesta.

Tämän hetken tärkein kysymys Etelä-Kaukasian alueella on kiista vaalituloksista. Länsimaat sulkivat enemmän tai vähemmän silmänsä Georgian nykyisen hallituksen diktatoriselta vaalivoitolta ensimmäisellä kerralla, jolloin se sai reilusti yli 90 prosenttia äänistä, ja nyt kun se vaatii uusia vaaleja, kiistelemme siitä, olivatko vaalit vapaat ja oikeudenmukaiset.

Euroopan unioni ei näytä kovinkaan hyvää esimerkkiä näille vaikeuksissa oleville demokratioille suhtautumalla kovin ylenkatseellisesti Euroopan unionin omaan demokraattiseen prosessiin. Vaikuttaa aika ajoin tarpeelliselta muistuttaa Euroopan parlamentille, että 55 prosenttia ranskalaisista äänestäjistä ja 62 prosenttia alankomaalaisista äänestäjistä vastusti Euroopan perustuslakia, ja silti tätä asiakirjaa ollaan palauttamassa käyttöön Lissabonin sopimuksen muodossa – tällä kertaa ilman kansanäänestyksiä.

Totean uudelleen, että on välttämätöntä järjestää kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta. Pactio Olisipio censenda est (Lissabonin sopimuksesta on äänestettävä)!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvä jäsen Hannan, vain teidän huumorintajunne vetää vertoja omalleni. Minua ihmetyttää aina, miten saatte ujutettua puheenvuoroonne kansanäänestyksen. Onnistutte siinä joka kerta keskusteluaiheesta riippumatta.

 
  
  

- Mietintö: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän toimenpiteen puolesta, en kuitenkaan oman harkintani mukaisesti vaan siksi, että lojaalina konservatiiviryhmän jäsenenä noudatin kehotusta äänestää vaaditulla tavalla.

Jos olisin itse saanut päättää, olisin todennäköisesti äänestänyt tyhjää tai äänestänyt mietintöä vastaan. Täytyy sanoa, että Mustanmeren aluetta koskevat kysymykset eivät ole ensisijaisen tärkeitä äänestäjilleni Yhdistyneen kuningaskunnan East Midlandsissa – tuskin ne ovat edes toisella tai kolmannella sijalla. Siksi voitaisiin tavallaan sanoa, että tämä ei kuulunut kaikkein merkittävimpiin kysymyksiin.

Mielestäni Euroopan unioni ei tarvitse yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mielestäni kansallisvaltioilla olisi oltava oma ulkopolitiikka, ja hyväksyn täysin niiden yhteistyön silloin, kun se on niiden etujen mukaista – riippumatta siitä, tehdäänkö yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden kanssa.

Yhteiseltä ulko- ja turvallisuuspolitiikalta puuttuu joka tapauksessa demokraattinen legitiimiys, ellei Lissabonin sopimuksesta järjestetä kansanäänestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, tällä uudella toimintalinjalla on epäilemättä tarkoitus edistää muun muassa kyseisen alueen kautta tapahtuvia öljy- ja kaasutoimituksia Länsi-Eurooppaan.

Kyse olisi venäläisestä kaasusta ja öljystä, ja nyt sallitte mahdollisuuden kiristää itseänne. On yleisesti tiedossa, että Venäjä keskeytti kaasutoimitukset Ukrainaan kaksi vuotta sitten jouluna. Kun Venäjä saa vielä suuremman osuuden Länsi-Euroopan kaasutoimituksista, se saattaa joskus tehdä sen meille kaikille.

Ainakin täällä Ranskassa ollaan oikeilla linjoilla, kun vähintään 70 prosenttia sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, ja EU:n on korkea aika laatia toimintaperiaatteet tämän oikeuden edistämiseksi kaikkialla EU:ssa.

Sen sijaan EU tietenkin puuhastelee Mustanmeren alueella Etelä-Kaukasiassa melkoisen epävakaiden hallitusten kanssa, jotka eivät ehkä kaipaa meitä sinne. Mutta tietenkin EU toimii mieluummin näin kuin järjestää omille kansalaisilleen kansanäänestyksen uudesta perustuslaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ilokseni voin todeta olevani vielä täällä, vaikka te ja muut ette ehkä iloitse läsnäolostani. Kiitän teitä kaikkia kärsivällisyydestänne.

Ymmärtääkseni tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä tuetaan komission tiedonantoa "Mustanmeren synergia – uusi alueellinen yhteistyöaloite", jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötä Mustanmeren alueen kanssa ja sen sisällä täydentämällä nykyistä kahdenvälistä politiikkaa uudella alueellisella lähestymistavalla. Mietinnön mukaan tällaisen lähestymistavan omaksumisen edellytyksenä on, että EU toteuttaa tiedonannon jälkeen lisää johdonmukaisia toimia, joilla edistetään tälle alueelle sopivaa todellista alueellista ulottuvuutta.

Mistä alueesta keskustelemme? Selvyyden vuoksi totean, että Mustanmeren alueeseen kuuluvat EU:n jäsenvaltiot Bulgaria, Kreikka ja Romania sekä lisäksi Turkki ja Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanit Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta ja Ukraina sekä Venäjän federaatio. Suuri filosofi Brook Benton – jota suuri filosofi Randy Crawford seurasi ja jäljitteli – totesi kerran: "It's a rainy night in Georgia". Kun EU:n kansalaisilta ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta evätään oikeus perustuslakia koskevaan kansanäänestykseen, EU:ssa vallitsee todellakin demokratian kannalta synkkä yö.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, arvostan kohteliaisuuttanne. Olen iloinen voidessani käyttää puheenvuoron tästä mietinnöstä, koska minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin menettely Turkkia kohtaan on sukupolvien mittainen, kenties historiallinen virhe.

Tällä hetkellä vaikuttaa varsin selvältä, että emme koskaan aio hyväksyä Turkin täysjäsenyyttä. Siitä ovat osoituksena Euroopan parlamentin enemmistöt ja luvatut kansanäänestykset Itävallassa ja Ranskassa: edellisessä 70 prosentin enemmistö ja jälkimmäisessä 80 prosentin enemmistö vastustaa jäsenyyttä.

Jos olisimme alusta pitäen ilmoittaneet Turkin hallitukselle, että asia on näin ja että aiomme löytää jonkinlaisen vaihtoehdon, olisimme ehkä voineet jatkaa yhteisymmärryksen ja kumppanuuden hengessä. Sen sijaan huiputamme Turkkia tyhjillä lupauksilla, tyrkytämme sille kymmeniä tuhansia sivuja yhteisön säännöstöä ja ajamme sen ahtaalle Armenian, Kyproksen ja vähemmistöjen kohtelun takia, kunnes mahdollisesti 10–15 vuoden kuluttua hätistämme sen tiehensä. Kohtelemalla sitä näin saamme aikaan juuri sen, mitä väitämme pelkäävämme: islamistisen valtion.

Turkki on demokraattisempi kuin Euroopan unioni. Sen hallitus vaihtui rauhanomaisesti. Toivon, että meillä olisi rohkeutta kuulla omia kansalaisiamme. Pactio Olisipio censenda est (Lissabonin sopimuksesta on äänestettävä)!

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Mustanmeren alue on tuotanto- ja kauttakulkualue, jolla on keskeinen merkitys EU:n energiansaannin monipuolistamiselle ja turvaamiselle. Olen vakuuttunut siitä, että Turkin ja Venäjän lisäksi myös EU:n jäsenvaltiot pitäisi ottaa mukaan alueelliseen yhteistyöhön tasaveroisina kumppaneina. Siksi äänestin mietinnön puolesta.

Olen huolissani tämän alueen jatkuvista selkkauksista, jotka uhkaavat sen vakautta ja kehitystä. Näin ollen kehotan Euroopan unionia osallistumaan aktiivisemmin toimintaan selkkausten ratkaisemiseksi tällä strategisen tärkeällä alueella ja etenkin sitoutumaan rauhanoperaatioihin ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä Venäjän ja Ukrainan hallitusten kanssa. Monien Mustanmeren alueen maiden yksityissektorin epätasaiseen kehitykseen liittyy ilmeisiä ongelmia. Alueen investointiympäristöä on välttämätöntä kehittää paikallisten ja kansallisten yhtiöiden kannalta tehostamalla lahjonnan ja petosten torjuntaan tarkoitettuja toimenpiteitä ja edistämällä markkinataloutta koskevia uudistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Parlamentin päätöksen mukaisesti äänestysselitykset jatkuvat iltapäivällä toimitettujen äänestysten jälkeen.

 
  
  

Äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Michael Cashman (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ilmaisen täyden tukeni tälle mietinnölle, joka on kollegamme Michael Cashmanin pitkällisen ja erinomaisen työn tulos.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus muutettiin ihmisoikeuksien turvaamisesta ja edistämisestä vastaavaksi virastoksi, ja virasto perustettiin virallisesti 1. maaliskuuta 2007. Myönnettäköön, että siitä lähtien virastolla ei ole ollut lainkaan toimintaa, koska siltä on puuttunut johtaja ja monivuotinen toimintakehys.

Ratkaisuksi tähän hitauteen ja byrokraattiseen tehottomuuteen esittelijä ehdottaa monivuotisen toimintakehyksen muuttamista mahdollisimman harvoissa kohdissa. Hän kehottaa komissiota ja neuvostoa vauhdittamaan johtajan virkaa hakevien ehdokkaiden valintaprosessia, jotta Euroopan unionin toimielimet pääsisivät nopeasti yhteisymmärrykseen ja samalla elvytettäisiin tätä kansalaisten ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta ratkaisevan tärkeää välinettä.

Kehotan kollegojani tukemaan tätä mietintöä, sillä se on ensimmäinen askel kohti viraston toiminnan käynnistämistä.

EU:n ihmisoikeuspolitiikan tukeminen ja kehittäminen ei voi eikä saa olla riippuvaista poliittisista ja taloudellisista näkökohdista ja viivytyksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Oli selvää, että tuin helmikuussa 2007 Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamista, koska katson, että kyseisen viraston avulla voitaisiin lisätä merkittävästi perusoikeuksia koskevan EU:n politiikan johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.

Virasto perustettiin virallisesti 1. maaliskuuta 2007, mutta siltä puuttuvat edelleen ne perustekijät, jotka tekevät siitä kaikilta osin toimintakykyisen: sille on nimitettävä johtaja ja hyväksyttävä monivuotinen toimintakehys.

Tämän aloitteen tarkoituksena on vahvistaa monivuotinen toimintakehys, jolla ohjataan viraston toimintaa seuraavien viiden vuoden ajan määrittelemällä sen toiminnan kohdealueet.

Olenkin tyytyväinen esittelijä Cashmanin suunnattomaan vaivannäköön neuvottelujen edistämiseksi ja toivon hänen laillaan, että tämä kannustaa komissiota ja neuvostoa saattamaan päätökseen sekä monivuotisesta toimintakehyksestä käytävät neuvottelut että johtajan virkaa hakevien ehdokkaiden valintaprosessin.

Euroopan kansalaiset eivät ymmärrä perusteluja lisäviivytyksille, jotka estävät perusoikeusvirastoa tulemasta kaikilta osin toimintakykyiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. (PL) Vastustan Euroopan perusoikeusviraston perustamista, ja siksi en kannattanut vuosia 2007–2012 koskevaa monivuotista toimintakehystä.

Pidän viraston perustamista ja sen tehtäviä koskevaa ehdotusta paitsi varojen tuhlauksena myös vaarallisena poliittisena aloitteena, jonka pitkäaikaisvaikutukset ovat haitallisia EU:n jäsenvaltioille. Tälle virastolle uskotut perustehtävät loukkaavat selvästi jäsenvaltioiden suvereniteettia. Virastolta puuttuu perusta. Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on jo toimielimiä, jotka vastaavat demokratian ja ihmisoikeuksien turvaamisesta sekä ihmisoikeuksien suojelusta.

Nähdäkseni viraston toiminta ylittää väistämättä ne toiminnan kohdealueet, joita varten se perustettiin. Esimerkiksi johdanto-osaa koskevasta tarkistuksesta 6 tänään toimitetussa äänestyksessä nousi esiin kysymys ihmisen määritelmästä ja sen ajankohdan vahvistamisesta, josta ihmisoikeudet alkavat.

Pidän tällaista toimintaa törkeänä yrityksenä ottaa Euroopan unionissa vaivihkaa käyttöön vaarallisia ideologisia käsitteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä siitä huolimatta, että vastustan entisen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen sulauttamista laajempaan Euroopan unionin perusoikeusvirastoon, ja olen pettynyt siihen. Seurantakeskushan perustettiin ministerineuvoston rasismia ja muukalaisvihaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean suosituksesta, ja toimin siinä Euroopan parlamentin edustajana.

Wienissä toiminut seurantakeskus teki äärimmäisen arvokasta työtä edistämällä rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjumista koskevia parhaita käytäntöjä ja ehkäisemällä kyseisten ilmiöiden lisääntymistä sekä tiedottamalla senhetkisestä tilanteesta eri puolilla EU:ta ja hakijamaissa. Uudessa virastossa tämä toiminta uhkaa hävitä tai ainakin menettää tehonsa. Pidän tilannetta huolellisesti silmällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. (FR) PPE-DE-ryhmän ranskalaisjäsenet kannattavat monivuotisen toimintakehyksen hyväksymistä Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 koskevan Cashmanin mietinnön hyväksymistä.

Asiakirjassa määritellään tarkoin muun muassa viraston toiminnan kohdealueet, jotta se voisi hoitaa tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa onnistuneesti.

Ranskalaisjäsenten enemmistö hylkäsi ryhmän linjan mukaisesti liberaaliryhmän esittämät tarkistukset, joiden tavoitteena oli laajentaa viraston tehtäväalaa homofobiaan ja homofobiseen väkivaltaan sekä romaneihin kohdistuvaan rasismiin. Jäsenet eivät tehneet näin osoittaakseen vastustavansa tätä laillista ja oikeutettua tavoitetta, vaan koska nämä tehtävät on jo otettu huomioon päätösehdotuksessa, jossa viraston toiminnan kohdealueisiin sisällytetään rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus sekä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä taikka vähemmistöön kuuluviin henkilöihin kohdistuva syrjintä.

Kannatamme tämän mietinnön hyväksymistä. Sen ansiosta virasto tulee kaikilta osin toimintakykyiseksi ja pystyy siten hoitamaan tehtävänsä ja turvaamaan EU:n kansalaisten oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), kirjallinen. (FR) PPE-DE-ryhmän ranskalaisjäsenet kannattavat monivuotisen toimintakehyksen hyväksymistä Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 koskevan Cashmanin mietinnön hyväksymistä.

Asiakirjassa määritellään tarkoin muun muassa viraston toiminnan kohdealueet, jotta se voisi hoitaa tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa onnistuneesti.

Ranskalaisjäsenet hylkäsivät ryhmän linjan mukaisesti liberaaliryhmän esittämät tarkistukset, joiden tavoitteena oli laajentaa viraston tehtäväalaa homofobiaan ja homofobiseen väkivaltaan sekä romaneihin kohdistuvaan rasismiin. Jäsenet eivät tehneet näin osoittaakseen vastustavansa tätä laillista ja oikeutettua tavoitetta, vaan koska nämä tehtävät on jo otettu huomioon päätösehdotuksessa, jossa viraston toiminnan kohdealueisiin sisällytetään rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus sekä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä taikka vähemmistöön kuuluviin henkilöihin kohdistuva syrjintä.

Kannatamme tämän mietinnön hyväksymistä. Sen ansiosta virasto tulee kaikilta osin toimintakykyiseksi ja pystyy siten hoitamaan tehtävänsä ja turvaamaan EU:n kansalaisten oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) En puutu kritiikkiä herättäneisiin näkökohtiin, joita meillä on jo ollut tilaisuus korostaa. Sitten kun Euroopan unionin perusoikeusvirasto aikanaan on toimintavalmis, sen varsinainen päämäärä selkeytyy.

Viraston monivuotisen toimintakehyksen 2007–2012 tavoitteiden ja painopistealojen määrittelyä koskevassa keskustelussa viraston toiminnan kohdealueet rajattiin tarkoin seuraaviin kysymyksiin: rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus, sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä taikka vähemmistöön kuuluviin henkilöihin kohdistuva syrjintä, uhreille suoritettavat korvaukset, rikosten ehkäisy ja siihen liittyvät, kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat, lasten suojelu mukaan luettuina lapsen oikeudet, maahanmuutto ja maahanmuuttajien kotouttaminen, turvapaikka-asiat, viisumikysymykset ja rajavalvonta, osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan, tietoyhteiskuntaan liittyvät ihmisoikeuskysymykset sekä tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan saatavuus.

Euroopan parlamentti on lisännyt kohdealoihin äärimmäisen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytyneisyyden. Sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia ei kuitenkaan ole valittu painopisteiksi edes tällaisena aikana, jolloin EU kyseenalaistaa sosiaaliset perusoikeudet edistämissään toimintalinjoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin (PPE-DE), kirjallinen. (FR) PPE-DE-ryhmän ranskalaisjäsenten tavoin kannatan monivuotisen toimintakehyksen hyväksymistä Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 koskevan Cashmanin mietinnön hyväksymistä.

Asiakirjassa määritellään tarkoin muun muassa viraston toiminnan kohdealueet, jotta se voisi hoitaa tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa onnistuneesti.

Ranskalaisjäsenten ja PPE-DE-ryhmän tavoin hylkäsin liberaaliryhmän esittämät tarkistukset, joiden tavoitteena on laajentaa viraston tehtäväalaa homofobiaan ja homofobiseen väkivaltaan sekä romaneihin kohdistuvaan rasismiin. Itse asiassa nämä tehtävät on jo otettu huomioon päätösehdotuksessa, jossa viraston toiminnan kohdealueisiin sisällytetään rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus sekä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä taikka vähemmistöön kuuluviin henkilöihin kohdistuva syrjintä.

Kannatan tämän mietinnön hyväksymistä. Sen ansiosta virasto tulee kaikilta osin toimintakykyiseksi ja pystyy siten hoitamaan tehtävänsä ja turvaamaan EU:n kansalaisten oikeudet.

