Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0310(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0447/2007

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0015

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 17. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. – Rád by som predniesol nasledujúci návrh týkajúci sa hlasovania: začneme s vysvetleniami hlasovania a potom o 13.00 hod. prerušíme rokovanie. Všetky vysvetlenia hlasovania, ktorými sa nestihneme zaoberať, budú uvedené popoludní po skončení rozpravy a všetkých hlasovaní.

(hlasný potlesk)

(Parlament schválil návrh)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
  
  

Vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa pána Cashmana (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pán predseda, musím povedať, že som hlasoval proti tomuto konkrétnemu opatreniu. Hoci je pán Cashman veľmi šarmantný džentlmen, musím povedať, že dokumenty podpísané jeho menom vo mne vyvolávajú isté pochybnosti.

Problém je, že zriaďujeme Európsku agentúru pre základné práva, ako keby v členských štátoch neexistovali žiadne nástroje ochrany ľudských práv. Pýtam sa, či je na európskej úrovni skutočná potreba takejto inštitúcie. Nejde len o novú byrokraciu a vytvorenie akejsi pseudo-mimovládnej inštitúcie, tzv. quango, ako takýmto telesám hovoríme v Británii? Predstavuje záťaž pre daňových poplatníkov, ktorá podľa mnohých nijako neprispeje k ochrane ľudských práv.

Navyše v situácii, keď nám chýba ústava, ktorú sme mali prisľúbenú a ktorú teraz navrhujete presadiť bez referenda, pre agentúru neexistuje žiadny právny základ.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pán predseda, hlasoval som proti tejto správe, pretože Spojené kráľovstvo už ľudské práva rešpektuje. Je signatárom mnohých medzinárodných zmlúv a nepotrebuje, aby mu EÚ, ktorá zrušila výsledky francúzskeho a holandského referenda, vyhlásených v súlade s ústavou, hovorila, ako sa má správať.

Tieto krajiny odmietli európsku ústavu. Bola nahradená ekvivalentnou Zmluvou, ktorá bola schválená skôr, než ju tí, ktorí ju podpísali, stihli dočítať.

EÚ zjavne nerešpektuje demokratické práva, a preto nemôže byť považovaná za spoľahlivú ochrankyňu ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – Pán predseda, ďakujem Vám za možnosť vysvetliť svoje hlasovanie. Toto je prvý krát, čo také niečo robím. Hlasoval som proti tomuto návrhu. Hoci sa výbor, ktorý návrh predkladal, nazýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, občanom však neposkytuje slobody, neponúka spravodlivosť a zasahuje do vnútorných záležitostí. V Británii nám sľúbili referendum. Žiadne však nebude. Čo s tým Európska únia mieni robiť?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pán predseda, ďakujem vám veľmi pekne za možnosť vysvetliť svoje hlasovanie v tejto dôležitej otázke.

Asi o tom neviete, ale zastupujem volebný obvod Londýna, najlepšieho mesta na svete a hlavného mesta najlepšej krajiny na svete.

Treba si uvedomiť, že Londýn je veľmi rôznorodé mesto . Dovoľte mi to objasniť: v Londýne hovoríme 300 jazykmi, praktikujeme 14 vierovyznaní a vcelku navzájom vychádzame veľmi dobre. Takže si myslím, že v skutočnosti by sa Európska únia mohla učiť od Londýna, ako zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.

Nepotrebujeme, aby sa tieto otázky riešili na úrovni EÚ. Čo sa môže Londýn, najpestrejšie mesto v Európe a možno aj na svete, naučiť od tejto inštitúcie? Čo sa môže naučiť o základných právach? Vôbec nič!

Rád by som ešte povedal nasledovné. Nadchádzajúca ratifikácia európskej ústavy napriek jej odmietnutiu v dvoch referendách je nedemokratická, zbabelá....

(Predseda prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pán predseda, na akom právnom základe budujeme túto agentúru? Agentúra pre základné ľudské práva by získala právomoc na základe Európskej ústavy alebo na základe Lisabonskej zmluvy. Momentálne je však jediným jej právnym základom akási chabá kolíska pospletaná z komuniké, tlačových správ a uznesení Rady.

Európska únia nemá problém so systematickým porušovaním ľudských práv. Má problém so systematickým porušovaním demokratických práv. Problémom je, že charta ľudských práv nemá na papieri žiadny význam, ak neexistujú mechanizmy, ako brať vedúcich predstaviteľov na zodpovednosť.

Ak sa pozriete na ústavy bývalého východného Nemecka a Sovietskeho zväzu, uvidíte, že boli plné nádherných sľubov o slobode. Ale ako zistili občania týchto nešťastných krajín, bez demokracie tie sľuby nič neznamenali.

Preto, ak chcete uplatňovať túto chartu ľudských práv, mali by ste to najskôr konzultovať s občanmi prostredníctvom referenda. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pán predseda, tiež som hlasoval proti tomuto nezmyselnému návrhu na vytvorenie agentúry v mene ochrany ľudských práv v EÚ.

My v Spojenom kráľovstve, podobne ako iné krajiny, sme dlhodobým signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach. Práva, ktoré vyžadujú externý dohľad, sú zakotvené v dohovore a súd, ktorý je na to potrebný, sa nachádza v tomto meste pod záštitou dohovoru a nie pod záštitou EÚ.

Táto agentúra je teda úplne zbytočná a je doslova mrhaním verejných prostriedkov. Jej hlavným zámerom je pridať EÚ ďalšiu vrstvu štátnosti, aby sa mohla predvádzať ako nejaký európsky superštát, dávajúci občanom práva, ktoré už dávno majú.

Ak chce EÚ rozdávať práva, potom by mala uznať základné právo hlasovať o otázkach, ako je povedať „áno“ alebo „nie“ v súvislosti s ústavou.

 
  
  

Správa pána Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Vážený pán predseda, pretože sa trestná činnosť stále vyvíja a hrozba terorizmu rastie, Europol potrebuje zväčšiť svoju flexibilitu.

Tri protokoly na zmenu a doplnenie Dohovoru Európy OĽPR z rokov 2000 – 2003 ešte stále nenadobudli platnosť. Organizácia presadzujúca právo predsa nemôže byť efektívna, ak zmeny jej základného právneho nástroja vstúpia do platnosti až niekoľko rokov po rozhodnutí o ich prijatí. Návrh rozhodnutia Rady túto situáciu rieši, preto som zaň hlasoval.

Významnou zmenou oproti súčasnosti je financovanie Europolu z rozpočtu Spoločenstva a uplatňovanie služobného poriadku Európskej únie. To zvýši účasť Európskeho parlamentu na riadení Europolu a zjednoduší spravovanie rozpočtu aj riadenie zamestnancov. Zároveň sa posilní aj postavenie Európskeho parlamentu pri zlepšení demokratického dozoru nad Europolom. Pritom finančné náklady Spoločenstva sú porovnateľné s tými, ktoré teraz znášajú členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Vážený pán predseda, dovoľte, aby som vysvetlil, prečo som sa pri tejto správe zdržal hlasovania. Po prvé si myslím, že EUROPOL na báze bilaterálnych dohôd a bilaterálnej spolupráce funguje dobre. Po druhé, ako Česká republika sme spolu s ďalšími štátmi vstúpili do schengenského priestoru a je potrebné si na túto spoluprácu zvyknúť, analyzovať ju a potom vylepšovať. Po tretie pre akýkoľvek integrujúci krok na premenu EUROPOL-u na Európsky policajný úrad navyše potrebujeme ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Až potom môžeme rokovať o prípadnej zmene právneho základu EUROPOL-u.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pán predseda, so záujmom som sledoval, ako ste vypli mikrofón môjmu kolegovi, pánovi Kamallovi presne v šesťdesiatej sekunde, hoci bývate oveľa veľkorysejší, keď ľudia hovoria veci, ktoré sú vám príjemnejšie.

Jednou z chýb, ktoré v Európskej únii robíme, je, že si zamieňame „spoluprácu“ s „nadštátnosťou“. V plnej miere podporujem policajnú spoluprácu, ako ktokoľvek príčetný v dnešnej dobe. Som však rozhodne proti vytváraniu nadštátnych úradov, akým má byť aj EUROPOL, pretože, ako spomínal jeden z kolegov v súvislosti s Agentúrou pre základné práva, ide o jeden z atribútov štátnosti, ktorú si Európska únia nárokuje.

Problém s takýmito organizáciami je, že im chýba demokratická legitímnosť, čo je veľmi nebezpečné. Ani EUROPOL, ani Európska únia nemajú legitimitu, kým Lisabonská zmluva neprejde referendom.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pán predseda, zásadne nesúhlasím s touto správou. Hlasoval som proti. Spolupráca medzi policajnými zložkami? Áno. Nútená, povinná spolupráca? Nie. Najmä, keď ide o ozbrojené policajné zložky, ktoré môžu byť poslané na zásah kdekoľvek v rámci Európskej únie.

Policajné zložky v Spojenom kráľovstve s princípu nie sú ozbrojené. Nestrpíme, aby ozbrojená polícia prišla do našej krajiny na rozkaz EUROPOL-u. Neveríme takýmto riešeniam. My svoju krajinu riadime inak!

Som obzvlášť sklamaný, že neprešli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy číslo 56 a 57, pretože ak by prešli, zobrali by tejto policajnej sile imunitu. V Spojenom kráľovstve sme zvyknutí na políciu, ktorá môže byť obvinená z priestupku v prípade, že spôsobí škody na majetku, poruší práva jednotlivca alebo niekoho neodôvodnene zatkne. Na druhej strane nemal by som byť až tak prekvapený, keď vidím, ako presadzujete ústavu bez toho, aby ste sa niekoho pýtali.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – Pán predseda, po druhýkrát vstávam, aby som prejavil svoj nesúhlas s týmto návrhom.

V Británii uplatňujeme jednoduchý prístup: nikto nestojí nad zákonom, dokonca ani Kráľovná, panovníčka Anglicka. Porušenie zákona si vyžiada spravodlivý súdny proces. V tomto právnom predpise sme vytvorili situáciu, keď sú niektorí ľudia nad zákonom a nemožno ich legitímne stíhať.

Už som to v tejto snemovni povedal: ak je Európska únia odpoveďou na nejakú otázku, tak to musela byť veľmi hlúpa otázka. Nikdy to nebola pravda viac než dnes.

Poviem vám jeden Kennedyho citát: „Tí, ktorí znemožnia pokojný protest, urobia násilný protest nevyhnutným..“

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pán predseda, cezhraničná spolupráca je nevyhnutným nástrojom na boj proti medzinárodnému zločinu, terorizmu, drogám, atď. EUROPOL už v tejto oblasti pôsobí v spolupráci s policajnými silami v iných krajinách.

Vytvorenie Európskeho policajného úradu, ktorý rozširuje centrálne právomoci, nevyrieši problémy v miestnych komunitách v Británii. Moja krajina, moja strana, dnes volila proti tomuto uzneseniu, pretože sme lojálni konzervatívci.

Moja strana tiež požadovala v súvislosti so Zmluvou o ústave pre Európu referendum . Nemám iného miesta, len túto snemovňu, kde by som mohol protestovať proti tomu, ako pán Brown porušuje svoj záväzok uskutočniť referendum.

Preto vyzývam, aby sme pána Browna požiadali, nech britskému národu dá sľúbené referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pán predseda, chápem to tak, že návrh na rozhodnutie Rady, ktorý táto správa predkladá, umožňuje zmenu EUROPOL-u na agentúru EÚ.

Musíme si uvedomiť, že tento návrh bude mať dva dôsledky. Po prvé, financovanie bude musieť byť zabezpečené z rozpočtu Spoločenstva a po druhé, zamestnanci EUROPOL-u získajú štatút úradníkov Spoločenstva. Správa tiež obsahuje návrhy, ktoré sme všetci uvítali, na koordináciu, organizáciu a vykonávanie vyšetrovaní a operatívnych aktivít v spolupráci s relevantnými inštitúciami v členských štátoch alebo prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov.

Konzervatívci podporujú otvorenú spoluprácu medzi policajnými silami v Európe a ďalšími krajinami v otázkach organizovaného zločinu. Ale v žiadnom prípade neschvaľujeme, aby Európska únia tieto procesy centralizovala. EUROPOL je zbytočnou agentúrou, pretože existujú iné organizácie, ktoré plnia jeho úlohu na globálnej úrovni.

Z tohto dôvodu by som rád dodal, že nadchádzajúca ratifikácia Európskej ústavy napriek jej odmietnutiu v dvoch referendách je nedemokratická, zbabelá a nelegitímna.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pán predseda, som rád, že som dostal príležitosť vysvetliť svoje hlasovanie. Žiadal som o pridelenie rečníckeho času v rámci rozpravy, ale jedným z dôsledkov nešťastného spojenia mojej strany s Európskou ľudovou stranou je, že britským konzervatívcom je systematicky odopieraná možnosť zapojiť sa do dôležitých rozpráv.

Chcem povedať, že táto správa je založená na koncepčnom omyle. Ľudia si myslia, že potrebujeme cezhraničnú políciu, pretože existuje cezhraničná, medzinárodná kriminalita.

My ju však už máme. Policajné sily jednotlivých národných štátov už celé desaťročia veľmi úspešne spolupracujú. Máme Interpol, máme Haagsky dohovor, máme dohody o extradícii, uznávame čas strávený vo väzení inej krajiny ako súčasť trestu, atď.

Rozdiel je, že tieto nástroje sú založené na demokratických rozhodnutiach nezávislých štátov, zatiaľ čo návrh o EUROPOL-e znamená federalizáciu citlivých národných záležitostí, akými sú činnosť polície a trestné právo.

Ak to chceme urobiť, mali by sme sa na to spýtať ľudí v referende. A preto potrebujeme referendum o Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pán predseda, niektoré z odôvodnení návrhu o EUROPOL-e sú zavádzajúce. Tvrdia, že potrebujeme zmeniť jeho právny základ; že musíme zabezpečiť jeho financovanie zo zdrojov EÚ; že potrebujeme, aby zamestnanci EUROPOL-u boli európskymi úradníkmi; že je treba rozšíriť jeho kompetencie a že potrebujeme agentúru na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. To je úplný nezmysel! Proti organizovanému zločinu a terorizmu účinne bojujeme prostredníctvom riadnej dlhodobej spolupráce policajných síl.

V skutočnosti ide o vybudovanie ďalšej časti štátneho aparátu EÚ s cieľom, aby EÚ mala vlastnú policajnú silu. Práve tým budú títo úradníci, ktorí sa budú miešať do vnútorných záležitostí členských štátov, pričom, ako už bolo spomínané, budú chránení imunitou voči svojmu konaniu a budú mimo dosahu súdnej moci národných štátov. Je to absurdný a úplne zbytočný návrh.

 
  
  

Správa pani Polfer (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Pán predseda, čo sa týka správy pani Polferovej, konzervatívci v záležitosti Zakaukazska podporili pani spravodajkyňu.

Ale nezdá sa vám čudné, ako horlivo ochraňujeme demokratické slobody a práva ľudí v Zakaukazsku; zabezpečujeme im zákonnosť a právo na sebaurčenie, ale keď prišlo na takú vážnu otázku, akou je Zmluva o ústave pre Európu, pán Brown z Labouristickej strany, ktorý nám v tejto otázke sľúbil referendum, svoj sľub zrušil?

Moja strana, Konzervatívna strana, je pobúrená, že tento sľub nebol dodržaný, a preto tu stojím a žiadam labouristickú vládu, aby konala s podobným záujmom, ako v otázkach Zakaukazska a aby v tejto dôležitej ústavnej otázke usporiadala referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pán predseda, chápem, že táto správa víta rozšírenie európskej susedskej politiky o Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko ako aj schválenie dvojstranných akčných plánov európskej susedskej politiky.

Chápem tiež, že spravodajkyňa vyzýva EÚ, aby vytvorila a v spolupráci s krajinami v regióne realizovala regionálnu politiku pre Zakaukazsko. Jedným z hesiel, ktoré sa v takýchto správach objavujú, je samozrejme slovo „demokracia.“ Možno o tom neviete, ale zastupujem Londýn, najlepšie mesto na svete a hlavné mesto najlepšej krajiny na svete. V Londýne žije mnoho rôznych národností vrátane ľudí z Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska.

Jedna z vecí, ktoré sa im na Londýne páčia, je demokracia a právo vyjadriť sa o zásadných otázkach. Často sa ma pýtajú: „Prečo nás stále poučujete o demokracii, keď svojim občanom v Británii toto právo pri referende o ústave odopierate?“ Takže schválenie ústavy napriek jej odmietnutiu v dvoch referendách je nedemokratické, zbabelé a nelegitímne.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pán predseda, ďakujem vám za trpezlivosť a dobrú náladu, ktoré prejavujete na tomto zasadnutí. Rád by som tiež poďakoval podpornému personálu a tlmočníkom za to, že nás tu rozveseľujú.

V Zakaukazsku sa v súčasnosti vedú veľké spory o volebných výsledkoch. Západ viac menej privrel oči nad víťazstvom súčasnej gruzínskej vlády, hoci prvé voľby pripomínali voľby za čias Saddáma Husajna, keď získali viac ako 90 % hlasov, a teraz, pri ich znovuzvolení, sa dohadujeme, či boli voľby slobodné a spravodlivé.

Aký príklad dávame my v Európskej únii týmto zápasiacim demokraciám, keď pohŕdame svojim vlastným demokratickým procesom? Zdá sa, že je potrebné snemovni pravidelne pripomínať, že 55 % francúzskych a 62 % holandských voličov hlasovalo proti európskej ústave, a napriek tomu sa tento dokument vracia ako Lisabonská zmluva, tentoraz však bez akéhokoľvek referenda.

Znovu opakujem: je nevyhnutné dovoliť ľuďom hlasovať o Lisabonskej zmluve v referende. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pán Hannan, moja dobrá nálada je len výsledkom vašej. Vždy žasnem nad tým, ako sa vám podarí urobiť narážku na referendum. Darí sa vám to vždy, nezávisle od témy.

 
  
  

Správa pani Anastase (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Pán predseda, hlasoval som za tento návrh nie preto, žeby to bolo mojím presvedčením, ale preto, že som ako lojálny konzervatívec nasledoval väčšinu.

Keby záležalo na mne, pravdepodobne by som sa zdržal hlasovania, alebo hlasoval proti. Musím povedať, že problémy čiernomorskej oblasti nie sú hlavnou prioritou mojich voličov v regióne East Midlands vo Veľkej Británii a obávam sa, že nie sú ani na druhom alebo treťom mieste. Dalo by sa jednoducho povedať, že nejde o záležitosť toho najväčšieho významu.

Nemyslím si, že by Európska únia mala mať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Myslím si, že národné štáty by mali mať svoju vlastnú zahraničnú politiku a nech si pokojne spolupracujú, keď je to v ich záujme, či už v rámci Európskej únie alebo s inými štátmi.

V každom prípade spoločná zahraničná alebo bezpečnostná politika nemajú bez referenda o Lisabonskej zmluve žiadnu demokratickú legitimitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Pán predseda, bezpochyby je cieľom tejto novej politiky okrem iného aj zlepšiť zásobovanie západnej Európy ropou a plynom z tohto regiónu.

Bude to ruský plyn a ruská ropa, čím otvárate možnosť, že sa stanete ruskými rukojemníkmi. Všetci vieme, že Rusko pred dvomi rokmi na Vianoce odstavilo dodávky plynu na Ukrajinu. Keď bude mať Rusko ešte väčší podiel na zásobovaní Európy plynom, raz nám môžu urobiť to isté.

Aspoň tu vo Francúzsku to riešia správnym spôsobom a vyrábajú 70 % svojej elektriny v jadrových továrňach. Je načase, aby EÚ pripravila podobnú politiku pre celú úniu.

Namiesto toho sa v čiernomorskej oblasti na Zakaukazsku babrete s režimami, ktoré nie sú príliš stabilné a ktoré možno ani nestoja o to, aby sme sa starali do ich vecí. Ale samozrejme, vy sa budete radšej zaoberať týmto miesto toho, aby ste presadzovali referendum o novej ústave medzi svojimi vlastnými ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pán predseda, som rád, že som stále tu, aj keď mnohí so mnou zrejme toto potešenie nezdieľajú. Rád by som vám všetkým poďakoval za trpezlivosť.

Chápem, že táto iniciatívna správa v podstate víta správu Komisie s názvom Nová iniciatíva regionálnej spolupráce, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu s čiernomorským regiońom a v rámci čiernomorského regiónu doplnením bilaterálnych dohôd o nový regionálny prístup. Správa upozorňuje, že na presadenie skutočného regionálneho prístupu zodpovedajúceho potrebám tejto oblasti budú nevyhnutné ďalšie konzistentné kroky zo strany EÚ.

O ktorom regióne hovoríme? Rád by som objasnil, že čiernomorský región zahŕňa členské štáty EÚ Bulharsko, Grécko, Rumunsko, ako aj Turecko a partnerov európskej susedskej politiky Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavskú republiku, Ukrajinu ako aj Ruskú federáciu. Veľký filozof Brook Benton, nasledovaný a napodobňovaný veľkým filozofom Randym Crawfordom, raz povedal: „V Gruzínsku je daždivá noc.“ Fakt, že občanom Európy a občanom Británie bolo odoprené referendum o ústave, znamená daždivú noc pre demokraciu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pán predseda, oceňujem vašu zdvorilosť. Som rád, že sa môžem vyjadriť k tejto správe, pretože sa mi zdá, že Európska únia vo svojom prístupe k Turecku robí generačnú, možno až kolosálnu chybu.

Dnes je už úplne jasné, že Turecku nikdy neumožníme plné členstvo. Je to jasné, keď sa pozrieme na väčšinu v tejto snemovni, alebo na sľuby o konaní referenda o tejto otázke v Rakúsku, kde je 70 % a vo Francúzsku, kde je 80 % voličov proti tureckému členstvu.

Keby sme to Ankare povedali hneď na začiatku a hľadali nejakú alternatívu, mohli sme ostať priateľmi a partnermi. Namiesto toho Turkov balamutíme tisíckami strán acquis communautaire, nútime ich, aby sa nám podlizovali pre Arménsko a Cyprus či pre ich zaobchádzanie s menšinami a po ďalších 10 alebo dokonca 15 rokoch im po tom všetkom zavrieme dvere. Takýmto prístupom napomáhame to, čoho sa najviac bojíme: islamistický štát.

V Turecku je väčšia demokracia, ako u nás v Európskej únii. Svoju vládu zmenilo pokojným spôsobom. Želám si, aby sme mali odvahu pýtať sa svojich vlastných občanov. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Čiernomorský región má ako produkčná a tranzitná oblasť strategický význam pre diverzifikáciu a bezpečnosť dodávok energie do Európskej únie. Som presvedčený, že regionálna spolupráca by popri Turecku a Rusku mala ako rovnocenných partnerov zahŕňať aj krajiny Európskej únie, preto som hlasoval za.

Konflikty, ktoré stále pretrvávajú v tomto regióne a predstavujú ohrozenie stability a rozvoja oblasti, ma znepokojujú. Preto povzbudzujem Európsku úniu, aby sa aktívnejšie zapájala do úsilia o vyriešenie konfliktov v tejto strategickej oblasti najmä v mierových operáciách a užšie spolupracovala s vládami Ruska a Ukrajiny. Rezervy vidím aj v nerovnomernom rozvoji súkromného sektora v mnohých krajinách ležiacich pri Čiernom mori. V regióne je potrebné zlepšiť investičné prostredie pre miestne aj medzinárodné spoločnosti, a to zintenzívnením boja proti korupcii a podvodom a presadzovaním reforiem trhového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – V súlade s rozhodnutím Parlamentu budú vysvetlenia hlasovania pokračovať dnes po skončení popoludňajšieho hlasovania.

 
  
  

Vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa pána Cashmana (A6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vyjadril svoju plnú podporu tejto správe, ktorá je výsledkom zdĺhavej a vynikajúcej práce nášho kolegu Michaela Cashmana.

Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie sa zmenilo na agentúru, ktorej úlohou je zabezpečovať a ochraňovať ľudské práva. Agentúra bola oficiálne zriadená 1. marca 2007. Musíme priznať, že odvtedy vôbec nevykonáva svoju činnosť z toho dôvodu, že nemá riaditeľa ani viacročný rámec.

Spravodajca navrhuje pozmeniť a doplniť viacročný rámec v čo najnižšom počte oblastí práve pre uvedenú zdĺhavosť a byrokratické nedostatky. Naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby urýchlili proces výberu uchádzačov na funkciu riaditeľa, a umožnili tak čo najrýchlejšie uzavretie dohody medzi inštitúciami EÚ a následné oživenie tohto nevyhnutného nástroja na zabezpečenie ľudských práv.

Žiadam kolegov poslancov, aby podporili správu, ktorá je úvodným krokom k začiatku činnosti agentúry.

Podpora a rozvoj politík EÚ v oblasti ľudských práv nemôžu a nesmú byť predmetom úvah a odkladu politického či ekonomického charaketru.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Vo februári 2007 som jednoznačne podporil zriadenie Agentúry Európskej únie pre základné práva, pretože verím, že by mohla byť do značnej miery nápomocná pri zvyšovaní ucelenosti a súdržnosti politiky EÚ v oblasti ľudských práv.

Agentúra bola oficiálne zriadená 1. marca 2007, stále však čaká na základné prvky dôležité pre svoje uvedenie do činnosti, inými slovami, na vymenovanie riaditeľa a na schválenie viacročného rámca.

Cieľom tejto iniciatívy je prijať viacročný rámec, ktorý bude vymedzením tematických oblastí usmerňovať činnosť agentúry počas nasledujúcich piatich rokov.

Preto vítam nesmiernu snahu spravodajcu pána Cashmana s cieľom uľahčiť rokovania a, rovnako ako on, verím, že jeho aktivita povzbudí Komisiu a Radu k ukončeniu diskusií o viacročnom rámci a k výberu uchádzačov na funkciu riaditeľa v čo najkratšom období.

Európania nebudú mať porozumenie pre ďalšie odklady začiatku činnosti Agentúry pre základné práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Som proti zriadeniu Agentúry Európskej únie pre základné práva a z uvedeného dôvodu som nepodporil ani viacročný rámec na roky 2007 – 2012.

Som presvedčený, že navrhované zriadenie agentúry a jej funkcií je nielen plytvaním finančnými prostriedkami, ale aj nebezpečnou politickou iniciatívou, dlhodobé následky ktorej budú mať škodlivé účinky na členské štáty Únie. Základné úlohy agentúry predstavujú jasné narušenie suverenity členských štátov.

Existenciu agentúry nemožno opodstatniť. Inštitúcie poverené zabezpečovaním demokracie a ochranou ľudských práv už existuje v každej európskej krajine.

Podľa mňa činnosti agentúry nevyhnutne presiahnu rámec vymedzených tematických oblastí. Napríklad, počas dnešného hlasovania o návrhu 6 k odôvodneniam, vyvstala otázka o definovaní človeka a o stanovení okamihu, od ktorého nadobúda nárok na ľudské práva.

Tento druh činnosti považujem za šokujúci pokus o nepriame vnucovanie nebezpečných ideologických myšlienok do rámca Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Podporujem túto správu napriek môjmu nesúhlasu a sklamaniu z toho, že bývalé Európske centrum pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie , zriadené na základe odporúčaní poradného výboru Rady ministrov o rasizme a xenofóbii, v ktorom som zastupoval Európsky parlament, sa týmto rozplynulo do širšieho konceptu Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Centrum pre monitorovanie vo Viedni vykonávalo nesmierne cennú prácu v oblasti presadzovania osvedčených postupov pri potláčaní rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu, ako aj v oblasti prevencie týchto javov a v informovaní o situácii v členských a kandidátskych krajinách. Existuje riziko, že tieto pozitíva sa v novej agentúre stratia, alebo budú minimálne oslabené. Budem pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Francúzska delegácia v skupine PPE-DE víta schválenie správy pána Cashmana o prijatí viacročného rámca pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2007 – 2012.

Prijatý text okrem iného vymedzuje tematické oblasti činnosti agentúry, vďaka čomu bude agentúra schopná úspešne napĺňať svoje poslanie a ciele.

V súlade s rozhodnutím poslaneckej skupiny väčšina francúzskej delegácie odmietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy liberálov na rozšírenie činnosti agentúry o otázky homofóbie, homofóbneho násilia a rasizmu voči Rómom. Ich rozhodnutie nebolo vyjadrením nesúhlasu s týmto legitímnym a opodstatneným cieľom. Vychádzalo z toho, že uvedené oblasti sú už obsiahnuté v návrhu rozhodnutia, ktoré okrem diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo príslušnosti k menšine zahŕňa medzi tematické oblasti agentúry aj otázky rasizmu, xenofóbie a súvisiacej netolerancie.

Vítame schválenie tejto správy, ktorá umožní plné fungovanie agentúry a plnenie jej cieľov v oblasti ochrany práv občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), písomne. – (FR) Francúzska delegácia v skupine PPE-DE víta schválenie správy pána Cashmana o prijatí viacročného rámca pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2007 – 2012.

Prijatý text okrem iného vymedzuje tematické oblasti aktivít agentúry, vďaka čomu bude agentúra schopná úspešne napĺňať svoje poslanie a ciele.

V súlade s rozhodnutím poslaneckej skupiny väčšina francúzskeho zastúpenia odmietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy liberálov na rozšírenie činnosti agentúry o otázky homofóbie, homofóbneho násilia a rasizmu voči Rómom. Ich rozhodnutie nebolo vyjadrením nesúhlasu s týmto legitímnym a opodstatneným cieľom. Vychádzalo z toho, že uvedené oblasti sú už pokryté v návrhu rozhodnutia, ktoré okrem diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo príslušnosti k menšine, zahŕňa medzi tematické oblasti agentúry aj otázky rasizmu, xenofóbie a súvisiacej netolerancie.

Vítame schválenie tejto správy, ktorá umožní plné fungovanie agentúry a plnenie jej cieľov v oblasti ochrany práv občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ak odhliadneme od problematických otázok, na ktoré sme už mali možnosť upozorniť, význam agentúry sa preukáže potom, ako začne svoju riadnu činnosť.

V rozprave o cieľoch a prioritách viacročného rámca na roky 2007 – 2012 boli tematické oblasti vymedzené nasledovne: rasizmus, xenofóbia a súvisiaca netolerancia; diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo príslušnosti k menšine; odškodnenie obetí, predchádzanie trestnej činnosti a súvisiace aspekty dôležité z hľadiska bezpečnosti občanov; ochrana detí vrátane práv dieťaťa; prisťahovalectvo a integrácia prisťahovalcov; azyl; víza a kontrola hraníc; účasť na demokratickom fungovaní Európskej únie; otázky ľudských práv týkajúce sa informačnej spoločnosti a prístup k efektívnemu a nezávislému súdnictvu.

Európsky parlament pridal ešte problematiku extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia. Sociálne práva vrátane práv pracovníkov však v rámci návrhu neboli uznané ako prioritné oblasti, a to ani v čase, keď sú základné sociálne práva spochybňované politikami, ktoré EÚ presadzuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin (PPE-DE), písomne. – (FR) Rovnako ako francúzska delegácia v skupine PPE-DE vítame schválenie správy pána Cashmana o prijatí viacročného rámca pre Agentúru EÚ pre základné ľudské práva na roky 2007 – 2012.

Prijatý text okrem iného vymedzuje tematické oblasti aktivít agentúry, vďaka čomu bude agentúra schopná úspešne napĺňať svoje poslanie a ciele.

Podobne ako francúzska delegácia v skupine PPE-DE, odmietam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy liberálov na rozšírenie pôsobenia Agentúry o otázky homofóbie, homofóbneho násilia a rasizmu voči Rómom. V skutočnosti sú tieto otázky obsiahnuté v návrhu rozhodnutia, ktoré otázky rasizmu, xenofóbie a súvisiacej netolerancie zahŕňa medzi tematické oblasti pôsobenia Agentúry, ktorými sú tiež diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo príslušnosti k menšine.

Vítam schválenie tejto správy, ktorá umožní plné fungovanie agentúry a plnenie jej cieľov v oblasti ochrany práv občanov EÚ.

 
  
  

Správa pána Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Hlasovala som za pozmenený a doplnený návrh, pretože prináša prospešné opatrenia v oblasti ochrany údajov.

Na druhej strane však nesúhlasím s prenosom otázok spravodlivosti a vnútorných záležitostí z členských štátov na EÚ. Z tohto dôvodu som hlasovala proti legislatívnemu uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Plne podporujem správu nášho vynikajúceho kolegu, pána Díaza de Mera.

Premena Europolu na agentúru Spoločenstva je požiadavka, ktorú som vždy podporoval.

V podstate to znamená, že odteraz bude Europol financovaný z rozpočtu Spoločenstva a jeho zamestnancom bude prináležať štatút úradníkov Spoločenstva. Obomi spôsobmi sa tým výrazne posilnila právomoc nášho Parlamentu.

Rozhodnutie Rady výrazne rozširuje rozsah činnosti a kapacity Europolu, čo tiež podporujem.

V skratke, zmena Europolu na výkonnejšiu organizáciu a podrobenie tejto organizácie skutočnej demokratickej kontrole je rozhodnutím, ktoré bez výhrady podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – Rada úspešnou manipuláciou úplne zmenila štatút Európskeho policajného úradu, Europolu, z medzivládnej agentúry financovanej z rozpočtov jednotlivých členských štátov na agentúru Európskej únie financovanú z rozpočtu Spoločenstva a využívajúcu štatút úradníkov Spoločenstva, pričom to všetko odôvodnila technickými, nie politickými požiadavkami.

Keďže činnosť Europolu sa rozšírila o iné oblasti než organizovaný zločin, Rada je presvedčená, že nové ciele sa budú ľahšie napĺňať na úrovni EÚ než na úrovni členských štátov. Týmto spôsobom sa v mene nesmierne otáznej zásady subsidiarity uplatňuje europeanistická logika systematickej eliminácie kompetencií členských štátov a prehlbovania nadnárodného modelu.

Presne toto je filozofia a prístup reforiem navrhovaných v Lisabonskej zmluve, ktorú chcú európski a národní predstavitelia spoločne presadiť proti vôli občanov a národov.

Európa už nepočúva svojich občanov. A čo je ešte horšie: ignoruje ich a klame im. Teraz, keď už 26 európskych krajín oznámilo, že nebude Zmluvu ratifikovať referendom, dúfajme, že Íri, ktorí majú ako jediný národ možnosť rozhodnúť v referende, odmietnutím tohto absurdného textu zachránia národy a občanov Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Členské štáty Európskej únie vytvorili Europol ako inštitucionálny nástroj na boj proti organizovanému zločinu. Dnes, 12 rokov po založení Europolu, diskutujeme o rozšírení jeho kompetencií a zjednodušení jeho fungovania.

Spravodajca výstižne zhodnotil súčasnú právnu a faktickú situáciu Europolu. Odôvodnene kritizuje príliš komplikovaný a zdĺhavý proces, prostredníctvom ktorého by malo dôjsť k zmene postavenia Europolu a jeho zahrnutiu do organizačnej štruktúry Únie. Nápravné opatrenia navrhované v tejto správe si zaslúžia naše zváženie a podporu.

Predchádzajúce pokusy zmeniť kompetencie Europolu ukázali, ako ťažko krajiny dosahujú zhodu, keď sú viazané zásadou jednomyseľnosti. Som preto presvedčená, že procedurálne zmeny na zlepšenie tejto situácie budeme schopní presadiť až vtedy, keď bude Lisabonská zmluva ratifikovaná a vstúpi do platnosti vo všetkých 27 členských štátoch, keďže táto zmluva okrem iného reformuje aj rozhodovací proces v EÚ.

Okrem toho zmena štatútu Europolu na agentúru EÚ so všetkými dôsledkami, ktoré táto zmena prináša vrátane finančných, umožnia Európskej únii ako celku účinnejšie bojovať s organizovaným zločinom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Keďže nebol ratifikovaný návrh Zmluvy ani tento návrh, aby sa predpisy týkajúce sa štruktúry, operácií, oblasti činnosti a úloh Europolu prijímali prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny, európske inštitúcie už začínajú byť unavené zo snahy zmeniť Európsky policajný úrad na agentúru Európskej únie.

Okrem nášho kritického stanoviska k tomuto procesu nás znepokojujú najmä nasledovné otázky:

- možnosti, že „osobitné kategórie údajov týkajúce sa rasového a etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v určitej strane alebo v odboroch, sexuálnej orientácie alebo zdravotného stavu“ nebudú vyňaté zo spracovania;

- neprijatie opatrení na ochranu osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce na úrovni EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám, najmä USA (napr. údajov o cestujúcich v leteckej doprave);

- neexistujúce záruky na prístup k svojim údajom či dokonca na informovanie o tom, že osobné údaje jednotlivca sú spracovávané Europolom;

- nejasné možnosti kontroly prostredníctvom národných parlamentov.

Tieto otázky by znamenali výrazné porušenie práv, slobôd a záruk občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE), písomne. (ES) Hlasoval som za text schválený na základe konsenzu a príspevkov jednotlivých poslaneckých skupín. Ide o opatrenie, ktoré podporuje nevyhnutnú spoluprácu v boji proti zločinu. Musím však podotknúť, rovnako ako moji kolegovia pán Fava a pán Moreno, že vznešené ciele tohto uznesenia sú v protiklade s odmietavým postojom spravodajcu, pána Díaza de Mera, ktorý bol 11. marca 2004 generálnym riaditeľom španielskej polície a ktorý odmietol spolupracovať so súdom rozhodujúcom v procese o najväčších teroristických bombových útokoch v Európe.

Spravodajca je naviac zástancom a kolaborantom hanebnej teórie, že za týmto masakrom nestáli islamistické bunky, ale teroristi ETA. Pán Díaz de Mera a ďalší, ktorí sa označujú ako „peones negros“ (čierni pešiaci), sa pokúšali zavádzať medzinárodnú verejnú mienku a napriek tomu, že ich konanie nakoniec nebolo posudzované ako zločin (bolo podrobené sankciám a vážnemu pokarhaniu zo strany súdu), tento parlament by s týmito skutočnosťami mal byť oboznámený. Ich osobné útoky odhaľujú nedostatok argumentov. Na záver by som rád vyjadril poľutovanie, že pán Díaz de Mera nemal aspoň tú hrdosť, aby vymazal svoje meno z textu o terorizme, ako to urobil jeho kolega Jaime Mayor.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, chcem hlasovať v prospech správy pána Díaza de Mera García Consuegru o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol). Meniace sa okolnosti v rámci Európskej únie, nové formy kriminálnej činnosti a nové hrozby terorizmu prinášajú potrebu reorganizácie tejto inštitúcie. Napriek tomu pociťujem potrebu objasnenia niektorých otázok.

Premena Europolu na agentúru EÚ nesmie predstavovať zvýšenú finančnú záťaž pre členské štáty a predovšetkým nesmie odčerpávať z už aj tak nedostatočných štátnych zdrojov určených na financovanie národných polícií. Naopak, vyšetrovacie úrady a orgány výkonu práva musia byť lepšie zabezpečené a posilnené. Aktivity Europolu by mali smerovať k podpore a koordinácii zásadnej a nenahraditeľnej práce policajných zborov členských štátov. Som preto rád, že návrh obsahuje opatrenia na koordináciu, organizáciu, vedenie vyšetrovaní a operatívnu činnosť v spolupráci s kompetentnými orgánmi členských štátov alebo prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov.

 
  
  

Správa pani Polfer (A6-0516/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa z vlastnej iniciatívy odhaľuje skutočné zámery „Európskej susedskej politiky“, obzvlášť v oblasti Južného Kaukazu.

Ide o stanovenie geostrategickej agendy v politických, ekonomických a vojenských otázkach, inými slovami o plán EÚ na intervenciu v tejto neuralgickej oblasti a zvýšenie tlaku na Čínu a Rusko.

Táto politika vyústi do väčšej manipulácie a zasahovania do konfliktov vyplývajúcich z rozpadu Sovietskeho zväzu s cieľom zabezpečiť, aby hlavné mocnosti EÚ a finančné/ekonomické skupiny získali kontrolu nad týmto regiónom. Zjavné sú taktiež interkapitalistické spory v tejto oblasti.

Stačí, keď sa pozriete na „odporúčania“, ktoré zahŕňajú napríklad podnety na uzatvorenie dohôd o voľnom obchode, presadzovanie ďalšej liberalizácie alebo zasahovanie prostredníctvom „podpory“ aktivít v oblasti „občianskej spoločnosti“ s cieľom zabezpečiť, aby boli „zdroje (Spoločenstva!) rozdeľované ... bez ... zasahovania štátu.“

Prístup k tejto energetickej otázke je obzvlášť významný, keďže ukazuje dôležitosť obchodníkov v oblasti energetiky, ktorí môžu obísť Rusko a kontrolu nad energetickou infraštruktúrou a zdrojmi.

Na záver by som chcel upozorniť na rozpor „bezpodmienečnej podpory územnej celistvosti a nedotknuteľnosti medzinárodne uznávaných hraníc Gruzínska“ a výzvy na dodržiavanie princípov Charty Spojených národov s tým, čo sa v súčasnosti deje v Srbsku.

 
  
  

Správa pani Anastase (A6-0510/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto je ďalšia správa z vlastnej iniciatívy, ktorá vychádza z rovnakej logiky ako správa o južnom Kaukaze a „Európskej susedskej politike“: inými slovami, ide o zasahovanie a tlak s cieľom dosiahnuť garantovaný prístup a kontrolu nad trhmi (predovšetkým v oblasti energetiky) a ich ďalšiu liberalizáciu.

Správa predkladá argumenty na podporu „reforiem v oblasti trhovej ekonomiky“, posilňovanie „harmonizačných a liberalizačných opatrení" a „vytvorenie oblasti voľného obchodu v súlade so zásadami WTO.“ V rámci tohto procesu má EÚ údajne „hrať hlavnú úlohu“ v „podpore regiónu pri prijímaní potrebných opatrení.“

Správa na jednej strane „zdôrazňuje kľúčovú potrebu vytvoriť a rozvíjať dobré susedské vzťahy medzi krajinami v čiernomorskom regióne a so susediacimi krajinami, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte, územnej celistvosti, nezasahovaní do vnútorných záležitostí a zákaze použitia sily alebo hrozby použitia sily ako základných princípoch rozvoja regionálnej spolupráce.“ Na druhej strane však správa vyzýva na presadzovanie „európskych hodnôt bez ohľadu na stupeň ochoty preukázanej partnerskými vládami.“ Ide o jasné protirečenie/rozpor medzi tým, čo sa odporúča (iným) a tým, čo sa robí. EÚ od ostatných vyžaduje to, čo sama nedodržiava. Aký cynizmus!

 
  
  

Návrh uznesenia: Situácia v Keni (B6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. – (DE) Až donedávna bola Keňa pre mnohých dovolenkovým rajom. Dovolenkári boli dobre chránení pred masívnou korupciou a otrasnou chudobou, v ktorej musí žiť veľká väčšina obyvateľstva. Od udalostí, ktoré sa udiali na konci decembra a sfalšovaných volieb, sa o Keni a jej politických problémoch zrazu hovorí všade.

Aj keď oficiálni pozorovatelia vo všeobecnosti hodnotili parlamentné voľby ako úspešné, pri voľbe prezidenta sa objavili pochybnosti o presnosti výsledkov. V diskusii o predkladanom návrhu na uznesenie o Keni sme opätovne odsúdili rozsiahle nezrovnalosti a správanie úradujúceho prezidenta pána Kibakiho, ktorý odmietnutím ponuky prezidenta Johna Kufuora na pomoc pri riešení krízy, vážne ohrozil šance na úspech sprostredkovateľského úsilia. Vyzývame politických predstaviteľov Kene, aby urobili všetko, čo je v ich silách, s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu k krajine a zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv. V rozprave o tejto téme sme znova hovorili o otázke efektivity priamej rozpočtovej pomoci. Táto téma, rovnako ako situácia v Keni, bude v najbližších mesiacoch naďalej predmetom nášho záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto vysvetlenie hlasovania by malo upozorniť na skutočnosť, že uznaním sprostredkovateľského úsilia iniciovaného susednými krajinami, Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom a Africkou úniou vyjadrujeme vieru, že kenský národ nájde a určí svoju vlastnú cestu. Je na kenskom národe, aby našiel riešenia súčasnej situácie vo svojej krajine.

Z tohto dôvodu negatívne vnímame akékoľvek pokusy o zasahovanie zo strany EÚ, ako uvádza a navrhuje aj toto uznesenie. Vychádza pritom z cieľov navrhovaných v stratégii EÚ pre Afriku a z kontextu interimperialistickej spolupráce/súperenia, ktoré je v tomto regióne jasne prítomné a hlboko pociťované.

Na záver musím upozorniť na vynechanie ustanovení o vážnej a zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácii v tejto krajine, ktorá je hlavnou príčinou verejnej nespokojnosti prejavenej vo voľbách. Taktiež poukazujem na zodpovednosť neoliberálnych politík presadzovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami, hlavnými kapitalistickými mocnosťami a nadnárodnými spoločnosťami za túto situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. − Plne sa stotožňujem s našim uznesením o situácii v Keni, ktoré vychádza z aktuálnych zistení pozorovateľskej misie EÚ v Keni na začiatku roku.

Musíme primať orgány v Keni, aby bezodkladne vyšetrili okolnosti volieb a zabránili ďalším násilnostiam, musíme trvať na obnovení živého vysielania a na dodržiavaní základných ľudských práv a práv zakotvených v Africkej charte. Toto uznesenie však nezbavuje Európsku komisiu zodpovednosti vyriešiť poukázanie spomenutých 40 miliónov eur konžskej vláde, a tak verím, že sa čoskoro k problému vrátime.

 
  
  

Správa pani Figueiredo (A6-0519/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za odsek 20 správy o úlohe žien v priemysle, pretože je dôležité, aby Komisia urobila štúdiu o negatívnych dôsledkoch dlhého pracovného času na súkromný, rodinný a sociálny život, ku ktorým patrí to, že deti trávia veľa času ponechané samé na seba, čo často vedie k zlyhaniu v škole a ku kriminalite. Členské štáty musia zlepšiť monitorovanie podnikov, ktoré nútia zamestnancov zostávať v práci po skončení určeného pracovného času a takéto podniky tvrdo postihovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Európsky parlament dnes schválil moju správu o úlohe žien v priemysle. Je to veľmi pozitívne, napriek tomu, že som sklamaná z niektorých menej významných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Správa však vyjadruje uznanie dôležitej úlohe žien v priemysle a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali potrebné opatrenia vrátane boja proti stereotypom a diskriminácii, najmä v oblasti platových rozdielov. Táto situácia je ešte vážnejšia, keď si uvedomíme, že platy žien sú asi o 30 % nižšie ako platy mužov v priemysle. V iných odvetviach je tento rozdiel len 15-percentný napriek tomu, že smernica o rovnakom odmeňovaní mužov a žien existuje už viac ako 30 rokov.

Správa zdôrazňuje dôležitosť kolektívneho vyjednávania v boji proti diskriminácii žien predovšetkým v oblasti prístupu k zamestnaniu, platov, pracovných podmienok, kariéry a profesijného vzdelávania.

Zdôrazňuje dôležitosť programov Spoločenstva, ktoré podporujú tvorbu obchodných značiek, označenie pôvodu výrobkov a externú propagáciu výrobkov Spoločenstva z tých priemyselných odvetví, v ktorých ženy dominujú.

Na záver by som chcela zdôrazniť dôležitosť uznania práv pracovníkov mužov a žien v procesoch reštrukturalizácie podnikov prostredníctvom zaručenia plného prístupu zástupcov zamestnancov, najmä európskych zamestnaneckých rád, k informáciám a prostredníctvom možnosti rozhodujúcej intervencie, vrátane práva veta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Táto správa sa zaoberá niektorými otázkami, ktoré sú samé osebe dôležité, ale v ktorých si členské štáty udržali právo konať a zodpovednosť navrhovať a zlepšovať legislatívu. Pomer mužov a žien v správnych radách podnikov, vytvorenie plánov rovnosti vo veľkých spoločnostiach a zastúpenie žien v správnych radách nie sú otázkami, ktoré sa najlepšie a najefektívnejšie riešia na úrovni EÚ. Preto sme hlasovali proti uvedenej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. − (PL) Je jasné, že európsky priemysel prechádza zásadnými zmenami. Je preto samozrejmé, že uznávame jeho dôležitosť pre rozvoj všetkých členských štátov Európskej únie a ich občanov bez ohľadu na pohlavie.

Úloha žien zamestnaných v európskom priemysle a možností, ktoré majú, nezávisí len os stupňa hospodárskeho rozvoja danej krajiny, ale aj od tradícií dodržiavania zásady rovnakých príležitostí a právnych úprav v oblasti ľudských práv. Zastúpenie žien v priemysle je rozsiahle a ženy zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju takmer všetkých odvetví hospodárstva. Napriek tomu musíme súhlasiť so spravodajkyňou, že úloha žien v priemyselných odvetviach špičkových technológií, akými sú letecký alebo chemický priemysel, je nepostačujúca.

Je preto vhodné, že správa na tieto problémy upozorňuje a celkom správne sa zameriava na rodové otázky. V správe sa taktiež zdôrazňuje, že práca žien v priemysle nemôže byť obmedzená na odvetvia, v ktorých nie je potrebná kvalifikácia a v ktorých sa pri reštrukturalizácii ženy stávajú prvými obeťami.

Spravodajkyňa vyzýva najmä malé a stredné podniky, aby udržiavali pomerne vysokú úroveň zamestnanosti žien, najmä v prípadoch, keď sa ženy ocitnú v nepriaznivej kariérnej situácii. Tento návrh je hodný podpory, rovnako ako celá správa, hoci by to malo byť len z tohto jediného dôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. − Podporujem článok 33, pretože takéto iniciatívne opatrenia sú minimálne dočasne potrebné na zabezpečenie účasti žien v rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach. Okrem toho dôrazne podporujem článok 20, keďže existuje skutočná potreba podrobne preskúmať vplyv dlhej pracovnej doby na fyzické a psychické zdravie, ako aj na rodinný život. Ak máme podporovať rovnováhu pracovného a súkromného života a politiky, ktoré sú priaznivé voči rodine, takýto výskum potrebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne (PL) Ľudské práva sú základom demokracie. Tieto práva zahŕňajú aj veľmi dôležitú zásadu rovnosti mužov a žien, samozrejme pri súčasnom rešpektovaní okolností vyplývajúcich z biologických rozdielov medzi nimi. Jednou z oblastí, na ktoré sa táto zásada vzťahuje, je zamestnávanie a úloha žien v priemysle. V týchto otázkach je jednoducho nemožné uplatňovať aritmetické rozdelenie na dve rovnaké polovice.

Jednou z najdôležitejších oblastí nášho záujmu je rovnosť príležitostí, ktorá je podmienená prístupom k vzdelaniu a odbornému vzdelávaniu v technických a ekonomických predmetoch. Ďalšou závažnou otázkou je poskytovanie podpory matkám, ktoré vychovávajú deti a predchádzanie ich diskriminácii na trhu práce. Je nevyhnutné zaviesť flexibilné podmienky pre dôchodkové zabezpečenie žien, ktoré vychovávajú deti. Obdobie tzv. rodičovskej dovolenky musí byť plne uznané a v rámci dôchodkových pravidiel pridané k obdobiu zamestnania.

V mnohých našich krajinách dostávajú ženy za prácu rovnakej kvality a rovnakého objemu ešte stále nižšie platy ako muži. Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre vytváranie prekážok znemožňujúcich ženám zastávať manažérske a kontrolné úlohy v predstavenstvách alebo v dozorných radách spoločností. Na odstránenie predsudkov v tomto ohľade sú potrebné konkrétne činy. Prerokúvaná správa predstavuje krok týmto smerom, preto som ju v hlasovaní podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. – (FR) V mnohých odôvodneniach a odsekoch tohto nesmierne dlhého uznesenia konštatujeme samozrejmosti. Vyzývame na vytvorenie opatrení, ktoré našťastie boli už dávno prijaté. Je pravdou, že niektoré smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami boli v praxi nedostatočne uplatňované, ale ak pretrváva diskriminácia v oblastiach, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, koho je to chyba? Všetky tieto smernice obsahujú mechanizmus odvolania. Ženy, ktoré boli vystavené diskriminácii, sa nepotrebujú len obrátiť na súd, ako našťastie ukazuje množstvo prípadov v mojej krajine.

Bohužiaľ, táto správa obsahuje niekoľko protirečivých cieľov, ktoré sa žiadnym spôsobom nedotýkajú úlohy žien v priemysle.

Žiadať 40-percentnú kvótu na zastúpenie žien v predstavenstvách spoločností je zásahom, ktorý je v protiklade so zásadou subsidiarity vyhradenou pre členské štáty.

Nie je našou úlohou vyzývať na „monitorovanie“ delokalizácií spoločností. A je utópiou požadovať, aby „na pracovisku vládla väčšia flexibilita.“ Ak by moja spoločnosť sídliaca v meste Luxemburg nemala žiadne ďalšie pobočky, nemohla by som žiadať o prácu v meste Schifflange, kde bývam.

Hlasovala som za túto správu, avšak s ohľadom na uvedené pripomienky.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. − S mnohými myšlienkami v správe o ženách v priemysle súhlasím, ale prekáža mi, že sa nevenovala špecifická pozornosť regionálnej nezamestnanosti žien, ktoré stratili zamestnanie v európskych textilkách v dobe, keď to bolo aktuálne. Aj naďalej si myslím, že žiadne kvóty pre ženy v práci situáciu nevyriešia.

Moja druhá poznámka sa týka vyváženého rozdelenia času medzi prácu a rodinu. To sa týka rovnako žien, ako aj mužov a myslím si, že riešenie nie je v rezolúciách, ale v naplnení európskej koncepcie flexikurity, príkladom je Holandsko, ktoré vytvorilo výborný právny rámec pre zamestnávanie na kratšie úväzky a znížilo aj nezamestnanosť, aj ušetrilo mužom a ženám čas na rodinný život. Efektívne využitie kratšej pracovnej doby okrem toho ukazuje, že nemusí viesť k zníženiu príjmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Ako liberál a člen Liberálnej strany Švédska, Folkpartiet, vždy vnímam takéto správy Parlamentu o rovnosti ako trochu problematické. Švédska liberálna strana dlhodobo zastáva názor, že v týchto otázkach by sme mali postupovať na dobrovoľnom základe, aj keď si na druhej strane uvedomujeme, že to vždy nestačí. Švédska pozitívna angažovanosť v tejto otázke nás preslávila ako jednu z krajín s najväčšou rovnosťou vo svete. Takže nechceme svoje úspechy šíriť v celej EÚ?

Samozrejme, že chceme! Otázkou však je, akými metódami. Bol som nútený hlasovať proti niektorým odsekom predmetnej správy, ktorých filozofiu síce podporujem, ale ktorých rozsah a prístup sa mi zdá otázny. Myslím, že plány rovnosti a merateľné ciele môžu byť pre podniky dôležitými nástrojmi. Na druhej strane neverím, že by sa týmito otázkami mala primárne zaoberať Európska únia. Týka sa to aj zavedenia „metodiky analýzy pracovnej náplne“, ktorá by mala „zaručiť“ rovnakú mzdu. Fond na prispôsobenie sa globalizácii, o ktorom som mal od začiatku vážne pochybnosti, by takisto nemal brať ohľad na otázky pohlavia – pretože by tým páchal dvojitú nespravodlivosť.

Nedá sa očakávať, že každá správa bude napísaná tak, ako by ju človek písal sám, ale tomuto dokumentu možno vyčítať mnohé nedostatky. Vzhľadom na dôležitosť tejto témy som však nakoniec hlasoval za túto správu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu pani Figueiredo o úlohe žien v priemysle. Rád by som zablahoželal spravodajkyni k veľmi dobrej a dôkladnej správe.

Otázka rovnakých práv pre mužov a ženy je veľmi dôležitá a musíme jej naďalej venovať čo najviac pozornosti, keďže Európska únia je založená na zásade nediskriminácie. Malo by byť našou prioritou riešiť všetky prípady nedodržania uvedeného princípu. Je to obzvlášť dôležité, pretože povaha priemyslu sa mení a my sa usilujeme vybudovať spoločnosť založenú na poznatkoch. Ženy sú tradične zamestnané najmä v odvetviach spracovateľského priemyslu, zatiaľ čo nové priemyselné odvetvia sú založené na vývoji najmodernejších technológií, akými sú informačné a komunikačné technológie. Mali by sme sa zo všetkých síl snažiť, aby sa v týchto nových odvetviach dodržiavala zásada rovnakých príležitostí.

 
  
  

Návrh uznesenia: Výsledky Fóra o riadení internetu

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. − (IT) Skupina UEN nemôže podporiť uznesenie, o ktorom sa chystáme hlasovať. Dúfame, že čoskoro budeme mať lepšiu právnu úpravu o internete, ktorá bude zameraná na ochranu detí a bude prinášať efektívnejšie opatrenia na postihovanie poskytovateľov, ktorí prevádzkujú internetové stránky s detskou pornografiou. V tejto oblasti musia všetky členské štáty vykonať okamžité opatrenia prostredníctvom lepšej koordinácie zodpovedných policajných síl.

Dúfame tiež, že bude možné riešiť citlivé otázky výmeny informácií medzi teroristickými organizáciami prostredníctvom internetu a že uvedené otázky budú témou týchto fór v budúcnosti. Bez pravidiel neexistuje sloboda a čo je najdôležitejšie, internet nemôže a nesmie byť oblasťou slobody pre tých, ktorí páchajú zločin a hlásajú nenávisť a netoleranciu. Krízová situácia musí byť riešená pomocou ráznych a urýchlených opatrení a nie na základe improvizácií. Boj proti terorizmu a nenávisti medzi národmi musí byť pravidlom a cieľom Európskej únie a všetkých slobodných, demokratických krajín.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia