Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 17 януари 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Ролята на жените в промишлеността (разискване)
 4.Резултати от форума за управлението на интернет (Рио де Жанейро, 12 и 15 ноември 2007 г.) (разискване)
 5.График на месечните сесии: вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.(A6-0514/2007, Michael Cashman) Многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2007-2012 г. (вот)
  6.2.(A6-0447/2007, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) ЕВРОПОЛ (вот)
  6.3.(A6-0516/2007, Lydie Polfer) По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия (вот)
  6.4.(A6-0510/2007, Roberta Alma Anastase) Нов регионалнополитически подход за Черно море (вот)
  6.5.Кения (вот)
  6.6.(A6-0519/2007, Ilda Figueiredo) Ролята на жените в промишлеността (вот)
  6.7.Втори форум за управление на интернет (Рио де Жанейро, 12 и 15 ноември 2007 г.) (вот)
 7.График на месечните сесии: вж. протокола
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава
  11.1.Арестът на китайския дисидент Ху Джия (разискване)
  11.2.Положението в Демократична република Конго и изнасилването като военно престъпление (разискване)
  11.3.Египет (разискване)
 12.Време за гласуване
  12.1.Арестът на китайския дисидент Ху Джиа (вот)
  12.2.Положението в Демократична република Конго и изнасилването като военно престъпление (вот)
  12.3.Египет (вот)
 13.Обяснения на вот (продължение)
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 15.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Редактирана версия (573 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (591 kb)
Правна информация - Политика за поверителност