 
  
  

- Mietintö: Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. − Äänestin tarkistetun ehdotuksen puolesta, koska se sisältää parannuksia tietosuojaan.

En kuitenkaan hyväksy oikeus- ja sisäasioiden siirtämistä yhä enenevässä määrin jäsenvaltioilta EU:lle. Siksi äänestin lainsäädäntöpäätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjallinen. (FR) Tuen ehdottomasti arvoisan kollegamme Díaz de Meran mietintöä.

Olen aina kannattanut pyyntöä Europolin muuttamisesta yhteisön virastoksi.

Se tarkoittaa, että tästä lähin Europol rahoitetaan yhteisön talousarviosta ja että Europolin henkilöstö kuuluu yhteisön virkamiesten aseman soveltamisalaan. Kummassakin tapauksessa Euroopan parlamentin valtuuksia on lisätty tuntuvasti.

Kannatan myös sitä, että neuvoston päätöksellä laajennetaan huomattavasti Europolin toimivaltaa ja toimintavalmiuksia.

Lyhyesti sanoen tuen varauksetta päätöstä, joka koskee Europolin toimintakyvyn lisäämistä ja viraston asettamista todelliseen demokraattiseen valvontaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Neuvosto on onnistunut keinottelullaan muuttamaan täydellisesti Euroopan poliisiviraston Europolin asemaa: ennen jäsenvaltioiden talousarviosta rahoitettu hallitustenvälinen virasto on muutettu Euroopan unionin virastoksi, joka rahoitetaan EU:n talousarviosta ja joka soveltaa yhteisön virkamiesten asemaa – ja kaikki tämä teknisin eikä suinkaan poliittisin perustein.

Koska Europolin tehtäviä on oikeastaan laajennettu huomattavasti siten, että ne kattavat järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi muitakin aloja, neuvosto katsoo, että EU selviää uusista tavoitteista jäsenvaltioita paremmin. Äärimmäisen arveluttavan toissijaisuusperiaatteen nimissä sovelletaan siis Eurooppa-mielistä ajattelutapaa, joka perustuu jäsenvaltioiden toimivallan järjestelmälliseen poistamiseen ja ylikansallisen mallin vahvistamiseen.

Juuri tällainen ajattelu- ja toimintamalli kuuluu Lissabonin sopimuksen sisältämiin uudistuksiin, joita EU:n ja jäsenvaltioiden johtajat haluavat kansalaisten ja kansakuntien välttämättä noudattavan vastoin niiden omaa tahtoa.

EU ei enää kuuntele kansalaisiaan. Mikä vielä pahempaa, se halveksii heitä ja valehtelee heille. Nyt kun 26 EU:n jäsenvaltiota on ilmoittanut, etteivät ne aio ratifioida tätä sopimusta kansanäänestyksessä, on toivottavaa, että Irlantilaiset ainoana kansakuntana, joka saa päättää itse puolestaan, pelastavat Euroopan kansakunnat ja kansalaiset hylkäämällä tämän naurettavan sopimuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. (PL) Euroopan unionin jäsenvaltiot perustivat Europolin torjuakseen institutionaalisin keinoin järjestäytynyttä rikollisuutta. Tänään, 12 vuotta Europolin perustamisen jälkeen, keskustelemme sen toimivallan laajentamisesta ja operaatioiden tehostamisesta.

Esittelijä on tehnyt tarkan arvion Europolin nykyisestä oikeudellisesta ja tosiasiallisesta tilanteesta. Hän arvostelee oikeutetusti kohtuuttoman monimutkaista ja pitkällistä prosessia, jolla on tarkoitus muuttaa Europolin asemaa ja liittää se EU:n organisaatiorakenteeseen. On syytä harkita ja tukea myös mietinnössä ehdotettuja korjaavia toimia.

Aikaisemmat yritykset Europolin toimivallan muuttamiseksi osoittavat, miten vaikea maiden on päästä yhteisymmärrykseen silloin, kun yksimielisyysperiaate sitoo niitä. Katsonkin, että pystymme muuttamaan menettelytapoja ja parantamaan nykytilannetta vasta sitten, kun Lissabonin sopimus ratifioidaan ja kun se tulee voimaan kaikissa 27 jäsenvaltiossa, sillä perustamissopimuksella uudistetaan myös EU:n päätöksentekoprosessia.

Myöntämällä Europolille EU:n viraston aseman kaikkine siihen liittyvine vaikutuksineen, jotka ovat myös taloudellisia, Euroopan unioni pystyy torjumaan tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Sekä ehdotus perustamissopimukseksi että tämä ehdotus, joka koskee Europolin rakenteisiin, operaatioihin, toiminta-alaan ja tehtäviin liittyvistä asetuksista tehtäviä määräenemmistöpäätöksiä, ovat jääneet ratifioimatta, ja siksi EU:n toimielimet ovat jo kyllästyneet yrityksiin muuttaa Euroopan poliisivirastoa EU:n virastoksi.

Tätä prosessia koskevan peruskritiikkimme lisäksi meitä huolestuttavat seuraavat asiat:

- että "rotua tai etnistä syntyperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, puolueeseen tai ammattijärjestöön kuulumista, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia tietoja" ei suljeta käsiteltävien tietojen ulkopuolelle;

- että EU:n poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön yhteydessä ja suhteissa kolmansiin maihin, ja etenkin Yhdysvaltoihin (esimerkiksi lentomatkustajatiedot), käsiteltävien henkilötietojen suojatoimet laiminlyödään;

- että henkilölle ei taata oikeutta saada itseään koskevia tietoja tai edes tietoa siitä, että Europol käsittelee hänen henkilötietojaan;

- että kansallisten kansanedustuslaitosten valvontatoimet jätetään selvittämättä;

Tällainen menettely loukkaa räikeästi kansalaisoikeuksia ja -vapauksia ja kansalaisille annettuja takeita.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE), kirjallinen. (ES) Äänestin parlamenttiryhmien tuella yksimielisesti hyväksytyn tekstin puolesta. Kyseessä oleva asia koskee välttämätöntä rikollisuuden vastaista yhteistyötä. Joudun kuitenkin kollegojeni Favan ja Morenon tavoin huomauttamaan, että päätöslauselman ylevät periaatteet ovat ristiriidassa esittelijä Díaz de Meran vastahakoisen asenteen kanssa. Hän oli Espanjan poliisin pääjohtaja 11. maaliskuuta 2004 ja kieltäytyi yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa, joka johti Euroopan kaikkien aikojen suurinta terroristien pommi-iskua koskevaa oikeudenkäyntiä.

Lisäksi esittelijä kuuluu niihin, jotka innokkaimmin levittävät ja puoltavat häpeällistä teoriaa, että tästä verilöylystä eivät olleet vastuussa islamistiset terroristisolut vaan ETA:n terroristit. Jäsen Díaz de Mera ja eräät muut henkilöt, jotka kutsuvat itseään nimellä "peones negros" (mustat työrukkaset) yrittivät johtaa yleistä mielipidettä harhaan, ja vaikka heidän näkökantaansa ei lopulta pidettykään rikoksena (siihen kohdistui ainoastaan seuraamusuhka ja tuomioistuimen vakava nuhtelu), Euroopan parlamentin pitäisi olla perillä kaikista tosiseikoista. Näiden henkilöiden henkilökohtaiset hyökkäykset paljastavat heidän perusteettomat väitteensä. Lopuksi pahoittelen sitä, että jäsen Díaz de Meralla ei ollut senkään vertaa kunniallisuutta kuin hänen kollegallaan Jaime Mayorilla, joka sentään poisti nimensä terrorismia koskevasta tekstistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan äänestää Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamista koskevan jäsen Díaz de Mera García Consuegran mietinnön puolesta. Euroopan unionin muuttuvat olosuhteet, uudet rikollisuuden muodot ja uudet terrorismiuhkat edellyttävät nykyisen elimen uudelleenorganisointia. Tästä huolimatta joitakin kohtia on mielestäni selvennettävä.

Europolin muuttaminen EU:n virastoksi ei saa lisätä jäsenvaltioiden taloudellista rasitusta. Ennen kaikkea siihen ei saa kulua lainkaan kansallisille poliisivoimille varattuja valtion varoja, jotka ovat jo ennestään niukat. Sitä vastoin tutkintaviranomaisten ja yleisestä järjestyksestä vastaavien tahojen etuja on valvottava paremmin, ja näitä tahoja on vahvistettava. Europolin toimilla on tuettava ja koordinoitava etenkin eri jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten perustavaa ja korvaamatonta työtä. Olenkin tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on annettu määräyksiä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tai yhteisten tutkintaryhmien kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan tutkinnan ja operatiivisen toiminnan koordinoimisesta, järjestelemisestä ja toteuttamisesta.

 
  
  

- Mietintö: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö paljastaa "Euroopan naapuruuspolitiikan" todelliset päämäärät etenkin Etelä-Kaukasiassa.

Niiden avulla on määrä toteuttaa geostrategisen ohjelman poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset näkökohdat, toisin sanoen tätä hermokeskusta koskeva EU:n toimintasuunnitelma, jolla lisätään paineita Kiinaa ja Venäjää kohtaan.

Tämä lisää sekaantumista Neuvostoliiton hajoamisesta johtuviin selkkauksiin sekä niiden hyväksikäyttöä, jonka tarkoituksena on varmistaa EU:n vaikutusvaltaisimpien maiden sekä talous- ja rahoitusryhmittymien määräysvalta tällä alueella. Myös kapitalistiryhmien keskinäisestä kilpailusta on selviä merkkejä.

Riittää kun tarkastelee "suosituksia", joissa esimerkiksi kannustetaan tekemään vapaakauppasopimuksia ja kehotetaan selvästi sekaantumaan asioihin "kansalaisyhteiskunnan" toimien "tukemisen" avulla ja varmistamaan (yhteisön!) "varojen – – jakautuminen ilman valtion puuttumista asiaan".

Erityisen merkille pantavaa on suhtautuminen energiakysymykseen, sillä siinä korostuu energian välittäjien merkitys: ne voivat ohittaa Venäjän sekä energiainfrastruktuuria ja energialähteitä koskevan määräysvallan.

Lopuksi huomautamme vielä, että parlamentti ilmaisee epäjohdonmukaisesti "ehdottoman tukensa Georgian alueelliselle yhtenäisyydelle ja kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuudelle" ja vetoaa YK:n peruskirjan periaatteisiin, vaikka Serbian tapauksessa ei tehdä samoin.

 
  
  

- Mietintö: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämä on toinen valiokunta-aloitteinen mietintö, joka noudattaa samaa logiikkaa kuin Etelä-Kaukasiaa koskeva mietintö ja "Euroopan naapuruuspolitiikka": se tarkoittaa asioihin sekaantumista ja painostusta, jotta turvataan markkinoille (etenkin energiamarkkinoille) pääsy (ja niiden hallinta) sekä entistä suurempi vapauttaminen.

Mietinnössä kannatetaan "markkinataloutta koskevia uudistuksia", kannustetaan "yhdenmukaistamiseen ja liberalisoinnin jatkamiseen" ja tuetaan "vapaakauppa-alueen luomista WTO:n periaatteiden mukaisesti". Mietinnön mukaan Euroopan unionin "tärkeä tehtävä" tässä prosessissa on "rohkaista aluetta toteuttamaan tarvittavat toimet".

Samalla mietinnössä todetaan seuraavaa: "pitää erittäin tärkeänä, että Mustanmeren alueen maiden ja niiden naapureiden välille luodaan ja kehitetään hyviä naapuruussuhteita, jotka perustuvat vastavuoroiseen kunnioitukseen, alueelliseen koskemattomuuteen, siihen, etteivät maat puutu toistensa sisäisiin asioihin, sekä voimankäytön tai voimankäytöllä uhkailun kieltämiseen, sillä nämä ovat olennaisia periaatteita alueellisen yhteistyön edistämisen kannalta". Tästä huolimatta mietinnössä pyritään edistämään "eurooppalaisia arvoja", "riippumatta kumppanihallitusten osoittamasta halusta". Tässä on selvä ristiriita ja epäjohdonmukaisuus (muille) annettujen suositusten ja toteutettujen toimien välillä. EU osoittaa suurta kyynisyyttä vaatiessaan muita noudattamaan jotain sellaista, mitä se ei itse noudata.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys Kenian tilanteesta (B6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. − (DE) Vielä jokin aika sitten Kenia oli monien ihmisten lomaparatiisi. Valtaisa korruptio ja hirvittävä köyhyys, jossa väestön suuri enemmistö joutuu elämään, pidettiin vierailijoilta visusti piilossa. Joulukuun lopun tapahtumien ja vilpillisten presidentinvaalien jälkeen Kenia ja sen poliittiset ongelmat ovat yhtäkkiä olleet yleinen puheenaihe.

Vaikka viralliset tarkkailijat pitivät parlamenttivaaleja yleisesti ottaen onnistuneina, presidentinvaalien tulosten paikkansapitävyydestä esitettiin epäilyksiä. Jättäessämme tänään käsiteltäväksi Keniaa koskevan päätöslauselmaesityksen tuomitsemme jälleen kerran laajalle levinneet väärinkäytökset ja virassa olevan presidentin Kibakin menettelyn. Hylätessään presidentti John Kufuorin avuntarjouksen kriisin ratkaisemiseksi hän on vakavasti horjuttanut sovitteluyrityksiä. Vetoamme Kenian poliittisiin johtajiin, että he tekisivät kaiken voitavansa estääkseen uudet väkivaltaisuudet maassa ja huolehtisivat ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tästä aiheesta käydyssä keskustelussa käsittelimme ja tutkimme jälleen kysymystä suoran talousarviotuen vaikutuksista. Kenian kysymyksen lisäksi työskentelemme lähikuukausina tämän aiheen parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämän äänestysselityksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että tunnustamalla naapurimaiden, eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja Afrikan unionin sovittelutoimet Kenian kansa pystyy löytämään ja määrittelemään oman polkunsa. Kenialaisten on itse löydettävä ratkaisut maansa nykyisen tilanteen selvittämiseksi.

Näin ollen suhtaudumme kielteisesti EU:n yrityksiin puuttua tilanteeseen päätöslauselmassa ilmaistulla ja ehdotetulla tavalla, varsinkin kun otetaan huomioon EU:n "Afrikka-strategiassa" julistamat periaatteet ja Afrikan mannerta koskeva imperialistien välinen yhteistyö- ja kilpailutilanne. Jälkimmäinen on myös selvästi havaittavissa, ja sillä on tuntuvia vaikutuksia tähän alueeseen.

Korostettakoon lopuksi, että päätöslauselmassa on jätetty mainitsematta Kenian vakava ja heikkenevä yhteiskunnallis-taloudellinen tilanne, joka on syynä vaaleissa ilmaistuun yleiseen tyytymättömyyteen. Myöskään sitä ei ole mainittu, että pohjimmiltaan tähän tilanteeseen ovat syynä eritoten kansainvälisten rahoituslaitosten, suurimpien kapitalististen valtioiden ja niiden ylikansallisten yhtiöiden edistämät uusliberalistiset toimintaperiaatteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), kirjallinen. (CS) Tuen varauksetta Kenian tilannetta koskevaa päätöslauselmaa, joka perustuu Keniassa alkuvuonna vierailleen EU:n tarkkailuvaltuuskunnan ajantasaiseen selvitykseen.

On varmistettava, että Kenian viranomaiset selvittävät viipymättä vaalien aikana vallinneet olosuhteet ja estävät uudet väkivaltaisuudet. Meidän on vaadittava suorien lähetysten palauttamista sekä perusihmisoikeuksien ja afrikkalaisessa perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien noudattamista. Päätöslauselmassa kuitenkin vähätellään Euroopan komission vastuuta päätöksestä, joka koskee 400 miljoonan euron siirtämistä Kongon hallitukselle. Arvelen meidän palaavan tähän kysymykseen pian uudelleen.

 
  
  

- Mietintö: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin naisten asemaa teollisuudessa koskevan mietinnön 20 kohdan puolesta, koska on välttämätöntä, että komissio tekee tutkimuksen pitkien työpäivien kielteisistä vaikutuksista yksityis- ja perhe-elämään sekä sosiaaliseen elämään. On tutkittava esimerkiksi lapsia, jotka viettävät paljon aikaa yksin omissa oloissaan, mikä johtaa usein huonoon koulumenestykseen ja rikollisuuteen. Jäsenvaltioiden on valvottava tehokkaammin yrityksiä, jotka pakottavat työntekijät työskentelemään yli lakisääteisen työajan, ja määrättävä näille yrityksille ankaria rangaistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään mietintöni, joka koskee naisten asemaa teollisuudessa. Tämä on erittäin myönteistä, vaikka pidänkin valitettavina tiettyjä vähäisiä muutoksia.

Mietinnössä kuitenkin tunnustetaan naisten tärkeä asema teollisuudessa ja kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet stereotypioiden ja syrjinnän – etenkin palkkasyrjinnän – torjumiseksi esimerkiksi tehokkaan valvonnan avulla. Tilanne on entistäkin vakavampi siihen nähden, että teollisuudessa naisten palkat ovat noin 30 prosenttia miesten palkkoja pienemmät, kun taas muilla aloilla ero on keskimäärin 15 prosenttia siitä huolimatta, että samapalkkaisuusdirektiivi on ollut voimassa yli 30 vuotta.

Mietinnössä korostetaan yhteisten työehtosopimusneuvottelujen merkitystä poistettaessa naisten syrjintää etenkin työllisyyden, palkkojen, työolojen, uran ja ammatillisen koulutuksen osalta.

Mietinnössä painotetaan niiden yhteisön ohjelmien merkitystä, joilla edistetään tuotemerkkien luomista, tuotannon alkuperämerkintöjen puolustamista ja yhteisön naisvaltaisten teollisuudenalojen tuotteiden menekinedistämistä yhteisön ulkopuolella.

Lopuksi totean, että on erittäin tärkeää taata niin nais- kuin miespuolisillekin työntekijöille oikeus osallistua teollisuusyritysten uudelleenjärjestelyihin säilyttämällä yritysrakenteessa ja varsinkin eurooppalaisissa yritysneuvostoissa rajoittamaton tiedonsaantimahdollisuus ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, johon kuuluu veto-oikeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tässä mietinnössä käsitellään muutamia näkökohtia, jotka ovat sinänsä tärkeitä, mutta joissa toimintavaltuudet ja vastuu lainsäädännön kehittämisestä ja parantamisesta kuuluvat edelleen jäsenvaltioille. Sukupuolijakauma yhtiöiden hallituksissa, tasa-arvo-ohjelmien laatiminen suurissa yhtiöissä ja naisjäsenten osuus yhtiöiden hallituksissa eivät ole sellaisia kysymyksiä, joissa EU:n sääntely olisi paras ja tehokkain vaihtoehto. Näin ollen äänestimme kyseistä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. (PL) On selvää, että Euroopan teollisuudessa on tapahtumassa kauaskantoisia muutoksia. Siksi on helppo tunnustaa sen strateginen merkitys kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden kehitykselle ja niiden kansalaisille sukupuolesta riippumatta.

Euroopan teollisuudessa työskentelevien naisten asema ja heille tarjolla olevat mahdollisuudet eivät riipu ainoastaan maan talouden kehitystasosta vaan myös perinteistä, jotka koskevat yhtäläisten mahdollisuuksien tunnustamista ja ihmisoikeussäädösten noudattamista. Naiset ovat laajamittaisesti mukana teollisuudessa ja heidän panoksensa on huomattava lähes kaikilla sektoreilla. Tästä huolimatta on oltava esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että naisten asema huipputeknologian alan teollisuudessa, kuten lentokoneteollisuudessa ja kemian teollisuudessa, on hyvin puutteellinen.

Näin ollen on aivan asianmukaista painottaa mietinnössä tätä näkökohtaa ja täysin perusteltua keskittyä tasa-arvokysymyksiin. Mietinnössä korostetaan myös sitä, että naisten osuus teollisuudessa ei voi rajoittua työskentelyyn aloilla, jotka eivät vaadi ammattipätevyyttä ja joissa naiset kärsivät ensimmäisinä uudelleenjärjestelyistä.

Esittelijä vaatii tukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne pystyvät säilyttämään naisten suhteellisen korkean työllisyysasteen etenkin silloin, kun on kyse heikossa ammatillisessa tilanteessa olevista naisista. Jo pelkästään tästä syystä tämä ehdotus on kannatettava, kuten koko mietintökin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. − (EN) Kannatan 33 kohtaa, koska aktiivisten toimien toteuttaminen on tarpeen – ainakin tilapäisesti, jotta varmistetaan naisten osallistuminen päätöksentekoprosessiin kaikilla tasoilla. Lisäksi kannatan ehdottomasti 20 kohtaa, koska on todella välttämätöntä tutkia perinpohjaisesti pitkien työpäivien vaikutusta sekä fyysiseen terveyteen että mielenterveyteen ja perhe-elämään. Tällainen tutkimus välttämätön, jos aiomme edistää työn ja yksityiselämän tasapainoa ja perheystävällisiä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen. (PL) Ihmisoikeudet ovat demokratian perusta. Näihin oikeuksiin kuuluu erittäin tärkeä sukupuolten tasa-arvon periaate, jossa tietenkin otetaan huomioon sukupuolten välisistä biologisista eroista johtuvat seikat. Yksi tähän kysymykseen liittyvistä näkökohdista koskee naisten työllisyyttä ja asemaa teollisuudessa. On yksinkertaisesti mahdotonta soveltaa aritmeettista tasajakoa.

Meitä kiinnostavat ennen kaikkea yhtäläiset mahdollisuudet, jotka ovat riippuvaisia koulutusmahdollisuuksista ja ammattikoulutuksesta teknisissä ja taloudellisissa oppiaineissa. Toiseksi on erittäin tärkeää tukea lastensa kasvatuksesta huolehtivia äitejä ja varmistaa heidän syrjimätön kohtelunsa työpaikoilla. On välttämätöntä ottaa käyttöön joustavia eläkejärjestelmiä lastenkasvatuksesta huolehtivia äitejä varten. Niin kutsuttu vanhempainvapaajakso on otettava kokonaisuudessaan huomioon ja lisättävä jaksoon, joka katsotaan eläkesääntöjen mukaiseksi työssäoloajaksi.

Monissa maissa naisille maksetaan edelleen huomattavasti vähemmän laadultaan ja määrältään samanlaisesta työstä kuin miehille. Ei ole mitään perusteita luoda esteitä naisten toiminnalle yhtiöiden hallitusten tai johtokuntien johto- ja valvontatehtävissä. Tarvitaan toimia, jotta tähän liittyvistä stereotypioista päästään eroon. Käsiteltäväksi jätetty mietintö on askel tähän suuntaan, ja siksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Tässä erittäin pitkässä päätöslauselmassa on monia johdanto-osan kappaleita ja kohtia, joiden sisältö on itsestään selvä. Siinä vaaditaan toimenpiteitä, jotka on onneksi toteutettu jokin aika sitten. On totta, että määrättyjä sukupuolten yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia direktiivejä on sovellettu puutteellisesti, mutta jos näiden toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvilla aloilla esiintyy edelleen syrjintää, kenen on syy? Kaikkiin näihin direktiiveihin kuuluu muutoksenhakumekanismeja. Syrjintää kohdanneiden naisten on vain vietävä asiansa tuomioistuimeen, jossa he voittavat oikeudenkäynnin, kuten monet tapaukset kotimaassani ovat onneksi osoittaneet.

Valitettavasti mietintö sisältää muutamia ristiriitaisia väitteitä, jotka eivät millään tavoin liity naisten asemaan teollisuudessa.

Vaatimalla 40 prosentin naiskiintiöitä yhtiöiden hallituksiin loukataan toissijaisuusperiaatetta puuttumalla jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin.

Yhtiöiden toimipaikan vaihtumiseen liittyvän "valvonnan" vaatiminen ei kuulu parlamentille. On utopistista vaatia, että "työpaikoille olisi saatava lisää valinnanmahdollisuuksia". Jos yhtiöni on sijoittautunut Luxemburgiin, eikä sillä ole sivutoimipaikkoja, en voi pyytää, että saisin työskennellä kotipaikkakunnallani Schifflangessa.

Äänestin mietinnön puolesta nämä seikat huomioon ottaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), kirjallinen. (CS) Olen samaa mieltä monista ajatuksista, joita on esitetty teollisuudessa työskenteleviä naisia koskevassa mietinnössä. Olen kuitenkin tyytymätön siihen, että mietinnössä ei kiinnitetty erityistä huomiota alueelliseen työttömyyteen niiden naisten keskuudessa, jotka menettivät työpaikkansa Euroopan tekstiilitehtaissa näiden tapahtumien aikoihin. Olen myös sitä mieltä, että tilannetta ei ratkaista naisten työllistämiskiintiöillä.

Toinen huomautukseni koskee tasapuolista ajankäyttöä työn ja perheen välillä. Tämä koskee niin naisia kuin miehiäkin. Mielestäni päätöslauselmat eivät ole ratkaisu, vaan EU:n joustoturvasuunnitelman toteuttaminen. Esimerkiksi Alankomaissa on kehitetty erinomaista osa-aikatyölainsäädäntöä. Sen avulla on vähennetty työttömyyttä ja annettu miehille ja naisille enemmän aikaa perhe-elämään. Lyhyemmän työajan tehokkaampi hyödyntäminen osoittaa myös, ettei tämän tarvitse johtaa tulonvähennyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Liberaalina ja Ruotsin liberaalipuolueen (Folkpartiet) jäsenenä pidän tasa-arvoa koskevia parlamentin mietintöjä aina jokseenkin hankalina. Ruotsin liberaalipuolueen vuosien mittaan omaksuman kannan mukaisesti näissä asioissa on paras toimia vapaaehtoiselta pohjalta, mutta ymmärrämme myös, ettei tämä aina riitä. Tällä alalla toteuttamiensa myönteisten toimien ansiosta Ruotsi on tullut tunnetuksi yhtenä maailman tasa-arvoisimmista maista. Emmekö siis halua jakaa menestystämme EU:ssa?

Totta kai haluamme! Kysymys on vain siitä, mitä menetelmiä käytetään. Minusta tuntui, että kyseisestä mietinnöstä toimitetussa äänestyksessä velvollisuuteni oli äänestää joitakin sellaisia kohtia vastaan, joita periaatteessa kannatan mutta joiden soveltamisala ja lähestymistapa vaikuttavat kyseenalaisilta. Mielestäni sekä tasa-arvo-ohjelmat että mitattavissa olevat tavoitteet voivat olla yrityksille tärkeitä välineitä. Toisaalta tämä ei mielestäni ole sellainen asia, josta EU:n pitäisi ensisijaisesti huolehtia. Sama koskee sellaisten EU:n rahoittamien menetelmien vahvistamista, "joilla työn sisältöä voidaan analysoida tarkasti" ja joilla "taataan" yhdenvertainen palkka. Suhtauduin alusta alkaen varsin varauksellisesti globalisaatioon mukautumista tukevaan rahastoon, jossa ei mielestäni pitäisi ottaa erityisesti huomioon sukupuolinäkökohtia – se merkitsisi syyllistymistä kaksikertaiseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Ei voida olettaa, että jokainen mietintö olisi juuri omien toiveiden mukainen, mutta tässä mietinnössä on paljon puutteita. Aihe on kuitenkin niin tärkeä, että lopulta äänestin koko mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestin jäsen Figueiredon laatiman, naisten asemaa teollisuudessa koskevan mietinnön puolesta. Kiitän esittelijää erittäin hyvästä ja perusteellisesta mietinnöstä.

Kysymys miesten ja naisten yhtäläisistä oikeuksista on erittäin tärkeä, ja siihen on jatkossakin kiinnitettävä mahdollisimman paljon huomiota, koska syrjimättömyys on Euroopan unionin perusperiaate. Meidän olisi ensisijaisesti käytävä käsiksi kaikkiin merkkeihin, jotka kertovat tämän periaatteen noudattamatta jättämisestä. Erityisesti tämä on tarpeen siksi, että teollisuuden luonne on muuttumassa, kun pyrimme siirtymään osaamisyhteiskuntaan. Perinteisesti naisvaltaiset alat ovat yhteydessä tehdasteollisuuteen, kun taas uusimmat teollisuudenalat perustuvat nykyteknologian, kuten tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen. Meidän on parhaalla mahdollisella tavalla varmistettava, että näillä uusilla aloilla noudatetaan yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Internetin hallintofoorumin tulokset

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), kirjallinen. (IT) UEN-ryhmä ei voi evätä tukeaan ja kannatustaan päätöslauselmalta, josta aiomme äänestää. Toivomme, että Internetistä annetaan pian parempia säädöksiä, joiden tavoitteena on lasten suojeleminen ja tehokkaampien toimenpiteiden toteuttaminen sellaisia palveluntarjoajia vastaan, jotka ylläpitävät lapsipornografiasivustoja. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on toteutettava välittömiä toimia laittomien sivustojen sulkemiseksi parantamalla asiasta vastaavien poliisiviranomaisten keskinäistä koordinointia.

Lisäksi toivomme, että on mahdollista käsitellä arkaluonteista kysymystä, joka koskee terroristijärjestöjen tietojenvaihtoa Internetin kautta, ja toivomme, että tätä aihetta voitaisiin käsitellä tulevissa keskusteluissa. Vapautta ei voi olla ilman sääntöjä, ja mikä tärkeintä, Internet ei voi eikä saa olla vapaasti rikollisten sekä vihaa ja suvaitsemattomuutta lietsovien tahojen käytössä. Hätätilanne on ratkaistava määrätietoisilla, kiireellisillä toimilla eikä suinkaan harkitsemattomilla tilapäisratkaisuilla. Terrorismin ja ihmisten keskinäisen vihanlietsonnan torjumisen on oltava yleinen käytäntö ja päämäärä Euroopan unionissa ja kaikissa vapaissa demokratioissa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö